Eğitim ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Old school booksalıntı sözleri

Old school booksalıntı sözleri

Bir yıl sonrasıysa düşündüğün, tohum ek.

Ağaç dik, on yıl sonrasıysa tasarladığın,

Ama düşünüyorsan yüz yıl ötesini, halkı eğit o zaman…

Bir kez tohum ekersen, bir kez ürün alırsın,

Bir kez ağaç dikersen, on kez ürün alırsın,

Yüz kez olur bu ürün, eğitirsen toplumu.

Birisine bir balık versen, doyar bir defa;

Balık tutmayı öğret, doysun ömür boyunca…

Sun Tzu

İnsan beynine biçim veren eğitimdir.Fidan nasıl bükülüyorsa ağaç da eğilir.

Alexander Pope

Öğrenmek pahalıdır, ama bilmemek çok daha pahalı.

H.Clausen

Eğitim, insanın okulda öğrendiği her şeyi unuttuğunda arta kalandır.

Albert Einstein

Bilginin gücüne inanıyorum, kültürün gücüne inanıyorum; ama eğitimin gücüne, daha çok inanıyorum.

Seyyid Kutub

Eğitim, insanın güç sandığı ya da gerçekten kolay alt edilebilen engelleri, nasıl aşacağını öğretme sanatından başka bir şey değildir.

Goethe

Eğitim, her şeydir. Şeftali, bir zamanlar acı bir bademdi; karnabahar, üniversite eğitimi almış lahanadan başka bir şey değildir.

Mark Twain

Eğitim, ekmek ve sudan sonra, halkın en zorunlu ihtiyacıdır.

Dante Alighieri

Birini eğitmenin asıl amacı,onu sürekli sorular soran biri haline getirmektir.

Bishop Creighton

Eğitim görmüş bir kimsede, ilk göze çarpan şey kafasının metotlu çalışmasıdır.

Calvin Coleridge

Eğitimin temel amacı, çocukları kendi yeteneklerinin bilincine vardırmaktır.

Erich Fromm

Eğitim, insan doğasına ve onun kanunlarına önem vermelidir. Çünkü devletler gider, hükümetler kaybolur, fakat insan doğası kalır. Onun kanunları değişmez.

Pestalozzi

İnsanlar birey halinde eğitilmelidir; çünkü ancak bireylerin tek başlarına yükselmesiyle, toplumların yeterli bir şekilde yükselmesi mümkün olabilir.

Samuel Smiles

Eğitim, refah anında bir süs, felaket sırasında bir sığınaktır.

Aristoteles

Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.

Atatürk

Eğitim, yoksullar için bir sermaye, zenginler için de bir faizdir.

Heinrich Mann

Aslında bir insana yeni bir şey öğretemezsiniz, siz ona yalnız kendi içinde bir şeyler keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz.

Galileo Galilei

Öğretim sınıfta biter; fakat eğitim ancak hayatla beraber sona erer.

W.Robertson

Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Çünkü, onun eseri her şeydir ve hem de hiçbir şeydir.

Sokrates

Eğitimden geçmeyen hayal gücüne sahip olanların, kanatları vardır; ama ayakları yoktur.

Joseph Joubert

İnsanlara nereye gideceklerini söyleyip oraya nasıl gideceklerine kendilerinin karar vermesini sağlarsanız, alınacak sonuçlara hayran kalırsınız.

General George Patton

Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.

Atatürk

Eğitim sisteminin belli bir düzene göre işlemesine karşılık, yaşam okulu düzensiz ve karışıktır.

Albert Einstein

Her insanın iki eğitimi vardır: Biri başkalarından aldığı, öteki ve daha önemlisi ise kendi kendine verdiğidir.

Albert Schweitzer

İnsan, eğitilmesi zorunlu olan tek yaratıktır.

Immanuel Kant

Eğitim olgusunun en şaşılacak yanı, yararsız bilgilerden oluşturduğu bilgisizlik dağının yüksekliğidir.

Henry Adams

Eğitimin asıl büyük amacı, bilgilenmek değil, eyleme geçmektir.

Herbert Spencer

İnsan eğitimle doğmaz; ama eğitimle yaşar.

Cervantes

Hakiki öğrenci, bilinenin içinden bilinmeyeni geliştirmeyi öğrenir ve ustaya yaklaşır.

Goethe

Eğitimin amacı; insanları kötü alışkanlıklardan kurtarıp, onlara güzel ve yararlı alışkanlıklar kazandırmaktır.

Pestalozzi

Eğitimin insanı bozmaması yetmez, daha iyiden yana değiştirmesi gerekir.

Montaigne

Eğitilmiş insanların umutları, bilgisizlerin zenginliğinden daha değerlidir.

Demokritos

Eğitim sınırlarından dışarıya çıkan, bir daha içeri giremez

Nicolas Boileau

Allah herkese çeşitli kabiliyetler vermiştir, bunları kullanılır hale getiren eğitimdir.

François de La Rochefaucauld

Eğitimin amacı, doğuştan insanda var olan cevheri işlemek, özü geliştirmektir.

Galiani

Eğitim; iyi niyetleri, iyi sonuçlara çevirir.

Berry

Eğitim, okulun eseri değil, insanın kendinde mevcut faziletlerin eseridir.

Louis Bromfield

Eğitim; kafayı geliştirmek demektir, belleği doldurmak değil.

Mark Twain

Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır.

Aristoteles

Eğitim, meyvenin kendisi değil, bilgi ağacından meyve toplamaya yarayan bir merdivendir.

Bernard Shaw

Eğitim, çocuğu önce dünyada, sonra da özel çevrelerde varlığını sürdüreceği şartlara hazırlamak demektir.

Goethe

Yeteri derecede eğitime sahip olmalısın ki çevrendeki insanları gereğinden büyük görmeyesin; fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki onları küçük görmeyesin.

B.L. Boren

Eğitimin amacı, kafayı bir rezervuara çevirmek değil, onu canlı bir çeşme haline sokmak olmalıdır.Yalnız içeriye pompalanmakla dolan bir kafa, dışarıya pompalamakla derhal boşalabilir.

M.Mason

Ülkedeki ahlak bunalımının bir kaynağı da, anne ve babanın çocuk eğitiminde tuttukları yoldur.

Namık Kemal

Eğitimden yoksun olan insanlar, ölünceye kadar şahsiyetsiz kalmaya mahkumdurlar.

Ziya Gökalp

Kime eğitimli diyeceğim; ben, öncelikle koşullar tarafından yönetilmek yerine onlara egemen olan, her fırsatı yiğitçe karşılayan ve zekice hareket eden, tüm iş ve ilişkilerinde onurlu olan, huysuz kişilere ve olumsuzluklara iyi yaklaşan, ayrıca zevklerini kontrol altında tutan ve talihsizliklere boyun eğmeyen, başarıyla şımarmayan insanlara eğitimli derim.

Sokrates

Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, kafamıza yerleştirdiklerimizdir.

Francis Bacon

İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, işleriniz kötü gidiyorsa dört katına…

Peter Senge

Tüm yaşam eğitimdir. Herkes öğretmendir ve herkes sürekli olarak öğrencidir.

Maslow

Bir mermer parçası için heykeltraş ne ise, ruh için de eğitim odur.

Thomas Edison

Eğitimin yapamayacağı hiçbir şey yoktur, hiçbir şey onun etki alanının dışında kalamaz. Kötü ahlâkları iyiye çevirebilir, kötü ilkeleri yıkar ve yerine yenilerini koyar, insanları melekler seviyesine çıkarabilir.

Mark Twain

Eğitim; öğretmenlerin çocuklara sözcüklerle anlattıklarıyla değil, çocukların fiziksel ve sosyal çevrede geçirdikleri yaşantılarla gerçekleşir.

Maria Montessori