Dil ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Dil ile ilgili güzel sözleralıntı sözleri

Dil ile ilgili güzel sözleri sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Dil sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Ulusal dil yalnızca konuşmak, karşılıklı anlamak, söyleşmek için değildir. Dil, onu konuşan ulusun bilgisi, ulus varlığın dayanağıdır. Dili bağımsız olmayan bir ulusun kendisi de bağımsızlığın tadına varamaz. Düşünme eylemi hangi dille sürdürülürse onu geliştirir, kavram bakımından zengin, olgun kılar. Öte yandan dil de düşünme eylemi hızlandırır, akışını kolaylaştırır. Dil işlendikçe daha yumuşak, daha akıcı, daha kapsamlı olur. Büyük ulusların çoğu, büyüklüğünü, diliyle üretmeyi uygarlık ürünlerine borçludur. Başkalarının dilleriyle konuşmaya alışmış kimseler yine başkalarının dilleriyle düşünürler. Düşünme bir bilinç olayıdır. Yüzeysel bir alışkanlık değildir. Bu nedenle dille sıkı bir varlık bağlamı içindedir.Atatürk

En Güzel Dil Sözleri

Akıl süsü dil, dil süsü sözdür. İnsanın süsü yüz, yüzün süsü gözdür. İnsan sözünü dil dili ile söyler; sözü iyi olursa, yüzü parlar.Yusuf Has Hacip

Dili iyi kullanmak, yazıp, okumak düşünmeyi ve fikri geliştiriyor. O damarı keserseniz, düşünmek ve fikir üretmek zaten kaynağından kurutulmuyor mu? Buket Uzuner

Dili ile âlim, kalbi ile cahil olan insana hem hayret eder hem de acırım. Ağzını su ile temizler de yüreğini maneviyat ile arındırmaz. Vay onun haline.Veysel Karâni

Dil her zaman kalptekini olduğu gibi söylemez. Kalbin dile şahitliği, dilin kalp adına avukatlık yapmasından daha sağlam, daha gerçekçidir.Beydeba

Dil, bir ulusun aynasıdır, bu aynaya baktığımız zaman, orada kendimizin en gerçek yankısını buluruz.Friedrich Schiller

Dil araçların aracıdır, dil olmadan hiçbir bilgiyi kullanmak, onu başkaları için faydalı kılmak mümkün değildir.John Dewey

Dil ile ilgili 11 Güzel Söz

Bir ulusun bütün yönetimi bana bırakılsaydı, ilkin dilini düzeltirdim. Çünkü, dil düzgün olmayınca söylenen anlaşılmaz ve yapılması gereken yapılmadan kalır, böyle olunca töreler ve sanat geriler, adalet yoldan çıkar, halk çaresizlik içinde kalır. İşte bundan dolayı söylenmesi gereken başıboş bırakılamaz. Bu her şeyden önemlidir.Konfüçyus

Ulusal bağımsızlık kazanmaya başaran Türk ulusu, ana dilini de başka dillerin egemenliğinden kurtaracaktır. Türkçe yeryüzünün en güçlü, en sağlam, en uyumlu, işlek dillerden biridir. Bu dili bilinçle, bilimle işlemek, geliştirmek Türk aydınlarının görevidir. Dil, bir ulusun düşüncelerini, duygularını, kimliğini, kişiliğini kapsayan bir birikimdir. Bu birikimin içeriğini oluşturan düşünsel öğeler, uygarlığın gelişmesiyle atbaşı yürüyerek mükemmelleşir.Atatürk

Bir lisan ne kadar kolay olursa, onunla konuşanlar için o kadar büyük bir nimettir, çünkü o kadar kolay öğrenilip çeşitli ilimler ve fenlerle, diğer dillerin tahsiline vakit kalmış olur.Şemseddin Sami

Bundan böyle divanda, dergâhta, bârgâhta, çarşıda ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır.Karamanoğlu Mehmet Bey

Bir ulusun gerçek yurdu onun dilidir, dil ulusal dileği belirten güçlü bir varlıktır. Ulusal dil yok olunca, ulusal duygu da çok geçmeden kaybedilebilir.Wilhelm Humboldt

Dil, tencere kapağına benzer. Kıpırdadı da kokusu duyuldu mu; ne pişiyor anlarsın.Mevlana

Dili gereksiz yabancı sözcüklerden uzaklaştırıp temiz tutmak; tıpkı vücudunu, vicdanını, evini, köyünü ve şehrini temiz tutmak gibi ahlaki bir ödevdir.Gerhard Kessler

Önümüzde iki yol var: Ya uyanıp dilimizi koruyacağız ya da iki nesil sonra Türkiye diye bir ülke, Türkçe diye bir dil kalmayacağını kabul edeceğiz! Seçim sizin.Oktay Sinanoğlu

Dil, bir medeniyet olayıdır. Bir medeniyetin kurduğu dil, başka bir medeniyetin düşündüklerini söyleyemez. Yetmez onu söylemeğe. Bir ulus, medeniyetini değiştirdi mi, dilini de değiştirmek zorundadır.Nurullah Ataç

Anlayış ve bilgiye tercüman olan dildir, insanı aydınlatan dilin kıymetini bil.Yusuf Has Hacib

İncinseniz de, incitmeyin. İnsan dilinin arkasında gizlidir, dil mızraktan daha derin yaralar.Hacı Bektaşı Veli

Anlamlı Dil Sözleri

Dil değerlendirir insanı, onunla mutluluğa erer. Dil değerden düşürür insanı, dili yüzünden başı gider.Yusuf Has Hacip

En anlamlı bakış, bir çift ıslak gözde saklıdır. Çok şey anlatır; çünkü dil bağlanır, yürek konuşur.Milan Kundera

Başka dile uymaz ananın sesi, her sözü ararsan vardır Türkçesi.Ziya Gökalp

Bir ülkenin kanunlarının çiğnenmesinden sonra en büyük suç, dilinin çiğnenmesidir.Walter Lanoor

Bizim dilimiz, bir imparatorluk dilidir. Her dil imparatorluk dili olamaz. Çünkü her millet imparatorluk kuramaz.Nihad Sami Banarlı

Dilinle yaptığın duaya, kalbin de inansın.Abdülkadir Geylani

Dilin temeli dil bozulduğunda ortaya çıkar.Adrian Furnham

Dil, toplum yapısına uymayan bazı deneylerin toplumsal olarak bastırılmasının bir sonucudur.Erich Fromm

Dilini unutan kavimlerin tarihten adları bile silinir gider. Anadolu, böyle yok olmuş kavimlerin binlerce yıl sonra kazılarda bulunan çanak çömlek kırıntıları ile doludur.Oktay Sinanoğlu

Dil, bütün yanlış anlaşılmaların kaynağıdır.Antoine De Saint-Exupéry

Dil söyler kulak dinler, kalp söyler kainat dinler.Yunus Emre

Etkileyici Dil Sözleri

Kendi dilini bilmeyen, başka dil öğrenemez.Bernard Shaw

Düşünce dilden, dil düşünceden doğar.Eflatun

Ben insanlara yalnız anadillerini bilmedikleri zaman dayak atılmasına taraftarım.Churchill

Dilimizin Türkçe, Arapça ve Farsça’nın bir bileşimi olduğu söyleniyorsa da, bu bileşim, bazı başka dillerde olduğu gibi bir çeşit kimyasal bileşim değildir. Dilimizde kullanılan Arapça ve Farsça sözcükler her zaman bir yabancı olarak durur, bütünüyle dilimize karışmamış, dilimizin kurallarına, söylenişine asla uymamış, yabancılıklarını korumuşlardır. Bunun için, ne zaman istersek bu yabancı sözcükleri atarak, dilimizi tertemiz etmek elimizdedir.Şemsettin Sami

Her insanın terbiye ve tahsilinde, kazanması icap eden bir meziyet ana dilini dosdoğru öğrenmek ve söylemektir.Charles Eliot

Dil, yapılması için herkesin, bir taş koyduğu şehirdir.Emerson

Düşünce ve sanat adamları, sözleri ve yazılarıyla dile değer kazandırırlar.Montaigne

Bir dilin kuvveti, yabancı olanı itmesi değil onu yutmasıdır.Goethe

Düşünce dili çürütürse, dil de düşünceyi çürütebilir.George Orwell

Dil, insanlığın kendisidir ve zihin hayatımız onunla vardır.Ahmet Hamdi Tanpınar

Dilini tut ve bil ki, dil yarası bıçak yarasından daha kötüdür.Ali  Fuad Başgil

Özlü Dil Sözleri

Türk demek dil demektir. Milliyetin en bariz vasıflarından biri dildir. Türk her şeyden önce ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır.Atatürk

Şu dünyada çatışma önyargı ve husumetlerin çoğu dilden kaynaklanır. Sen sen ol kelimelere fazla takılma. Aşk diyarında dil zaten hükmünü yitirir. Aşık dilsiz olur.Elif Şafak

Kültür bir evse, dil de ön kapının ve içerideki bütün odaların anahtarıdır.Khaled Hosseini

Osmanlıca bir lisan değil, bir bürokratik jargondur. Çok hoş bir bürokratik dil olduğu kesindir. Bütün imparatorlukların böyle bir bürokrasi jargonu vardır. Sokaktaki insanın bilmeyeceği veya herhangi bir okumuşun yazamayacağı şekilde yazar ve konuşurlar.İlber Ortaylı

Osmanlıca diye bir dil yok. Osmanlıca bir “esperanto”dur, yani bir sürü dilin bir araya gelmesiyle yaratılmış yapay bir dildir.Celal Şengör

Latin harflerini sadece Türkçenin imlasına ve ses uyumuna uygun olduğu için benimsedik; yoksa bazılarının ifade ettiği gibi bir medeniyet değişimi ve savaşı değildir. Alfabe ile milliyetçilik olamaz. Zaten bu alfabenin sahibi olan Romalılar da artık yaşamıyor.İlber Ortaylı

Dil deyip geçme. İnsanın bütün algısını kontrol eden bir mekanizmadır.Salih Uyan

Kişinin, en fazla temizlemesi gerekli şey dilidir.İmam Gazali

İnsanları konuşarak tanıyamazsınız… Dil, yalan söyler…Bu yüzden insanları dinlemek, onları anlamak için yeterli değil.Zülfü Livaneli

Dil pek gereksiz bir şey. Ne yaparsak yapalım asıl söylemek istediklerimiz her zaman için, denizin dibindeki inciler gibi kendi derinlerinde ilişilmeden kalır ve söylenemez.Friedrich Hölderlin

Dil kesinlikle boşluk doldurmak veya şık işaretlemek için değil, iletişim kurmak için öğrenilir.Salih Uyan

Kendi dilinde düşünemeyen, her an dolaylı da olsa kendi dil ve kültürünün değersiz olduğu kendisine telkin edilen çocukta kimlik, benlik, haysiyet duyguları nasıl gelişebilir? Oktay Sinanoğlu

En büyük erdem dil ile kalp kırmamaktır, dilin kırdıklarını toplamak zordur.Nurhan Işkın

Bonus

Dilini kalem et.

Göz yaşını mürekkep;

Bir duyan ve gören var elbet;

Yeter ki istemesini bil,

DUÂ et!..

Şems-i Tebrizi

Dilin kiymetini “ ârif ” olandan,

Gözün kıymetini “ âmâ ” olandan,

Sözün kıymetini “ lâl ” olandan,

Ekmeğin kıymetini “ aç ” olandan,

Aşk’ın kıymetini “ hiç ” olandan öğren !

Şems-i Tebrizi

En azından üç dil bileceksin,

En azından üç dilde düşünüp rüya göreceksin..

Bedri Rahmi Eyüboğlu

Kaç dil bildiğin değildir önemli olan

Gönül dili bilmektir insanı değerli kılan…’

Yusuf Duman