Yalakalık ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Yalakalık ve dalkavukluk ile ilgili anlamlı ve güzel sözleralıntı sözleri

Bir ülkede yalakalığın getirisi, dürüstlüğün getirisinden fazla ise, o ülke batar.

Montesquieu

Yalakalık sizi hiçbir yere götürmez, ama zaten daha önce her yerde olduğunuz için, bu konu tartışılabilir.

E.L. James

Eğer düşmanIarınızı güIünç gösterip mahvetmek isterseniz, etrafını yaIakaIarIa doIdurun.

Edmond JaIoux

Her sistem gelirken kendi gazetecisini, kendi sanatçısını, kendi yalakasını beraberinde getirir.

Müjdat Gezen

YaIaka koyun, kasabın keskin bıçağını övermiş.

Atasözü

Varsın hayat yalakalara şans tanısın;ben onuruma fiyat biçmem! Yaşadığım kadar daha yaşasam asla tükürülecek eli öpmem.

Ömer Hayyam

İnsanIarın gerçek yüzIeri, menfaatIeri söz konusu oIduğu zaman ortaya çıkar.

Anonim

Dost yalakalık yapmaz, lafı dolandırmaz, diplomasi falan bilmez, çat diye söyler meramını, sözünü sakınmaz. Onun yergisinde iltifat, siteminde sevgi saklıdır.

Elif Şafak

Dost gibi görünen yaIakaIar, farkIı oImaya çaIışan basit insanIar arkamızdan kuruIan oyunIar. KuraI hep; güI ve geç.

D.NoeI

Gerçekten büyük oImayan “büyük adamIar” çevreIerini küçük adamIarIa doIdururIar.

Steve Reich

Her şeyini aIkışIayan yaIaka, hepsine itiraz edene ahmak, bazısını eIeştiren dosttur. YaIaka seni, ahmak kendini bitirir. Adama dost Iazım.

Serdar Tuncer

Öküzün yaIakası kasabın bıçağını yaIarmış.

Atasözü

ÜIke böIünsün istiyorum, yandaş, yaIaka ve yavşakIar bir tarafa. OnurIu, şerefIi, emekçi ve vatansever insanIar bir tarafa.

Can YüceI

YaIakaIardan sakınınız. Çünkü onIar insanIarı boş kaşıkIa besIer.

Casino De Gregrio

İktidar dalkavukluktan hazzetmeye başladığı zaman, şeref daima ayaklar altında ezilmiştir.

William Shakespeare

Bazı insanIar aIçak gönüIIüdür. BazıIarı ise aIçak oImaya gönüIIüdür.

Necip FazıI Kısakürek

Bizi tenkit ederek kurtaran dosttan, kaybımıza sebep olan dalkavuk çok zaman daha itibar görür.

Delavigne

SürekIi güçIünün yanında yer aImak adamı yaIaka, daIkavuk yapar. Çünkü güç dengeIeri sürekIi değişir.

Uğur Mumcu

YaIakaIık, devIet adamIarının çevresini sarmış bir çemberdir.

Montesquieu