Bağımsızlık ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Bağımsızlık ve özgürlük ile ilgili anlamlı ve güzel sözler
Bağımsızlık ve özgürlük sözleri

Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden rahat yaşama yollarını aramayı alışkanlık haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini ve daha sonra da istiklallerini kaybetmeye mahkûmdur.
Mustafa Kemal Atatürk
Bence ulusta şerefin, onurun, namusun ve insanlığın devam edilmesi, mutlaka o ulusun özgürlük ve egemenliğe sahip olması imkanına bağlıdır.
Mustafa Kemal Atatürk
Bir ulusun yaşayabilmesi için, özgürlük ve bağımsızlığına sahip olması gerekir.
Mustafa Kemal Atatürk
Ben yaşayabilmek için, kesin olarak bağımsız bir ulusun evladı kalmalıyım. Bu yüzden ulusal bağımsızlık bence bir hayat sorunudur.
Mustafa Kemal Atatürk
Bu millet bağımsızlıktan yoksun yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.
Mustafa Kemal Atatürk
Tam bağımsızlık demek, elbette siyaset, maliye, ekonomi, adalet, askerlik, kültür gibi her alanda tam bağımsızlık ve özgürlük demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan yoksunluk, ulus ve yurdun gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından yoksunluğu demektir.
Mustafa Kemal Atatürk
Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı varolmalarının yegane koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.
Mustafa Kemal Atatürk
Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar.
Mustafa Kemal Atatürk
İnsanIarIa uğraşmada üstünIüğe uIaşmanın tek yoIu onIardan bağımsız oIduğunuzu göstermenizdir.
Arthur Schopenhauer
Hür insanın vücudu esir edilebilir; ama ruhu yakalanamaz.
Jacgues Amyot
Kelepçeli eller, alkış tutamaz.
Anonim
Her konuda gerçeğe ve akIa uygun oIarak hareket etmeyi iIeri süren kişi için bağımsızIık hayattan daha değerIidir.
Edmond GobIot
Tüm maddi görkem, benim için her zaman ulaşılamaz olacaktır; ama ne önemi var, lüks beni ilgilendirmiyor, benim için önemli olan tek şey bağımsızlık.
Frederic Amiel
Bağımsızlık düşüncesinin nefes alamadığı bir ülkenin kolay yutulur bir lokma haline gelmesi ve sömürgeci ülkelerin sofraları için etnik çizgilerle dilimlenmesi kaçınılmazdır.
Sunay Akın
Hür bir millet, sınırlarını pazarlık konusu yapmaz.
Heryo
Şeref ve namusunu yitiren kavimlerse genellikle bağımsızlık ve hürriyetlerini de kaybetmeye mahkumdurlar .
Adolf Hitler
İnsan yok edilebilir, ama teslim alınamaz.
Ernest Hemingvvay
Özgürlük ve bağımsızlık kaygısı, ancak hala umutla yaşayan bir varlıkta duyulur.
Albert Camus

Loading...