Medeniyet ile ilgili söylenmiş güzel sözler

medeniyet2
Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalâlettir.
Atatürk                                          
Bu ülke 1789’dan beri su alan bir gemi. Osmanlı bir başka medeniyetin varlığını Fransız İhtilali ile fark eder. Bu tanıdığı dünya karşısında kuvvetinden şüphe etmeye başlar. Hayret yerini hayranlığa bırakır. Hayranlık teslimiyete.
Cemil Meriç
İnsan, bir tarlanın etrafını çitle kuşatıp, burası benimdir dediği günden beri doğru yoldan uzaklaşmış.Cinayet cinayeti kovalamış, facia faciayı. Sonunda medeniyet denilen bu yapma düzen kurulmuş.
Cemil Meriç
Tanzimat’tan beri hazır elbiseye meraklıyız,hazır elbiseye ve hazır medeniyete…Tefekkür kılıçla fethedilmez, bir parça kendi kafamızla düşünmek ne kadar güç.
Cemil Meriç
Medeniyet gittikçe daha çok büyük şehirlere yöneliyor; gittikçe şehirli bir topluma dönüşüyoruz.;kalabalık apartmanlarda yaşıyor, akşamları ve sabahları gökyüzüne bakacak yeri ve zamanı bile zor buluyoruz, bu yüzden de güzel olan bir çok şeyle aramızdaki bağı yitiriyoruz.
Jiddu Krishnamurti
Medeniyet, insan ırkını mükemmelleştirmek, insanlık şartlarında ve görünen her şeyde ilerlemeyi gerçekleştirme çabasıdır.”
Albert Schweitzer
Özgürlük insanlara medeniyetin bir armağanı değildir. Hiç medeniyet yokken insanoğlu çok daha özgürdu.
Sigmund Freud
İnsanoğlu, bugün eriştiği medeniyet seviyesine gelmek için çok büyük çabalar harcadı. Bu uğurda kan döküldü, kelleler gitti, bu yüzden bugün insanım diyen hiç kimse medeniyete sırtını dönerek, insanlığı geri götürecek hareketler yapamaz.
Zülfü Livaneli
Medeniyet iki sütun üzerinde yükselir: Süngü ve açlık.
Cemil Meriç
Küfür etmek medeniyetsizliğin belirtisidir. Eğer yiğitliğinizi göstermek istiyorsanız, bunun için daha asil çözümler bulunuz.
Grigory Petrov
Politika ve harp tarihi kılıcın zaferiyle doludur. Fakat kültür ve medeniyet tarihini yapan kalbin zaferidir.
Peyami Safa
Bir ülkenin uygarlık derecesi, kadınlarına ve çocuklarına verdiği değerle ölçülür.
George William Curtis
Nefret ettiğin insanla iyi geçinme çabasına siz medeniyet diyorsunuz, ben sahtekarlık diyorum. O yüzden anlaşamıyoruz.
Charles Bukowski
Uygarlık, eğitimle yıkım arasındaki yarıştır.
G. Wells
Kalitenizin ölçüsü, boş zamanlarınızda ne yaptığınızdır. Medeniyetlerin kalitesi de insanlara sağladığı boş zaman ve bunun kalitesi ile ölçülür.
Irwin Edman
Uygarlığımız ilerlemiyor diyemeyiz; çünkü her savaşta, daha yeni öldürme yöntemleri kullanılıyor.
Will Rogers
Medeniyetin birinci vazifesi çocuğun dudağına tebessüm kondurmaktır; gam düşürmek değil!
Refik Halid Karay
Bir insanı medenîleştirmeye karar verince, işe büyükannesi ile başlayınız.”
Victor Hugo
Bütün medeniyetler teokrasiyle başlar ve demokrasiyle biter.
Victor Hugo
Bir uygarlığın seviyesini ölçmek isterseniz, derhal kadının hayat şartlarına bakın.
John Stuart Mill
Medeniyet insanı öldürmüştür, insanı ve hayatı. Avrupa bir kıyametin arifesindedir.
Cemil Meriç
İnsanları uygarlaştıran ve insan türünü bozan şey, ozana göre; altın ve gümüş, filozofa göre; demir ve buğdaydır.
Jean J. Rousseau
Kadınların,erkeklerin,çocukların,etin,kanın ve ruhun hor kullanılması.Eğer medeniyetin insanlık için yapabileceği en iyi şey buysa,o zaman uluyan ve çıplak bir vahşilik verin.
Jack London
Medeniyetin, gelişme düşüncesinin amacı birbirini öldürmeye uğraşmak mıdır, yoksa kardeşliğin kurulmasına çare aramak mı? Neden insan öldürme tekniğinde en ileri olan, savaş aletlerini en iyi yapan milletleri en medeni, en ileri sayıyorlar? Şimdiki milletlerin hiçbirisi meğerse medeni sıfatına layık değilmiş…
Hüseyin Rahmi Gürpınar
Çoğu medeniyet korkaklık üzerine kurulmuştur. Korkak olmayı öğreterek medenileştirmek epey kolaydır. Cesaret sınırlarını düşürürsün, istekleri sınırlarsın, iştahları denetim altına alırsın. Ufkun etrafını çiftle çevirirsin. Her faaliyet için bir kanun yaparsın. Kaosun varlığını inkar edersin. Çocuklara bile yavaş yavaş nefes almalarını öğretirsin. Evcilleştirsin.
Frank Herbert
Medeniyet, lüzumsuz ihtiyaçların sonsuz sayıda artmasıdır.
Mark Twain
Medeniyetin ilk şartı adalettir.
Sigmund Freud
Medeniyet, bir durum değil bir hareket; bir liman değil, bir yolculuktur.
Arnold Toynbee
Uygarlığın son gayesi, insan kişiliğinin gelişmesidir.
Alexis Carrel
Milli ahlak olmayan yerde, millet de, medeniyet de olmaz.
Ziya Paşa
Bir millet, ya şarklı ya garplı olur. İki dinli bir fert olamadığı gibi, iki medeniyetli bir millet de olamaz.”
Ziya Gökalp

Loading...