Vizyon ile ilgili söylenmiş güzel sözler

vizyon1
Herkes bilinçli ya da bilinçsiz , şu veya bu biçimde bir vizyon taşır. Önemli olan bu  vizyonun bilinçle oluşturulması ve evrensel ilkeler üzerine oturtulmasıdır. Eğer bir insanın vizyonu alacağı maaşın ötesine geçmiyorsa , yaşamında neyin önemli olduğu  ya da olmadığını bu çerçeve içinde algılar , anlık duyguları , dürtüleri , kısıtlı bilinci,başkalarının ondan bekledikleri yaşamına yön verir.
Doğan Cüceloğlu
Kendimizi düşüncelerimizle kaldırır, kendimizle ilgili vizyonumuza tırmanırız.
Orison Swett Marden
İnsan, kendi vizyonunun sınırlarını dünyanın ufku zanneder.
Arthur Schopenhauer
Çalışanlarınızın tüm performanslarını ortaya koyacakları ve uğrunda mücadele edebilecekleri bir misyon oluşturun.
Charles Garfield
Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan zevk almazlar.
Emile Raux
Vizyonun başı bulutlardadır ama ayağı yere basar.Vizyon bugünün hayalini, yarının gerçeği kılmak için ortaya konan beyinsel çabadır. Geleceğin gerçekliğini yakalama azmidir.
Faruk Türkoğlu
Vizyon görülemez olan şeyleri görebilme sanatıdır.
Jonathan Swift
Kendimizi düşüncelerimizle kaldırır, kendimizle ilgili vizyonumuza tırmanırız.
Orison Sweet Marden
İdealler yıldızlar gibidir, onları tutmak mümkün olmaz ama karanlık gecelerde yolumuza onlar rehberlik ederler.
Fransız Atasözü
Destek alacağınız değerlere dayalı bir vizyonunuz olmalı, aksi halde kararlarınız, havada kalacaktır.
Michael Harper
Vizyon geleceği paylaşmaktır.Yalnız tek bir kişinin,bir liderin beyninin içinde kalan yaratacı fikirler “vizyon” olarak tanımlanamaz.
Faruk Türkoğlu
Asıl önemli olan vizyonunuzun ne olduğu değil, vizyonunuzun ne yaptığıdır.
Robert Fritz
Bir filin izini süren avcı, kuşlara taş atmak için durmaz.
Uganda Atasözü
Yaşamın amacı, kim olduğunuz hakkında sahip olduğunuz en büyük vizyonun en büyük versiyonunda, kendinizi her an yeniden yaratmaktır.
Neale Donald Walsch
Vizyon umuttur.Vizyon, bugünden yarınlara uzanan bir iyimserlik ve insanları heyecanlandıran bir umut içermelidir. Çünkü hiç kimse sisli bir gelecek vaadinin peşinden gitmek istemez.
Faruk Türkoğlu
Vizyon, soyut bir kavram değil, başarının herkesçe paylaşılan bir görüntüsüdür.
Jesse Stoner
Stratejin derin ve uzağı gören cinsten ise daha savaşmadan sen kazanırsın. Stratejik düşüncen sığ ve kısa erimli ise, daha savaşmadan sen kaybedersin. Stratejisi olmayanlar yenilmeye mahkumdurlar.
Sun Tzu
Eylem olmadı mı vizyon bir rüyadır, vizyon olmadan eylem ise zaman geçirmektir. Eyleme sahip olan bir vizyon dünyayı değiştirebilir.
John Keats
İyi düşünülmüş bir vizyon bildirisi, fikirlerin inşa edilmesini sağlayan mimari projelere benzer.
Mark Lipton
Hedefi olmayan gemiye hiç bir rüzgar yardım edemez.
Montaigne
Başarılı liderlerin ilk işi, insanların benimseyecekleri bir vizyon yaratmaktır.
John Kotter
Kimi insanlar yaşamda hiçbir amaca sahip olmadan yaşarlar. Bu gibi insanlar, bir nehir üzerinde akıp giden saman çöplerine benzerler. Onlar gitmez; ancak suyun akışına kapılarak akar giderler.
Seneca

Loading...