İrade ile ilgili söylenmiş güzel sözler

irade2alıntı sözleri

irade2alıntı sözleri

Başkalarını bilen kimse bilgili, kendini bilen kimse bilgedir. Başkalarını yönetmek kuvvettir; kendini yönetmek iradedir.

Lao Tzu

Akıl kafaya, irade göğüse, haz ve arzu ise karnın altına aittir. Ayrıca bu yetilere denk düşen birer ideal ya da erdem söz konusudur. Akıl bilgelik peşinde koşmalı, irade cesaret göstermeli ve arzu da gemlenmelidir ki, insan ölçülü olabilsin.

Jostein Gaarder

İnsan iradesi özgür değildir. İşin doğrusu, bir amaca bağlanır bağlanmaz insan iradesi özgürlüğünü yitirecektir.

Alfred Adler

İradenin istediği yerde bir yol açılır.

J.R.Tolkien

İradeyi eğitmek için seçilecek en uygun zaman gençlik çağıdır.

John Locke

Herkes başlayabilir; ama ancak güçlü irade sahipleri bitirebilir.

Eli Stanley Jones

Ne kadar iradeli olursan ol kaçınılmazı önleyemezsin.

Tess Gerritsen

İradesiz insan yoktur, kendini şarj etmeyi unutmuş insan vardır!

Mümin Sekman

İrademiz iç dünyamızı yönetiyorsa, bizim de onu yönetmemiz lazım.

Mümin Sekman

Tarihte şeref ve ün kazanmış şahsiyetlerin hepsi bunu, irade silahı ile kazanmıştır. Bu bir kaidedir ve istisnası yoktur.

Ali Fuat Başgil

Özgür irade verilen bir şey değildir.Uğrunda mücadele edilmesi gerekir, alınması gerekir.

Adam Fawer

İrade ve hayal gücü çatışma halinde olursa hayal gücü değişmez bir şekilde günün galibi olacaktır.

James J. Mapes

Kendi varlığını bile amacına feda edebilen insan iradesine karşı, hiçbir şey direnmez.

Benjamin Disraeli

İrade,akla uygun olan şeyleri istemek zorunda olmama isteğidir.

Dostoyevski

İnsanı büyük veya küçük yapan, kendi iradesidir.

Friedrich Schiller

İrade, insanın kendi kendine verdiği bir görevi yerine getirmekten kaçınmamak için kullandığı bir araçtır.

George S. Clason

Bir komutanı, hükmettiği üç ordudan da koparıp alabilirsin; fakat sıradan da olsa bir adamın iradesini kendisinden koparıp alamazsın.

Konfüçyus

İçimizdeki irade, bilincin en son olgusudur.

George Frideric Handel

İradeyi arttırmak için en iyi yol, insanın her gün kendisine zor gelen bir şeyi yapmasıdır.

Gassion

İradesi zayıf insanlar bir şeye kendiliklerinden son veremezler, bunun onun dışında oluşmasını beklerler.

Turgenyev

İradesiz insanlar para sahibi olursa, bu hem kendileri hem de başkaları için bir tuzak ve bela olur.

Samuel Smiles

Mücadele fırsatı olmadığı için hayatım rüzgara kapılmış boş bir torba gibiydi, kendi iradesiyle değil, rüzgarın istediği yöne savruluyordu.

Susanna Tamaro

Dünya  tuzaktır. Yemi de istek. İstek tuzaklarından kaçının.

Mevlâna

Güçlü irade, sadece zor işleri başarmak için değil, her gün karşılaşılan birçok güçlüğe anında, tüm gücümüzle ve vakarla karşı koyabilmek için gereklidir.

Samuel Smiles

Her şey değişebilir, hatta kendi irademizle değiştiririz; değişmeyecek olan, hayata şekil veren ve ona bizim damgamızı basan şeylerdir.

Ahmet Hamdi Tanpınar

Gençlerin muhtaç oldukları şey yalnız bilgi değildir, şunu bunu öğrenmek değildir. İrade sahibi olmak ve bu sayede emanete sadık olmak, derhal harekete geçmek, enerjilerini bir başarı üzerinde toplamak ve yapılacak işi yapmaktır.

Elbert Hubberd

İnsanı büyük veya küçük, başarılı veya başarısız, mutlu veya bedbaht yapan kendi iradesidir.

Friedrich Schiller

İnsanlar arasındaki fark, kabiliyet ve bilgi farkından çok, irade farkıdır.

Herbert N. Casson

Karakter, tamamen şekillendirilmiş iradedir.

Friedrich Novalis

Kuvvetli insanlara has olan azimli irade, her hal ve şartta yine de bir yol açıp geçmesini bilir.

Alain

İradesi kuvvetli insanlar, en dayanılmaz şartlar altında dahi başarıya ulaşabilirler.

John Milton

İnsan, kudret sahibidir, insanın aklı ve gönlündeki sevgi kaynağı daima faaliyettedir. Kudret, akıl ve sevgi sahibi olan insan, bütün düşüncelerine de hakim olmakla her vaziyetin anahtarını elinde taşıyor, kendisini irade dahilinde yaşatmak, bütün şartları kendi iradesine göre çevirip çevirmek kudretine sahip bulunuyor.

James Ailen

Eğer irade, erdemin üzerine kurulursa, nefret uyandırıcı davranışlar olmaz.

Konfüçyus

Bedenimiz bizim bahçemizdir, irademiz de onun bahçıvanı.

William Shakespeare

Bilmelisiniz ki, iradeniz ilaçlardan daha etkilidir.

Paracelsus

Bir irade, kendisinden daha güçlü bir iradeye karşı koyamaz.

Dante Alighieri

Şüphelerimiz baş düşmanımız, irademiz ise zafer sağlayan baş tacımızdır.

William Shakespeare

İradesiz düşünce, zihne arız olan bir derttir, düşünceye gem vurmak zihne gem vurmak demektir; bu ise rüzgarı zaptetmekten de zordur.

Mahatma Gandhi