Friedrich Nietzsche Sözleri

Anlamlı ve Güzel Friedrich Nietzsche Sözlerialıntı sözleri

Friedrich Nietzsche sözlerini sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Friedrich Nietzsche sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. 

Nietzsche, Prusya Krallığında Saksonya eyaletindeki küçük bir kasabada 15 Ekim 1844’te doğmuş. Bir papaz ve öğretmen olan Carl Ludwig Nietzsche ile Franziska Oehler’in ilk çocukları olarak dünyaya gelen Nietzsche’nin doğduğu gün, aynı zamanda Prusya Kralı IV. Frederick William’ın da doğum günü olduğu için adı Friedrick Wilhelm olarak belirlenmiş. 

Friedrich Nietzsche , “Ebedi dönüş“, “Amor fati“, “Güç istenci” ve “Üst-insan” kavramlarını felsefe dünyasına kazandırmıştır. Çoğu edebiyat çevresince, Avrupa‘nın en büyük yazarı olarak kabul edilmektedir. Yazdığı eserler zamana meydan okumuş ve 21. yüzyıl dahil tüm zamanların en fazla alıntı yapılan filozofu Friedrich Wilhelm Nietzsche olmuştur. 

Nietzsche; dünyaya erken geldiğini savunmuş, insanların onu iki yüz yıl sonra anlayacağını söylemiştir. Nitekim kendisinin de dediği gibi, değeri hayattayken anlaşılamamıştır. Yarının yazarı olduğunu öne süren Friedrich Wilhelm Nietzsche, kendisinden sonra gelen, aralarında Albert Camus, Heidegger, Sigmund Freud gibi isimlerin de olduğu sayısız filozofu ve edebiyatçıyı etkilemiştir. Filoloji okumasına rağmen her zaman felsefeye ilgi duymuş ve hayatını düşünüp sorgulayarak geçirmiştir. 

En Çok Beğenilen Friedrich Nietzsche Sözleri


Denizleri seviyorsan dalgaları da seveceksin. Korkarak yaşarsan yalnızca hayatı seyredersin. 

Eylem ve vicdan genellikle uyuşmazlar. Eylem, ağaçtan ham meyveleri toplamak isterken, vicdan onları gereğinden çok olgunlaşmaya bırakır, ta ki yere dökülüp ezilinceye kadar. 

Geleneğin emretmediği şeylerde ahlak yoktur; ve gelenek yaşamı ne denli az belirlerse, ahlaklılık çemberi de o denli küçülür. 

Hiçbir şey, şu andaki gururumuzu oluşturan insan aklının ve özgürlük duygusunun bir parçası kadar pahalıya mal olmamıştır. 

Arzularımız o kadar şiddetlidir ki bazen birbirimizi parçalamak isteriz. Ama topluluk duygusu bizi durdurur. Lütfen not edin : işte bu , neredeyse ahlakın tanımıdır. 

Friedrich Nietzsche Tarafından Söylenmiş 10 Güzel Söz


Dünya var olduğundan bu yana, hiçbir otorite kendisinin eleştiri konusu yapılmasına istekli görünmemiştir. 

Aşk ve nefret kör değillerdir; ama kendileriyle birlikte taşıdıkları ateş yüzünden kör olmuşlardır. 

İnsan hatasını bir başkasına itiraf ettiğinde unutur onu; ama çoğu kez öteki kişi bunu unutmaz. 

Alev, başka şeyleri aydınlattığı kadar aydınlatmaz kendini. Bilge de böyledir. 

İnsan, diğer insanlardan hiçbir şey istememeye, onlara hep vermeye alıştığı zaman, elinde olmadan soylu davranır. 

Müziğin sesini duymayanlar, dans edenleri deli sanıyor. 

Kadın gençken çiçekli bir mağaradır. Yaşlanınca mağaradan bir ejderha çıkar. 

Acıların bölüşülmesi değil, sevinçlerin bölüşülmesidir dostluğu yaratan. 

Kim namus ve ahlak şövalyeliği yapıyorsa, bilin ki en namussuzu odur. 

Kendinden hiç söz etmemek çok soylu bir ikiyüzlülüktür. 

Anlamlı Friedrich Nietzsche Sözleri


Ceza adını verir intikam kendisine; vicdanı rahatmış gibi davranır yalan sözlerle, ikiyüzlüce. 

Doğa bize aldırmadığından, doğanın ortasında kendimizi öyle rahat hissederiz ki. 

Herkes için geçerli bir ahlak, gülünç bir fikirdir. 

Bir insanın gerçekten ele almış olduğu düşünce özgürlüğü ile, onun tutkuları ve hatta arzuları da gizli gizli kendi üstünlüklerini göstereceklerini sanırlar. 

Toplumsal hastalıkları iyileştirmek için ihtiyaç duyulan şey, mülkiyetin zor kullanılarak yeniden dağıtımı değil, aklın tedrici dönüşümüdür. Adalet duygusu herkeste daha fazla artmalı, şiddet içgüdüsü ise daha da zayıflamalı. 

Bir insan yoğun ve kılı kırk yararak düşündüğü zaman, sadece yüzü değil gövdesi de çekinceli bir havaya bürünür. 

Merhamet, düzenli bir biçimde kendi gücü konusunda bir yanılgı içindedir: kadın, aşkın her şeye kadir olduğuna inanır; bu, kadının gerçek bir batıl inancıdır. Ah, aşkı bilenler, onun nasıl yoksul, nasıl çaresiz, zorla elde edilmiş ve yanıltıcı olduğunu sonunda öğrenmişlerdir: en iyi, en derin aşklar bile böyledir. Aşk, kurtarmaktan çok mahveder. 

İçine doldurulacak çok şey olduğu zaman, günün yüzlerce cebi vardır. 

Bir düşmanla savaşarak yaşayan kişinin, düşmanını hayatta bırakmakta yararı vardır. 

İnsan yığınlarının davranış biçimlerini önceden kestirmek için, onların güç bir durumdan kendilerini kurtarmak için hiçbir zaman çok önemli bir çaba göstermediklerini kabul etmek gerekir. 

Mükemmelleşen ve olgunlaşan her şey ölmek ister. 

Hoşlanmadığımız bir düşünceyi öne sürdüğü zaman bir düşünürü daha sert eleştiririz. Oysa, bizi pohpohladığında onu daha sert eleştirmek uygun olacaktır. 

Bir kez yürünmüş bir yola düşenlerin sayısı çoktur, hedefe ulaşan az. 

Küçücük bağışlarla büyük mutluluklar kazanmak büyüklüğün bir ayrıcalığıdır. 

İnsan kahkahalarla güldüğü zaman, kabalığı ile tüm hayvanları geride bırakır. 

Aptal aptal, kan ter içinde, hayvan gibi dağa tırmanıyorlar: yolda çok güzel manzaralar olduğunu onlara söylemeyi unutmuşlar. 

Etkileyici Friedrich Nietzsche Sözleri


Yapacak çok şeyi olan insan inançlarını ve genel düşüncelerini hemen hemen hiç değiştirmeksizin korur. 

Uygarlık tarafından yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir uygarlık çağını yaşıyoruz. 

Sevilmiş olma isteği kendini beğenmişliklerin en büyüğüdür. 

Sadece karşıtları can sıkıcı olmayı sürdürdükleri için, arada bir, bir davaya bağlı kalırız. 

Bir insan kendini hep çok büyük işlere adadığında, onun başka bir yeteneğinin olmadığı pek görülmez. 

Gür ırmaklar kendileriyle birlikte bir çok çakıl ve çalı çırpıyı da sürükler; güçlü ruhlar da bir çok aptal ve mankafayı. 

İnsanları şiddetle kendi üzerine çeken, bir oyunu her zaman kendi lehine çevirmiştir. 

Biri kendi düşüncesine bağlı kalır; çünkü ona kendi kendine ulaşmış olduğunu sanır. Öteki ise, onu zahmetle öğrendiği ve onu anlamış olmakla övündüğü için bağlıdır düşüncesine. Sonuç olarak, her ikisi de kendini beğenmişlik . 

İnsan ağaca benzer, ne kadar yükseğe ve aydınlığa çıkmak isterse, o kadar kök salar yere, aşağılara, karanlığa, derinlere kötülüğe. 

Gerçekten kül olmadan kendinizi nasıl yenileyebilirsiniz 

İnançlar hakikat düşmanları olarak, yalanlardan daha tehlikelidir. 

Bir konu hakkında hazırlıksız sorguya çekildiğimizde, aklımıza gelen ilk düşünce çoğu zaman bizim kendi düşüncemiz değildir; ama bizim sınıfımıza, konumumuza ve soyumuza ait olan sıradan bir düşüncedir sadece. Öz düşünceler pek ender olarak su yüzüne çıkarlar. 

Kötü belleğin iyi tarafı, aynı şeylerden bir çok kez ilk kez gibi yararlanmaktır. 

Bir kurbanın yoldaşı o kurbandan daha çok acı çeker.

Bonus

Öyle bir hayat yaşıyorum ki ,

Cenneti de gördüm , cehennemi de

Öyle bir aşk yaşadım ki

Tutkuyu da gördüm ,pes etmeyi de.

***

Bazıları seyrederken hayati en önden,

Kendime bir sahne buldum oynadım.

Öyle bir rol vermişler ki ,

Okudum okudum anlamadım.

***

Kendi kendime konuştum bazen evimde,

Hem kızdım hem güldüm halime,

Sonra dedim ki “söz ver kendine”

***

Denizleri seviyorsan, dalgaları da seveceksin,

Sevilmek istiyorsan, önce sevmeyi bileceksin,

Uçmayı seviyorsan, düşmeyi de bileceksin.

Korkarak yaşıyorsan, yalnızca hayatı seyredersin.

***

Öyle bir hayat yaşadım ki ,

Son yolculukları erken tanıdım

Öyle çok değerliymiş ki zaman,

Hep acele etmem bundan, anladım…