Namık Kemal Sözleri

Anlamlı ve Güzel Namık Kemal Sözlerialıntı sözleri

Namık Kemal Sözlerini sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Namık Kemal Sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Namık Kemal, 21 Aralık 1840 tarihinde Tekirdağ’da dünyaya geldi. Babası Yenişehir’li Mustafa Asım Bey, annesi ise Arnavut asıllı olan Fatma Zehra Hanım’dır. Çocukluğu dedesi Abdülatif Paşa’nın yanında geçti. Namık Kemal, özel dersler alarak kendisini yetiştirdi. Arapça ve Farsça dilerini öğrendi. Daha sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. Burada Bayezid Rüştiyesi ve Valide Mektebi’nde öğrenim gördü.

Namık Kemal Osmanlı’dan bu yana Türkiye’nin gelişme ve modernleşme çabalarına anlam veren kişidir. Türk modernleşmesinde hem halka hitap eden hem de bürokrat kalabilen ender insanlardandır. Yine hem İslamcı, hem de katı bir muhalif olması da onun farklı yönlerindendir. Yeni Osmanlı düşüncesi içerisinde müstesna bir yere sahiptir. Ziya Gökalp ile birlikte Türkiye düşüncesinin sembolik isimlerinden biridir.

Namık Kemal ismi edebiyatımızda iki kelime ile özdeşleşmiştir: “hürriyet” ve “vatan”. Bu iki kavramın düşünce hayatındaki timsalidir. Düşünce tarihinde de ayrı bir konumun sahibidir. Türk-İslâm edebiyat geleneği ile beslenen ve sonraları batıyı kendinde sentezleyen bir anlayışa sahiptir. Türk edebiyatının doğu ve batı temellerini yazdıklarında özümsemiştir. Vatan şairi olarak anılması da, çağdaş düşünce sistemlerini vatanperver bir anlayışla Türk düşüncesinde temsil etmesinden ileri gelir.

En Çok Beğenilen Namık Kemal Sözleri

İşte sen can, ben vücut! Sen muhabbet, ben gönül! Sen güzellik, ben aşk! Sen, güneş gibi yüzüne baktıkça gözlerimi yaş içinde bırakıyorsun; ben, gölge gibi, senin -yalnız senin- ayağının altında sürünüyorum!

Vatan! Vatan! Vatan tehlikede, diyorum işitmiyor musun? Beni Allah yarattı, vatan büyüttü. Beni Allah besliyor, vatan için besliyor! Ben anamın karnından vatana geldiğim zaman açtım, vatan karnımı doyurdu! Çıplaktım, vatan sayesinde giyindim. Vatanın nimeti kemiklerimde duruyor. Vücudum vatanın toprağından, nefesim vatanın havasından!

Vatan sevgisinden maksat, toprağa değil, onun üstünde yaşayan insanlara duyulan sevgidir.

Güzelliği seyretmek yetmiyor da elini uzatırsın. Ey acı çeken âşık, sen buldukça bunuyorsun.

İnsan her adımını mezardan uzaklaşmak için atar, yine de her adımda mezara bir adım daha yaklaşır.

Namık Kemal Tarafından Söylenmiş 10 Güzel Söz

Bir kere düşün! Vatan ki, herkesin hakkını, hayatını korurken, onun korunması gerekince vatan çocuklarını sınıra kırbaçla sürüyorlar. Vatan ki, herkesin gerçek annesi iken, birçok adamlar, sağlığında sütünden, hastalığında ilacından geçinmeye çalışıyorlar. Vatan ki, her karış toprağı atalarımızdan birinin kanı ile yoğrulmuş iken, kimse üzerine iki damla gözyaşı dökmek istemiyor. Vatan ki, kırk milyon can besliyor, hala uğrunda isteyerek can verecek kırk kişiye sahip olamamış. Vatan ki bir zamanlar kılıcının gölgesinde birkaç devlet yaşarken, şimdi birkaç devletin yardımı ile kendini koruyabiliyor. Vatan ki hala erkeklerimiz manasını bilmiyor, kadınlarımız adını işitmemiş. İşte, -kibir say, gurur say, delilik say, her ne sayarsan say! -ben o vatanı sana, bana muhtaç görüyorum.

Ömrümün her lezzetini kaybettikten sonra, kara toprağın nesi var? Birkaç dakikalık can acısından mı korkacağım?

Beyim, sen beni vatanın için terk ettin, ben seni kimin için terk edeyim? Benim vatanım da sendin, canım da sendin!

İnsan ne söylediğini bilmeli, fakat her bildiğini söylememelidir.

Vatanını sevmeyen adamdan nasıl aşk beklersin?

Ne mal iledir beyim ululuk, kemal iledir.

Ülkedeki ahlak bunalımının bir kaynağı da; ana babanın çocuk eğitiminde tuttukları yoldur.

İnsan, dünyada sevdiği kadar yaşar!

Kimsenin lütfuna olma tadıp, bedeli cevheri hürriyettir.

İnsanoğlu garip bir yaratıktır. Zamanla her şeye alışır ve alışmadığı her şeyden korkar.

Anlamlı Namık Kemal Sözleri

Dünyaya gelmek hüner değildir. Yüksel ki yerin bu yer değildir.

İnsan vatanı sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir.

Öç! Ne sevimsiz, ne iğrenç söz! Öç alınacak da ne olacak? Yiten mutluluk geri mi gelecek?

Bu kadar adam gördüm, içlerinden hiçbiri dünyadan hoşnut değil, hiçbiri de dünyadan gitmek istemez.

Sevdiğini üzmemek için doğruyu gizleme! Çünkü bir vakit gelir ki sevdiğin o gizlediğin haberi öğrenir de korktuğundan fazla üzülür.

Köpektir zevk alan sayyad-ı bi insafa hizmetten.

Ufuk, aynı umut gibidir. Sen hep yaklaşıyorum sanarak gidersin, o hep senin ilerlediğin kadar uzaklaşır.

Zihin fukara olunca, akıl ukala olurmuş.

Anlasa utancımdan, anlamasa kederimden öleceğim.

Düşene gülen acıyandan çok bulunur.

Şeytanın gönlünü bir ümitle doldurur ve bu ümidin gerçekleşeceğine inandırırsan onu bile aldatabilirsin.

İnsan her nefesini mezardan uzaklaşmak için alır ama her nefes alışında ömründen bir nefeslik zaman azalır.

Etkileyici Namık Kemal Sözleri

Vatan yaşamazsa, insan yaşamaz. Belki yaşayan bulunur. Evet! Belki bulunabilir. Yok yok, yaşayan bulunur; ama insan değildir. İnsan vatanının ayaklar altında çiğnendiğini görürse yaşamaz.

Bazen fikirlerini de değiştirmelisin, çünkü sen fikirlerinin kölesi değil, sahibisin.

Her gün bin kere kendini öldürmeye kalkışırdı. Sonra bu dünyaya kendi iradesiyle gelmediğini düşünerek, öteki dünyaya da kendi isteğiyle gitme hakkını kendinde göremezdi.

Okumayı öğrenmek, en güç sanattır. Ademin hayvaniyeti yemekle, insaniyeti okumakla kaimdir.

Bir haber bir evden bir eve gidinceye kadar yarısı etrafa dökülüyor. İçine yarıdan fazla yalan karışıyor. Manastır’dan Bağdad’a gelen havadisten ne öğrenilebilir?

Vatan, bize kılıcımızın ekmeğidir.

Uyusam rüyamda sen, uyansam hayalimde sen! İnsan içinde olsam gönlümdesin! Yalnız kalsam karşımdasın! Daima sen! Daima sen! Vücudumu mu istersin? İşte, esirinim! Canımı mı istersin? Al da kurtulayım!

İnsan, ne idraksız mahlûktür! Herkes kimsenin sağ kalmadığını bilir de, kendi öleceğine inanmak istemez.

Siz vatan için ölecek birini arıyorsunuz. Öldürmeye gücüm yetmiyor belki ama ölmeyi pekala başarabilirim.

Bilir misin, bence vatan iman ile birliktedir. Vatanını sevmeyen Allahını da sevemez.

Ne mümkün zulm ile bidad ile imha-i hürriyet.

Gideceğim! Gideceğim! Gideceğim! Gideceğim! Yoluma cehennemin ateşleri saçılsa, yine gideceğim! Göğsüme Azrail’in pençesi dayansa, yine gideceğim! Babamın mezarını çiğnemek gerekse, yine gideceğim! Annemin vücudu ayağımın altında ezilecek olsa, yine gideceğim! Gerçekten benim için öleceğini bilsem, yine gideceğim!

Özlü Namık Kemal Sözleri

Vatanımız için ölmeye mi geldiniz? Niçin vatanınızdan çıktınız? Pekala, çıktınız; ölseniz… Ölüm karşınıza gelince şahin görmüş ördek gibi kaçarsınız… Öldürecek adam bulunca, bulutla yarışan kaplan gibi kovalarsınız… Öyle değil mi?… Sanki aldığınız canlar, sizin bedeninize girecek! Sanki öldürdüğünüz insanların ömrü size eklenecek!

Terbiye ana kucağından başlar; her söylenilen kelime, çocuğun şahsiyetine konan bir tuğladır.

Velinimetini ayak altında görüp de yaşayan, köpekten alçaktır!

Meğer canından vazgeçenler için ölmek pek korkunç bir şey değilmiş! Âdeta ölüm canlansa da karşıma çıksa, üzerine yürümekten çekinmeyeceğim.

Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten.

Tuna’nın suyu bulandıkça üzerine çıkan topraklar, onu korumak için ölen vücutların parçacıklarındandır.

Allah o kadar güzel bir vücudun içine hainlik saklamaz… Kim bilir? En güzel çiçeklerin arasında yılan bulunuyor.

Gönlümde kendi sevginle vatan sevgisini kıyaslamaya kalkışma! Öyle bir kıyas şüphesiz beni öldürür, fakat yine vatanım için öldürür.

Devlet, halkın ne babasıdır, ne hocasıdır, ne vasisidir, ne lalaşıdır.

Ölüm askerin son rütbesidir.

Sevdiğini üzmemek için doğruyu saklama! Sevdiğin o gizlenen şeyden haber alır da sandığından çok üzülür.

Meğer, canından iyice vazgeçenlere ölmek de pek korkunç bir şey değilmiş! Bayağı, ölüm canlansa da karşıma çıksa, üzerine yürümekten çekinmeyeceğim!

Bonus

Uyusam, rüyamda sen!

Uyansam, hayalimde sen!

İnsan içinde olsam, gönlümde sen!

Daima sen! Daima sen!

***

Ey Vatan, genç idin, eyvah tükendin, bittin!

Bizi hainlere, alçaklara muhtaç ettin.

Bunca öksüzlerini kimlere koydun gittin.

***

Kan ile kılıçtır görünen bayrağımızda

Can korkusu geçmez ovamızda dağımızda

Her gûşede bir şir yatar toprağımızda

Gavgâda şehdetle bütün kâm alırız biz

***

Rehberimiz gayret-i merdânedir

Her taşımız bir nice bin cânedir

Câne değil meyl bugün şânedir

Arş yiğitler vatan imdadına

***

Cümlemizin vâlidemizdir vatan

Herkesi lûtfuyle odur besleyen

Basdı adû göğsüne biz sağ iken

Arş yiğitler vatan imdâdına!