Goethe Sözleri

Anlamlı ve Güzel Goethe Sözlerialıntı sözleri

Goethe sözlerini sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Goethe sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Goethe, 28 ağustos 1749’da Frankfurt’da doğdu. Varlıklı bir aileden gelen babası tarafından Aydınlanma düşüncesinin ideallerine göre yetiştirildi. Küçük yaşta Fransızca, Latince ve Eski Yunanca öğrendi, güzel sanatlar ve tiyatroyu tanıdı.

Düşünsel, kuramsal ve sanatsal ışığını, başta kendi ülkesi Almanya olmak üzere, tüm Avrupa‘nın Ortaçağ karanlığına yansıtmış; Friedrich von Schiller ile birlikte, aydınlıkçı, duygusal ve romantik bir akımı temsil eden Wiemar Klasisizmi‘nin başrol oyuncularından biri olmuş ve Alman edebiyatında izleri silinmeyecek etkiler bırakmıştır.

Goethe, aydınlanma dönemi batı edebiyatının dev isimlerinden biri ve dünyaca ünlü “Faust” adlı şiirsel, felsefik oyunun yazarıdır.

En Çok Beğenilen Goethe Sözleri

Çözümde görev almayanlar problemin bir parçası olurlar.

Tüm erdemlerin temel özelliği, yükselme yolunda sürekli bir çaba, bizzat kendinle cenkleşme, daha büyük ve derin bir saflığa, bilgeliğe, iyilik ve sevgiye yönelik doymak bilmez bir istek.

Kimi iyi bir dost olduğumu söyler, kimi ise soğuk ve mesafelidir der. Aslında beni anlatırken herkes, hak ettiği resmi çizer.

Bir insanın ulaşabileceği en yüksek düzey, kendi inanç ve düşüncelerinin bilincine varmak, kendi kendini tanımaktır.

Her türlü gösterişte ölçülü davranmalı, buna karşılık iç dünyayı, düşünce ve ruhu elden geldiğince yükseltmeli.

Goethe Tarafından Söylenmiş 10 Güzel Söz

Mükemmel insanların aksayan tarafları daha çok göze batar.

Nasıl oluyor da insanı mutlu eden bir şey, aynı zamanda yıkımının da nedeni olabiliyor?

Dünyanın bütün işleri sonuçta aşağılıkçadır. Başkalarına yaranmak, zenginleşmek ve ünlenmek uğruna didinen bir insan da bence kesinlikle bir budaladır.

Öğrencilerin bilmeleri gerektiğinden daha çok şey bilmeyen bir öğretmenden daha korkunç hiçbir şey olamaz.

Delilik çoğunlukla başka bir kılığa bürünmüş akıldan başka bir şey değildir.

Bir kütüphane karşısında insan kendini büyük bir sermayenin yanındaymış gibi hissediyor, sessiz sedasız hesapsız faiz getiren bir hazine.

İnsanın bir şeyi öğrenebilmesi için her şeyden önce o şeyi sevmesi gerekir.

Yetenek yalnızlıkta oluşur, karakter ise dünyanın koşuşturmacasında.

İnsanları birleştiren duygular, ayıran ise fikirlerdir.

Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak bir sanattır.

Anlamlı Goethe Sözleri

Kalp ne ile doluysa, dudaklardan o dökülür gider.

Her ne yapabilir ya da hayal edebilirsen, başla ! Cesaretin içinde deha, güç ve sihir vardır.

Akılsızlar hırsızların en zararlılarıdır: Zamanınızı ve neşenizi çalarlar.

Kendine ait küçük bir ev ve karakterli bir eş;dünyanın tüm altın ve incilerine bedeldir.

Her su olan yerde kurbağa yoktur, ama kurbağa sesi olan yerde su vardır.

Mezardakilerin pişman oldukları şeyler için, dünyadakiler birbirlerini yiyor.

İnsan ilişkilerin hakiki temeli aslında kişilikte yer alır.

Başkalarının mutIuIuğundan kendine pay çıkaran insan, en mutlu insandır.

Aşk imkansız birçok şeyi mümkün kılar.

Umutsuzluklarımız hiç beklemediğimiz yerde karşımıza çıkar.

Mutlu insanlar tanıdım, bunlar sadece ne iseler o oldukları için mutluydular

İhmalkarlık ve yanlış anlamalar belki de bu dünyada hilekarlık ve kötülükten daha fazla hata ve yanılgılara sebep olmaktadır.

Aşk ve sevinç büyük çabaların kanatlarıdır.

Her dedikodu, orada olmayan biri hakkında yapılıyorsa, inanılmayacak kadar tatlı değil midir?

İnsan kendini hiçbir yerde, karıncalar gibi kaynaşan kalabalığı yarıp geçtiği zamanki kadar yalnız hissedemez.

Etkileyici Goethe Sözleri

Ben en hassas düşünülmüş şeylerin felakete, en saçma şeylerin de başarıya dönüştüğünü çok gördüm.

Ayrılık, aşk bağının yenilenmesi demektir.

Dindarlık bir amaç değildir. En berrak huzur hali ile en üstün kültüre erişmek için bir araçtır.

Sevmek, inanmak demektir.

İyilikler isteyen bir insanın, önce kendisi iyi olmalıdır. Sevinç isteyen, kendisini sakinleştirmelidir. Şarap isteyen, olgun üzümleri sıkmalı, mucize bekleyen, inancını kuvvetlendirmelidir.

İnsan ancak anladığı şeyi duyar.

Üç çeşit okuyucu; biri yargısız tat alır, üçüncüsü tat almadan yargıda bulunur ve ortadakiler tat alarak yargıda bulunan ve yargıda bulunarak tat alanlar; bunlar aslında bir sanat eserini yeniden oluştururlar.

Hayatın nimetlerinin değerini bize öğreten, ancak hayatın zahmetleridir.

En boş insanlar kendilerine çok önem verirler, mükemmeller güvensizdir, kusurlu insan küstahtır, iyi adamsa ürkektir.

Siz kendinize inanın, başkaları da size inanacaktır.

Düşünmek kolaydır, yapmak zordur. Dünyada en güç olan şey de düşünüleni yapmaktır.

Bilgi arttıkça, huzursuzluk da artar.

Çok soruyorsan, kötü bilgi almışsın demektir.

Dünyada başkalarının deliliklerinden çıkar sağlamaktan daha kurnazca bir şey olamaz.

En büyük zorluklar, onları aramadığımız yerlerden çıkar.

Asil ve genç bayım! Sevdalanmak insanca bir duygudur, ama insana yaraşır bir biçimde aşk duymanız gerekir.

Korkak, tehlikede olmadığı zamanlarda yumruğunu sallar.

Deliler ve akıllılar aynı derecede zararsızdırlar. Yalnız yarı delilerle yarı akıllılar çok tehlikelidir.

Özlü Goethe Sözleri

Ölçülülüğü ana ilke kabul eden kimse; kendini hiçbir tek yanlılıkla suçlayamaz.

Bizim kalbimiz için aşksız bir dünya sanki ışıksız bir projeksiyon makinesi gibidir. İçerisine o küçücük lambayı yerleştirir yerleştirmez, beyaz perdede en değişik renkli resimler görünmeye başlar.

Hayatımda yeterince öğrendim ki deliler akıllı insanlardan ancak daha deli olmak için ne gerekiyorsa o kadarını öğrenip kabul ediyorlar.

En huzurlu toplumlar, üyeleri arasında karşılıklı güler yüz ve saygının eksik olmadığı toplumlardır.

Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli.

Gerçek dost; düştüğünde sana yardım eden değil, seni düşürmemek için düşmeyi göze alan kişidir.

Samimi olmayı vaad edebilirim; tarafsız olmayı asla.

Eğer, ağzınızdan çıkan sözler ruhunuzun derinliklerinden fışkırmıyor ise; dinleyicilerin kalplerine tesir edemezsiniz. Başkalarından duyduklarını veya kitaplardan okuduklarını tekrarlayan adam maymuna benzer ve ancak çocukları güldürebilir.

Görev, içinde bulunduğumuz zamanın bizden istediği şeydir.

İnsan, babasına borçlu olduğu saygıyı, ancak baba olduğu zaman duyar.

Sevgi her şeyi birleştirir.

Bir şey her şey için, her şey bir şey için vardır.

Biz, içimizdeki bir çelişkiden kaçamayız; onu dengelemek zorundayız.Başkaları bize karşı gelirse bu bizim değil, onların sorunudur.

Ölçülülük katkısız mutluluk kaynağıdır.

Kendi kendimize yardım edersek, Tanrı da bize yardım edecektir.

Gönlümüz bize aklımızdan daha yakındır.

Önemli olan, hep ölçüdür; yoksa şampanya bile zehirli olabilir.

Büyük yükleri kaldırabilmek için onların ortasını bulmak gerekir.

Bonus

Yaşamaya zaman ayırın,

Zira zaman bunun için yaratılmıştır

Çalışmaya zaman ayırın,

Başarının bedeli budur

Düşünmeye zaman ayrın,

Güçlü olmanın kaynağı budur

Çevrenize nazik davranmaya zaman ayırın,

Mutluluğa giden yol budur

Etrafınıza bakmaya zaman ayırın,

Günler bencilliğinize yetmeyecek kadar kısadır

Gülmeye zaman ayırın,

Ruhunuzun müziği budur

Çocuklarınızla oynamaya zaman ayırın,

Zevklerin en büyüğüdür

Terbiyeli olmaya zaman ayırın,

İnsan olabilmenin sembolü budur