Eşitlik ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Eşitlik ile ilgili anlamlı ve güzel sözleralıntı sözleri

Eşitlik herkese aynı davranmak değil, herkese aynı özeni göstermektir.

Ahmet Ümit

İnsanlar doğuştan eşittirler: ama bunu sonuna kadar sürdüremezler.

Montesquieu

Toplumsal eşitlik ve uyum, sadece kamusal görev üstlenmiş kişilerin insanların çıkarları uğruna kendi çıkarlarından vazgeçmeleri ya da onları ertelemeleriyle mümkün olabilir.

Cicero

Eşitlik! Evet, kavramı anlıyorum ama örnek bulamıyorum.

G.H.Supergeon

Eşitlik farklı şeylere benzer gözle bakmak değil. Eşitlik farklı seylere farklı gözle bakmak.

Tom Robbins

Bir ülkenin ekonomisi beşeri sermayesine dayanır. Eğer kadınlara yeterli sağlık, eğitim ve iş olanakları sunmuyorsanız, potansiyelinizin yarısını kaybedersiniz. Cinsiyet eşitliği ve kadın hakları ekonomik kalkınmanın temelidir.

Michelle Bachelet

Günümüzde eşitlik ”bir olmak” değil ”aynı olmak” anlamına geliyor.

Erich Fromm

İnsanlığın başına ne geldiyse eşitlik olmaması yüzünden geldi.

Pierre Leroux

Şu gerçeği aşikar kabul ederiz: Bütün insanlar yaratıcıları tarafından eşit yaratılmıştır ve bazı vazgeçilemez haklara sahiptir. Yaşamak, özgürlük ve kendi mutluluğunu arama hakkı böyle haklardandır.

Thomas Jefferson

Eşitlik ancak daha iyi durumdakilerin özgürlüklerini kısıtlayarak sağlanabilir.

Yuval Noah Harari

Hümanist, şiddet içermeyen ütopya; o sözde “aydın” ve “ilerici” insanlar, eşitlik ve hak kavramlarını bu gezegeni beraber paylaştığımız canlıları da kapsayacak şekilde genişletene dek ikiyüzlü bir yalan olarak kalacak.

Steve Best

Eşitlik, dostluk, demokrasi… Bunlar zayıfların uydurduğu saçmalıklar. Çünkü onların yaşayabilmek için bu gibi kavramlara ihtiyacı var. Güçlünün ise bir tek isteği vardır: Daha fazla güç!

Zülfü Livaneli

İnsanlar kuvvetçe, zekaca olmasalar bile, anlaşma ve hak yolu ile eşit olurlar.

Jean J. Rousseau

Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir.

Aristoteles

İnsanlar eşittir. Fark doğuştan değil erdemden doğar.

Voltaire

Birbirlerini tanımayan, birbirlerinden şüphe eden kitlelerin bulunduğu yerde ne sulhüsalah yani barış, ne de onurlu bir eşitlik olur.

İlber Ortaylı

Ölüm karşısında hepimiz eşitiz.

Publilius Syrus

Komünizm insanları eşitlik adına köleleştirmişti, kapitalizm de ekonomik özgürlük adına köleleştiriyor.

Amin Maalouf

Huzuruna gelen herkese hürmet edip, eşit muamele yap.Ta ki zayıf senin adaletinden ümitsizliğe düşmesin. Kuvvetli de, hak etmediği bir nimeti elde etme hayaline kapılmasın.

Hz.Ömer(ra)

Eşitlik olmadan demokrasi olmaz.

Noam Chomsky

Cinsiyet eşitliği sadece bir hedef değildir. Cinsiyet eşitliği, yoksulluğu azaltmanın, sürdürülebilir bir kalkınma yaratmanın ve iyi yönetim oluşturmanın temelidir.

Kofi Annan

Güneş yükseldiği zaman, herkes için yükselir.

Küba Atasözü

Özgürlük doruk ise, eşitlik temeldir.

Victor Hugo

Eşitlik kolay değildir ama üstünlük acı doludur.

Serere

Aşk, herkesi eşit kılar.

Cervantes

Eşitlik arayan, mezara gitmeli.

Alman Atasözü

Eşitlik…İnsan örgütlenmesinin sonucudur.Eşit doğmayız.

Hannah Arendt

Doğa birine başka diğerine başka davranmaz.

Tao Öğretisi

Eşit haklar edinmiş kadınlar, oltadan kaçıp kurtulmak için karaya vurmuş balıklara benzerler. Balıkçıların en tembeli bile, ölü balık tutmaz.

Karl Kraus

Otuz yaşıma gelene kadar öyle olmayan yaratıklara eşitimmiş gibi davranmaktan bıkıp usandım. Bir kedi genç olduğu sürece kağıt toplarla oynar, çünkü onların canlı ve kendine benzer bir şey olarak görür.İnsan denen iki ayaklı hayvanlar da benim için aynı şeyi ifade ediyor.

Arthur Schopenhauer

Eşitliğin, tabiatın bir kanunu olduğu doğru değildir çünkü tabiat eşitliğin ne olduğunu bilmez. Onun en yüce kanunu bağımsızlıktır. Kanunlar bile insanı doğa karşısında eşit kılamaz.

Vauvenargues