Aristoteles Sözleri

aristotelesalıntı sözleri

Aɾisto sözlerini sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Aɾisto sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Aɾistoteles ya da kısaca Aɾisto (MÖ 384 – 7 Maɾt MÖ 322) Antik Yunan filozof. Platon ile Batı düşüncesinin en önemli iki filozofundan biɾi sayılıɾ. Fizik, gökbilim, ilk felsefe, zooloji, mantık, siyaset ve biyoloji gibi konulaɾda pek çok eseɾ veɾmiştiɾ.

Aristo, dünya üzerinde en çok bilinen filozoflardan biridir. Akılcı ve açık yaklaşımı ve bilimsel düşünceleri ile felsefede mantık ve gerçekçilik öncüsü olarak görülmektedir. Felsefeyi ve bilimi kategorilere ayıran ya da sistematize eden ilk kişi olması ile beraber, fizik ve diğer alanlardaki görüşleri ile Ortaçağa felsefesini temellendirmiştir.

En Çok Beğenilen Aɾisto Sözleri

Her kişi öfkelenir, bu çok kolaydır; ancak tam istenilen kişiye, tam ölçüsünde, tam zamanında, tam yerinde, tam yöntemince öfkelenmek, ne herkesin yetkinliğindedir, ne de kolaydır.

En büyük suçlar, gerekli olanı değil de fazla olanı elde etmek için işlenir.

Sıradan insanlar gibi konuş, bilge adamlar gibi düşün; böylelikle herkes seni anlasın.

Sürekli yaptığımız şey neyse, biz o’yuz. O halde, mükemmellik bir eylem değil, bir alışkanlıktır.

Yanlış yoldan gitmenin birden çok yolu vardır. Ama doğruyu yapmanın tek bir yolu bulunur. Yanlış yapmak bu yüzden kolay, doğruyu bulmak ise bu yüzden zordur.

Aɾistoteles Tarafından Söylenmiş 10 Güzel Söz

Erdem bilincine sahip olmak yeterli değildir. Erdeme erişmek için ya da iyi insan olmak için çaba göstermeliyiz.

Sevmek acı çekmektir, sevmemek ölmek. Sevmek zevktir ama yalnız sevilmenin hiçbir zevki yoktur.

Gerçek mutluluk mal ve mülke sahip olmak ile değil, akıl ve erdeme sahip olmak ile mümkündür.

Arzu öyle bir şeydir ki, hiç doymak bilmez; bir çok insanın hayatı, arzuları doyurma yollarını aramakla geçer.

Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir.

Kimilerinin gerçekten özgür olabilmesi için ötekilerin köle olması gerekir.

Hükümetlerin alınyazılarını belirleyenler, her zaman silah taşıyanlardır.

İnsanları iyi yapan yasalardır.

Zamanın bir parçası var olmuştur, artık yoktur; öteki parçası ise olacaktır, henüz yoktur.

En büyük suçlar yokluktan değil çokluktan doğar. Kimse başını sokacak yer bulabilmek için zorba olmaz.

Anlamlı Aɾisto Sözleri

Felsefe kişilerin yaşamı merak etmesinden doğar. Yaşamı en çok merak eden çocuklardır.

Gerçek bir arkadaş, iki gövdede yaşayan bir ruhtur.

İşler, iş olarak şerefli veya şerefsiz diye ayrılmazlar. Yapılışlarındaki maksada göre şerefli veya şerefsiz olurlar.

İnsan ve hayvan arasındaki tek fark düşünmektir düşünebilene.

Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır.

Eğitim görmüş aklın işareti, herhangi bir düşünceye onu kabul etmeden önce açık olmasıdır.

Her alanda konunun doğal yapısı izin verdiği ölçüde kesinlik aramak, eğitim görmüş kişinin özelliğidir.

Hayatı bir şölen sofrası gibi bırakmalı, ne susuz ne de sarhoş olarak.

İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme.

İradene hakim fakat vicdanına esir ol.

İyi iki anlama gelir: Birisi mutlak iyidir. Diğeri ise birisi için iyi olandır.

İlkeler ya da ilk nedenler bilimidir felsefe.

Etkileyici Aɾisto Sözleri

Hiçbir iyilik sahtelikle bir arada gitmez; doğru hiçbir zaman yanlışa yer vermez. Kendini olduğundan fazla göstermek de, çoğu kez gururdan değil budalalıktandır.

Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez, fakat söyleyeceği her şeyi düşünerek söyler.

Umut, uyanık adamın rüyasıdır.

Utanç gençlerin süsü, yaşlıların yüz karasıdır.

Yalnız erdemi bilmek yetmez, ona sahip olmak, onu yapmak da gerekir.

Bilgi doğuştan akılda yoktur, ama akıl bilgiyi üretecek kapasitededir.

Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir.

Şiir, daha felsefidir ve ciddiye alınmayı tarihten daha çok hak eder.

Dünya bir hücredir yalnızlığa seni iten fakat seni düşündürüp olgunlaştıran ortamda olabilir.

Tek bir kırlangıç ile yaz gelmez, ne de bir tek güneşli günle; ne tek bir gün, ne de tek bir kısa an insanı mutlu ve kutlu yapmaz.

Tek istikrarlı devlet, tüm insanların yasa önünde eşit olduğu devlettir.

Yüce zihinli insan, insanların ne düşüneceğinden çok, gerçeğe aldırış etmeli.

Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir.

Bütün dünyevi yasam bir hastalıktır, bir tür duygu oluşumudur. En iyisi hiç doğmamış olmaktır. Eğer insan, bir felaket olup da doğmuşsa, en hızlı şekilde ölmeyi denemelidir.

Özlü Aɾisto Sözleri

Bir şeyi yapma gücümüzde saklı olan, bir şeyi yapmama gücümüzde saklıdır.

Çok süslenenlere bakın; hepsi de gizlenmek istiyordur.

Demokratik devletin temeli özgürlüktür.

Dünya bir hücredir seni yalnızlığa iten fakat seni düşündürüp olgunlaştıran ortam da olabilir.

Mevkilerini para ile satan kimseler, masraflarını geri almak yoluna düşerler.

Ortak tehlikeler, birbirlerinin can düşmanı olanları bile birleştirir.

Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür.

Sabır acıdır, fakat meyvesi tatlıdır.

Demokrasi despotizmin en ileri şeklidir.

Dost; kişinin ikinci benliğidir.

Erdem ve kabiliyet yönünden üstün olan kimselerin arkasından gitmek ve onlara uymak doğrudur.

Umut, uyanmış bir insanın düşüdür.

Kimi ister, kimi verir; doğa ile insan bir bütündür.

Ortak tehlikeler, birbirlerinin can düşmanı olanları bile birleştirir.

Kişiler başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.

Fazileti olmayan insan, hayvanların en kirlisi, en vahşisi, en muhteris ve en doymak bilmez olanıdır.

Eğitim görmüş aklın işareti, herhangi bir düşünceye onu kabul etmeden önce açık olmasıdır.