Aşırılık ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Aşırılık ile ilgili anlamlı ve güzel sözleralıntı sözleri

Aşırılık ve fanatizm ile ilgili güzel sözleri sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Aşırılık sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Aşırılık sözlükte fazlalık ve uzamak anlamındadır; başka bir ifadeyle ölçüyü kaçırmaktır. Daha iyi bir tabirle her şeydeki ölçü ve konumdan çıkmak ve öteye geçmek aşırılıktır.

Her ne yaparsanız yapın hiçbir zaman yaptığınız işlerde asla aşırıya kaçmayın. Aşırılık insana her zaman zarar vermiştir. Zengin olma hırsı, kariyer yapma hırsı ve sürekli kazanma hırsı insanları aşırı çalışmaya şartlamıştır.

En Çok Beğenilen Aşırılık Sözleri

Aşırılıklarda kaçının. Olgunlaşmamış yeşil meyvelerle, fazla olgunlaşmış olanlar en kötü sancılara sebep olanlardır. John H.Rhoades

Aşırılık hiçbir yolda doğru değildir: Işığın bile fazlası gözü kör eder. Cenap Şahabettin

Aşk, geniş, inkar edilemez bir iyilik ve doğruluk kaynağı olduğu kadar, aşırılık ya da yanlış anlama halinde çirkinliklerin, sahteliklerin de kaynağıdır. İvan Gonçarov

Her psikolojik aşırılık gizliden gizliye karşıtını içinde taşır veya karşıtıyla yakın ve asli bir ilişki içindedir. Paul Watzlawick

Duygularımız, aşırılıkları kabul etmez; çoğu zaman gürültü bizi rahatsız eder, keskin ışık gözlerimizi kamaştırır, çok yakınlık ya da uzaklık görüşe engel olur, sözü çok uzatmak ya da kısa kesmek söylenen sözün değerini azaltır, çok fazla zevk acı ve hayal kırıklığıyla biter, aşırı boyun eğme can sıkar. Blaise Pascal

Aşırılık ile İlgili 10 Güzel Söz

Kendi kimliğini ötekinin varlığına göre konumlamak hastalıktır. Kimliğini yaşatabilmek için sana bir düşman gerekiyorsa, senin kimliğin hastalıktır. Hrant Dink

İnsanlığın trajik bir şekilde ırkçılığın ve savaşın yıldızsız gece yarısına mecbur olduğunu ve barışla kardeşliğin parlak şafağının gerçekliğimiz olamayacağı düşüncesini kabul etmeyi reddediyorum. Silahsız hakikatin ve koşulsuz sevginin son sözü söyleyeceğine inanıyorum. Martin Luther King

En tatlı balın dahi fazlası insana bıkkınlık verir. William Shakespeare

Konuşmak iyidir, susmak daha iyidir; aşırıya kaçıldığı zaman ise ikisi de kötüdür. La Fontaine

Taşkınlıklara insanın gençlikteki gücü yeter, fakat bunun acısı yaşlılıkta çıkar. Francis Bacon

Düşüncede saplantı ve aşırılık ahmaklığın en açık işaretidir. Canlılar arasında eşekten daha kendinden emin, daha gözü kapalı, daha ciddi, daha ağırbaşlı olan var mıdır? Montaigne

Davranışlarımızın aşırılık anlarında zorla gerilen insan doğası çoğu kez öyle trajik bir ifade oturtur ki yüzümüze, bunu ne bir resim ne de bir kelime, şimşek hızıyla inen bir darbeye benzeyen o ifade kadar güçlü yansıtılabilir. Stefan Zweig

Aşırılık gösterme sevgide. Çünkü insan ne zaman o sevgiden hoşnut kalmayacağınızı bilemez. Hoşnutsuzluk duyar da insana nefret duyarsan, nefretinde de aşırılık olmasın. Nefretinden ne zaman döneceğini bilemezsin.

Sevginin de aşırısı fazladır; çok fazla seversen ya sevdiğini kaybedersin ya da kendini.

Çizgiyi aşmak, çizgiye ulaşamamak kadar kötüdür. Konfüçyüs

Anlamlı Aşırılık Sözleri

Çok fazla renkte gözler görmez, çok fazla gürültüde de kulaklar duymaz. Lao Tzu

Fanatiklik, amacınızı unuttuğunuz zaman, çabalarınızı defalarca tekrarlamanız anlamına gelir. George Santayana

Dostlukta düşmanlıkta aşırıya kaçmasın. Hz.Muhammed(sav)

Fiziksel bir eksiklik, zihinsel bir aşırılık yaratabilirdi. Sanki süreç tersine de işleyebiliyordu. Zihinsel aşırılık, kendi amaçları doğrultusunda, kasti bir yalnızlığın gönüllü körlük Ve sağırlığını, yapay bir zevklerden el çekme iktidarsızlığını doğurabiliyordu. Aldous Huxley

Mutluluk bile haddini aşarsa eziyet olur. Seneca

Güzellik, yani gerçek güzellik, zekice ifadelerin başladığı yerde son bulur. Zeka bir aşırılık halidir ve yüzün kendine özgü uyumunu yok eder. Oscar Wilde

Aşırılık, gerçek mutluluğu getirmez. Goethe

Alçak yerde yatma sel alır, yüksek yerde yatma yel alır. Atasözü

Bağnazın aklı gözbebeği gibidir: Ne kadar fazla ışık gelirse o kadar küçülür. Oliver Wendell Holmes

Batıl inanç ve cehaletten oluşan fanatizm, bütün asırlar boyunca bir hastalık olmuştur. Voltaire

Şiddete itiraz ediyorum, çünkü şiddet ‘iyi olan’ uğrunaymış gibi gözüktüğünde, iyi olan yalnızca kısa sureli oluyor, yaptığı kötülük ise kalıcı. Mahatma Gandhi

Fanatizm, karşı fanatizmi doğurur ki bundan da bir o kadar korkulmalıdır. Dalai Lama

Etkileyici Aşırılık Sözleri

Fanatik birinin fikrini değiştiremezsiniz, konuyu değiştirmenize de izin vermez. Winston Churchill

Fanatizmden barbarlığa tek adımda geçilir. Denis Diderot

Fanatizm söz konusu olduğunda kişiler düşüncelere inmezler; fikir tartışmalarına girmezler; işin özünü unutup sadece şeklini görmeye başlarlar. Abdulaziz Yılmaz

Dünyanın içine düştüğü bu vahşi karışıklığın suçu, her zaman fanatizm, her zaman kendi düşüncelerinin, dinlerinin, ideolojilerinin kabul edilmesini isteyen ideologların hoşgörüsüzlüğüdür. Stefan Zweig

En kötü olan şey kanserde metastaz, politikada fanatizm, biyoloji alanında zehirlilik ve enformasyon alanında dedikodudur. Jean Baudrillard

Düşünce, duygu ve davranıştan oluşan gerçek bir dindarlık yerine, alışkanlık, gelenek, adet ve hafızadan(taklit) oluşan kör ve sağır bir bağnazlık/fanatizm yaşanmaktadır. Gelir getirmede inşaat sektörü birinci sırada ise din sektörü ikinci sıradadır. İlhami Güler

İnsanların birbirine eşit kılınması, ne kadar iyi niyetle yapılırsa yapılsın, doğaya aykırıdır. Sonunda fanatizm ve savaşa yol açar. Hermann Hesse

Düşüş, bir doğrunun peşine takılma ve onu bulmuş olmaktan emin olma değilse; bir dogma için duyulan tutku, bir dogmanın içine yerleşme değilse nedir? Bundan fanatizm doğar. Emil Michel Cioran

Hangisi daha tehlikeli: fanatizm mi yoksa ateizm mi? Fanatizm kesinlikle birkaç bin daha tehlikeli; ateizm asla kanlı bir tutku vermez insana ancak fanatizm verir; ateizm suçun karşısındadır, fanatizm ise suçu işlemeye yönlendirir. Voltaire

Karanlığı karanlıkla kovamazsınız: ancak aydınlık bunu yapabilir. Nefreti nefretle kovamazsınız ancak sevgi bunu yapabilir. Martin Luther King Jr.

Bonus

Bir, benim kitaplarımı okuyan katil olmasın, savaş düşmanı olsun. İki, insanın insanı sömürmesine karşı çıksın. Kimse kimseyi aşağılayamasın. Kimse kimseyi asimile edemesin. İnsanları asimile etmeye can atan devletlere, hükümetlere olanak verilmesin.

Benim kitaplarımı okuyanlar bilsinler ki, bir kültürü yok edenlerin kendi kültürleri, insanlıkları ellerinden uçmuş gitmiştir.

Benim kitaplarımı okuyanlar yoksullarla birlik olsunlar, yoksulluk bütün insanlığın utancıdır. Benim kitaplarımı okuyanlar cümle kötülüklerden arınsınlar.

Yaşar Kemal