Şüphe ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Şüphe ile ilgili anlamlı ve güzel sözler
Şüphe Sözleri

Kesin olan bir şey var:Bir şeyin doğruluğundan şüphe etmek.
Şüphe etmek düşünmektir.
Düşünmekse var olmaktır.
Öyleyse var olduğum şüphesizdir.
Düşünüyorum, o halde varım.
İlk bilgim bu sağlam bilgidir.
Şimdi bütün öteki bilgileri bu bilgiden çıkarabilirim.
René Descartes
Şüphe, güvenin sıcak ve davetkar kıvrımları arasına sızan bir yılandır. Bunu ne zaman yapmaya başlayacağı bilinmezdir. En küçük çatlağa baskı yapmaya başlar. Varlığını hissettiğinizde artık çok geçtir, yılanın boğumları çok derinlere nüfuz etmiştir. Sıkıca üstüne binip seni hapseder; amansız, yavaşça artan ve nefesini kesen bir sıkmadır bu.
Mario Mazzanti
İşe kesinliklerle başlayan, şüphelerle bitirir. Şüphelerle başlamaya razı olan kesinlikle bitirir.
Francis Bacon
Şüphe inancın gölgesidir. Şüphe duyamıyorsan imanlı olamazsın. Aynı şey cesaret için de geçerlidir.Korkmaktan acizsen cesur olamazsın.
Jo Nesbo
Kuşkulanmak, bilmekten daha eğlendiricidir.
Dante
Şüphe etmeyenin mağlubiyeti bilmesi imkansızdır.
İskender Pala
Dostlarından kuşkulanmak, başa geçenlere özgü bir hastalıktır.
Aeschylus
Şüphe ettiğiniz aşklar uğruna emin olduklarınızı harcarsınız.
Alexandre Dumas
Hata yapıldığından şüphe eden kişi, daima doğru yoldadır.
İspanyol Atasözü
Şüphe, inancın ikiz kardeşi olduğunu bilmeyecek kadar yalnız bir acıdır.
Halil Cibran
İnanmak kolaydır, şüphelenmek daha çok güçtür. Şüphe etmeden ve zeka eseri sualler sormadan evvel, tecrübe, bilgi ve düşünmek lazımdır.
Dale Carnegie
Her kaynağa şüpheci bir gözle bakmalısınız. Bana, neye güvenmeleri gerektiğini soranlara cevabım her zaman ‘kendi zeka ve aklınıza’ olmuştur ve bu durum benim söylediklerimi okurken de geçerlidir.
Noam Chomsky
Hiç kuşkulanmayan, hiç inanmıyor demektir.
Bailey
İnsanlar yavaş yavaş inanmamayı, güvenmemeyi, sevmemeyi ve kronik şüpheci olmayı öğrenir. Bu gerçekleştiğinde artık ne yazık ki çok geçtir. İnsanların ”Tecrübe” dediği şey budur. Kalbiyle bağlantısını kesmiş bir insana ”Tecrübeli” denir.
Sigmund Freud
İnsan; şüphe etmeyi, kendisini pohpohlayan kimseler dolayısıyla edindiği tecrübelerle değil, kendi kendisini tanıma ile öğrenmelidir.
Alain
Aşk mesafeler yüzünden ölmez; şüphe yüzünden ölür.
Elif Şafak
Erkek, karısını bir buketle şaşırtabilir. Bir kutu çikolatayla mutlu eder. Bir altın kolye ile de şüpheye düşürür.
Sam Ewing
Şüphecinin en olumlu yanı, her şeyi mümkün kılmasıdır.
Erich Von Daniken
Başkalarından en fazla şüphe edenler, en güvenilmez insanlardır.
Thedguido
Hep soracaksın,hep şüphe edeceksin.
Hermann Hesse
Bir dosttan haksız yere kuşkulanmak,ona sizden kuşkulanmayı öğretir, onu sizi aldatmak için harekete geçirir.
John Webster
Birbirlerini tanımayan, birbirlerinden şüphe eden kitlelerin bulunduğu yerde ne barış, ne de onurlu bir eşitlik olur.
İlber Ortaylı
Dostlarımızdan şüphelenmek, onların ihanetinden çok daha utanç vericidir.
La Rochefaucauld
Şüphe; mutluluğun olduğu kadar, faziletin de düşmanıdır.
Samuel Johnson
Günümüzde en büyük sorun, aptalların kendilerinden son derece emin, zekilerin ise sürekli şüphe içinde olmalarıdır.
Bertrand Russell
Şüphe, hummalı bir hastaya benzer; uyumaz, uyuyamaz, uyutmaz, dalsa da korkulu rüyalar görür.
Cenap Şahabettin
Bir adamdan şüphe ediyorsan ona iş verme; bir adama iş veriyorsan ondan şüphe etme.
Çin Atasözü
Şüphe, duyguların değil, zekanın bir kusurudur.
Francis Bacon
Az şey bilirsek bir şeyin doğruluğuna emin olabiliriz, bilgi artınca kuşku da artar.
Goethe
İş başarmak iradesi, başarmak imkanını haiz olmayı bilmekten doğar. Şüphe ve tereddüt ise bilginin en büyük düşmanlarıdır ve bu düşmanları teşvik eden, onları imha etmeyen kimse, adım başında onlarla karşılaşır.
James Ailen
Ancak güçlü bir inanca sahip olan kişi, kuşkuculuğun tadına varabilir.
Friedrich Nietzsche
Bilgelik için tek anahtar devamlı soru sormaktır. Şüphe ederek bir araştırmaya başlarız. Araştırmakla da doğruya ulaşırız.
Peter Abelard
Düşüncelerimiz arasında şüpheler, kuşlardan yarasaya benzer; yarasalar gibi hep alacakaranlıkta uçuşurlar.
Francis Bacon
Kuşku hiç olmazsa keşiflerin öncüsüdür.
Bovee
Şiddetli hırsla şüpheciliği bir arada gördüğüm çok olmuştur.
Lichtenberg
Bu dünyada insanlar bir kere aldatılınca gerçekten bile şüphe duyarlar.
Hitopadesa
Şüphe, bir ışığa doğru koşmaktır.
Cenap Şahabettin
İnsan; kendinden uzaklaştıkça, kuşkularına yaklaşır.
Jim Rohn
İyi bir insanın kötüden şüphelenmesi, kötünün iyiden emin olması kadar zordur.
Cicero
Şüpheler, en kötü gerekçelerden daha zalimdir.
Moliere
Şüphe ve belirsizlik içinde, bilgiden yoksun olarak yaşayabilirim. Bence bu şekilde yasamak, yanlış olabilecek cevaplarla yaşamaktan daha ilginçtir.
Richard Feynman
İçinde kötülük olmayan bir insan, kimseden şüphelenmez.
Ben Johnson
Kuşkuyla yaşanmaz, kuşkuyla düşünülür.
Rene Descartes

Loading...