Dil ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Dil ile ilgili anlamlı ve güzel sözler
Dil sözleri

Dili iyi kullanmak, yazıp, okumak düşünmeyi ve fikri geliştiriyor. O damarı keserseniz, düşünmek ve fikir üretmek zaten kaynağından kurutulmuyor mu?
Buket Uzuner
Dili ile âlim, kalbi ile cahil olan insana hem hayret eder hem de acırım. Ağzını su ile temizler de yüreğini maneviyat ile arındırmaz. Vay onun haline!
Veysel Karâni
Dilinle yaptığın duaya, kalbin de inansın.
Abdülkadir Geylani
Dilin temeli dil bozulduğunda ortaya çıkar.
Adrian Furnham
Dil, toplum yapısına uymayan bazı deneylerin toplumsal olarak bastırılmasının bir sonucudur.
Erich Fromm
Dil her zaman kalptekini olduğu gibi söylemez.Kalbin dile şahitliği, dilin kalp adına avukatlık yapmasından daha sağlam, daha gerçekçidir.
Beydeba
Dilini unutan kavimlerin tarihten adları bile silinir gider. Anadolu, böyle yok olmuş kavimlerin binlerce yıl sonra kazılarda bulunan çanak çömlek kırıntıları ile doludur.
Oktay Sinanoğlu
Dil, bütün yanlış anlaşılmaların kaynağıdır.
Antoine De Saint-Exupéry
Dil söyler kulak dinler kalp söyler kainat dinler…!
Yunus Emre
Dil, tencere kapağına benzer. Kıpırdadı da kokusu duyuldu mu; ne pişiyor anlarsın.
Mevlana
Dilini kalem et,
Göz yaşını mürekkep;
Bir duyan ve gören var elbet;
Yeter ki istemesini bil,
DUÂ et!..
Şems-i Tebrizi
Dilin kiymetini “ ârif ” olandan,
Gözün kıymetini “ âmâ ” olandan,
Sözün kıymetini “ lâl ” olandan,
Ekmeğin kıymetini “ aç ” olandan,
Aşk’ın kıymetini “ hiç ” olandan öğren !
Şems-i Tebrizi
Dil, bir ulusun aynasıdır, bu aynaya baktığımız zaman, orada kendimizin en gerçek yankısını buluruz.
Friedrich Schiller
Dil araçların aracıdır, dil olmadan hiçbir bilgiyi kullanmak, onu başkaları için faydalı kılmak mümkün değildir.
John Dewey
Kendi dilini bilmeyen, başka dil öğrenemez.
Bernard Shaw
Bir ülkenin kanunlarının çiğnenmesinden sonra en büyük suç, dilinin çiğnenmesidir.
Walter Lanoor
Bizim dilimiz, bir imparatorluk dilidir. Her dil imparatorluk dili olamaz. Çünkü her millet imparatorluk kuramaz.
Nihad Sami Banarlı
Düşünce dilden, dil düşünceden doğar.
Eflatun
Ben insanlara yalnız anadillerini bilmedikleri zaman dayak atılmasına taraftarım.
Churchill
Bir ulusun bütün yönetimi bana bırakılsaydı, ilkin dilini düzeltirdim. Çünkü, dil düzgün olmayınca söylenen anlaşılmaz ve yapılması gereken yapılmadan kalır, böyle olunca töreler ve sanat geriler, adalet yoldan çıkar, halk çaresizlik içinde kalır. İşte bundan dolayı söylenmesi gereken başıboş bırakılamaz. Bu her şeyden önemlidir.
Konfüçyus
“Türk dili bağımsızlığına kavuşacaktır.” Ulusal bağımsızlık kazanmaya başaran Türk ulusu, ana dilini de başka dillerin egemenliğinden kurtaracaktır. Türkçe yeryüzünün en güçlü, en sağlam, en uyumlu, işlek dillerden biridir. Bu dili bilinçle, bilimle işlemek, geliştirmek Türk aydınlarının görevidir. Dil, bir ulusun düşüncelerini, duygularını, kimliğini, kişiliğini kapsayan bir birikimdir. Bu birikimin içeriğini oluşturan düşünsel öğeler, uygarlığın gelişmesiyle atbaşı yürüyerek mükemmelleşir.
Atatürk
“Kendisiyle düşünülmeyen, yazılmayan bir dil gelişemez.” Ulusal dil yalnızca konuşmak, karşılıklı anlamak, söyleşmek için değildir. Dil, onu konuşan ulusun bilgisi, ulus varlığın dayanağıdır. Dili bağımsız olmayan bir ulusun kendisi de bağımsızlığın tadına varamaz. Düşünme eylemi hangi dille sürdürülürse onu geliştirir, kavram bakımından zengin, olgun kılar. Öte yandan dil de düşünme eylemi hızlandırır, akışını kolaylaştırır. Dil işlendikçe daha yumuşak, daha akıcı, daha kapsamlı olur. Büyük ulusların çoğu, büyüklüğünü, diliyle üretmeyi uygarlık ürünlerine borçludur. Başkalarının dilleriyle konuşmaya alışmış kimseler yine başkalarının dilleriyle düşünürler. Düşünme bir bilinç olayıdır. Yüzeysel bir alışkanlık değildir. Bu nedenle dille sıkı bir varlık bağlamı içindedir.
Atatürk
Milliyetin çok belirgin niteliklerinden biri de dildir. Türk milletindenim diyen insan, her şeyden evvel ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır.
Atatürk
Bir lisan ne kadar kolay olursa, onunla konuşanlar için o kadar büyük bir nimettir, çünkü o kadar kolay öğrenilip çeşitli ilimler ve fenlerle, diğer dillerin tahsiline vakit kalmış olur.
Şemseddin Sami
Bundan böyle divanda, dergâhta, bârgâhta, çarşıda ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır.
Karamanoğlu Mehmet Bey
Bir ulusun gerçek yurdu onun dilidir, dil ulusal dileği belirten güçlü bir varlıktır. Ulusal dil yok olunca, ulusal duygu da çok geçmeden kaybedilebilir.
Wilhelm Humboldt
Dilimizin Türkçe, Arapça ve Farsça’nın bir bileşimi olduğu söyleniyorsa da, bu bileşim, bazı başka dillerde olduğu gibi bir çeşit kimyasal bileşim değildir. Dilimizde kullanılan Arapça ve Farsça sözcükler her zaman bir yabancı olarak durur, bütünüyle dilimize karışmamış, dilimizin kurallarına, söylenişine asla uymamış, yabancılıklarını korumuşlardır. Bunun için, ne zaman istersek bu yabancı sözcükleri atarak, dilimizi tertemiz etmek elimizdedir.
Şemsettin Sami
Her insanın terbiye ve tahsilinde, kazanması icap eden bir meziyet ana dilini dosdoğru öğrenmek ve söylemektir.
Charles Eliot
Dili gereksiz yabancı sözcüklerden uzaklaştırıp temiz tutmak; tıpkı vücudunu, vicdanını, evini, köyünü ve şehrini temiz tutmak gibi ahlâki bir ödevdir.
Gerhard Kessler
Dil, yapılması için herkesin, bir taş koyduğu şehirdir.
Emerson
Önümüzde iki yol var: Ya uyanıp dilimizi koruyacağız ya da iki nesil sonra Türkiye diye bir ülke, Türkçe diye bir dil kalmayacağını kabul edeceğiz! Seçim sizin!
Oktay Sinanoğlu
Düşünce ve sanat adamları, sözleri ve yazılarıyla dile değer kazandırırlar.
Montaigne
Bir dilin kuvveti, yabancı olanı itmesi değil onu yutmasıdır.
Goethe
Düşünce dili çürütürse, dil de düşünceyi çürütebilir.
George Orwell
Dil, bir medeniyet olayıdır. Bir medeniyetin kurduğu dil, başka bir medeniyetin düşündüklerini söyleyemez. Yetmez onu söylemeğe. Bir ulus, medeniyetini değiştirdi mi, dilini de değiştirmek zorundadır.
Nurullah Ataç
Anlayış ve bilgiye tercüman olan dildir, insanı aydınlatan dilin kıymetini bil.
Yusuf Has Hacib
Dil değerlendirir insanı, onunla mutluluğa erer,
Dil değerden düşürür insanı, dili yüzünden başı gider.
Yusuf Has Hacip
Başka dile uymaz ananın sesi,her sözü ararsan vardır Türkçesi.
Ziya Gökalp
Dil, insanlığın kendisidir ve zihin hayatımız onunla vardır.
Ahmet Hamdi Tanpınar

Loading...