Liderlik ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Liderlik ile ilgili anlamlı ve güzel sözleralıntı sözleri

Liderlik ile ilgili güzel sözleri sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Liderlik sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Liderlik, karşılıklı davranış ve fikir birliği ile yapıyı harekete geçirmek ve bu hareketi devam ettirmektir.

Liderlik bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilmektir. Liderlik bu amaçları gerçekleştirmek için onları harekete geçirme bilgi ve yeteneklerinin toplamıdır.

Liderlik, konuşmaktan çok dinleyebilmek, ilgili kişilerin ne anladıklarını fark ederek iletişimi uyarlayabilme becerisidir. Liderliğin özü, insanlara hizmet etmek, onların hayatlarını iyileştirmektir.

En Güzel Liderlik Sözleri

Liderlik sizin yapmak istediḡiniz iṣi, başkasına, o kiṣi istediḡi için yaptırabilme sanatıdır.Dwight D. Eisenhower

Yönetmek, insanlara yapılması gerekeni yaptırmaktır. Liderlik insanların yapılması gerekeni yapmak istemelerini sağlamaktır. Yöneticiler iter. Liderler ise çeker. Yöneticiler emir verir. Liderler iletişim kurar.Warren Bennis

İyi bir lider, başarısızlığın payından kendi hissesine düşenden biraz fazlasını ve başarıdan hissesine düşenden de biraz azını kendisine ayırır.Arnold Glashow

Eğer eylemleriniz diğerlerini daha çok hayal kurmaya, daha çok öğrenmeye, daha fazlasını yapmaya ve daha fazlası olmaya teşvik ediyorsa, iyi bir lidersinizdir.John Quincy Adams

Üstün lider işlerin yapılmasını çok küçük hareketlerle sağlar. Emirlerini birçok kelimelerle değil, yaptığı birkaç işle yayar. Her şeyle bilgilenir, ancak nadiren karışır. Bir katalizördür ve eğer orada olmazsa, işler o kadar da iyi gitmeyecekse bile, başardığında hiçbir övgüyü üstüne almaz. Ve üstüne hiçbir övgü almadığı için övgü onu hiç terk etmez.Lao Tzu

Liderlik ile İlgili 10 Güzel Söz

Koç olarak veya liderliğin herhangi bir pozisyonunda uzun vadeli başarı yakalamak için bir şekilde takıntılı olmalısınız.Pat Riley

Liderlik bir kişinin vizyonunu yükseklere çıkarmak, bir kişinin performansını daha yüksek standartlara yükseltmek, kişiliğini normal sınırlarının ötesinde geliştirmektir.Peter Drucker

Kan, zahmet, gözyaşı ve ter vaat eden liderler güvenlik ve güzel zamanlar vaat eden liderlere göre daha çok takipçi kazanırlar. Sıkışma olduğunda insanlar cesur olur.George Orwell

Bazıları yönetir, ama yönlendiremez. Diğerleri yönetemez, ama yönlendirir. Gerçek lider; kendini ve etrafını yönetebilen ve kitleleri yönlendirebilen ender bir kişiliğe sahiptir.Benjamin West

Benim işim insanlara iyi davranmak değil. Benim işim onları geliştirmek.Steve Jobs

Ortalama liderler çıtayı kendileri için yükseltirler; iyi liderler çıtayı başkaları için yükseltirler; büyük liderler kendi çıtalarını yükseltmeleri için diğerlerine ilham verirler.Orrin Woodward

Olağanüstü liderler çalışanlarının kendilerine olan güvenlerini arttırmak için ellerinden geleni yapmalıdır. İnsanlar kendi yeteneklerine güvendikleri zaman başaramayacakları iş yoktur.Sam Walton

Korkak bir lider en tehlikeli insandır.Stephen King

Yönetim sistem içinde çalışır, liderler sistem üzerinde çalışır.Stephen R. Covey

En iyi liderler, kendilerini geçecek takipçiler yetiştirirler.Alan L.McGinnis

Anlamlı Liderlik Sözleri

Liderlik, kendiniz, takımınız ve organizasyonunuz için pozitif değişimi tetikleyebilmek, bunun için gerekli sorumluluğu alarak bilinçli seçenekler yaratabilmektir.

Liderlik, içsel bir yolculukla başlar, alışkanlıkları sürdürmeyi değil, bilinçli seçenekler oluşturmanızı, niyet belirleyerek niyetinizin sizi yolunuzda tutmasını sağlayabilmektir.

Sürü tersine dönünce, uyuz keçi lider olur.İrlanda Atasözü

Gerçek liderler, insanların korkuyla değil sevgiyle gönüllü olarak takip ettiği rehberlerdir.Brian Tracy

Yöneten, zorla gelmemelidir. İnsanlar kendi liderlerini seçebilmelidir.Albert Einstein

Fazla zeki ve çalışkan değildi; fakat kentinden daha zeki ve çalışkan insanları çalıştırmayı bilirdi.Andrew Carnegie

Büyük liderler insanlarıyla bağlantı kurmanın ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmanın yollarını bulur.Steven J. Stowell

Bir lider, umut satıcısıdır.Napoleon Bonaparte

Güçsüz halklar güçlü liderler çıkarır, güçlü halklarınsa lidere ihtiyacı yoktur.Emiliano Zapata

İtaat etmeyi öğrenemeyen iyi bir kumandan olamaz.Aristoteles

İşin şanını paylaşırsanız her şey mümkündür, başkalarına kendine paye çıkarma fırsatını vermek, sonuca varmanın en kolay ve en etkili yoludur.Franklin D. Roosevelt

Yönetici ya da lider olarak geçmişten ders almalı; ama geçmişte yaşamamalısınız. Gelecek için plan yapmalı; ama gelecekte yaşamamalısınız.Ken Blanchard

Lider; en ulu ağaca tırmanan, tüm durumu gözden geçiren ve yanlış ormandayız diye bağıran adamdır.Covey

Eylemleriniz başkalarını daha fazlasını hayal etmeye, daha fazla öğrenmeye, daha fazlasını yapmaya ve daha fazlası olmaya teşvik ediyorsa mükemmel bir lidersinizdir.Dolly Parton

Etkileyici Liderlik Sözleri

Liderlik, olayların ya da durumların sonucu ile etkisinin uyumlu olmasını sağlayabilmektir.

Liderlik, değerler çeşitliliğini takdir etmektir.

Liderlik, etkin iletişim becerilerine sahip olmak, geleceği sözlerle resmedebilmektir.

İtaat etmeyi öğrenen nasıl emredeceğini de bilir.Solon

Lider,cezalandırırken yavaş, ödüllendirirken hızlı olmalıdır.Ovid

Vizyonsuz bir lider, üzeri adressiz pullu bir mektuba benzer; hiçbir zaman bir hedefe ulaşamaz.Mehmet Murat İldan

Liderin ilk görevi gerçekliği tanımlamaktır. Liderin son görevi teşekkür etmektir. İkisinin arasında, lider bir hizmetkardır.Max De Pree

Başarılı liderler doğru zamanda, doğru amaçla, doğru hareketi yaparlar.John Maxwell

En iyi yönetici, yaptırmak istediği işi yapacak iyi adamları bulan ve onlar bunu yaparken işlerine karışmayarak kendi sorumluluklarını bilmelerini sağlayan kişidir.Theodore Roosevelt

Yönetim başarı merdivenlerinin tırmanılmasındaki verimliliktir, merdivenin duvara dayalı olup olmadığını liderlik belirler.Stephen R. Covey

Her şeyi kendisi yapmak veya bunu yaptığı için bütün takdiri kendisi toplamak isteyen hiçbir insan büyük lider olamaz.Andrew Carnegie

Lider, yalnız gösterileni değil, özellikle gösterilmeyeni görebilene derler.M.C.Forbes

Lider olmadan önce, kendinizi geliştirmekte başarı göstermelisiniz. Lider olduğunuzda ise, başkalarını geliştirmekte başarılı olmanız gerekir.Jack Welch

Liderlik harekettir, konum değil.Donald H. McGannon

Liderlik mücadelesi için güçlü olunmalıdır, ancak kaba olunmamalıdır; kibar olunmalıdır, fakat zayıf olunmamalıdır; cesur olunmalıdır, fakat zorba olunmamalıdır; düşünceli olunmalıdır, fakat tembel olunmamalıdır; mütevazi olunmalıdır, fakat utangaç olunmamalıdır; gururlu olunmalıdır, fakat küstah olunmamalıdır.Jim Rohn

Özlü Liderlik Sözleri

Liderlik, teknik olarak her tür bilgiye sahip olmak değil, doğru ve yetkin bir ekip kurarak onların en etkili şekilde çalışabilecekleri ortam yaratabilmektir.

Liderlik, kendi vizyonunu empoze etmek değil kendi liderlik inancını ilham aracı olarak görüp ekip ile ortak vizyon geliştirebilmektir.

Liderlik, öğrenen kafa yapısı gerektirir. Yargılayıcı olmak yerine çözüme odaklanabilmek için doğru soruları sormak yaratıcılık ve seçenekleri kullanabilme becerisidir.

Toplumsal önderlerin nitelikleri rüzgardır, sıradan insanların nitelikleri ottur, otlar rüzgar önünde eğilir.Konfüçyus

Büyük şeyler yapmak zordur; ama büyük şeyler emretmek daha da zordur.Friedrich Nietzsche

Geçmişte bir lider, bir patrondu. Bugünün liderleri, insanlarıyla arkadaş olmalıdır. Artık onları yalnızca mevkii gücü baz alınarak yönetilemez.Ken Blanchard

Gelecek yüzyıl güçlü liderlerin değil, güçlendiren liderlerin yüzyılı olacaktır.Bill Gates

Liderler insanları ulaşmak istedikleri yere götürür. Büyük bir lider ise gitmek istedikleri yere değil gitmeleri gereken yere ulaştırır.Rosalynn Carter

Lider olmak için rol üstlenmenize gerek yoktur.Henry Ford

Öncülük ettiğinizi düşünüyorsanız ve arkanızı döndüğünüzde kimsenin takip etmediğini görüyorsanız o zaman sadece yürüyüşe çıkmışsınızdır.Benjamin Hooks

Önderler nazik olurlarsa; halkları saygısızlığa cesaret edemez, önderler adil olurlarsa halkları serkeşliğe cesaret edemez, önderler güvenilir olurlarsa halkları yalancılığa cesaret edemez.Konfüçyus

Buyruğu altında çalışan kimselerin başarılarından gerçek bir sevinç duymayan insan büyük bir lider olamaz.A. Nonce

Büyük liderler tartışmayı, çekişmeyi basitleştiren ve herkesin anlayabileceği bir çözüm sunmaktan şüphelenen harika basitleştiricilerdir.Colin Powell