Hoşgörü ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Hoşgörü ile ilgili anlamlı ve güzel sözler
Hoşgörü sözleri

Hoşgörünüz azsa tahammülsüzlüğünüz çoğalır, dostluğunuz azsa düşmanlığınız çoğalır….Siz, olumlu olanları çoğaltmaya çalışın.Hayat sizin nereden baktığınıza bağlı olarak değişir.Sizin nasıl baktığınız belirleyicidir.Dışarıya bakıp hayatı çok kirli gören adamların büyük ihtimalle pencere camları kirlidir.
Ahmet Şerif İzgören
Yalnızlığı istedim. Çünkü nezaketi zayıflığın bir parçası, hoşgörüyü ödleklik, yücelmeyi böbürlenme fırsatı kabul eden kalabalığın terbiyesizliğinden usandım.
Ahmet Şerif İzgören
Niçin hep birlikte barış ve uyum içinde yaşamayalım? Hepimiz aynı yıldızlara bakıyoruz, aynı gezegenin üzerindeki yol arkadaşlarıyız ve aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz.
Auinus Aurelius Simachus
Bakın! TopIumsaI bunaIımIarın, kavga ve dövüş ortamının tek ve en güçIü doğuş sebebi sevgi eksikIiğidir. Bunun en doğru tedavi yoIu ise sevgiyi aramak, yaşamak, uyguIamaktır. HoşgörüIü oIursanız seversiniz. SeviIirsiniz. Karar verirseniz ve de bu yoIda çaIışırsanız her şeye uIaşırsınız.
Mevlana
Hoşgörü ya hepimiz için iyidir ya da hiçbirimiz için iyi değildir.
Edmund Burke
Yavaş yavaş ölürler; okumayanlar, müzik dinlemeyenler, vicdanlarında hoşgörüyü barındıramayanlar.
Pablo Neruda
Hoşgörü, her türIü güçte ve yetenekte kendini gösteren barışın tek sağIayıcısıdır.
Goethe
Sevgi, dünyanın en güzel duygusudur. Sevmeyen insanlar yaşam boyu katı ve hoşgörüsüz olurlar. Birini, bir şeyleri sevebiliyorsan, utanacağına kendinle gurur duymalısın.
İpek Ongun
Hoşgörü ve olgunluk, ayrılmaz ikilidir. Birinin olmadığı yerde, diğeri de yoktur.
Şinasi
Bazen hoşgörü sahte bir aynadır… Hayatın, kutsallığını bozanları hoş görmeyin, asla bağışlamayın.
İclal Aydın
Yaratılanı hoş gör, Yaradan’dan ötürü.
Yunus Emre
Sen bakmasını bil de dikende gül gör, dikensiz gülü herkes görür.
Mevlana
Benim gözümde tolerans, erdemlerin en güzeli ve en soylusudur, bu ruhsal durum olmadıkça hiçbir şey mümkün değildir, o bütün insani temaslarda en önde gelen sorunlardan biridir, tolerans hiçbir fikri reddetmez ve kötü ile anlaşma yapmaz. Tolerans basitçe, başkalarından nefret etmeden onların sizin gibi düşünmediklerini, kabul etmek demektir.
Paul H.Spaak
Aptal ve cahil oldukları zaman dahi dinle onları çünkü bu dünyada herkesin bir hikayesi vardır.
Buda
Hoşgörü, karşınızdakileri bizim istediğimiz gibi değil, kendi istedikleri şekilde mutlu edebilmek büyüklüğüdür.
John Robinson
İki insanın iyi geçinmesi hiç kusursuz olmalarıyla değil, birbirlerinin kusurlarını hoş görmeleriyle sağlanır.
Alexis de Tocqueville
Hoşgörü, elde edilmesi zor bir fazilettir. Bazılarımız için kahramanlıktan da zordur. Bizim gibi düşünmeyenlere karşı ilk tepkimiz, çoğu zaman kızmaktır. Fikir ayrılığı geçmişte kan dökülmesine bile sebep olmuştur. Fikir ayrılığı, menfaat ayrılıklarından da büyük dertlere yol açar.
Jules Limaitre
Tolerans, yapılan her şeyin kolayca kabul edilmesi değildir, o başkalarının görüşlerini anlama kabiliyetidir, menfi hiçbir his beslemeden, onların anlayışlı bir şekilde tartışma arzusudur.
Macintosh
Gericilere hoşgörü göstermek yüce bir terbiye göstergesi değil, bir milletin mutluluğuna, şerefine ve namusuna göz dikenlere hoşgörüdür ki, hiçbir zaman, hiçbir kişi buna izin veremez!
Atatürk
Hoşgörü nedir? Hoşgörü insanlığın bir parçasıdır. Hepimizin hataları ve eksikleri var; karşılıklı olarak birbirimizin hata ve eksiklerini bağışlayalım, çünkü, hoşgörü doğanın ilk yasasıdır.
Voltaire
Muhtelif inançlı kimseler, birbirlerine, kin nefret besliyorsa, birbirlerini hor görüyorlarsa ve hatta sadece birbirlerine acıyorlarsa, bu gibi kimselerde taassupsuzluk (hoşgörü) yoktur, bunlar mutaassıptırlar.
Atatürk
Kuşlar insanları neden anlamazlar? Çünkü insanlar yazın tarlalara korkuluk dikerler, kışında kuşlara buğday tanesi serperler.
M.Ronner
Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol, tevazuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.
Mevlana
Hoşgörünüzü çoğunluğa dahil olduğunuzda, cesaretinizi ise azınlığa dahil olduğunuzda ölçersiniz.
Ralph W. Stockman
Bu çağın gereği ortak bir din değil, çeşitli dinlere bağlı insanlar arasındaki karşılıklı hoşgörü ve saygıdır.
Mahatma Gandhi
Başkalarının faziletlerine karşı lütufkar, hatalarına karşı da biraz kör olunuz.
Prior
İfade özgürlüğünü, yasalar tek başına garanti edemez. Herkesin kendi düşüncesini, cezalandırma olmaksızın açıklayabilmesi için toplumda hoşgörü mevcut olmalıdır.
Albert Einstein
Dertli bir adamın tereddüt ve dumanlarla dolu bir gönül evi vardır; derdini dinlersen o evde bir pencere açmış olursun.
Mevlâna
Kamburunun dostuna hoş görünmesini isteyen, dostunun sivilcelerini hoş görmelidir.
Horatius
Sevilenin kusurlarını hoş görmeyen, sevmiyor demektir.
Goethe
İnsanlar “Beni anlamıyorlar” diye kaygılanmam. Eğer ben insanları anlamazsam kaygı duyarım.
Konfüçyus
İnsanlığın kurtuluşunu sağlayacak en büyük erdem, toleranstır.
H.Wilhelm Loon
Bir kadının ne dediğine değil, ne demek istediğine kulak ver. Çünkü onlar, kimse kırlmasın diye bazı şeyleri söylemezler.
Paul Auster
Toleranssızlık, kendimize ve davamıza güvenmediğimizin bir işaretidir.
Mahatma Gandhi
Gel, gel, gel, ne olursan ol yine gel,
Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir,
Yüzbin kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel…
Mevlana
Canımızı sıkanları çok kere hoş görürüz, ama canlarını sıktığımız kimseleri bir türlü hoş görmeyiz.
La Rochefoucauld
Hoşgörüyü sigara tiryakilerinden öğrenebilirsiniz, bugüne dek hiçbir sigara içen, içmeyeni şikayet etmemiştir.
Sandro Pertini
Zaten iyilik aradı mı insanda kötülük kalmaz ki.
Mevlana
Hoşgörü, başka insanların kusurlarında, kendinizin de payı olduğunu kabul etme olgunluğudur.
Macintosh

Loading...