Tutarlı olmak ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Tutarlı olmak ile ilgili anlamlı ve güzel sözler
Tutarlılık Sözleri

Tıpkı aynı anda basılan iki müzik notasının müziği ileri götürmesi gibi, düşüncelerimizdeki, fikirlerimizdeki ve değerlerimizdeki uyumsuzluklar bizi araştırmaya, eleştirmeye ve yeniden değerlendirmeye mecbur eder. Tutarlılık, durgun zihinlerin oyun alanıdır.
Yuval Noah Harari
İnsanların endişe yaşamaması için, tutumları ile davranışları tutarlı olmak zorundadır.
Özgür Bolat
Sana söyleyeyim, sadece ahmaklar işte samimiyete ve hevese önem verir. Önemli olan tutarlılık ve işini düzgün yapmak.
Hakan Bıçakcı
Sadece iyi olmak da yetmiyor. Ayrıca dikkatli ve tutarlı olmak zorundayız.
İbrahim Tenekeci
Kişinin kendisiyle ilgili vardığı sonuçlar, kendisiyle ilişkisindeki tutarlılık, onun kendi özdeşim yasasının, ben kimim tanımlamasının temelini oluşturur.
Doğan Cüceloğlu
Bir adamın belli törel ilkeleri olduğuna göre onun, tutarlı olmak için, törel bakımdan belli şeyler karşısında belli yolda davranması gerektiğini düşünürüz. Üzerinde tartışmadığımız ve tartışamayacağımız şey, bu törel ilkelerin geçerliğidir. Onları kendi duygularımızın ışığında ya beğenir ya da yereriz.
Alfred Jules Ayer
Halk siyasette tutarlılık aramaz, çünkü sadece karşıt olanı görebilir, çelişik olanı değil.
Dücane Cündioğlu
Sevmek için mutlaka sistemli veya tutarlı olması gerekmez. Tarihin gerisinde kalıyor. Tutarlılık testi, her zaman, çağdaş aydının sorunu oluyor. Tutarlılık birlikte olmak için gerekli; sevmek için değil. Ayrıca gelişmiş biri, karışıklığı sevebilir; basiti sevmek köylülerin işidir. Gelişmişle birlikte senfonik müzik, bu yüzden türkünün yerini alıyor.
Yalçın Küçük
Güvenilir olmanın temelinde kendinle tutarlı olmak yatar.
Doğan Cüceloğlu
Huzurlu ve tutarlı bir insan olmak istiyorsanız, bu konuda da dürüst olun, kafanız ve gönlünüzle inandıklarınızı savunun.
İpek Ongun
Her zaman tutarlı olmak zaman zaman inatçı olmak anlamına gelir. Halbuki, gereğince gevşemek muhakemenin imtihanıdır.
Jane Austen
Sokaktaki adamın fikirleri mantıki bir tutarlılığa sahip değilse de,yaşadığı çerçeve içine konduğu zaman bir tutarlılık kazanmaktadır.
Şerif Mardin
Yalan, kötü bir üne sahiptir. Bunun başlıca sebebi ise insanların genellikle yeni egolar yaratmak yerine eski egolarını korumak için yalan söylemeleridir. Birinin kendisi ile veya başkaları ile tutarlı görünmeye çalışmak için yalan söylemesi bir korku eylemidir. Yeni bir şey yaratmak için ve dolayısıyla genelde olduğumuz kişiye aykırı olmak için yalan söylemek ise yaratıcı ve hayat dolu bir eylemdir. İlki sadece kafeslere daha fazla parmaklık inşa eder; ikincisi ise parmaklıkları eğer ve böylece kafeslerden çıkıp özgürce yürüyebiliriz.
Luke Rhinehart
Hiçbir zaman tamamen neşeli ya da tamamen kederli olamayız, yalnızca tutarlı olmak adına -tutarlılık zihinsel rahatlığımızın en işlevsel sigortasıdır- diğer hissin belirtilerini görmezden geliriz, tüm yoğunluğumuzu baskın olan hisse kaydırırız.
Serhat Çelikel
Bütün ideolojilerin faciası, çelişkiye izin vermemelerindedir. Tutarlı olmak için yalan söylenir.
Emil Michel Cioran
Peşinde olduğumuz şey tutarlılık ve onu bulana kadar şüphe etmeye devam etmeliyiz.
Arthur Conan Doyle

Loading...