Beydeba Sözleri

Beydebaalıntı sözleri

Beydeba Sözlerini sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Beydeba Sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Beydeba, M.Ö. I. Yüzyıl da yaşamış bir Fabl yazarıdır. Baküde doğdu, ardından Hindistan’a yerleşti. Beydebanın asıl adı etrafında çeşitli söylentiler vardır. Ketku adında bir Türk olduğu rivayeti yaygındır. Musiki konusunda buluşları olduğu da söylenmektedir.

Beydeba eserlerinde, hayvan hikayeleri yoluyla büyüklere hayat dersi verilmesi amaçlanmaktadır. En ünlü eseri olan Kelile ve Dımneyi, kendi çağında yaşayan Hint prenslerine devlet hizmetlerinde gerekli olacak hayat derslerini aktarmak ve onları eğitmek için kaleme almıştır.

Eserde bulunan hikayelerde siyaset, erdem ve eğitim gibi birçok farklı konu işlenmiştir. Kitap 14 bölümden oluşur. Kitap, adını ilk bölümündeki hikayelerin kahramanı olan iki çakaldan almıştır; “doğruluğu ve dürüstlüğü” simgeleyen “Kelile” ile “yanlışlığı ve yalanı” simgeleyen “Dimne”. Beydeba, hiç kuşkusuz, Hint edebiyatında eşsiz bir yere ve öneme sahiptir.

Kelile ve Dimne, bugün bile çocuk edebiyatının vazgeçilmez eserlerinden biridir.

En Çok Beğenilen Beydeba Sözleri

Dünya adamı üç şey peşinde koşar; bol rızık, insanlar arasında iyi bir mevki ve ahret hazırlığı. Bu üç şey de dört şeyle elde edilir: Güzel yoldan servet kazanmak, kazandığını iyi muhafaza etmek, sonra onu nemalandırıp arttırmak ve sonra da onu iyi yolda harcayarak hem dünyayı hem de ahreti kazanmak.

Vefasız olana gösterilen sevgi, teşekkürü olmayan kimseye yapılan iyilik, terbiye kabul etmeyen, nasihat dinlemeyen kimseye sarf edilen terbiye gayreti ve sır tutmayana verilen sır kadar boşuna harcanmış bir şey yoktur.

Akıllılık dersen tedbir gibisi; asalet dersen güzel huy gibisi ve zenginlik dersen kanaat gibisi yok.

Timsahla beraber yüzmek tehlikeye atılmak demektir. Suç, timsahın bulunduğu suya girende. Yılanın dişinden zehiri çıkarıp kendinde denemek için ağzına atan adam, vebali yılana yükleyemez!

Üç şey vardır ki, ancak aptallar peşine düşer: Hükümdara yaren olmak, sır tutacağı hususunda kadınlara güvenmek ve deneme amacıyla zehir içmek.

Beydeba Tarafından Söylenmiş 10 Güzel Söz

Malın en kötüsü sarf edilmeyeni; eşlerin en kötüsü birbirine uygun olmayanı; evlatların en fenası ana-babasına karşı geleni; arkadaşların en kötüsü, felaket ve buhran anlarında arkadaşına yardım etmeyeni; hükümetlerin en fenası, masumu korkutanı; memleketlerin en kötüsü, emniyetten mahrum olanı; yurtların en kötüsü ise verimsiz olanıdır.

Hikmet, dağıtmakla bitmeyen bir hazinedir; yoksulluğun uğramadığı bir ambardır; eskimeyen giysi, bitmeyen bir lezzettir.

Akıl, dibi görünmeyen deniz gibidir. Felaket ne kadar büyük olursa olsun, o denizi tüketemez.

Deniz, dalgalarıyla deniz; hükümdar, yardımcılarıyla hükümdar olur.

Hükümdarların lütfu konusunda üzüm asmasına benzediğini söylerler; asma, ağaçların en kıymetlisine değil en yakınında olanına sarılır.

Dil her zaman kalptekini olduğu gibi söylemez. Kalbin dile şahitliği, dilin kalp adına avukatlık yapmasından daha sağlam, daha gerçekçidir.

Amelsiz kuldan, akılsız maldan, faydasız amelden, niyetsiz doğruluktan, öğütsüz laftan fayda gelmez.

Ateşin, borcun, hastalığın ve düşmanın küçüğü yoktur.

Yastık diye başını ateşe dayayan, yatak diye yılanların üzerine yatan bir adam, emniyet ettiği bir dostundan, düşmanlık sezen bir adamdan daha rahat uyur.

Söylemediğim bir sözden ötürü asla pişman olmadım; oysa söylediğim nice sözler yüzünden defalarca pişman oldum.

Anlamlı Beydeba Sözleri

Söz ağzımdan çıktı mı bana hakim olur, ağzımdan çıkmadıkça ben ona hakimim.

Kader konuşunca güçlü bir sesle, kuşkusuz susarmış insan.

Düşmanıyla dost olan kişi koynunda yılan besleyen ahmak gibidir.

Kuşku yok, cahil kişi aldanır, şımarır ve nankörlük eder. Aklı başında, tecrübeli kişiyse devleti ve mülkü ustaca ve esnek bir şekilde yönetir.

Hükümdar kapısında sürekli kalabilmek için kibri bir kenara atmalı, eziyete dayanmalı, öfkesini yenmeli, halka karşı mülayim davranmalı ve sır saklamayı bilmelidir kişi. Bu konuma gelince amacına erişmiş olur.

Dostluk iyi kimseler arasında çarçabuk temelleşir, güçlükle yıkılır.

Boğazına tıkanacak kadar büyük lokmayı yutan ölçüsüz adam elbette yuvarlana yuvarlana boğulacaktır!

Zira, güzel bir şeyin hasretini çekmek, hiçbir zaman uğranılan bir zarar, ziyan ve beladan dolayı duyulan nedamet kadar insanı tesir sahasına alamaz.

Öyle şeyler vardır ki korunması elde edilmesinden daha güçtür.

Hayırsızlarla beraber yaşayan, onlarla dost olan adam, riskli bir deniz yolculuğuna çıkan malum kimse gibidir.

Etkileyici Beydeba Sözleri

Açık kalple konuşan düşman, içten pazarlıklı dosttan daha iyidir.

Zaman, hayatın çilingiridir.

Başkalarına nispetle oğlumuz, kendi nefsimiz sayılır. İnsan ise, kendi nefsini hiç kimseye değişmez.

Tehlikeleri göze almayan, hedefine ulaşamaz.

Zengin için övünç vesilesi olan her huy ve davranış, fakir için sadece yerilme vesilesidir. Fakir cesur ise ona deli derler; cömert olsa müsrif derler; uysal olsa aciz derler; vakur davransa ahmak derler.

Kuşkusuz insana en çok yarar sağlayacak şeylerden biri, haddini bilmesi, aklının neye yettiğinden emin olmasıdır.

Düşmanını küçük görürsen onun tarafından oyuna getirilmen kaçınılmazdır.

Kuvvetli adam her zaman yük taşımasa bile ağırlık kaldırmaktan korkmaz. Zayıfa gelince; asıl işi hamallık olsa dahi ağır yükü kaldıramaz.

Akıllı bir kimse, düşmanından da akıl öğrenmeyi ihmal etmez.

Bir kez fitne tohumu düştü mü bir kalbe kolay kolay çıkıp gitmez oradan. Kötülük adına ne varsa çağırır kendisini büyütür de büyütür.

Özlü Beydeba Sözleri

Tahrik ettirici bir sebep zuhur etmedikçe kül altında ödünsüz bekleyen köze benzer kin.

Her işin bir vakti vardır. Vakti geçince o işten hayır beklenemez.

İnsanoğlunun hüner ve kemalinin verimli olması için, ilahi kaza ve takdir, ona dost ve yaver olmalıdır. İlahi takdir lehine tecelli ettikten sonra, insanların alacağı tedbir hiçbir netice vermez.

İnsanlar arasında öyleleri vardır ki, kupkuru bir kemiği ele geçirip onunla sevinen it gibi azıcık bir menfaatle bayram eder. Erdem ve kişilik sahibi olanlar ise azıcık bir menfaatle tatmin olmazlar. Benliklerini yüceltip rahatlatacak ve “İşte biz buna layığız” dedirtecek hedeflere erişmedikçe memnun olmazlar.

Acı çekenin halinden en iyi acı çeken anlar!

Gülden terazi yaparlar, gülü gül ile tartarlar…

Kendi vazifesi dışındaki işlere burunlarını sokanlar üstüne vazife olmayan işe burnunu sokarak sonunda acı bir belaya düşen maymuna benzer.

Kalbimiz, sevdiklerimizin yanında atmalıdır her zaman. Onların sevgisiyle yaşamalıdır.

Sen, ikiyüzlüsün ve rengini belli etmiyorsun. Nehir suları, denize varana kadar tatlıdır.

Gerçek büyüklük, nefsini küçük görebilmektedir.

Akıllı insan, hiçbir koşul altında kendini düşmanına karşı güvende görmemelidir.

Dostluk deyince yana yana oturmak gelmemeli akla. Gerçek arkadaş, insana güç anında hızır gibi yetişendir. Ve bunu herhangi bir karşılık gözetmeden yapandır. Canı için canını, malı için malını göz kırpmadan tehlikeye atabilendir.

Bonus

Gördüm ki insan, dört özelliğiyle hayvanlardan ayrılmış… Bu dört şey, dünyada ne varsa hepsini içine alır.

Hikmet, iffet, akıl ve adaletten bahsediyorum.

Bilgi, edep ve kabiliyet, hikmete girer.

Benliğe hakim olma, sabır ve vakar, akla girer.

Haya, geniş gönüllülük ve şahsiyetlilik, iffete girer.

Doğruluk, iyilik, nefs murakabesi ve güzel ahlak ise adalete girer.

İşte bütün üstün nitelikler, bundan ibarettir…