Mahatma Gandi Sözleri

Anlamlı ve Güzel Mahatma Gandi Sözlerialıntı sözleri

Mahatma Gandi sözlerini sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Mahatma Gandi sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Mahatma Gandi 2 Ekim 1869 tarihinde Hindistan’ın Porbandar bölgesinde doğdu. Doğuştan çalışanlar kastına mensup olan Gandi, etyemezlik, canlılara zarar vermeme, kişisel arınma gibi öğretileri benimsemiştir.

Mahatma Gandhi, özgürlükçü insanlara ilham kaynağı olan Satyagraha felsefesinin öncüsüdür. Bu felsefe, kötülüğe ve şiddete karşı durmayı kabul eder. Gandhi bu felsefe ile Hindistan’ı bağımsızlığına kavuşturmayı başarmıştır.

Mahatma kelimesi “yüce ruh” anlamına gelir. Aynı zamanda Hindistanlılar Gandhi’yi bapu yani “baba” olarak da anmaktadırlar. Bu nedenle onu, Ulus’un Babası ilan ederek, doğum günü olan 2 Ekim gününü ulusal tatil ilan etmişlerdir. Aynı şekilde 2 Ekim, Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya Şiddete Hayır Günü” olarak ilan edilmiştir.

Gandhi Yaşam Felsefesi

Söylediklerinize dikkat edin; düşüncelere dönüşür.

Düşüncelerinize dikkat edin; duygularınıza dönüşür.

Duygularınıza dikkat edin; davranışlarınıza dönüşür.

Davranışlarınıza dikkat edin; alışkanlıklarınıza dönüşür.

Alışkanlıklarınıza dikkat edin; değerlerinize dönüşür.

Değerlerinize dikkat edin; karakterinize dönüşür.

Karakterinize dikkat edin; kaderinize dönüşür.

En Çok Beğenilen Mahatma Gandhi Sözleri

Bizi yok edecekler şunlardır: İlkesiz siyaset; vicdanı sollayan eğlence; çalışmadan zenginlik; bilgili ama karaktersiz insanlar; ahlâktan yoksun bir iş dünyası; insan sevgisini alt plana itmiş bilim; özveriden yoksun bir din anlayışı.

Özgürlük hiçbir zaman “her istediğini yapma izni” anlamı taşımamıştır.

Barışa giden yol yoktur, barışın kendisi bir yoldur!

Şiddet göstermeme, inancımın birinci maddesidir. Aynı zamanda o, benim itikatımın da son maddesidir.

Önce önemsemezler, sonra gülerler, sonra kıskanırlar, en sonunda ise yenilirler.

Mahatma Gandhi Tarafından Söylenmiş 10 Güzel Söz

Toprağı kazıp onu işlemeyi unutmak, kendimizi unutmak demektir.

Güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir.

Her sabah kalktığım zaman kendi kendime şöyle söz veririm: dünya üzerinde vicdanımdan başka kimseden korkmayacağım. Kimsenin haksızlığına boyun eğmeyeceğim. Adaletsizliği adaletle yıkacağım ve mukavemet etmekte ısrar ederse onu, bütün mevcudiyetimle karşılayacağım.

Uğruna ölebileceğim birçok davam var, fakat uğruna öldürebileceğim hiçbir davam yok.

Sevgi dünyadaki en incelikli güçtür.

Tanrı dualarımızı bize göre değil, kendi yöntemine göre yanıtlar.

Sıkılmış yumruklarla el sıkışamazsınız.

Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız. Alkışlar önüne kansız elle çıkınız.

Bu dünyada öylesi aç yaşayan insanlar var ki, tanrı onlara ancak bir somun ekmek suretinde görünebilir.

Haksızlığa sapıp bütün insanlar seni takip edeceğine, adaletle hareket edip tek başına kal daha iyi.

Anlamlı Mahatma Gandhi Sözleri

Bir insanı, ancak gerçekten uyuyorsa uyandırmak mümkündür. Ama, eğer uyumuyor da uyku taklidi yapıyorsa, dünyanın bütün gayretlerini sarf etseniz nafiledir.

Dinler aynı noktada birleşen farklı yollardır. Aynı amaca ulaşacak olduktan sonra ayrı yollar seçmemizin ne önemi olabilir?

Kadın erkeğin esiri değil; can yoldaşı, desteği, kederlerinin ve sevinçlerinin tam anlamıyla ortağıdır

Şiddet karşıtlığının ürettiği güç kesinlikle insan yeteneğinin icat ettiği tüm silahların gücünden üstündür.

Basit yaşa ki başkaları da var olabilsin.

Göze göz, dişe diş düşüncesi bütün dünyayı kör edecek.

Dünya herkesin ihtiyacına yetecek kadarını sağlar, fakat herkesin hırsına yetecek kadarını değil.

Siz kendi elinizle teslim etmedikçe, kimse kendinize olan saygınızı elinizden alamaz.

Düzenli, temiz ve şerefli olabilmek için paraya ihtiyacımız yoktur.

Düşünceye gem vurmak, zihne gem vurmak gibidir. Bu ise rüzgarı zaptetmekten de zordur.

Zayıf insanlar affedemezler. Affetmek güçlülere has bir özelliktir.

Öfke bir asittir; durduğu kaba verdiği zarar, döküldüğü herhangi bir şeye verdiği zarardan daha fazla olabilir.

Gandi’nin Duası

Mahatma Gandi yatmadan önce her gece aynı duayı ederek ilke merkezli bir yaşamı kendine örnek aldı

Güçlülerin yüzüne gerçeği söylemek,

Ve zayıfların alkışını almak amacıyla yalan söylemekten sakınmak için bana yardım et.

Eğer bana para verirsen mutluluğumu alma,

Ve eğer bana güçler verirsen muhakeme yeteneğimi çıkarma,

Eğer başarı verirsen alçak gönüllüğü çıkarma,

Eğer bana alçak gönüllüğü verirsen saygınlığımı çıkarma.

Görünenin diğer yüzünü tanımama yardım et.

Benim düşüncelerime katılmıyor diye bana karşı olanları hainlikle suçlayarak,

Onların karşısında suçlu duruma düşmeme izin verme.

Kendimi sever gibi diğerlerini de sevmeyi,

Ve diğerlerini yargılıyormuş gibi kendimi de yargılamayı öğret bana.

Başarılı olduğum zaman sarhoşluğuma izin verme,

Ne de başarısız olursam olayım, umutsuzluğa düşmeme izin verme.

Daha ziyade, başarısızlığı başarının öncesindeki bir deneme olduğunu hatırlamamı sağla.

Hoşgörünün, güçlerin en büyüğü olduğunu,

Ve intikam arzusunun zayıflığın ilk görünüşü olduğunu öğret bana.

Eğer paradan yoksun bırakırsan, bana umudu bırak.

Ve eğer beni başarıdan yoksun bırakırsan,

Başarısızlığı yenebilmek için irade gücünü bırak bana.

Eğer beni sağlık bağışından yoksun bırakırsan, inancın lütfunu bana bırak.

Eğer insanlara zarar verirsem, özür dileme gücünü ver bana.

Ve eğer insanlar bana zarar verirse, affetme ve merhamet gücünü ver bana.

Tanrım! Eğer ben seni unutursam sen beni unutma.