Yemin etmek ile ilgili söylenmiş güzel sözler

yemin etmek
Kendi kendini kandırmanın toplumda yarattığı ahlaki bozulmayı hesaplamak mümkün değildir. Bir insan mesleki inancını gerçekte inanmadığı şeylerin hizmetine sunacak kadar ahlakını kaybetmiş ve aklının iffetini satışa çıkarmışsa her türlü suçu işlemeye açık hale gelmiştir. Bir şeylere sahip olmak için bir din adamı rolüne bürünebilir ve bu rolü başarıyla sürdürebilmek için yalan yere yemin etmeye başlar. Ahlakı yıkmaya yönelik daha tehlikeli bir davranış olabilir mi?
Thomas Paine
Yeminler benim için aşka hakarettir. Onunla ancak ona güvenemeseydim nişanlanmak isterdim.
André Gide
Doğruların yemin etmeye ihtiyacı yoktur.
Mevlana
Bir erkek seni mahvetmeye yemin ettiyse; merak etme, içer ve kendine eder; ama bir kadın yemin ettiyse kesinlikle mahveder.
William Golding
Hiçbir şey için yemin etme! Zorda kalırsan yine de etmemeye çalış! Sözünden emin olunan adamdan yemin etmesi istenmez! Sözünden “emin” olunan Resûl gibi olmaya çalış!
Epiktetos
Kendi olanaklarımız ve gücümüz dışındaki şeyler için yemin etmemeliyiz. Çünkü olaylar her zaman bize bağlı değildir ve gerçek anlamda elimizde olan tek şey, istemektir: İnsanın görevleriyle ilgili bütün kurallar mutlaka istekle gerçekleşir.
Montaigne
Boşama, azadlık, satış malik olunan şeyler için caizdir. Kim günah bir şey üzerine yemin ederse ona yemin yoktur. Kim sıla-ı rahmi keseceğim diye yemin ederse, ona da yemin yoktur. Nezir de kendisiyle Allah`ın rızası taleb edilen şeyler üzerine yapılır.
Amr İbnu
Ben ki sana yemin ettim söz de verdim. yemin dine, söz ahlaka dayalı. Dinimi Allah bilir, ahlakım ise annemdendir.
Nazan Bekiroğlu
Ben, Allah`a yemin ederek söylüyorum: İnşaallah, herhangi bir şeye yemin edilince, yeminin aksini yapmayı daha hayırlı görecek olsam, yeminimi kefaretler, hayırlı gördüğüm şeyi yaparım.
Ebu Musa
Nice saçları dağınık, üstü başı tozlu ve birçok kapıdan kovulmuş kimse vardır ki, şayet bir iş için yemin etseler, elbette Allah onların yeminini yerine getirir.
Hz.Muhammed (sav)
Doğru söz yemin istemez.
Atasözü
Kim yemin eder ve “inşaallah!” derse istisna yapmış olur. Dilerse rücü eder, dilerse hânis olması mevzubahis olmadan terkeder.
Muvatta
Allah’a yemin olsun ki; ben hem gökte, hem yeryüzünde Emin’im.
Hz.Muhammed (sav)
Yeminden çok, karakter asaletine güven.
Solon
Yemine gerek görmeyecek kadar sözlerine sadık ol.
Dale Carnegie
Yemine bakıp, insana inanılmaz; insana bakıp, yemine inanılır.
Aeskhylos
Kim bir şey hususunda yemin eder, sonra da hilafını daha hayırlı görürse, derhal kefâret vererek yemininden vazgeçsin ve yemin ettiği husustan daha hayırlı olanı yapsın.
Müslim
Yürük at yemini kendi artırır.
Atasözü
Çok yalan söyleyenin ettiği yemin, çok olur.
Vittorio Alfieri
Kim, (mahkeme gereği, yapması icap eden) bir yeminde yalan yere yemin ederse bu yemini sebebiyle cehennemdeki yerini hazırlamış olur.
Ebu Dâvud
Ne yalan, ne doğru yere olsun, şimdiye kadar Allah’a bir defa olsun yemin etmedim.
İmam-ı Şafii
Yersiz yeminlere kendini alıştırma, en iyisi yemin gerektirmeyecek kadar doğru konuş.
Dale Carnegie
Şu minberimin yanında kim günaha sebep olan bir yemin ederse, hatta bu, yeşil bir misvak çubuğu için dahi olsa, mutlaka cehennemdeki yerini hazırlamış olur.
Ebu Dâvud
Elbette! Bu ökseyle avlanır kuş beyinliler!
Kanı kaynadığı yaşta insanın,
Yürek ne yeminler ettirir dile, bilirim.
Bu alevler, kızım, çok parlar az ısıtır;
Daha tutuşurken sönüverir:
Ne parıltıları kalır ne sıcaklıkları.
William Shakespeare

Loading...