Savaş ile ilgili söylenmiş güzel sözler

savaşalıntı sözleri

savaşalıntı sözleri

Savaşı, O’nun ne olduğunu bilmeyen ve hiçbir zaman ateş altında bulunmayanlar çıkarmıştır ve sebep olmuşlardır. Savaşın ahlakla ilgili kısmı onu yapan ve yaşayanlarla değil, sebep olanlarla alakalıdır.

Osman Pamukoğlu

Savaş alanı insanların delilikleri ile umutsuzluklarını ortaya çıkarır ve zafer felsefecilerle budalaların hayalidir.

William Faulkner

Savaşlarda para kazanma çarkları daha hızlı döner. Zengin olana canını kurtarma yolları açılırken; yoksulun boynuna madalya takılır.

Sunay Akın

Savaş, bir para israfıdır… Hayatın kazançlarını silip süpürür.

Eugene O’neil

Savaş uluslar arasında değil, baştaki yöneticilerle yönetilenler arasındadır. Amaç, ülkenin ele geçirilmesine engel olmak değil, toplumun yapısını olduğu gibi korumak ve sürdürmektir.

George Orwell

Savaş görmüş adam, dünyanın en korkak adamıdır. O, bir daha değil insanı, bir sineği bile öldüremez.

Yaşar Kemal

Savaşa sebep, insan münasebetleri değil, eşya münasebetleridir.

Jean-Jacques Rousseau

Savaşçı balıkçılla düşüp kalkmaya cesaret eden şahini, tehlike bekler.

Gabriel Garcia Marquez

Savaş, bulduğu ülkeyi bir daha bırakmaz.

Edmund Burke

İnsanlar eğer yalnız inandıkları zaman savaşsalardı, savaş çıkmazdı.

Tolstoy

Savaşın ilk şehidi akıl,vicdan ve hakikattir.

Aiskhylos

İhtiyar adamlar, savaş ilan ederler; fakat savaşan ve ölen gençlerdir ve her türlü meşakkat ve sıkıntıyı çeken de gençlerdir.

Herbert Clark Hoover

Savaş onuru ortadan kaldırmaz. Tam tersine, barış zamanından çok daha fazla onur gerektirir.

Khaled Hosseini

Savaş barıştır, özgürlük köleliktir, cahillik güçtür.

George Orwell

Hayat, felaket, yalnızlık, yüzüstü bırakılmışlık, yoksulluk kendine göre kahramanları olan savaş alanlarıdır.

Victor Hugo

Savaşın iyisi, barışın kötüsü yoktur.

Benjamin Franklin

Savaşın kanlı pençesini boğazına geçirmediği bir tek aile, bir tek insan yok!

Cengiz Aytmatov

Savaş; korku ve sefaletten başka bir şey veremez. Yakar, yıkar, öldürür, yok eder.

Nazım Hikmet

Savaş yalnız sınırlarda olmaz. Savaş bir milletin topyekün ateşe girmesidir. Eğer bu bütünlük sağlanmamışsa zafer tesadüfi, yenilgi kaderdir.

II.Abdülhamid

Savaşta usta asker sinirlenmeyen askerdir. Zaferde usta asker korkusuz askerdir. Bu nedenle akıllı olan savaşı önceden kazanır, oysa cahil asker kazanmak için savaşmak zorundadır.

Sun Tzu

Ben, barış için savaşmak istiyorum.

Albert Einstein

Savaş buydu işte ve esas zafer masada kazanılırdı, meydanlarda değil.

Ayşe Kulin

Savaşı bilmeyen, barışı da bilmez.

Japon Atasözü

Bütün savaşlar, önce insanın zihninde kazanılır.

Jean D’arc

Barışta oğullar babalarını, savaşta da babalar oğullarını gömerler.

Krezüs

Savaştan kaçınmak mümkün değildir, sadece düşmandan üstün olana kadar erteleriz.

Niccolo Machiavelli

Büyük savaşlar tarihinde, yalnız generallerin adları hatırda kalırsa da zaferler, büyük ölçüde erlerin kıymet ve cesaretleri sayesinde kazanılmıştır.

Samuel Smiles

Savaşta haklı bile olsa, her zaman kaybeden taraf suçludur.

Adolf Hitler

Savaş,hiçbir şeye benzemeyen bir sanat tır. Altmış kere harbe girdim, ne yalan söyleyeyim,sonunda birincisinde bildiklerimden fazla bir şey öğrenemedim.

Napoleon Bonapart

Kaybedilmiş bir savaş, kazanılmış bir savaşın yarısı kadar hüzün vermez.

Duke Of Wellington

Propagandayla zehirlenmedikleri sürece, kitleler asla savaş düşkünü değildir.

Albert Einstein

Savaş; kimin haklı olduğuna değil, kimin güçsüz olduğuna karar verir.

Bertrand Russell

Savaşı zenginler çıkarır, yoksullar ölür.

Jean Paul Sartre

Baştan başa bütün dünya, bir damla kanın yere dökülmesine değmez.

Sadi Şirazi

Savaşı kazanacak kadar kuvvetli, savaştan kaçacak kadar akıllı olmalıyız.

Lyndon B. Johnson

Savaş zorunlu ve kaçınılmaz olmalıdır, milletin hayatı tehlikeyle karşı karşıya kalmadıkça, harp bir cinayettir.

Atatürk

Bütün savaşları, dövüşemeyecek kadar korkak olan, bu yüzden de kendileri adına dövüşmek için dünyanın gençlerini cepheye süren hırsızlar çıkarır.

Emma Goldman

Savaş; yüreklilik değil, korkaklıktır.

Edmund Burke

Harp sanatı, öyle bir ilimdir ki onda hesap edilmeyen ve düşünülmeyen bir şey muvaffak olamaz.

Napoleon Bonaparte

İstediğiniz zaman başlatabilirsiniz savaşı; ama ancak gücünüz yettiği zaman sona erdirebilirsiniz.

Nicola Machiavelli

İnsan savaşın ne olduğunu, ancak bittiği zaman anlar.

N. Brailsford

Birisi barışı başlatmalı, tıpkı savaşı başlattığı gibi.

Stefan Zweig

Tüm savaşlar iç savaştır, çünkü tüm insanlar kardeştir.

François Fenelon

Savaşta kullanacaklarımızı, barışta hazırlamalıyız.

P.Syrus

Uygarlığımız ilerlemiyor diyemeyiz; çünkü her savaşta daha yeni öldürme yöntemleri kullanılıyor.

Will Rogers

Savaşta, karar ve azim; yenilgide, meydan okuma; zaferde, bağışlayıcılık; barışta, iyi niyet…

William Churchill

Düşmanla daha karşı karşıya gelmeden önce savaşı kazanana gerçek savaşçı derler.

Sun Tzu

Savaşta zaferin ilk anahtarı, düşmanın niyetini anlamaktır.

H.E.Fosdich

Her büyük meydan muharebesinden, her büyük zaferin kazanılmasından sonra yeni bir âlem (dünya) doğmalıdır, doğar. Yoksa başlı başına bir zafer, boşa gitmiş bir gayret olur.

Atatürk

Savaşın çeşitli cilveleri arasında en şaşılacak olan şudur; başarıyı herkes kendinden bildiği halde, yenilmenin suçu yalnız, komutanın sırtına yükletilir.

Tacitus

Üçüncü dünya savaşında hangi silahlar kullanılacak bilmiyorum; ama dördüncüsü taş ve sopa ile yapılacak.

Albert Einstein

Yurtta sulh, cihanda sulh.

Atatürk

Savaşta başarı kazanmak için manevi gücün rolü; dörtte üç, maddi gücün ise dörtte birdir.

Napoleon Bonapart

Barışın hiçbir maliyeti yoktur. Buna ek olarak tüm masrafıyla herhangi bir zaferden son derece daha avantajlıdır.

Thomas Paine