Vazife ile ilgili söylenmiş güzel sözler

İnsanların üzerlerine vazife olmayan işlerle uğraşması, başkalarının hayatlarını gözlemesi kadar saçma bir şey olamaz.

Victor Hugo

Yerine getirilmiş bir vazifenin mutluluğu, diğer bir vazifeyi yapabilme gücünü meydana getirir.

George Eliot

Hayatın düzenlenmesi için herkes ihtiyaç, vazife ve sevinç duygusunu hissetmelidir.

Grigory Petrov

Yüklendiğimiz vɑzife ne kɑdɑr zɑhmetli olursɑ, ruhumuzu o nisbette eğitir ve yüceltir.

Andre Gide

Başka bir insanı bahtiyar edebilmek , kendini bahtiyar edebilmekten daha güç fakat daha insancadır. Bugün böyle düşünenlere saf, hatta enayi derler. Fakat ne derlerse desinler, biz kalbimizin, kafamızın doğru bulduğu şeyleri etrafın ne dediğine bakmadan yapmalıyız. Hayatta en büyük vazife ve saadet olarak şunu anlamak lazımdır:bize yakın ve uzak bütün insanlara yardım etmek bütün insanların iyiliğine çalışmak.

Sabahattin Ali

En önemli vɑzifelerimizden biri de; kulɑklɑrımızı, sözlerimize duymɑyɑ ɑlıştırmɑktır.

S.J.Harris

Vazife, büyük olanı hissetmek, güzel olanı candan sevmektir; yoksa toplumun sırtımıza yüklediği bayağılıkları ile birlikte bütün göreneklerini kabullenmek değildir.

Gustave Flaubert

Bize vazifenin öğretilmesinden ziyade sevdirilmesi gerektir.

A.Vinet

Kadına tabiatın daha ağır vazife vermesi onun dokuz aylık sabır ve dayanıklılığına erkekten çok güvendiğini göstermez mi?

Hüseyin Rahmi Gürpınar

Vɑzife ve erdem uğrundɑ yɑpılɑn fedɑkârlıklɑr yɑpılmɑyɑ değer; kɑrşılıklı gönülde bırɑktıklɑrı ɑnılɑrlɑ ödenir.

J.J.Rousseau

İslamda merhamet o kadar üstündür ki, yüksele yüksele ismini ve tabiatını değiştirmiş, vazife olmuştur.

Necip Fazıl Kısakürek

Eğer herkes, bir fert olɑrɑk kendi vɑzifesini bɑşɑrır, kendi meslek ve sɑnɑtındɑ gɑyret gösterirse, o zɑmɑn umumun refɑhı temin edilmiş olɑcɑktır.

Goethe

Vɑzife kɑrşısındɑ, ɑşkɑ susmɑk düşer.

Prosper Mérimée

Vɑzifenin ifɑsındɑn doğɑn kıvɑnç ve sevinç, ɑslɑ tokluklɑ mukɑyese edilemez.

Selden

Vazifesini tam yerine getirmemiş olanın vicdan yarasına ne mazeretin devası, ne ilacın şifası deva getiremez.

Mevlâna

Sɑğlɑm kɑrɑkteri olɑn bir insɑnı, vɑzifesinden ɑlıkoyɑcɑk hiçbir hɑdise olɑmɑz.

Çiçero

Şerefle bitirilmesi gereken en ɑğır vɑzife, hɑyɑttır.

Alexis de Tocqueville

Vazife duygusu, en büyük terbiyeci güçtür.

A.Schweitzer

Vazife ile hak, anneleri hürriyet olan iki kardeştir. Onlar aynı günde doğar, büyür, olgunlaşır ve kaybolurlar.

V.Cousin

Görev ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Uyudum ve gördüm rüyamda hayatın güzel olduğunu,

Uyandım ve anladım hayatın görev olduğunu.

Ellen Sturgis Hooper

Hayatta mutluluk arzusu duymadığımız zaman, bütün benliğimizi görevimize verecek olursak, mutluluk kendiliğinden bizi kuşatacaktır.

Wilhelm Humboldt

Ölüm tüyden hafif, görev dağdan ağır.

Robert Jordan

Yerine getirilmiş bir görevin mutluluğu, diğer bir görevi yapabilme gücü yaratır.

George Eliot

En kısa süren hatalar en iyileridir. İnsan payına düşen sorumluluğu üstlenmeli, görev almasını bilmeli. Kendine bu dünyada işin ne olduğunu hiç sordun mu ?

Jean-Christophe Grange

Uyudum ve rüyamda hayatın mutluluk olduğunu gördüm, uyandım ve gördüm ki hayat görevdir, çalıştım ve anladım ki görev mutluluktur.

H.Selye

Bir şeyi göreviniz olduğu için yapma isteği hissediyorsanız yaptığınız şeyi sevmiyorsunuz demektir. Sevginin olduğu yerde görev ve sorumluluk yoktur.

Jiddu Krishnamurti

Eğer herkes, bir fert olarak kendi vazifesini başarır, kendi meslek ve sanatında gayret gösterirse, o zaman umumun refahı temin edilmiş olacaktır.

Goethe

İnsanlara gemi yaptırmanın yolu marangozluk öğretip görev ve programlar vermek değil,engin denizlerin hasretini aşılamaktır.

Antoine De Saint-Exupéry

Yüklendiğimiz vazife ne kadar zahmetli olursa, ruhumuzu o nispette eğitir ve yüceltir.

Andre Gide

Görev, insanlara enerji veren güç, her fırsatta yapmaya çalıştıkları ümit dolu ve yararlı işlerden duydukları hazdır.

Samuel Smiles

Görev, içinde bulunduğumuz zamanın, bizden istediği şeydir.

Goethe

Eğer insanlar görevlerini kaybetmek korkusu içinde iseler, yapmayacakları şey yoktur.

Konfüçyüs

Hepimiz tutkularımız tarafından yönlendiriliriz ve bize düşen görev,onlara ne zaman boyun eğip ne zaman direneceğimizi bilmektir.

David Liss

Gücünü aşan rolü üzerine alırsan; bu rolü iyi oynayamadığın gibi, yapabileceğin bir rolü de bırakmış olursun.

Epictetos

Unuttuğumuz her görevle, öğreneceğimiz gerçeğin üzerine bir perde örtmüş oluruz.

Edwart Martin

Herkesin herkes karşısında ödevleri vardır. Fakat hiç kimsenin doğrudan doğruya hiçbir hakkı yoktur. Diğer bir deyimle, hiç kimsenin ödevini yapmaktan başka hakkı yoktur.

Auguste Comte

Türk Töresinin bir şartı da yüksek vazife duygusudur. Vazifeyi her ne pahasına olursa olsun yapmaktır. Diğer bir şart, toplum uğrunda her çeşit fedakârlığı yapmaktır. Millete hizmet yolunda şahsi menfaatlerden, şahsi zevklerden feragattir. Vazgeçmektir. Kişiler kendilerini millet için feda ederler. Türk Milleti’nin büyüklüğü böyle yükselecektir. Onu sizler yaşatacak, sizler yükselteceksiniz. Türk Töresinin en önemli bir gereği de sır saklamaktır.

Alparslan Türkeş

Vazife çok kere, insanın başkalarından beklediğidir.

Oscar Wilde

Şerefle bitirilmesi gereken en ağır vazife, hayattır.

Alexis de Tocqueville

Şurası bir gerçektir ki insan bir görev üstlenmedikçe, hayatın değerini tam olarak anlayamaz.

Samuel Smiles

Dünyadaki her şeyin bir sebebi vardır. Her bitki bir hastalığı tedavi etmek için büyür. Ve her insan bir görevle yaratılmıştır.

Kızılderili Atasözleri

Hangi iş olursa olsun, o işi en güzel şekilde ve bütün gücünle yap sözü, görev bilincimizin bir ilkesi olmalıdır. Üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getiren kimse, hangi konumda olursa olsun ilerliyor demektir.

Samuel Smiles

Vazife ile hak, anneleri hürriyet olan iki kardeştir, onlar aynı günde doğar, büyür, olgunlaşır ve kaybolurlar.

Norman Cousins

Vazife; büyük şey yapmak değil, ne kadar küçük olursa olsun gerekeni yapmaktır.

Alexis Carrel

Bir insanın değeri, toplumsal iş bölümünde üzerine düşen yeri ne ölçüde doldurduğuna bakılarak belirlenir.

Alfred Adler

Görev duygusu, en büyük terbiyeci güçtür.

Albert Schweitzer

Görevin öğretilmesinden çok, sevdirilmesi gerekir.

Alexandre Vinet

Görev, inanç olmadan yapılmaz.

Beniamin Disraeli

Yalnız vazifeyi yapmaya hazır olmak kafi değildir. Onu anlamak ve bilmek de gerekir.

F.Guizot

İster başarılı, ister başarısız olsunlar, zafer kazanmış veya yenilmiş olsunlar; her sınıfa dahil insanlar, üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerinde mutlu olurlar.

Socrates

Eğer terbiyeciler, çocuklara vazifenin bir neşe vasıtası olduğunu öğretselerdi, dünya cennet olurdu.

Lord Aubery

Görevini tam yerine getirmemiş olanın vicdan yarasına, ne mazeretin çaresi, ne ilacın şifası çare getirmez.

Mevlana

Sağlam karakteri olan bir insanı görevinden alıkoyacak hiçbir olay olmaz.

Cicero

Ayrılık ve hasret ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Bilmezler yalnız yaşamayanlar,

Nasıl korku verir sessizlik insana;

İnsan nasıl konuşur kendisiyle;

Nasıl koşar aynalara,

Bir cana hasret,

Bilmezler.

Orhan Veli Kanık

Üzülmüyorum. Çünkü hayat yeni bir şey öğretti bana: Hiç gitmeyecekmiş gibi sevenler, hiç sevmemiş gibi gidenlermiş aslında.

Sunay Akın

Bizi bizden başkası zaten ayıramazdı. Bize bunu bizden başkası yapamazdı. Ah be sevgili; hamdım belki ama piştim yandım. Zaten beni senden başkası yakamazdı.

Mevlâna

Hep korkarız yalnızlıktan ama bil ki yalnızsan;

Yalancı arkadaşların, iki yüzlü dostların ve çekip gidecek bir sevgilin olmaz.

Douglas Noel

Asıl,bizim aramızda güzeldir hasret

Ve asıl biz biliriz kederi.

Ahmed Arif

Aslında bazen, hayatına girenleri düşünmeyi bir kenara bırakıp, kimlerin çıkması gerektiğini düşünmek gerek.

Gore Vidal

Hayatta her şeyini bir kişiye bağlama. Çünkü onu kaybedersen, her şeyini kaybedersin.

Can Yücel

Çocuğunu kaybeden bir anne için her gün ilk gündür; bu ıstırap ihtiyarlamaz.

Victor Hugo

Giderim mutluluk senden ıraksa hasretin yakamı bir an bıraksa, uğrunda mutlaka kurban gerekse, sıramdır sevdiğim benim sıramdır.

Cemal Safi

Eğer Allah seni bana yazmışsa, benden kaçışın yok! Lakin kader seni benden almışsa, ağlamaya lüzum yok.

Şems-i Tebrizi

Dediler ki; Gözden ırak olan gönülden de ırak olur.

Dedim ki: Gönüle giren gözden ırak olsa ne olur.

Mevlana

İnsan geride bıraktıklarını özler, elinin altındakilerden sıkılır, ulaşamadıklarına tutulur ve ulaşılmaz olan hep aşk olur!

Robin Sharma

Ağzımın tadı yoksa hasta gibiysem, Boğazımda düğümleniyorsa lokmalar, Buluttan nem kapıyorsam, İnan hep güzel gözlerinin hasretindendir.

Atilla İlhan

Her ayrılış, ölümün önceden alınan bir tadı gibidir, tekrar bir araya geliş de yeniden dünyaya gelişin önceden alınan bir tadı gibidir.

Arthur Schopenhauer

Çocuk değilim artık, Büyüdüm. Biraz yorgun, biraz kırgınım yine de. Yeter artık! Giden yolunu, kalan yerini bilsin sadece.

Sunay Akın

Hayat bizi dört işlemle sınar: gerçeklerle çarpar, ayrılıklarla böler, İnsanlıktan çıkarır ve sonunda “topla kendini” der.

Leo Tolstoy

İnsan bir şeyi elde etmek için çabalar. Onu elde edince de bir kenara atar. Gerçek değerini ise onu kaybedince anlar.

Dostoyevski

Sakın eski sevgilinizle tekrar barışmayı düşünmeyin. Çünkü; yeniyi bulmak eskiyi tamir etmekten daha iyidir.

Gore Vidal

Ayrılık kaçınılmaz bir sondur, kimse istemez ama gereklidir. Çünkü hayat olduğu gibidir; olması gerektiği gibi değil !

Osho

İtiraf etmeliyim ki “Seninle her şey güzeldi”! Ama itiraf etmek gerek ki, sensiz daha da güzel.

Sunay Akın

Erdemli bir kız öpüşür ama aşık olmaz, dinler ama inanmaz ve terk edilmeden önce terk eder.

Marilyn Monroe

Bazen önemli olmamalı gidecek olan yada gelmeyen. Çünkü bazen, başlaman gerekir her şeye yeniden.

Nazım Hikmet

Aşk ne zaman biter biliyor musun? Bitti dediğinde yüreğin acımıyorsa.

Charles Bukowski                                 

İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal. Hamallık ki, sonunda, ne rütbe var, ne de mal.Yalnız acı bir lokma, zehirle pişmiş aştan;ve ayrılık, anneden, vatandan, arkadaştan.

Necip Fazıl Kısakürek

Her gün birbirini görmenin tadı başka, ayrılıp kavuşmanın tadı başkadır.

Montaigne

Hayatımdan gitmeyi tercih edenler için, dönüş seferleri sonsuza dek iptal edilmiştir.

Can Yücel

İnsanların birbirlerini tanımaları için en iyi zaman ayrılmalarına yakın zamandır.

Dostoyevski

Ya kal, ya da git. Ama sakın ‘bekle gelirim’ deme. Çünkü ben, şimdiye kadar giden birinin geri geldiğini hiç görmedim.

Ece Ayhan

Ayrılık, küçük ihtirasları unutturur, büyükleri kuvvetlendirir.

Napolyon Bonapart

En az benimki kadar annemin de ahı tutar sana. Burnumdan getirdiğin süt, onun sonuçta.

Cemal Süreyya

Ayrılık sevdanın merhemi olduğu gibi, öfkeyi de kini de azaltır.

La Fontaine

Kadınların zekaları kendilerini seven erkeklerden kalma tortulardan oluşur. Tıpkı erkeklerin zevkinde de hayatlarından geçmiş kadınların izinin kalması gibi. Çoğu zaman bir kadının bize çektirdiği dayanılmaz acılar başka bir kadının bizi sevmesine.

Andre Maurois

Vedalar; gözleri ile sevenler içindir. Çünkü gönülden sevenler hiç ayrılmazlar.

Mevlana

Sevdiklerinize zaman ayırın, yoksa zaman sizi sevdiklerinizden ayırır.

William Golding

Baka kalırım giden geminin ardından; Atamam kendimi denize, dünya güzel; Serde erkeklik var, ağlayamam.

Orhan Veli Kanık

Rüzgar ateş için neyse, ayrılık da aşk için odur; küçük bir aşkı söndürür, büyük bir aşkı daha da güçlendirir.

Mevlana

Her yürek sevebilseydi eğer, ayrılık hiç olmazdı. Her seven yürekli olsaydı zaten ‘aşk’ bu kadar basit olmazdı !

Can Yücel

Can hasret kadehini içer oldu, göz ayrılık cevherlerini (gözyaşlarını) satar oldu.

Şeyh Galip

Bıraktığın yerde olabilirim; ama bıraktığın gibi değilim.

William Golding

Ömrün ilk yarısı; ikinci yarısını beklemekle, ikinci yarısı da; İlk yarısının hasretiyle geçer.

Necip Fazıl Kısakürek

Aşkta sadık olanlar aşkın yalnızca uçarı yönlerini bilirler; aşkın trajedilerini bilenlerse vefasızdırlar.

Oscar Wilde

Ağaçtan düşen yaprak nasıl ‘Kurumaya’ mahkumsa; gönülden düşen insan da ‘Unutulmaya’ mahkumdur.

Necip Fazıl Kısakürek

Tabaklarda kalan son kırıntılar gibiydi sana olan sevgim. Sen beni hep bıraktın, bense hep arkandan ağladım.

Can Yücel

Terk edilen birine hayat nasıl gidiyor diye sorulmaz zaten tek sorun hayatın devam etmesidir.

Paul Auster

Memleketimi seviyorum: Çınarlarında kolan vurdum, hapishanelerinde yattım. Hiçbir şey gidermez iç sıkıntımı memleketimin şarkıları ve tütünü gibi.

Nazım Hikmet

Geride bıraktıkların ileriye gitmeni engelleyecek. Unutma; ileri gidebilmen için arkadakileri unutman gerek.

Adam Fawer

Ev ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Ev sözlerini sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Ev ile ilgili güzel sözleri bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Umarım beğenirsiniz.

Bir ev; bir sokak, bir şehir ya da tuğla ve harç gibi yapay şeyler değildir. Ev, insanın ailesinin olduğu yerdir.

Sağlıklı bir evlilik insan için mutluluk sığınağıdır. Günün bütün zahmetinden arınabileceği, duygu paylaşımını yaşayabileceği, kendini güvende hissettiği bir yerdir ev.

En Güzel Ev Sözleri

Bir evin güzelliği uyumdur, bir evin sürekliliği bağlılıktır, bir evin sevinci sevgidir, bir evin zenginliği çocuktur, bir evin yasası hizmettir, bir evin refahı memnun olan gönüllerdir.Henry Taylor

Evler; içinde oturulsun diye yapılır karşıdan seyredilsin diye değil, bu sebeple rahatlık, gösterişten üstün tutulmalı.Francis Bacon

Ev, kızların cezaevi, kadınların fabrikasıdır.Bernard Shaw

Evde dostlarla içilen şarap insanın kalbini neşelendirir; neşe ise tüm erdemlerin anasıdır.Goethe

Bir insanın evi, kişiliğinin ve dünya görüşünün aynasıdır.C.Kersey

Ev ile İlgili 12 Güzel Söz

Annem olmadan ev ölü gibiydi. Bu, saatin içini çıkartıp, akreple yelkovanı hareketsiz ve güçsüz bırakmaya benziyordu.Christy Brown

Bir ev; bir sokak, bir şehir ya da tuğla ve harç gibi yapay şeyler değildir. Ev, insanın ailesinin olduğu yerdir…John Boyne

Ev, yıldızlar, çöl… Tüm bunlara güzelliğini kazandıran, gözle görülmeyen şeylerdir.Antoine De Saint-Exupéry

İnsan aradığını bulmak için dünyayı dolaşır; bulduğunu anlayınca da evine döner.George Moore

Kalplerin geniş olduğu yerde, ev dar gelmez.Goethe

Kendi evini yapamıyorsan, bir yapana taş taşı.Hint Atasözü

Evin kıymeti, ancak akşam olunca anlaşılır.Goethe

Saadetlerini hep başkasının evinde arayanların, kendi evlerinde saadet yoktur.Jean J. Rousseau

Ev bir kez bittikten sonra duvarcı unutulur.Hint Özdeyişi

Kadınsız ev boş kafestir.Necip Fazıl Kısakürek

Ev, vardığın yer değil, her yer kararırken ışığı bulduğun yerdir.Pierce Brown

İçinde çocukların bulunmadığı evde, bereket yoktur.Hz.Muhammed(sav)

Anlamlı Ev Sözleri

Ben öyle bir kadın istiyorum ki onunla evreni yeniden kurabileyim. Bir aile, bir ev kurmaktan da öte, bütün dünyayı, sil baştan beraber yaratmalıyız.Aslı Erdoğan

Kendine ait küçük bir ev ve karakterli bir eş; dünyanın tüm altın ve incilerine bedeldir.Goethe

Kendi içinde bölünmüş bir ev ayakta duramaz.Kristin Hannah

Kuş olmayanın, uçurumlar üzerine yuva kurmaması gerekir.Friedrich Nietzsche

Tanrım, bana kitap dolu bir evle çiçek dolu bir bahçe ver.Konfiçyus

İsteyiciyi boş çeviren eve, bir hafta melekler uğramaz.Hz.İsa(sav)

Camdan evde oturanlar, başkalarına taş atmamalıdırlar.George Herbert

Evine geri dönene, eşik yüksek gelir.Aleksis Kivi

Yuva, insanın zindanı değil, sarayı olmalıdır.Elsie Robinson

Bir evin, bir de erdemli eşin, bunlar en değerli hazinendir.Goethe

Yalnız insan, dünyanın her yerinde kendini evinde hisseder.W.Edish

Oturma odası, insanlığın ortaokuludur. Doğru veya yanlış bir yaşamın temeli burada atılır.Pestalozzi

Etkileyici Ev Sözleri

Ev, benim için odaların, eşyaların güzelliğinden çok, kafamdaki dünyanın bir merkezi olduğu için önemlidir.Orhan Pamuk

Bir evde emreden bir hanım olmadıkça o eve ev denilmez.Şemseddin Sami

Ev huzuru olmayan dünya cehennemindedir.Atasözü

Kadınsız bir ev, teki kaybolmuş çarığa benzer.Alexis Kivi

Kral olsun, köylü olsun, evinde huzura kavuşan dünyanın en mutlu insanıdır.H.P. Petain

Elim dar olacağına evim dar olsun.Atasözü

İnsanın evi, gönlünün bağlı olduğu yerdir.Napoleon Bonaparte

Herkese karşı tatlı ve uysal olmaya dikkat ediniz, bilhassa evinizde.François de Sales

Misafir gelmeyen evler, yıkılsa daha iyi.Dede Korkut

Evlilik, evin tüm bireysel yaratı ve büyüsünü bozabilir ama evdeki dayanışma ve paylaşımın insani zevklerini de içerir.Goethe

Ev, kalbin olduğu yerdir.Pliny

Akla uygun düzenlenmiş bir toplumda evleri bizler yaparız.Çok akılsızca düzenlenmiş bizim toplumumuzda evler bizi ne yapıyorsa o oluruz.Uygar ve sağlıklı evleri bulunmayanların vay başına gelenlere!Bernard Shaw

Özlü Ev Sözleri

Bana bir ev yap, iki yürek bir balkon olsun. Balkon denize baksın, ben de hep sana.

Kadın, şefkat ve güzelliğin; erkek, doğrunun ve hakkın simgesi olursa, o evde mutluluk olur. François de La Rochefaucauld

Bir evi ev yapan, içindeki sesler ve yemek kokularıdır. Sesler azaldıkça pişen yemekler de azalıyormuş meğer.İclal Aydın

İnsanın sevdiği bir ev olunca, kendisine mahsus bir hayatı da olur.Ahmet Hamdi Tanpınar

İnsanı insan yapan, evdir.Samuel Smiles

Ev, içine kralın bile giremeyeceği bir kaledir.Emerson

Evin dışı tabiata, içi insana göredir.Alain

Bir kadın evden gidince, oraya artık ev demek doğru değil.Tarık Tufan

Ev sahibi eviyle değil; ev, ev sahibiyle onurlanmalıdır.Marcus Tullius Cicero

Önceden ev, araba lafları duyarsın ama evlendikten sonra bir döşekle, bir yataktan başka bir şey bulamazsın.Gogol

Kazanmak ve kaybetmek ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Kazanmak ve Kaybetmek ile ilgili güzel sözleri sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Kazanmak ve Kaybetmek sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Hayatı bir yarış olarak görmek ve tüm yaşamı kazanmak için mücadele ederek geçirmek çok sağlıklı bir tutum olmasa da hayat gerçekte bir yarıştır ve sürekli mücadele gerektirir. Hayat oyununda kazananlar ve kaybedenler hep olmuştur, hep olacaktır. Akıllı ve etkili insan kaderini kendi belirleyebilir, yaşam oyununda kendi iplerini elinde tutabilir. Düşüncelerini, sözlerini, eylemlerini, alışkanlıklarını kontrol ederek ve kişiliğini geliştirerek hayattaki rolünü ve sonuçlarını kendi belirleyebilir. Kazanmaya odaklanır, gerekli cesareti ve çabayı ortaya koyar, kararlılık gösterir ve kazanır.Prof.Dr.İsmet Barutcugil

En Güzel Kazanmak ve Kaybetmek Sözleri

Kazanmak ya da kaybetmek, hangisi daha iyidir, kazanmak bazen kayıptan daha fazla sorun demektir. Kayıp bazen kazançtan daha fazla yarar sağlayabilir.Lao Tzu

Bazı yenilgilerin nedeni, insanların işi yarıda bıraktıklarında, başarıya ne kadar yakın olduklarını bilememeleridir.Thomas Edison

Kazanmadan önce, hak ettiğinize inanın.Mike Dikia

Kaybetmeyi ahlaksız bir kazanca tercih et, ilkinin acısı bir an, ötekinin vicdan azabı bir ömür boyu sürer.Xcentius

Kazanmak arada sırada olacak bir şey değildir, işleri arada sırada değil, sürekli düzgün yapanlar için kazanmak bir alışkanlıktır, yoksa kaybetmek de bir alışkanlık olur.Vince Lombardini

Kazanmak ve Kaybetmek ile ilgili 11 Güzel Söz

Kaybedenler geçmişte yaşarlar; kazananlar ise geçmişten öğrenir ve gelecekleri için bugünü çalışarak geçirirler.Denis Waitley

Bir kazanan olmak için kazanmak istemeniz gerekir, ancak kaybetme riskini bilmeli ve de ondan korkmamalısınız.Leonardo da Vinci

Dünyanın her yerinden herkesin yenileceği bir yer vardır. Kimilerini yenilgi yıkar, kimileriyse zaferle küçülür, bayağılaşırlar. Büyüklük, hem yenilgiyi, hem de zaferi kabullenebilen kişilerde yaşar.John Steinbeck

Eden kendisine eder. Yapan, bulur ve çeker. Unutma! Kazanmak koca bir ömür ister. Kaybetmeye ise anlık gaflet yeter.Mevlana

Kaybettiğimiz her şey için bir şey kazanıyoruz. Kazandığımız her şey içinde bir şey kaybediyoruz.A.Vinet

Kazanmak için doğdunuz; ancak bir kazanan olmak için kazanmayı planlamalı, kazanmaya hazırlanmalı ve kazanmayı beklemelisiniz.Zig Ziglar

Satranç hayat gibidir. Her parçanın kendi işlevi vardır. Bazıları zayıftır, bazıları ise güçlü. Bazıları oyunun başında işine yarar, bazılarıysa sonunda. Ama kazanmak için hepsini kullanmak zorundasın. Aynen hayatta olduğu gibi, satrançta da skor tutulmaz. On parçanı kaybedip yine de kazanabilirsin oyunu.Adam Fawer

Sevmek ve kazanmak en iyi şeydir. Sevmek ve kaybetmek ise, bir sonraki en iyi şeydir.William Makepeace Thackeray

Eğer siz bir oyunda benden daha iyiyseniz, sizinle oynarken sizi yenmeye çalıştığım sırada, asıl yenmek istediğim hiç de siz değilsiniz. Asıl yenmeye çalıştığım, eski bendir. Çünkü o eski ben sizi yenemezdi.Steve Chandler

Yaşamınızda size engel oluşturan bir şeyi ortadan kaldırmayı gerçekten çok isterseniz, kesinlikle bir çıkış yolu olduğuna karar verirseniz, izleyebileceğiniz bir yol ortaya çıkmış demektir, ondan sonra zafer kesindir.Joseph Murphy

Yapabileceğinizin en iyisini yapmak, kendi içinizdeki zaferdir; ve daha azını yapmak ise yenilginin ta kendisidir.John Wooden

Anlamlı Kazanmak ve Kaybetmek Sözleri

Kazananlar her zaman çözümün bir parçasıdır. Kaybedenler daima sorunun bir parçasıdır.Vince Lombardi

Kazananların en büyük sırrı şudur; başarısızlık kazanmayı teşvik eder. Bu nedenle, kaybetmekten korkmazlar.Robert Kiyosaki

Sizi üzen, sıkan olaylara karşı bütün gücünüzle karşı koyunuz. Kazanmanın zevkine ancak uğraşma sonunda elde ettiğiniz başarı ile ulaşabilirsiniz.S.Strong

Bir zaferin ayrıntılarına baktığınızda, yenilgiden pek de farklı olmadığını görürsünüz.Jean-Paul Sartre

Kazanmak istiyorsam, sahip olduğum her şeyi ortaya koyacaktım. Büyük bir bedel ödeyecektim, belki de acı bir bedel olacaktı bu. Korkutucu olabilirdi; ama sonunda zafere ulaşacaktım.Christy Brown

İnsan, teşebbüs ve mücadelelerinde çeşitli mağlûbiyet ve hezimetlere uğrayabilir. Fakat hakikî mağlûbiyet, artık bir daha muvaffak olamayacağını zannederek mücadeleye nihayet vermektir.Cemil Sena Ongun

Zafer bazen, kazanmak için son darbeyi vurmamak olabilir. Zafer gibi gözüken şey, ancak çok sonra farkına varabileceğin bir yenilginin başlangıcı olabilir.Akilah Azra Kohen

Kötü insanların kazanması için gereken tek şey, iyi insanların hiçbir şey yapmamasıdır.Edmund Burke

Dışarıdan bir şeyler kazanabilmek için içeriden bir şeyler yitirmek, yani şan şöhret, mevki, şatafat, ün kazanmak için huzurunu, boş zamanını ve bağımsızlığını bütünüyle ya da önemli ölçüde feda etmek büyük bir budalalıktır.Arthur Schopenhauer

Dünyada her şeyi bir gün acıyla kaybetmek için kazanıyoruz.Friedrich Schiller

Hayatını sevgilinin yoluna adayarak sevgiliyi kazanmak; hayatını yaşayarak sevgiliyi kazanmakla aynı şey değildir.Sinan Yağmur

Etkileyici Kazanmak ve Kaybetmek Sözleri

Manevi aksaklığa uğrayan insanlar, maddi bir aksaklığa uğrayan insanlardan farksızdırlar ve onun için onlara da acımak gerekir.Elbert Hubberd

Ölmek, öldürmekten daha önemlidir. Kendimizi savunmak için öldürüyor, ama insanları ikna etmek, kazanmak için ölüyoruz. İnsan kazanmak bir amaç, kendini savunmak ise sadece bir araçtır.Amin Maalouf

Muzafferiyetleri kazandıran ne ordunun kuvvet ve heybeti, ne de silahların intizam ve mükemmeliyetidir. Muzafferiyetleri sağlayan, kalp ve ruhun kuvvetidir.Fichte

Kazanmak için oynamak diye bir şey yoktur, riskleri en aza indirge yeter.Lüset Kohen Fins

Kaybedenler, kendi kendini yetiştirmiş kişiler gibi, kazananlara oranla çok daha geniş bir bilgi ağına sahiptirler; kazanmak istiyorsan tek bir şey bilmen, her şeyi bilmekle zaman yitirmemen gerekir; derin bilginin hazzı kaybedenlere özgüdür. Biri ne kadar çok şey biliyorsa, işleri o kadar ters gidiyor demektir.Umberto Eco

Kansız pazarlıklarla kazanılabilecek bir şeyi savaş yoluyla kazanmak asla akıllılık değildir.Hakan Yaşar Canbulat

Yeryüzünde iki kuvvet vardır: Kılıç ve zekâ… Çok zaman kılıç zekâya mağlûp olmuştur.Platon

Biz tabiat ile savaş halindeyiz ve eğer biz kazara biz bu savaşı kazanırsak, kaybeden yine biz olacağız.E.F.Schumacher

Çok kazanmak isteyen, kaybeder.La Fontaine

Ümidini kaybetmiş olanın başka kaybedecek bir şeyi yoktur.Boise

Mal kaybeden bir şey kaybetmemiştir. Onurunu kaybeden çok şey kaybetmiştir. Cesaretini kaybeden her şeyi kaybetmiştir.Goethe

Özlü Kazanmak ve Kaybetmek Sözleri

Kendi kendini yenmek zaferlerin en büyüğüdür.Platon

Başkası bir şey kaybetmeden, sizin kazanmanız mümkün değil.Latin Atasözü

Akıllılar dövüşmeden önce kazanırlar cahiller kazanmak için dövüşürler.Zhuge Liang

Kazanmaya önem vermiyorum, kaybetmekten çok korkuyorum.Frederic Amiel

Yenilgi eğitimden başka bir şey değildir.Wendell Philiphs

Yitirenler başarısızlığın getireceği cezaları düşünürken, kazananlar başarının getireceği ödülleri gözlerinin önünde canlandırırlar.Rod Gilbert

Gereğine inandığınız bir şeyi hemen yapınız, başkaları ne derlerse desinler aldırış etmeyiniz, kazanırsınız.Atatürk

Bir şey feda edilmeden, hiçbir şey kazanılmaz.Hz.Ali(ra)

Meydan muharebelerini büyük kumandanlar idare eder, fakat harbi kazanan meçhul askerdir.Henry Von Dyke

Yetenek maçı kazandırır, takım oyunu ve zeka ise şampiyonlukları.M.Jordan

Ekonomi ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Her uygarlıkta ekonomi, politika, yasalar, din, eğitim birbirine bağlıdır; her biri ötekine dayanır ve oluş nedeni ötekilerine bağlıdır. Bütün bu güçler içinde ekonomi en önemlisidir, temel etmendir. Yapının temel direği, üreticiler olarak insanlar arasında var olan ilişkidir. İnsanların yaşama biçimini, geçimlerini sağlama biçimleri, belirli bir toplumda, belirli bir anda hüküm süren üretim biçimi, belirler.

Leo Huberman

Ekonomisi zayıf bir ulus, yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz; güçlü bir uygarlığa, kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz; toplumsal ve siyasal yıkımlardan kaçamaz.

Atatürk

Eğer girişim ilerliyorsa, bolluk ekonomi ile birlikte artar; ama girişim yoksa bolluk ekonomi ile birlikte çürür.

John Maynard Keynes

Ekonominin tabii kanunları vardır. Bu kanunların dışına çıkarak nehri tersine akıtmayalım.

Turgut Özal

Bir milletin parasını kontrol eden, o milleti de kontrol eder.

E.Garfield

Tasarruf, bir kimseye serbestiyet kazandırır, tevazu, bir kimseyi kabiliyetli yapabilir.

Lao Tzu

Tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla olur.

Atatürk

Lüks, zengini yıkar ve fakirlerin sefaletini bir kat daha arttırır.

Denis Diderot

Ekonomi, gelecekteki gelişmeleri karşılamak için bugünden yaptığımız hazırlıklardır.

Calvin Coolidge

İktisada riayet eden kimse, fakir olmaz.

Hz. Muhammed (sav.)

Enflasyon, taşınmanıza gerek kalmadan, daha pahalı bir muhitte oturmanızı sağlar.

Paul Getty

Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir.

Atatürk

İş hayatındaki sürprizlerin yüzde doksan dokuzu olumsuzdur.

Harold S. Geneen

Tüm ekonomik çabalar, yıkımı önlemeye değil, tam tersi hızlandırmaya yönelik görünüyor.

Kenneth Watt

Hükümetin ekonomi görüşü 1-2 kelimeyle özetlenebilir: hareketlenirse vergilendir, hareket devam ediyorsa düzenle, hareket durmuşsa destekle.

Ronald Reagan

îktisat bilmenin yararı, ekonomik güçlüklere geçerli çözümler bulmak değil, iktisatçılar tarafından aldatılmayı önlemektir.

John Robinson

Bir adam sadece para kazanmak fikriyle işe başladıysa, büyük ihtimalle, yapamayacaktır.

Joyce Claude Hall

Yalnızca ekonomist olan bir ekonomist, şayet pozitif bir tehlike değilse, bilim için büyük bir problem olacaktır.

Von Hayek

Nüfus miktarı da yalnız rakamla sayılmamalı; çünkü az kazanıp çok sarf eden az nüfus, azla geçinip çok biriktiren fazla nüfustan daha çabuk devleti yıpratır.

Francis Bacon

Ekonomi hakkında konuşma yapmanın bacağından aşağı işemekle aynı olduğunu hiç düşündünüz mü? Size sımsıcak gelir ama başka kimsede aynı etkiyi bırakmaz.

Lyndon B. Johnson

Masraflar, gelire uygun olarak artar.

John Murphy

İktisat, yoksulların tozudur.

Tupper

Eğer en iyi yüz ticari kuruluşu incelemeye kalkarsanız, eminim büyük bir çoğunluğunun başarısının özgün ve yenilikçi satış metotlarında gizli olduğunu fark edeceksiniz.

Alton Jones

İktisatçı; dün öngördüğünün bugün gerçekleşmediğini, yarın açıklayabilen kimsedir.

A.Alcoot

Bir ulus, ne kadar derin iktisadi bir bunalım içinde ise ziynet ve süs eşyası ile o kadar savurgandır.

Adolf Loon

Hiçbir medeni devlet yoktur ki ordu ve donanmasından evvel, iktisadını düşünmüş olmasın.

Atatürk

İktisat az malı çoğaltır, israf ise çok malı azaltır.

Hz. Ali (r.a.)

Ekonomik lüzumu hasıl olunca, küçük paralar tedarik etmek için uğraşmaktansa, azar azar tasarruf etmek iyidir.

Francis Bacon

Küçük harcamaları gözden kaçırmayın,bazen küçük bir delik koca bir gemiyi batırır.

Benjamin Franklin

İman ve inanç ile ilgili söylenmiş güzel sözler

İnanç ve şüphe. Cevaplar ve sorular. Asla bir yere demir atma. Adresin değil ayak izlerin olsun bu dünyada… Yerleşme, kök salma, oldum ya da buldum sanma. Hiçbir gettoya, kollektif kimliğe, cemaate, cemiyete, aşirete ait olma. Hepsi yanıltır, şaşırtır. Sen yalnız ol. Bir başına. Varmak değil, gitmek. Sadece gitmek.

Elif Şafak

Parasını kaybeden insan çok şey kaybetmiştir, bir dostunu kaybeden insan daha çok şey kaybetmiştir, inancını kaybeden insan, her şeyini kaybetmiştir.

Elenor Roosevelt

Geleceğimizin rotasına biz karar veriyoruz. Yolumuzu biz çiziyoruz. Her hırs, her inanç yolumuzun şekillenmesinde bir değişikliğe sebep oluyor.

Leonardo Patrignani

İnsanları inandıkları şeylerden vazgeçirmek, bir şeye inandırmaktan daha zordur.

Ernest Renan

Çok aşırı bir inanç en kötü muttefiktir.

Milan Kundera

İnançsızlık büyük strestir, buna ancak güçlü insanlar dayanabilir.

Friedrich Nietzsche

Bir inanç için acı çekmiş olandan daha tehlikeli bir varlık yoktur: En büyük zalimler, kafası kesilmemiş mazlumlar arasından çıkar.

Emil Michel Cioran

İnandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.

Hz. Ömer (r.a.)

İnanç güvenden önce gelir. Umut da inançtan.

Becca Fitzpatrick

Bilim ve inanç iki ayrı unsurdur. Birleşirse devrim yapabilirsiniz.

Cahit Arif

İmanın karşısında doğanın sesi kesilir.

Schiller

İnanç, görünmeyene inanmaktır, görünmeyene inanırsanız başkalarının görmediklerini görürsünüz.

Ahmet Şerif İzgören

İnançlar öğrenmenin önünde engel oluştururlar.

Robert Heinlein

Hiçbir davayı, hiçbir inancı, bir katilin kurşunları öldüremez.

John F. Kennedy

İnançlarınızı hayallerinizi ve arzularınızı destekler şekilde değiştirebilirsiniz. Kendinize ve istediklerinize güçlü bir şekilde inanın.

Marcia Wieder

Bir insanın neye inandığı, nasıl inandığı kadar önemli değildir.

Timothy Virkkala

Benim için gerçek inanç, gücümü en iyi kullandıran, değerlerimi en iyi eyleme geçiren inançtır.

Andre Gide

Çağdaş toplumda inançsız zengin bir erkek, daha tehlikelidir iffetsiz yoksul bir kadından.

Bernard Shaw

İnsanların inancı yoksa, acaba ne işe yararlar, bir araç bir güç kaynağına bağlanmazsa yol alabilir mi?

Konfüçyus

Hiçbir şeye inanmayan insan, bir bardak içindeki köksüz çiçeğe benzer.

L.Borne

Kalbinde gerçek inanç ve cesareti olan her zaman kazanır.

Aamir Khan

Ancak Allah’a inandığım zaman, yaşadığımı anladım.

Tolstoy

İnanç dersini, doğadan alabilenlere ne mutlu.

Emerson

İnanç, görmediğimize inanmaktır, bunun ödülü ise inandığımızı görmektir.

Saint Augustinus

Hepimiz için en büyük mutluluk, her çağda, inançları için direnecek kadar güçlü ve yürekli kişilerin yetişmesidir

Robert Ingersol

İnsanı ayakta tutan iskelet ve kas sistemi değil, prensipleri ve inançlarıdır.

Albert Einstein

İnsanı yaşatan kuvvet imandır. İmanın zail olması çökmek demektir.

William James

İnsan bir şeye inandı mı, onu başkasına da inandırmayı bir borç bilir, kolay inandırmak için de anlattığına dilediği gibi çeki düzen vermekten, bir şeyler katmaktan çekinmez, onun kafasının alabileceğini sandığı gibi konuşmak ister.

Montaigne

Esersiz iman, başaksız tarlaya benzer.

Alman Atasözü

İnanmak, kemale doğru yol almaktır, hakikati görmek ve dünyaya hâkim olmaktır.

H.Ziya Ülken

İman çıplaktır, elbisesi takva, süsü utanmak, meyvesi ise ilimdir.

Hz.Muhammed(sav)

Gördüklerim, beni görmediğim yaratıcıya inanmaya mecbur ediyor.

Emerson

Kim, bir şey yapmak istiyorsa, ümitsizliğe kapılmamalıdır, hedefine ve ideallerine imanla sarılmalıdır.

Goethe

Hayattan korkmayın. Hayatın yaşanmaya değer olduğuna inanın ve inancınız bunu gerçek yapar.

William James

İnanç, arzuya dönüşen aşktır.

William Ellery Channing

İnandığımız şeyin, bir yabancının ağzından tekrarlandığını duymak bize zevk verir.

Goethe

Gerçekçi olmanız için mucizelere inanmalısınız.

Henry Bailey

Sevgi bir inanç davranışıdır. İnancı az olanın sevgisi de azdır.

Erich Fromm

İnsan inançlarının eseridir, nasıl inanıyorsa öyledir.

Bhagavad Gita

Bana bu ten gerekmez can gerekir. Ebedi dünyada iman gerekir.

Yunus Emre

Bir mumun ateş olmadan yanmaması gibi, insan da tinsel bir yaşam olmadan yaşayamaz.

Buda

Yapabildiklerimiz ya da yapamadıklarımız, olası ya da imkansız olarak gördüklerimiz, çoğunlukla gerçek kapasitemizin bir sonucu değildir. Daha çok kim olduğumuz hakkındaki inançlarımızın yansımasıdır.

Anthony Robbins

Güneşi sağ elime, ayı sol elime verseniz de davamdan vazgeçmem

Hz. Muhammed (sav.)

Dünya ve insanlık tarihinin asıl, biricik ve en derin ve öteki bütün konuların üstünde olan konusu, inançsızlıkla inanç arasındaki çekişmedir.

Goethe

İnsanların, kendi ruhlarından mutlaka silip atmaları gereken iki şey: imansızlık ve bencilliktir.

Epiktetos

İman bölünmez bir şekilde, parçalanmış olan varlığımızın kaynağı olan ilahi birlik ve hürriyete yeniden dönmesidir.

Roger Garavoy

İman insana, kendinden başkasını da sevmeyi öğretir.

Ali Suad

İnanmak sadece zihinde olan bir fikir değil, fikrin zihne sahip olmasıdır.

Robert Bolt

İnsan korkusundan utanç, Allah korkusundan inanç doğar.

Samuel Johnson

Herkes, Cennet’e kendi yoluyla girer.

Büyük Frederich

İnanmayan bir gönül, içinde kuş bulunmayan bir kafese benzer.

Abdulkadir Geylani

İman büyük şeydir. Her şeye can veren odur. Bir insan veya bir millet, bir defa inanmaya başladı mı, çabucak büyür, yükselir ve yükseltir. Yenilmez bir kuvvet olur.

Thomas Carlyle

Sessizlik Tanrı’nın dilidir. Kalan her şey kötü çeviridir.

Mevlana

İnanmak ruhun sesine kulak vermektir, inanmamaksa reddetmektir.

Emerson

Evlat ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Çocuğunuz yalan söylüyorsa ya sizden korkuyordur ya da sizin yaptığınızı yapıyordur. Yalan söyleyen anne ve babaların, yalan söyleyen çocukları olacaktır.

A.S. Neil

Evlat denen şeyin ne olduğunu anlamak için insanın ölüm döşeğine yatması lazım.

Balzac

Külden tepe, damattan oğul olmaz.

Dede Korkut

İyi bir insan olmak, iyi bir evlat olmaktan daha kolay.

Hakan Karahan

Oğlunu metheden baba, kendini övmüş olur.

Çin Atasözü

Eğer sinirli bir komşun varsa,sen kibar olmaya çalış.Eğer iyi bir evlat sahibi olmak istiyorsan, iyi bir ebeveyn olmakla başla işe.İyi bir ebeveynin olsun istiyorsan,iyi bir evlat ol.Tüm bu söylediklerim eşler,patronlar,çalışanlar ve kalan herkes için geçerli…Aslında dünyayı değiştirmenin tek bir yolu var,o da kendini değiştirmek.

Alejandro Guillermo Roemmers

Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, yolcunun duası ve babanın evladına duası.

Hz. Muhammed(sav)

Bilimin bile hemfikir olduğu bir gerçek bu: Yeryüzündeki en büyük acı evlat acısı.

İclal Aydın

Dünyada evlat gibi insanı kendisine çeken, hiçbir bağ yoktur.

Firdevsi

Çocuk kafasının içi bilgiyle doldurulacak bir kap değildir, istediğince açmasına yardım edilecek bir çiçektir.

Noam Chomsky

Bedevi bir kadına en çok hangi çocuğunu sevdiğini sormuşlar. Kadın şöyle yanıt vermiş: Hasta olanı iyileşene kadar, en küçüğünü büyüyene kadar, yolda olanı da eve dönene kadar.

Amin Maalouf

Babam bana dedi ki; bana ettiğini evladından çekersin.Babama dedim ki; babana yapmasaydın benden çekmezdin.

Bob Marley

Evlatlarını sevmeyen babalar olabilir; ama, torununu çıldırasıya sevmeyen dede olamaz.

Victor Hugo

Oğlunun mutluluk ve şerefinin nerede kalbiyle sezemeyen bir kadının kalbi yoktur.

Tolstoy

Kız dediğin İstanbul gibi olmalı; fethi zor, fatihi tek.

Cahit Külebi

Oğlunu istediğin zaman, kızını istediği zaman evlendir.

İspanyol Atasözü

Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski devirlerdeki gibi basit değildir. Bugünün anaları için gerekli vasıfları taşıyan evlat yetiştirmek, evlatlarını bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak pek çok yüksek vasıflar taşımalarına bağlıdır. Onun için kadınlarımız, hattâ erkeklerimizden çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; eğer hakikaten milletin anası olmak istiyorlarsa.

Mustafa Kemal Atatürk

Kalite ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Anlamlı, doyumlu ve sağlıklı bir yaşam kaliteli bir yaşamdır. Ailede kalite, işte kalite, toplumda kalite, sürekli etkileşim yumağı içinde olduğumuzun farkında olan, BİZ Bilinci’ne varmış kişilerin gerçekleştirebileceği bir olgudur. İçimizdeki BİZ, kalite bilincinin temelidir.

Doğan Cüceloğlu

Öğrenmeyi bırakan kişi, yirmisinde de olsa, sekseninde olsa, yaşlıdır. Öğrenmeye devam eden kişi gençtir. Yaşamdaki en muhteşem şey, zihninizi genç tutmaktır.

Henry Ford

Her insan kendine yakışanı yapar, çünkü kalite asla tesadüf değildir.

T.S. Eliot

Kalite yönetimindeki problem, insanların onun hakkında ne bilmediği değildir. Problem, onların bildiklerini sandıkları şeydir.

P.Crosby

Konu kalite oldu mu, sizi örnek alsınlar. Bazıları, sizden mükemmellik beklenen bir çevreye alışık değil.

Steve Jobs

Kalite hem bireysel, hem de grup çalışma ruhunu geliştirir.

Armand V. Fiegenbaum

Kalite bilincimiz varsa, hayatımızın detaylarını geliştirme derdine düşeriz.

Muhammed Bozdağ

Kalite, kullanıma uygunluktur.

Joseph M. Juran

Toplam kalite kontrolü, penisilin gibi hızla hareket eden bir ilaç değil, uzun süre alınırsa bir şirketin yapısını aşama aşama iyileştiren, yavaş çalışan, bitkisel bir ilaç gibidir.

Kaoru Ishikawa

Yüksek kalite ve düşük maliyet ancak sistem sayesinde başarılabilir.

Peter M. Senge

Kalite, mükemmel olan ile iş görülebilir olanı, birbirinden ayıran şeydir.

Crispus Sallustius

İyi bir kalite, asla şans eseri kazanılmaz.

Ishihara

Dünyada yalnızca iki kalite vardır: Yeterlilik ve yetersizlik ve sadece iki tip insan vardır; yeterliler ve yetersizler.

Bernard Shaw

Kalite bir ahlak felsefesidir.

Armand V. Fiegenbaum

Toplam kalite yönetiminin başarısı için üst yönetimden alt düzeyde çalışanlara kadar ‘kalite bilinci’nin varlığı gereklidir.

Armand V. Fiegenbaum

Kalite, fiyatı belirlenmiş her bir özelliğin içinde yer alan fiyatı belirlenmemiş özelliklerin miktarına verilen addır.

Keith B.leffler

Kalite yükselirse, maliyetler azalır.

Tom Peters

Kalite, bir ürünün gerekliliklerine uygunluk derecesidir.

P.Crosby

Kalite asla kaza değildir; Kalite her zaman yüksek dikkat, samimi gayret, zekanın yönü, becerikli uygulamadır. Kalite birçok alternatif arasından bilgece olanın seçilmişliğini temsil eder.

Will A.Foster

Kalite yönetimi, şansa bırakılmayacak kadar önemli hale gelmiştir.

P.Crosby

Kalite, müşterilere istediklerini vermektir.

Sam Walton

Kaliteli insan yukarı doğru, kalitesiz insan ise aşağı doğru gelişir.

Konfüçyüs

Her başarılı kalite devrimi üst yönetimin katkısı ile olmuştur.

Joseph M. Juran

Yönetimin işi kontrol değil liderliktir.

W.Edwards Deming

Eğer dünya çapında kaliteli ürün, hizmet ve kişilere sahip olursanız, dünya çapında kar elde edersiniz.

Daniel Hunt

Çizik bir elmas, çizik olmayan bir çakıl taşından daha iyidir.

Konfüçyüs

Al malın iyisini, çekme kaygısını.

Atasözü

Kalite doğru ürün ya da hizmeti, müşterinin eline doğru zamanda ve doğru fiyatla koymaktır.

Charles A. Mills

Müşteri hiçbir şeyi yaratmaz. Hiçbir müşteri elektrik talep etmemişti.

Deming

Kalite, müşterinin gereksinimlerini ve mantıklı beklentilerini karşılamaktır.

Berry

Kaliteyi, müşteri tanımlar.

Fiegen Baum

Kaliteye yön verenlerden ol. Bazı insanlar mükemmelliğin beklendiği çevrelere uygun değildirler.

Steve Jobs

Eğer bizim fabrikalarımız dikkatli çalışarak ürün kalitesini güvence altına alırlarsa, yabancıların bizden mal alması onların çıkarına olacaktır ve böylece krallığımıza para akmış olacaktır.

Jean- Babtiste Colbert

Kalite, bir ürünü ömrü boyunca müşterinin gereksinim ve beklentilerini aşmak olarak tanımlanmaktadır.

Gitlow

Kalite, sunan tarafından dayatılmaz, müşteri tarafından algılanır.

Guaspari

Kalite asla bir tesadüf değil, daima akıllı bir gayretin sonucudur.

John Ruskin

Önemli olan kantite değil, kalitedir.

Seneca

Toplam kaliteye ilişkin hiçbir şey sır değildir, kültüre bağımlı değildir, kavramların pasaport ihtiyacı yoktur.

Hutchins

Özen yoksa ödül de yoktur.

Alman Atasözü

Beklemek ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Her an bir şey olması ihtimali içinde, saatlerce, günlerce hiçbir şey olmadan beklemek, azapların en korkunçları arasındadır. Bir kapının önünde, bir hücrede neden olduğunu bilmeden beklemek. Kafanıza dolmak isteyen türlü ihtimallerle zaman zaman yüreğinizin çarpıntısı artarak beklemek.

Sabahattin Ali

Yolculuklara çıktın ve dönüşte yanında hiçbir şey getirmedin. Oturuyor ve beklemek istiyorsun sadece, bekleyecek bir şey kalmayana kadar beklemek: Gece olsun, saatler vursun, günler geçip gitsin, anılar silikleşsin.

Georges Perec

Beklemek güzeldir,

Ama doğru durakta

Can Yücel

Söyle bana neden beklemek gerekiyor? Yaşama sevincimiz tükenmişken ama yaşamamız gerekirken ve içimiz yaşama arzusu ile dolup taşarken beklemek niye!

Anton Çehov

Ya kal, ya da git. Ama sakın ‘bekle gelirim’ deme. Çünkü ben, şimdiye kadar giden birinin geri geldiğini hiç görmedim.

Ece Ayhan

Beklemek de bir uğraş. Hiçbir şey beklememek korkunç.

Cesare Pavese

Beklediğin bir şey sen onu beklediğini unuttuğun zaman gerçekleşir.Bu hayatın sen bakarken soyunamıyorum deme şeklidir.

Küçük İskender

İnsanların neler yapıp yapmayacağı önceden hiç belli olmaz, beklemek, zamana zaman tanımak gerekir. Her şeye egemen olan zamandır. Zaman, kumar masasında karşımızda oturan öteki kumarbazdır ve bütün kartlar onun elindedir. Bizler ancak yaşam karşılığında o masadan bir şeyler kazanırız.

José Saramago

Sınırlar belirlemek ne yapıp ne yapmayacağımızı söylemek ve bunu uygulamak demektir. Karşı tarafın size hak vermesini ve sınırlarınızı kabul etmesini beklemek değil.

Henry Cloud

Beklenmeyeni beklemek gerek bazen. Tükenmeyen umudu, yok edilemez gerçek aşkı ve sevginin her türlüsünü beklemek.

Kamil Sarhanlı

Gelmeyeceğini bile bile beklemek saflık değil,aşktır.

Anonim

Güzel eylemlerin karşılığını başkalarından beklemek, çok kararsız bir varlığa bel bağlamak olur.

Montaigne

Bekliyorum. Öyle bir havada gel ki, vazgeçmek mümkün olmasın.

Orhan Veli Kanık

Beklemesini bilenin her şey ayağına gelir.

Balzac

Merhamet dediğin kimi insanda var, kimin de yoktu.Olmayandan beklemek anlamsızdı.

Elif Şafak

Değerli insanlar, çok kaldıkları yerde daima düşkünlüğe uğrarlar. Nasıl ki, su, havuzda fazla beklerse durgunluktan dolayı kokar.

Dakiki

İnsan beklemeyi, umumiyetle, artık bekleyecek birşeyi kalmadığı zaman öğrenir.

Voltaire

Anlar yaşanmak içindi; beklemek hem gelecek olan zamana hem de şu anda ihmal edilen anlara karşı bir günahtı.

Neil Gaiman

Düşündüğünüz,inandığınız ve güvenle beklediğiniz her şey mutlaka gerçekleşir.

Jack Addington

Hiç kimseyi beklemiyorsan artık, huzuru bulmuşsun demektir.

Anonim

Sana ait olanı bu kadar önemli yapan,onun için harcadığın zamandır.Gün batımını bile beklemek gerekiyor!

Antoine De Saint-Exupéry

Kadın kısmı her zaman bekler, bir yaşa kadar umutla, ondan sonra umutsuzca bekler.

Montherland

Beklemek kaybetmenin yarısıdır.

Anonim

Gene de bir iştir beklemek.Bekleyecek bir şeyi olmamaktır korkunç olan.

Cesare Pavese

Gelecekse beklenen, beklemek güzeldir.

Özleyecekse özlenen, özlemek güzeldir.

Ve sevecekse sevilen;

O hayat herşeye bedeldir.

Özdemir Asaf

Beklenmeyi öğren,ya etrafındaki şeyler değişir ya da kalbin.

Michael Sailer

Ne zormuş meğer beklemek,bekleyen bundan habersizken.

Anonim

Bekle dedi gitti;

Ben beklemedim, o da gelmedi.

Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi.

Özdemir Asaf

Gelmeyecek bir gideni, olmayacak bir nedeni beklediniz mi..?

Özdemir Asaf

Hiçbir şey beklemeyenlere ne mutlu, hiç hayal kırıklığına uğramazlar.

Aleaxander Pope

Yarından bir şeyler beklemekle geçiyor ömrümüz.

Cemal Süreya

İnsanın zamanı varsa, herşeyin gelmesini beklemeye mecburdur. Her şeyi varsa eğer; zamanın geçmesini beklemeye mahkumdur.

Özdemir Asaf

Kimse bıraktığın yerde beklemez.

Anonim

Mükemmellik ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Başarıyı hedef alın, mükemmel olmayı değil, yanlış yapma hakkınızdan vazgeçmeyin; vazgeçerseniz yeni şeyler öğrenme ve gelişme olanağınızı kaybedersiniz. Unutmayın; mükemmelliyetçiliğin arkasında korku yatar, insan olduğunuzu hatırlayarak korkularınızı göğüsleyin, daha mutlu ve daha etkili bir insan olursunuz.

David Burns

Aşk mükemmel değildir. Zor iştir ve bazen âşık olmak, aşktan kaçmaktan daha çok çaba gerektirir. Mükemmeli aramaya devam edersen, gerçek olan yanından geçip gidecektir.

Jay Crownover

Mükemmellik sihirli bir şey değildir. İstikrardan gelir. Bir şeyi en iyisi oluncaya dek defalarca ve defalarca yapmaktan gelir.

Lauren Rowe

İnsan yaradılışı hiçbir zaman mükemmel olamıyor. En parlak yıldızda bile karanlık lekeler bulunur.

Charlotte Brontë

Cadde olmazsan sokak ol, güneş olmazsan yıldız ol, ne olursan ol en iyisi ol.

Douglas Malloch

Yoğunluğu genişlikten daha fazla ödüllendirin. Mükemmellik niteliktedir, nicelikte değil. Genişlik tek başına sıradanlığın üstüne çıkmaz ve yaygın genel ilgiye sahip insanların talihsizliği parmaklarını bütün pastalara sokmak isterken tek bir pastaya bile sokamamalarıdır. Yoğunluk seçkinlik getirir ve önemli konularda kahramanlığa yükseltir.

Robert Greene

Acı çekersin. Sonra öylece oturup, bir şeylerin bir şekilde yeniden mükemmel olmasını beklersin. Ama olmazlar, asla olmazlar.

Sarah Jio

İyi kalpli olmak, mükemmel olmaktan daha önemlidir.

Jackson Brown

Mutluluk, insan ruhunun varlık bakımından kendisine dayanacağı bir maddeye ihtiyaç duymayacağı bir mükemmellik derecesine ulaşmasıdır.

Farabi

Kusursuzlukla, mükemmelliği karıştırmamaya dikkat ediyorum. Mükemmellik elde edilebilir ancak kusursuzluk Tanrısaldır.

Michael J. Fox

Mükemmellik peşinde olmak, insan ruhuna musallat olabilecek en tehlikeli hastalıklardan biridir.

Paul Watzlawick

Bir şanstan söz ettirmeyecek kadar, mükemmel olmalı aşk.

Can Yücel

Güzellik, erdem, mutluluk, mükemmellik ve hatta ölümsüzlük bunların hepsi de, aşığın maşukta yansımasını gördüğü ilahi özelliklerdir.

Patrick Süskind

Yaşamın ilginç yanlarından biri de; en iyinin dışında bir şey kabul etmeyenlere genellikle en iyiyi vermesidir.

W.Somerts Maugham

İki olanak: Kendini sonsuz küçültmek ya da sonsuz küçük olmak. Birincisi mükemmellik, yani eylemsizliktir; ikincisi başlangıç, yani eylemdir.

Franz Kafka

Mükemmel düşünen insan, gören insandır.

Friedrich Novalis

Bu dünyada mükemmel olan bir yer var mı? Birinin bir şeyi,diğerinin başka bir şeyi eksik.

Goethe

En mükemmel insan, başkalarına en çok yararı dokunan insandır.

Hz. Muhammed(sav)

Yoksulluktan mükemmel örnekler çıkarmaya çalışacağına, önce o yoksulluğu ortadan kaldırmaya çalışır.

Albert Camus

Mükemmel bir kadın buluncaya kadar evlenmeyen adamın Allah yardımcısı olsun.Eğer bunu bulursa, daha çok yardımcısı olsun.

Dale Carnegie

Karşınızdakine ne olduğunu gösterin, bakın o zaman nasıl daha da mükemelleşecek.

Anton Cehov

Mükemmellik uyumsuzlukla birlikte var olabilir, güzellik için uyum şarttır.

Goethe

Zeki bir insan yalnızlıkta, düşünceleri ve hayal gücüyle mükemmel bir eğlenceye sahiptir.

Arthur Schopenhauer

İki mükemmel insan asla birlikte olamaz. Çünkü mükemmel kadın 1. seferde evet demez, Mükemmel erkekse 2. Şansı vermez.

Anton Çehov

Mükemmellik her savaşta çarpışarak kazanmak değildir. En iyi strateji savaşmadan kazanmaktır.

Sun Tzu

Mükemmellik eklenecek bir şey kalmadığında değil, alınacak bir şey kalmadığında oluşur.

Antoine de Saint Exupery

Zenginlik ve güzelliğin şöhreti kısa süreli ve zayıftır; akli mükemmellik ise görkemli ve kalıcı egemenliktir.

Sallust

Mükemmel olmak için çalış, kusursuz olmak için değil.

H.Jackson Brown

Elmas yontulmadan, insan da yanılmadan mükemmelleşemez.

Konfüçyus

Mükemmelliğe bakmak ve onu bilmek yeterli değildir. Ona sahip olmaya ve onu kullanmaya çabalamak zorundayız.

Aristoteles

Karşılığını veremeyecek birine bir iyilik yapmadıkça, mükemmel bir gün yaşamış sayılmazsınız.

John Wooden

Genellikle en mükemmel olduğumuz anlarda gözümüze çarpan kendimiz olmaktan korkarız.

Abraham Maslow

Dünyada kusursuz iki insan vardır. Biri ölmüştür, biri de doğmamıştır.

Çin Atasözü

Sen kim oluyorsun da benim yaşadığım hayatı yargılıyorsun ? Ben mükemmel değilim ve olmak zorunda da değilim ! Parmağın ile beni işaret etmeden önce ellerinin temiz olduğundan emin ol.

Bob Marley

Sürekli yaptığımız şey neyse biz oyuz, o halde mükemmellik bir eylem değil, bir alışkanlıktır.

Aristoteles

Bir hatayı iki defa tekrar etmeyen en mükemmel insandır.

Albert Einstein

Mükemmel insanın, aksayan tarafları daha çok belli olur.

Goethe

Bir işi, kimsenin yanlış bulamayacağı kadar kusursuz yapmak isteyen insan, hiçbir şey yapamaz.

H.Newman

Mükemmel kişiyi aramaktan vazgeç. Tek ihtiyacın olan sana sahip olduğu için şanslı olduğunu düşünen biridir.

Anonim

Hiçbir zaman zaafsız bir insan görmedim, şu var ki zaaflar mükemmel insanlarda daha çok dikkati çekiyor.

Goethe

Eğer söz mükemmelse her şeyi vuzuhla görür, kulak mükemmelse vuzuhla işitir, eğer burun mükemmelse en ince kokuyu hisseder, eğer dil mükemmelse her lezzeti tadar, eğer kalp mükemmelse en yüksek bilgiyi kavrar, eğer bilgi mükemmelse, insan en yüksek mertebeye ulaşır.

Çuang Tzu

Harekete geçmek için bütün koşulların mükemmel olmasını beklersen, hiçbir zaman harekete geçemezsin.

H.Jackson Brown

Mükemmelliği uygun hale getirmek, uzun zaman ister.

P.Cyrus

Üzücü gerçek, mükemmelliğin insanları sinir hastası yaptığıdır.

Shana Alexander

Nasihat ve öğüt ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Uykuya dalmış bilgisiz kişiye öğüt vermek, çorak toprağa tohum atmak gibidir. Aptallık ve bilgisizlik yırtığı, yama tutmaz.

Mevlana

Başkalarına nasihat etmek yerine onları bilgilendirin, bilgiyle donatın, onlar kendi yollarını bulacaklardır.

Ali Şeriati

Öğütler ancak öğüt verene yararlıdır. O da, vicdanındaki yükü hafiflettiği için.

Nicholas Seare

İnsanın bir başkasından iyi bir öğüt aldığı gün, asla yitirilmiş bir gün sayılmaz.

José Saramago

Verilen hiç bir nasihat;

Yenilen bir kazık kadar öğüt verici değildir.

Tom Robbins

Kimsenin nasihat istediği yok herkes onaylanma derdinde.

John Steinbeck

Bazen insan yalnızca dinlemekle de yardımcı olabilir. Yargılamaksızın, öğüt vermeksizin.

Leo Buscaglia

Acı nasihat faydalı şerbettir.

Atasözü

Vefasız olana gösterilen sevgi, teşekkürü olmayan kimseye yapılan iyilik, terbiye kabul etmeyen, nasihat dinlemeyen kimseye sarf edilen terbiye gayreti ve sır tutmayana verilen sır kadar boşuna harcanmış bir şey yoktur.

Beydeba

Sen de önce kendine, sonra başkalarına öğüt ver. Sen kendine bak, kendinde düzelteceğin bazı şeyler dururken başkasıyla niye uğraşasın.

Abdülkadir Geylani

Nasihat kabul etmeyecek insan,başkalarından imdat istememelidir.

John Stuart Mill

Her zorluk bir eğitici melek sayılır. Bin nasihat bir musibet kadar etkili eğitmez.

Muhammed Bozdağ

Öğüt vermek kolay, örnek olmak zordur.

La Rochefacauld

Arkadaşına içtenlikle öğüt ver ve onu iyilikle yönlendir. Onu yeteneksiz buluyorsan, bundan vazgeç, kendini küçük düşürme.

Konfüçyüs

İnsan öğüdü kendi kendine vermeli,derdinizi sizden iyi kimse anlamaz.

Publius Cyrus

Bazen iyi bir öğüt, pahalı bir armağandan daha değerlidir.

Montaigne

Nasihat veren insanın darbesi içinde düşmanlık gizleyen kişinin selamından hayırlısıdır.

Hz.Osman(ra)

Kalbi kara insana öğüt vermek boştur.Paslı bir demirden pası cila ile gidermek mümkün değildir.

Jonathan Swift

Yıllar bir tür simyasal oyun oynayarak insanın gevelemelerine saygınlık kazandırır. Kırkında nasihat verirsen dırdırcısındır. Yetmişinde alim.

Scott Lynch

En cömertçe bağışlanan şey öğüttür.

La Rochefacauld

Kendini beğenmiş kimselere öğüt vermek rüzgara karşı ıslık çalmakla aynıdır.

Hood

İhtiyarların öğütleri,kış güneşinin ışınlarına benzer:aydınlatır fakat ısıtmaz.

Vauvenargues 

En kötü insan,bazen en iyi öğüdü verebilir.

P.J.Bailey

Dinlenilmediğini bilsen de ,başkalarının iyiliğini düşünerek bildiğin kadar öğüt ver.

Alman Atasözü

Kusurlarını çevrendekilerin fark etmesini istiyorsan,onlara öğüt vermeye başla.

K.Stephans

Aşksızlara verme öğüt,öğüdünden alır değil,

Aşksız adam hayvan olur,hayvan öğüt bilir değil.

Yunus Emre

Sizi övenlerden çok,öğüt verenlere bağlanın.

Boiteau

İhtiyar öğüdünü tutmayan,ihtiyarlayıncaya dek iyi bir gün göremez.

Atasözü

Hatayı açıkça görmek insanı harekete geçirir. İnsan ancak düştüğünü fark ederse ayağa kalkabilir.

Alex Carrel

Verilmesi en kolay şey nasihat,alınması en güç şey ibrettir.

Droz

Ne öğüt verirsen ver,yalnız kısa olsun.

Horatius

Tenkit etme örnek ol,öğüt ver de kardeş ol.

Atasözü

Evvela kendi nefsine ,sonra insanlara nasihat et.

Hz.Ali(ra)

Bazen iyi bir öğüt,zengin bir armağandan daha değerlidir.

Montaigne

Merak ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Bu dünyada bariz olan tek şey vardı: Gayretkeşlik tembellikten iyiydi, coşku uyuşukluktan yeğdi. Sorular yanıtlardan daha önemli, merak etmek emin olmaktan üstündü.

Elif Şafak

Kafa karışıklığı nimettir.Meraksa kutsaldır. Merak etmeyen insan gelişemez. Gelişemeyen insan yerinde sayar.

Elif Şafak

Bir hüner bir kişide varsa her insanda da var demektir. Yeter ki merak et, yürekten merak et, insanoğlunun elinden hiçbir şeyin kurtuluşu yoktur.

Yaşar Kemal

Bitmeyen bir merak, yaşlanmamak için en önemli ilaçtır.

Thomas Gray

Erkek yorulduğu için, kadın da merak ettiği için evlenir, sonunda ikisi de düş kırıklığına uğrar.

Oscar Wilde

Geçmişi unutmayı öğrendim, geleceği merak etmemeyi.

Ahmet Altan

Korkmayın ,bu dünya kör titrek bir solucan gibidir ; yalnız üç tutku tanır: Kıskançlık,merak ve kin.

John Steinbeck

Yalnız merak, her adımı kanatlandırır.

Goethe

Geleceği merak etme, nasıl olsa gelecek. Ama geçecek olanı iyi düşün, çünkü aklından silinmeyecek.

Balzac

Meraklı olduğunda, yapacak bir sürü ilginç şey bulursun.

Walt Disney

Merak bir günah değildir… Ama merakımız konusunda daha dikkatli olmamız gerek… Evet, buna rağmen.

Albus Dumbledore

Bir çok genç kızı yoldan çıkaran şey, aşktan çok meraktır.

Anonim

Meramımı oldukça açık dille getirdiğimi düşünüyorsunuz; küçük kaynaklara benzerim ve pırıl pırıldır onlar, derinlikleri azdır çünkü.

Voltaire

İnsanı yükselten iki güçlü destek vardır: Korku ve merak.

Napoleon Bonaparte

Bizi en sert eleştiren kimdir, ümitsizliğe uğramış bir meraklı!.

Goethe

Önemli olan soru sormaktan vazgeçmemektir, merak duygusunun yaratılmış olmasının da kendine göre bir amacı vardır. İnsan sonsuzluğu, hayatı, gerçeğin o harikulade yapısını düşündükçe, dehşet içinde kalmadan edemez, her gün bu büyük esrarın bir zerresini anlamaya çalışmak da yeter, kutsal merakı asla kaybetmemek gerekir.

Albert Einstein

Allah beni merakımın kireçlenmesinden korusun; çünkü büyük şeyler kadar küçük şeyler hakkında da bir şeyler öğrenmek arzusu uyandıran o merak, tüm canlıları hareket ettiren ana güdü, dinamo ve itme gücüdür.

Jackson Brown

Kendine kayıtsız olduğu halde kendinin ilgili olmadığı bir alana duyulan merak saçmalıktır.

Plato

İleri gitmeye devam edeceğiz, yeni kapılar açacağız, yeni şeyler yapacağız, çünkü biz meraklıyız ve merak bizi yeni yollara götürüyor.

Walt Disney

Merak dinç bir beynin en kesin ve kalıcı karakteristiklerindendir.

Samuel Johnson

Merak, yüce ve cömert beyinlerde, ilk ve son tutkudur.

Samuel Johnson

Merak ve tecessüsün türlü şekilleri vardır, biri menfaat mahsulüdür ki bizi kendimize faydalı olabilecek şeyleri öğrenmeye sevk eder, diğeri gurur mahsulüdür ki başkalarının bilmediklerini bilmek arzusundan doğar.

La Rochefaucauld

Merak eğitimin temelidir; merak yüzünden bir kedinin öldüğünü söylüyorsanız, o kedinin asil bir şekilde öldüğünü söylerim.

Arnold Edinborough

Merak insandaki en temel dürtülerden biridir, çocukken meraklarımızla serbestçe hiç utanıp çekinmeden bir tür bilim yaparız, yaşlandıkça bize zevk veren, bilgi sağlayan bu dürtümüzü bastırırız.

M.B. Hoagland

Mizah ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Mizah insan anlayışını, yaratıcılığını geliştiren bir bakış açısıdır. Yaratıcılığa can katar, diri tutar, yaşama sevinci verir. İnsanın mizah duyarlılığının kendisini yaratıcı kıldığının farkında olmaması ise belki bir mizah unsurudur. Mizah insana canlılık verir, gözünü açar anlayışını derinleştirir. Mizah günlük olaylara, dünyaya sıradan bir bakış açısı değildir. Olağan dışı, sıradışı bakıldığında ortaya çıkar. Bunun için de zeka, birikim, kültür gerekir. Yaşamımızda karşımıza çıkan birçok sorunu, üstünden gelinemeyecek gibi görünen güçlükleri, mizahın sağladığı yumuşatıcı atmosferi ile yenebiliriz. Çektiğimiz sıkıntı, sorun, psikolojik tıkanmalara sığınıp, çaresizlikten kıvrandığımız süreçlerde, mizah bizi, enerji verme gücü, heyecanı ile bu girdaplardan kurtarabilir.

Yılmaz Ulusoy

Mizah çelişkiyi görme yeteneğidir. Özellikle gülünçlü çelişkiyi sezebilme işidir. Bu da eleştirinin kaynağı anlamındadır. Bunun için mutlaka zeka gerekiyor, ama tersi de doğrudur; mizah yapa yapa zeka gelişiyor.

Yalçın Küçük

Çekip gidene her şey mizah, kalıp bekleyene her şey şiirdir.

Albert Camus

Şaka, çok ciddi bir sanattır.

Bernard Shaw

Gülen insan; yani dünyaya ve kendisine mizah duygusuyla yaklaşabilen kişi, öfkeli insandan daha olgundur, daha hazımlıdır.

Zülfü Livaneli

Şaka tuz gibidir, ne fazla ne eksik olmalı.

Pythagoras

Mizah, neredeyse her zaman makyaj yapmış öfkedir sanırım.

Stephen King

Kendini mizah duygusundan yoksun bırakma, çünkü gülmek herşeye olumlu yanaşmana yardımcı olur.

Jeffrey Moore

Zengin adamın esprisi, her zaman çok komiktir.

David Hume

Yüksek düzeyde bir mizah yeteneğine kavuşmanın başlıca koşulu da, kendi kendini bundan böyle ciddiye almamaktır.

Hermann Hesse

İnsanın özgürleşmesinin başlangıcı otoriteye gülme ve onunla alay etme yeteneğidir.

Christopher Hitchens

Mizah duygunuzu koruyun. Özellikle zor durumlarda sınır tanımayan bir güçtür.

Dan Millman

Mizah; şakanın arkasına saklanmış ciddiyettir.

J.Veiss

Mizah, düşünceyi boyama sanatıdır.

John Keats

Özünde gülünç olan şeyler, mizahın konusu olamaz.

Anonim

Mizah sayesinde hayatın getirdiği en kötü darbelerin bazılarını yumuşatabilirsiniz. Ve kahkahayı keşfettiğinizde, durumunuz ne kadar sancılı da olsa, atlatabilirsiniz.

Aleatha Romig

Her şakanın içinde, bir gerçek gizlidir.

Friedrich Novalis

Gariptir, en çok gülen roman kişileri, mizah duygusu en gelişmiş olanlar değil, aksine en gelişmemiş olanlardır.

Milan Kundera

Mizahsız bir ülkede yaşanmaz. Ama sürekli olarak mizaha ihtiyaç duyan bir toplumda, hiç yaşanmaz.

E.Brecht

Zayıfın, güçlüye karşı silahıdır mizah. X-ray cihazından geçerken ötmez.

Yılmaz Özdil

İyi bir hiciv keskin bir jilet gibi olmalı, bir dokunuşla, neredeyse görünmeyecek ve hissedilmeyecek şekilde yaralamalıdır.

Lady Montagu

Cahil insanlarla şaka yapmak doğru değildir, onların halleri ve dilleri akrebin kuyruğu gibidir.

Hz. Ali (r.a.)

Mizah özünde dünyayı gülünç olmaktan kurtarır.

Mustafa Balbay

Mizahın özü, mevcut duruma hiç beklenmedik bir anda, hiç akla gelmeyecek farklı bir bakış açısı getirmektir. Hazırlıklı olmadığımız bu ani bakış açısı değişikliği, sinir sistemimiz üzerinde boşaltıcı bir etki yaratır ve gülmeye başlarız.Gülmeye başladığımızda egomuzun etrafına ördüğümüz duvarlar yıkılır, içimizdeki çocuk ortaya çıkar.

Temel Aksoy

Olay şiddet kullanımına dönüşmeye başladığı zaman, sistemin oyununa geliyorsunuz demektir. Düzen sizi kavgaya sokmak için kızdırmaya çalışacak, sakalınızı çekecek, yüzünüze fiske atacaktır. Çünkü siz bir kere şiddete başvurduktan sonra sizinle nasıl baş edeceklerini iyi bilirler. Nasıl baş edeceklerini bilmedikleri tek şey, şiddet dışı eylemler ve mizahtır.

John Lenon

Mizah, yaratıcılığın gülme ile sonuçlanan tek sahasıdır.

Koestler

İyi nükte, kötü muameleye karşı en iyi yanıttır.

Gisela Hagemann

Keskin nükteler de keskin bıçaklar gibi, sık sık sahiplerinin parmaklarını keser.

Arrow Smith

Komedilerin çoğunda aşk vardır, aşkların çoğunda komedi olduğu gibi.

Cenap Şahabettin

Espri; otoriteye bir başkaldırıyı, onun baskısından kurtulmayı simgeler.

Sigmund Freud

Yaptığımız espriler sayesinde son derece önemli mesajlar kabul görür, ciddi bir ifadeyle söylenen sözler kabul edilmez.

Sigmund Freud

Ben şaka yaparken gerçekleri söylerim; çünkü gerçekler, dünyanın en komik şakalarıdır.

Bernard Shaw

Müşteri ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Müşteriye hayır diyerek bile onu memnun edebilirsiniz. Yeter ki bunu düzgün bir karakter sergileyerek ortaya koyun. Hatta bu şekilde size duydukları saygıyı da artırabilirsiniz.

Tülay Özbay

Sadece bir patron vardır; o da müşteridir.Ve o, sadece parasını başka bir şeye harcayarak, şirketteki herkesi kovabilir.

Sam Walton

Bankacılıktan perakendeciliğe, otomotiv sektörüne kadar, en büyük başarılar sağlayan şirketlerin ortak tutkusu, yaptıkları her işin merkezine, müşteriyi yerleştirmek olmuştur.

Godfrey

Ticatette en önemli kural, satılacak şeyin işe yaraması değil, aranan mal olmasıdır.

Pitirgrelli

Müşteri bilanço tablosunda yer almamasına karşın, şirketin sahip olduğu en önemli varlıktır.

Berry

Başarının bir sırrı varsa bu, karşımızdakinin görüş ve açısını kavrayarak, olayları bu açıdan görmektir.

Henry Ford

Hiçbir zaman kabul edemeyeceğim tek düşünce, herhangi bir kişinin ürün ve hizmetlerimi değerlendirirken beklentilerinin karşılanmadığı hissine kapılmasıydı. Bu nedenle tüm işlemlerimin her türlü değerlendirme ve sınamadan başarı ile geçmesini, iyinin en iyisini yani mükemmelliği hedefledim.

Robert Bosch

Müşterilerimize ulaşma yöntemimizi ve pazarlama felsefimizi yeniden keşfetmek zorundayız. Bunun için yeni bir modele ihtiyacımız var. Henüz buna sahip olan yok. Ve biz o gün orada olacağız.

A.G. Lafley

Birinci kural müşteri daima haklıdır, ikinci kural, müşterinin haksız olduğu durumlarda birinci kural geçerlidir.

Debra Morehouse

Güler yüzlü olmayan, dükkan açmamalı.

Çin Atasözü

Müşterilerinize ne istediklerini sorup, bunları onlara vermeye çalışamazsınız. Bunu ürettiğiniz anda yeni bir şey isteyeceklerdir.

Steve Jobs

Başarılı bir satıcı için ilk gerekli özellik, müşteri nezdinde güven sağlayabilmektir. Güven sağlamanın en etkili yolu, satıcının empati yapması, yani kendisini müşterinin yerine koyarak düşünebilmesi ve ona yardımcı olmayı amaçlamasıdır.

Kürşat Tuncel

Bir işin amacı, müşteriyi kazanmak ve tutmaktır.

Fred Swith

Müşteriyi her şeyden üstün tutmak, bazen rahatınızı kaçıracaktır.

Crispus Sallustius

Eğer müşteriye hizmet etmiyorsanız, bari müşteriye hizmet eden birine hizmet edin.

Albrechtve Zemhe

Müşteri çekmesini bilmeyenler, müşteriyi suçlarlar.

Anonim

Mallar geri gelir, müşteriler gelmez.

Robert W. Peach

Dikkat ekonomisi büyümüyor(müşterilerin şirketlerin pazarlama mesajlarına gösterdikleri), bu da demek oluyor ki başkasının aldığı dikkati üzerimize çekmemiz gerekiyor.

Brent Leary

Müşteri ister şahsen gelsin, isterse postayla sipariş versin, bu ofisteki en önemli kişidir, müşteri bize bağımlı değildir, biz ona bağlıyız. Müşteri işimizi sekteye uğratan biri değildir, o işimizin amacıdır, biz ona hizmet ederek ona iyilik yapmıyoruz, o bize bu şansı vererek bize iyilik yapıyor. Müşteri tartışacağımız ya da hakkında şakalar yapacağımız biri değildir, şimdiye dek hiç kimse müşteriyle yaptığı tartışmayı kazanamamıştır.

L.Bean

Müşteri anlamak zorunda değildir, müşteri müşteridir.

P.Crosby

İnsanlar çoğunlukla siz onlara gösterene kadar ne istediklerini bilmiyorlar.

Steve Jobs

Misafir ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Misafir ile ilgili güzel sözleri sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Misafir sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

İnsanlar arası muhabbetin artması, kardeşliğin gerçekleşmesi, evlerin bereketi için; dini, millî ve manevî değerlerimizin muhafazası şarttır. Misafirperverlik, bize şanlı medeniyetimizin güzel bir mirasıdır. Misafir ağırlamanın bizim toplumumuzda son derece özel bir yeri vardır.

Görünüşte misafir ev sahibine yük gibi gelir ama aslında yük değil, rahmet ve berekettir. Çünkü misafir hane sahibine kendi rızkıyla gelir, onun sebebiyle Allah hane sahibinin rızkını bereketlendirir, bollaştırır, fazla olarak da onların günahlarını bağışlar.

Dinimize göre misafire ikram, hizmet ve hürmet hayırlı bir iştir. Onun için misafiri ağırlayanlar hayırlı kimselerdir. Misafir kabul etmeyenlerde ise hayır yoktur.

En Güzel Misafir Sözleri

Keşke insanlar dünyayı sevmeyi öğrense; yaşadıkları topraklarda birer misafir olduklarını anlayıncaya ve çocuklarına daha yeşil bir gelecek hazırlamanın bilincine erişinceye kadar, ne yazık ki bu katliam böylece sürüp gidecek! Hasan Ali Toptaş

Misafir gelecekmiş gibi evini, ölüm gelecekmiş gibi kalbini temiz tut.Mevlana

Misafir on kısmetle gelir, birini yer, dokuzunu bırakır.Atasözü

Misafir sofrana oturduğu zaman onu gönül borcunda bırakma. Ona teşekkür etmeyi kendine borç bil.Nasır Hüsrev

Kimi misafir kapıdan girerken sevindirir, kimi misafir kapıdan çıkarken.Portekiz Atasözü

Misafir ile İlgili 10 Güzel Söz

Sen burada misafirsin. Buradan başka bir yere gideceksin. Misafir olan kimse beraberce getiremediği bir şeye kalbini bağlamaz.Mehmed Paksu

Çağrılmayan bir adamın sinek gibi herkesin sofrasına konması, kendini aşağılık kılar.Ferideddin-i Attar

Mutluluğu sende bulan senindir, ötesi misafir.Mevlana

Misafirler olmasaydı, evlerimiz mezara dönerdi.Halil Cibran

Dünyada bahtiyar yaşadığını söyleyen ve geçen zamandan memnun olarak hayatı doymuş bir misafir gibi bırakıp giden bir adama nadiren rast gelinir.Horatius

Misafir; ilk gün altın, ikinci gün gümüş, üçüncü gün demir, dördüncü gün çanak gibidir. Beşinci gün ise kül gibi sokağa atacaksın.İran Atasözü

Bir dost, misafir gelince öyle davranmalı ki hizmet ederken üzerine hiçbir ağırlık çökmemeli, gittiğinde de ferahlık gelmemeli.Ebu Hafs

Bir kere misafire çıkmış adın; istesen de istemesen de gideceksin.Cahit Sıtkı Tarancı

Komşunla münakaşa etme; zira misafirler gider,o kalır.Hz. Ebu Bekir

Bizde misafire neden geldin diye sorulmaz. Çünkü misafir, Allah’ın kuluna gönderdiği hediyedir.Nejla Arslan Kurt

Anlamlı Misafir Sözleri

Erken kalkmanın, hareketli, güvenli, kanaatkar, sabırlı, hoşgörülü yaşamanın ilahi hikmetin gereği olduğuna inanan bir insanın duyguları huzurlu, sabırlı ve güvenli olur. Hastalığın insana şükrü, vefayı, hayat sevgisini, cennete layık ahlaki değerleri kazandırmaya gelen misafir melek olduğunu bilir. Bu misafirden dersini hızlı aldığı için daha kolay iyileşir, hastalığının yükü de hafif geçer.Muhammed Bozdağ

Ölüm bizim dostumuzdur; onu evine misafir etmek istemeyen zaten evde değildir.Doğan Cüceloğlu

Yalnızlığından sıkıldığında yeni hatalar kapına dayanmış demektir. Çünkü aceleyle gelen her misafir dağıtıp gider.Murat Tavlı

Konfor bir misafir olarak gelir, gitmemek için elinden geleni yapar, sonunda bizi esir ederek kalır.Lee S. Bickmore

Herkes bir başkasının hayatına seyirci, kendi ömrüne misafir.İclal Aydın

Misafir kısmeti ile gelir.Atasözü

Her gelişi sevinç uyandıran iki misafir vardır: Servet ve şöhret.Cenap Şahabettin

Misafirin iyisi gelir geçer kuş gibi, kötüsüyse oturur daima baykuş gibi.La Edri

Ahmak konuk ev sahibini ağırlar.Kaşgarlı Mahmud

Bir yabancı ülkeye gidersen, zengin evlere misafir olma!Kemal Tahir

Etkileyici Misafir Sözleri

Arkadaşlarımdan bir grup toplayıp kendilerine bir ziyafet vermem, benim için bir köle azad etmekten daha sevimlidir.Hz.Ali(r.a)

Misafirlik üç gündür, bundan fazlası sadakadır.Hadis-i Şerif

Misafir umduğunu değil bulduğunu yer.Atasözü

Kalbe gelen misafir kapıyı çalmaz.Ahmet Batman

Kaybettiğimiz halde bir gün döneceğine inandığımız insanlar vardır. Ansızın kalbimize misafir oluveren ve hiç ummadığımız bir anda içimizden çıkıp giden… İşte bu yüzden sevmek bize kaybetmeyi de öğretir. Bizi yolcu etmiş olmasak bile onlar bizim gidenlerimizdir.Kahraman Tazeoğlu

Ecel, beklendiği yere bile davetsiz misafir sıfatıyla gelir.Murat Menteş

Başarılı kuruluşların keşfettiği gizli formül müşterilere misafir ve çalışanlara insan gibi davranmaktır.Tom Peters

Her uykusuzun kendine ait teorilerle dolu bir evreni vardır. İçinde hiçbir misafir bulundurmayan bir evren! Yaşarken ölmeyi, ölerek yaşamayı sadece uykusuzlar bilir. Gözlerinin altında biriken her küçük torba gördükleri hayallerle doludur.Hakan Günday

Misafir size yeni bir dünya getirir ve size bir şeyler katarak ayrılır.Kemal Sayar

Sofralarınızı yemek çeşitleri ile değil misafir zenginliği ile donatın.Ahmet Bulut

Özlü Misafir Sözleri

İnsanlar en iyi odalarını kullanmazlar. Peki neden böyle yaparlar? Çünkü “katlanmak” zorunda olmadıkları misafirleri beklerler.Friedrich Nietzsche

Şurası bir gerçek ki, sadece şehirler değil, artık kasabalar da dışarıdan gelenlere misafir değil, müşteri gözüyle bakıyor.İbrahim Tenekeci

Hayat, yatılı bir misafirlik değil, günübirlik gidilen bir piknikti.Hakan Günday

Biz bu gezegende ziyaretçi değiliz, biz ne kadar ona aitsek o da bize ait, geçmişi bizim, geleceği bizim.Amin Maalouf

Ziyaretçi, şu an yoldan nasıl geçiyorsan, ikamet ettiğin bu alemden de öyle geçiyorsun. Sen bu satırları okurken durdun, fakat hayat durmadı. Geçiyorsun, gidiyorsun.Mehmet Vecihi

Misafir ağırlamak ve onu memnun etmek; bir incelik, hatta bir sanattır. Gönül insanı olmayanlar, bu sanatın inceliğini kavrayamaz.Osman Nuri Topbaş

Makbul olduğunda şüphe bulunmayan üç dua vardır: Mazlumun duası; misafirin duası; babanın çocuğuna duası.Ebû Dâvûd

Kim Allâh’a ve âhiret gününe iman ederse misafirine ikram etsin. Onun caizesi (ödülü), bir gün ve bir gecedir. Ziyafet ise üç gündür. Bundan sonrası sadakadır.Hadis

Evini temiz tut ani misafir var, kendini temiz tut ani ölüm var.Anonim

Misafir rızkı ile gelir, ev halkının günahlarının affına sebep olur.Hadis

Evinizde hep oruçlular iftar etsin, yemeğinizi iyiler yesin, melekler de duacınız olsun.Hadis

Bonus

Gönülde şimdi gam var…

Ey Neşe! Şimdi gelme,

Misafir üstüne misafir olmaz…

Mevlana

Ağır misafir gibiydik gençken;

Dünyaya bakınca dalgalandı içimiz.

Şimdi böyle değil; suratsız günler …

Ne olacak halimiz?

İbrahim Tenekeci

Evine misafir geleyim

Kahvemi sen pişir,

Taze doldurulmuş sürahiden,

Bir bardak su ver

Yetişir…

Abdurrahim Karakoç

Nankörlük ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Nankörlük sözlerini sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Nankörlük sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Umarım beğenirsiniz.

Nankörlük; iyilik bilmemek, yapılanların veya verilenlerin değerini bilmemek ve teşekkür ve şükür edememek, küfranlık anlamlarına gelmektedir. Nankörlük her dinde ve her toplumda tiksinilen ve nefret edilen bir davranış biçimidir.

Nankörlük, insanı, iyileri göz ardı edip, kötüleri söylemeye yönlendirir. Böyle kimselerin gözleri başkalarına ait şeyleri görmede çok keskindir. Kendine ait bir kümes dolusu hayvanı görmez, başkasının bir horozuna imrenir. Bu durum insanı hem alçaltır, hem de küçültür.

En Güzel Nankörlük Sözleri

Yaptığın her iyiliğin karşılığında bir nankörlük alacaksın. Şimdiye kadar almadıysan sırası gelmediğindendir, hayatın seni çok sevdiğinden değil.Anonim

En çirkin, en eski ve en çok bilinen nankörlük, çocukların ailelerine karşı gösterdikleri nankörlüktür.Vauvenargues

Kimseyi kırmamak için verdiğin onca mücadeleden sonra bile hala vefasızlık ve nankörlük görüyorsan yanlış insanlara değer veriyorsun demektir. Unutma fazla değer başını yere eğer.Anonim

Hayatta birçok kez vefasızlık ve nankörlük görmüş kişiler, önce insanları aramaktan, sonra yapılan haksızlıklara ağlamaktan, ondan sonra hatırlamaktan, en son da nefret etmekten vazgeçerler.Anonim

Hiçbir nankörlük kalbimizi, yardım etmek için cürümler işlediğimiz insanların nankörlüğü kadar yaralamaz.Henry Fielding

Nankörlük ile İlgili 11 Güzel Söz

Bir insanın onu seven kişiyi terk etmesi insafsızlık, ona iyilik yapana yüzünü dönmesi nankörlük ve onu meydana getirip ayakta tutana kötü davranması ise vicdansızlıktır.Desiderius Erasmus

Bir nanköre sormuşlar, ne yaptı da sen dostuna kırıldın. Şimdiye kadar her dediğimi yaptı, ama birini yapmadı, diye cevap vermiş.Anonim

Kuşku yok cahil kişi aldanır, şımarır ve nankörlük eder. Aklı başında tecrübeli kişiyse devleti ve mülkü ustaca ve esnek bir şekilde yönetir.Beydeba

Mide gibi nankör bir şey yoktur şu yeryüzünde. Bugün ona ne denli iyi davranırsanız davranın, yarın unutur, boyuna sesini dindirecek bir şeyler ister.Aleksandr Soljenitsin

Dünya aynı anda hem yaratılmakta hem yok olmaktadır. Bir vakitler karşılaşmış olduğun insanlar yeniden zuhur edecek, gitmesine göz yumduklarınsa geri dönecektir. Sana ihsan edilen lütuflar karşısında asla nankörlük etme. Kendine ne olduğunu anladığın anda, bütün dünyada ne olduğunu anlamış olursun.Paulo Coelho

Nankörlük, zayıf insanların işidir. Kudretli insanlar içinde asla nankör olana rastlamadım.Goethe

Nankör insan, her şeyin fiyatını bilen fakat hiçbir şeyin değerini bilmeyen kimsedir.Oscar Wilde

Gözünüz yukarıda olmasın. Sonra haset eder, kıskanır, nankörlük edersiniz. Aşağıya bakın da halinize şükredenlerden olun.Cahit Zarifoğlu

Kendisine bir iyilik yapan kimse, bu iyiliği zikrederse, yapana şükretmiş, onu gizlerse nankörlük eylemiş olur.Nuri Tatlıdede

Sahip olduklarınıza karşı nankörlük ederseniz, daha fazlasını yaşamınıza getirmeniz imkansızlaşır.Rhonda Byrne

Yokluk insana her kötülüğü yaptırırdı. Hele bu insan, iyiliğe karşı nankörlük etmiş biri ise.Cervantes

Anlamlı Nankörlük Sözleri

İnsan yapmak için eskiyi yıkmalıdır. Bu yıkımı gerçekleştiren kuşak, tahribatın bütün acısını yaşarken yaratımın hazzına çok az varabilir. Bu görevi ve beraberinde gelen nankörlük ve kötülemeyi kabullenen cesaret övgüye değerdir.Ursula K. Le Guin

Bize iyilik yapan herkesi severiz; bu, ne kadar da doğal bir duygudur! Nankörlük insanın yüreğinde değildir; ama çıkar oradadır.Jean-Jacques Rousseau

Şükran duygusu asaletin göstergesidir, nankörlük sevginin mezarıdır.Osman Pamukoğlu

Allah bize nankörlük yaşattıysa birine nankörlük etmiş olabiliriz.Muhammed Bozdağ

Nankörlük şeytana mahsustur.Elif Şafak

İnsanoğlu, aptal değilse bile dehşetli ölçü de nankördür. Evet, eşi bulunmaz, bir değer bilmez nankör! Nankörün nankörü! Hatta bana göre, insanı en uygun olarak iki ayaklı nankör bir yaratıktır diye tanımlamak gerekir.Dostoyevski

Her şey de bir kötülük görmeyi, en çok nankörler öğretir.P.Syrus

Nankörlük, kusurların en büyüğüdür ve eğer insanlar unutkan olmasalardı, hiçbir nankör olmazdı.Goethe

Nankörlükle karşılaşsak bile, zavallı kişilere el uzatmaktan kaçınmayalım.La Bruyere

İyilik edecek hal ve mevkide olduğumuz müddetçe nankörlüklerle karşılaşmayız.La Rouchefoucauld

Nasıl bir at, üzerindeki zengin koşumların farkına varmazsa, insan da içinde yaşadığı nimetlerin öyle farkına varmaz.William Shakespeare

Hayatın adaletine karşı nasıl nankörlük edebilirim, yerde yatanların düşleri hani o kuş tüyü yataklarda uyuyanların düşleri kadar güzel olduktan sonra.Halil Cibran

Lütuf ve ihsan ne kadar büyükse/büyürse nankörlük belirtilerinin şiddeti de o denli büyük olur.Anonim

Nankörlük kendi bunaması içinde eksiksiz, tamamlanmamış, kendi son noktasına götürülmüş bir eğitimin belirtisidir.Christian Bobin

Allah bir insanı senin elinle ayağa kaldıracaksa, sen nasıl elini uzatmazsın? Allah seni insanlara sevdirmek istiyor, Allah senin dağılmış parçalarını topluyor.Aşka nankörlük etme.Sinan Yağmur

Etkileyici Nankörlük Sözleri

Sana ikram edilen çayı karşılıksız bırakabilirsin. Sana yazılan mektubu cevapsız bırakabilirsin. Sana yürünen yolu adımsız bırakabilirsin. Ancak sana yapılan fedakârlığa karşılık vermezsen işte bunun bedelini elbet ödersin nankörlük etme.Merthan Demir

Güvenli ve uygar yaşamın yan etkilerinden biri de bütün birincil duyguları bir nebze iğrenç gösteren hudutsuz bir aşırı hassasiyet halidir. Cömertlik alçaklık kadar acı vericidir, minnetkarlık nankörlük kadar menfur.George Orwell

Nankör bir evlada sahip olmak, yılan dişinden daha acı verir.William Shakespeare

Hava biraz soğusun, gölge veren ağacı unutursun.Anonim

Duvar yapıldıktan sonra duvarcı unutulur.Çin Atasözü

Nankörlük, kediden çok insanoğlunda var. Ama kedinin adı çıkmış bir kere.Anonim

Besle kargayı, oysun gözünü.Atasözü

Besledik büyüttük danayı, şimdi tanımaz oldu anayı.Atasözü

Bizi, talihin değişmesinden daha fazla üzen şey nedir bilir misiniz, insanların korkunç nankörlüğü.Napoleon Bonaparte

Kötü insanlar aynı zamanda nankördür de.Cervantes

İnsanlar kırmızı bir güle doğru koşarken çoğu zaman ayaklarının altında ezilen kır çiçeklerinden habersizdirler.Anonim

İnsanlara kendilerini nankörlüğe mecbur edecek kadar büyük hizmetlerde bulunmayız.Balzac

İnsanoğlunun bir dalalet ve nankörlük anı vardır ki, bu zamanda iyilikler, nimetler, hoşluklar ve doğruluklar, ona cefa ve kahır gibi çirkin görünür, böylece de, kötülüklerin kirli ve süfli çamurları içine atılmakta tereddüt dahi eylemez.Samiha Ayverdi

Özlü Nankörlük Sözleri

Hayat çizgilerinin özünde hep bir yara vardır: Terk edilmişlik, ihanet ya da nankörlük. Bu yarayla onlar ikinci kez doğarlar; gerisi yalandır.Amin Maalouf

Allah bir insanı senin elinle ayağa kaldıracaksa, sen nasıl elini uzatmazsın? Allah seni insanlara sevdirmek istiyor, Allah senin dağılmış parçalarını topluyor. Aşka nankörlük etme.Şems-i Tebrizi

Hoşgörülü bir kişiliğim vardır, insanların her hatasını affedebilirim; haksızlık, nankörlük ve insanlık dışı davranışlar hariç.Denis Diderot

İnsanlar kendilerinden daha yüksek olanların nankörlüğünden söz etmeyi severler.Samuel Johnson

Nankörlük sevginin mezarıdır.La Rouchefoucauld

Küçük borçları yerine getirmekten hemen herkes zevk duyar, pek çok kimseler ehemmiyetsiz iyiliklere karşı minnet duyarlarsa da hemen hiç kimse yoktur ki büyük iyiliklere karşı nankör olmasın.La Rochefaucauld

İnsanlar çoğunlukla nankör, değişken, içten pazarlıklı ve doymak bilmez yaratıklardır.Machiavelli

Toprak, nankör bir adamdan daha kötü bir şey yetiştirmez.Ausonius

Nankörlük etme, evladım. Allah kimi zengin edeceğini, kimi meteliksiz bırakacağını iyi bilir.Samed Behrengi

Nankörlük bir hastalıktır. Kime bulaşırsa onun değerini düşürür.Nureddin Yıldız

Yaptığınız iyiliğin karşılığı nankörlük olursa üzülmeyin: Hayallerinizin bulutlarından düşmek, bir binanın üçüncü katından düşmekten iyidir.Machado de Assis

Nankörlük Şiirleri

Vefasız dost için yanma bu kadar;

Nankörlük beşerin hamurunda var.

Gördüğün yarayı, sen yine de sar;

Kullar bilmese de Mevla bilir ya…

Şükrü Uyar

Nankörlük bir insanda en büyük kusurdur bence.

Yalancılıktan, sahtecilikten, boş yere övünmekten,

Sarhoşluktan nefret etmem,

Nankörlükten nefret ettiğim kadar.

William Shakespeare

Kim yaşamış da bozulmamış ya da bozmamış?

Kim ölmüş de mezarına hiç nankörlük götürmemiş.

William Shakespeare

Ey aşkın yakmasına nankörlük eden.

Yanmayı odunun ateşte yanması mı sanırsın ki yakınırsın?

Sinan Yağmur

Nefs ile ilgili söylenmiş güzel sözler

İnsanlar aklın bizi yönlendirdiğini zanneder. Hakikatte ise aklı yönlendiren bir olumlu, bir de olumsuz müteharrik vardır: Gönül ve nefs. Aklımız gönlümüzün önüne düşünce insan kendi yaratılışına uygun şeyler üretir; nefsin önüne düşünce sapkınlık başlar. Bu dengeyi kurma noktasında insana irade gücü verilmiştir.

İskender Pala

Nefis ve beden, tamah ve bencillikten ibarettir. Bunlar ise alçaklık ve küçüklükten başka bir şey değildir. Bunların açgözlülük ve bencillik illetlerinin, en güçlü ilacı sevgidir.

Mevlana

Nefs ile yapılan savaşta ancak ölenler zafere ulaşır.

Rafet Elçi

İhanet gönlün defterinde yoktur.Ancak nefs, intikam amacıyla ihanet içindedir.

Haluk Nurbaki

Nefs, daima gönlü zulme ve ihanete çağırır. Bu davette bedeni bahane eder.

Haluk Nurbaki

Unutma! Nefis ister, akıl gerekçe bulur, vicdan aklar. Ama sen kaçsan da Allah hesap sorar.

Ahmet Turgut

Nefis, üç köşeli bir dikendir; ne türlü koysan batar.

Mevlâna

En küçük bir nefs köreltmesi müthiş bir güç yaratır. Her yılgın arzu insanı güçlü kılar. Dünyaya ancak, yapışıp kalmadığımız ve ondan uzaklaştığımız ölçüde söz geçirebiliriz. Vazgeçiş sonsuz bir iktidar sağlar.

Emil Michel Cioran

Nefs akbaba gibi. Vahşi kuş. Etinden et çeker. Senden çalar, o yer. Nefsin güçlüyse sen zayıfsın. Nefsin zayıfsa sen güçlü.

Elif Şafak

Sadece düşmanını yenen değil, heveslerine hakim olan da erdemini göstermiş olur.

Demokritos

Bizim için hiçbir şey, kendi nefsimiz derecesinde alaka uyandırıcı mahiyette değildir.

Harvey Robinson

Hep nefs çıkar karşıma, ölüp ölüp dirilsem

İnsandan kaçmak kolay, kendimden kaçabilsem.

Necip Fazıl Kısakürek

Nefsinin kontrolü altına giren kimse, onun azgın arzularından hoşlanmaya mahkum olmuş, onun yanılmalar zindanında tutuklanmış ve kalbini faydalı şeylerden mahrum etmiş olur. Vücut azaları, toprağını azgın arzularla sulayanlar; kalplerinde pişmanlık ağacı dikmiş olurlar.

İmam-ı Gazali

En güzel savaş, insanın kendi öz varlığı ve tutkularına karşı girdiği uğraştır.

Napoleon Bonaparte

Akıl, bir başka akılla bir oldu mu ışık çoğaldı, yol belirdi demektir. Fakat nefis, bir başka nefisle sevindi mi karanlık artar, yol belirsiz olur.

Mevlâna

Kadın; bilmeyene “nefs”, bilene “nefes”tir.

Şems-i Tebrizi

Başkalarına karşı zafer kazanan kuvvetlidir, kendi nefsine karşı zafer kazanan ise kudretlidir.

Lao Tzu

Nefsi en iyi şu dört şey terbiye eder: Susmak, açlık, yalnızlık, uykusuzluk.

Feridüddin Attar

İnsan nefis ve benlikten fakir olmalıdır, dünya malından değil.

Abdülhakim Hüseyni

İnsanların en zayıfı, nefsanî arzularından el çekmede aciz kalandır. En güçlüsü de, bu arzuları terk etmeye güç yetirendir.

Davud Kassar

Hiçbir nefis günahı yoktur ki, dış yüzünde fazilet iddialı belirti bulunmasın.

William Shakespeare

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer.

Hz. Ali(ra)

Nefsine dizgin vur ve bin, aksi halde o sana yüklenir.

Abdulkadir Geylani

Kendi nefsini yenmek, zaferlerin en güzelidir.

La Fontaine

Hakîkî yaşamak, nefsini öldürmekle, nefsinin arzularını, haram ve zararlı isteklerini yerine getirmemekle olur.

Abdulkadir Geylani

Nefis hep karşı gelir, kavgacının tekidir. Onu düzeltmek isteyen şerrinden emin oluncaya dek onunla savaşmalıdır.

Abdülkadir Geylani

Nefsini öldürmeden kara don giyen dervişe, o don it çulu olur.

Abdullah Hafif

Hakiki kurtuluş, kendinden kurtulmaktır. Bu da, kişi kendisini görmemekle hâsıl olur.

Bâyezid-i Bestâmî

Nefis, kendi güçsüzlüğünü hayal ettiği zaman kederlenir.

B.Spinoza

Boğuşacak düşmanı yanlış seçmeyin. Kanı dökülecek düşman nefsinizdir. Onu mağlup etmek, gerçeklerle aranızı açan uçurumları kaldırmak demektir.

Kenan Rifai

Sen nefsini iyi bir şeyle meşgul etmezsen, nefsin seni kötü bir şeyle meşgul eder. Bundan dolayı, boş insan kötü şey düşünür, nefsine ve şeytana uyar.

İmam Şafii

Kendi nefsine faydalı olmayan, başkasına faydalı alamaz.

İmam-ı Mâlik

İhtiraslarından biri öbürünü yutmuş, sen de nefsini körelttiğini sanıyorsun.

Voltaire

Benlik ve nefis üstünlüğü olan kişilere nasihat acı gelir, yasaklanan işler ise onların kalplerine güzel ve cazip görünür.

İmam-ı Gazali

Marifet nefsi silmek değil, bilmektir.

Hacı Bektaş-ı Veli

Nefistir seni yolda koyan, yolda kalır nefse uyan.

Yunus Emre

Serkeş bir hayvan, aç bırakmakla zapt edip onu idare ettiğin gibi, nefsine de ancak onu aç bırakmakla hâkim olabilirsin.

İmam-ı Gazali

Nefs, durgun su gibidir… Dıştan bakılınca paktır. Ama biraz karıştırılınca bulanır ve altındaki kirler üste çıkar. İşte nefs böyledir. Nefs, denemekle hangi mertebede olduğunu belli eder.

El Harraz

Mazi ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Büsbütün unuttum seni eminim, maziye karıştı şimdi yeminim, kalbimde senin için… Yok bile kinim, bence sen de şimdi herkes gibisin.

Nazım Hikmet

Belleğini yitirenlere ne mutlu, çünkü mazi ıstırap vericidir.

Eric Faye

Mazi bir hayal, ati bir hülya idi ve insan ömrü hep bu kısacık anlardan ve belki de sadece tek bir andan ibaretti.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Mazi daima mevcuttur. Kendimiz olarak yaşayabilmek için, onunla her an hesaplaşmaya ve anlaşmaya mecburuz.

Ahmet Hamdi Tanpınar

Gidene ırmak olmaz ve maziyi anmak olmaz.

Sinan Paşa

O mazi ki önce zamandır, sonra tarih ve vicdandır. Sonra kültür ve gelenek ve mazi İstanbul’da topyekûn bir insandır.

İskender Pala

Kimse geçmişini geri satın alabilecek kadar zengin değildir!

Oscar Wilde

Mazi sadece bir hatıralar toplamı değildir, aksine hep bugünle beslenen ve son nefesimize kadar bizi terk etmeyecek olan hayatımızın ta kendisidir.

Ahmet Ümit

Sevgilin geçmişini sormuyorsa merak etmediğinden değil, sıranın kendi geçmişine geleceğini bilmesindendir.

William Golding

Arkasında olmasaydı şanlı bir mazi,

Bu milletten çıkar mıydı bir büyük “GAZİ”?

Hüseyin Nihal Atsız

Dünü unutmalı, bugünü yaşamalısınız. Çünkü dün ile bugün arasında bir kavga çıkarsa; yarını kaybedersiniz!

Balzac

Maziyi yerinden oynamadığı ve kımıldamadığı için severiz. Zira analar, babalar ölür; sevgililer gider, sevgiler geçer; vücut ihtiyarlar, ruh yıpranır. Fakat yere eğilen, yere düşen adamın hafızasında ve yadındaki mazi cennetine bir şey olmaz. Ölmüş bütün akrabalarımız, sönmüş bütün aşklarımız, geçmiş bütün ihtiraslarımız yerine bize ancak bu mazi cenneti kalır.

Abdülhak Şinasi Hisar

Geride bıraktıkların ileriye gitmeni engelleyecek. Unutma; ileri gidebilmen için arkadakileri unutman gerek.

Adam Fawer

Seni bütün olarak istiyorum, günahlarınla, mazinle, rüyalarınla istiyorum. O mazi olmasa bugün bu kadar benim olamazdın.

Cemil Meriç

Mazi, geçmiş zamanların bir aynasıdır

Gönül kitabının gerçek kopyasıdır

Nice hatıraları bağrında tutan

Akıp giden zamanın yansımasıdır.

Cemalettin Turan

Acı veriyorsa geçmiş; geçmemiş demektir.

Murathan Mungan

Mazi bir girdaptır. Fark ettirmeden içine çeker. Halbuki sana lazım olan bir tek şu andır. Şu anın hakikatini yaşamaktır aslolan.

Elif Şafak

Plan ve planlama ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Planlama, gelecekteki fırsatların ve tehlikelerin dikkate alınarak bugünün kararlarının verilmesidir.

İsmet Barutçugil

Değişikliği onaylamayan bir plan, kötü bir plandır.

Publilius Syrus

Herhangi bir fikir, plan veya amaç düşüncenin tekrarı yoluyla zihne yerleştirilebilir.

Napoleon Hill

Zaman tasarrufu yapmanın en iyi yollarından biri, önceden düşünmek ve plan yapmaktır. Beş dakikalık düşünme, genelde bir saatlik iş tasarrufu sağlar.

Charles Gibbons

Bazen plan ne kadar dikkatli ve iyi kurulursa kurulsun dış kuvvet ve etkilerle değişir, bozulur. İşte talihe ya da talihsizliğe bu yüzden inanırız.

John Steinbeck

Planlama gizli, saldırı çabuk olmalıdır. Ne zaman bir ordu aynı avını kapmak üzere dalmakta olan bir şahingibi düşmanını ele geçirir, bendini kıran bir nehir gibi savaşırsa, düşmanları onun önünde dağılıp gider. Buna ordu momentinin kullanımı denilir.

Sun Tzu

Adalet ve refah tüm halka ulaştığında, devlet çalışmaları ulusal krizlere çözüm olabildiğinde, göreve o pozisyona layık olanlar atandığında, planlama zayıf ve güçlü noktaları görebildiğinde, başarı kesindir.

Sun Tzu

Geleceğinizi mutlaka önceden planlayın ama planlarken esnek olun. Çünkü Türkiye’nin hızla değişen koşulları çoğu kez planınızın bozulmasına neden oluyor. Eğer esnek bir planlama yapmamışsanız plandan vazgeçmeye yönelebilirsiniz. Ve en önemlisi hangi işte olursanız olun teoriden kopmayın. Sizinle aynı işi yapanları legal yoldan geçebilmenizin tek yolu budur.

Mahfi Eğilmez

Her birimizin hayatı için çizilmiş bir plan var.

Martin Pistorius

İnsanlar plan yapar;Tanrı onlarla dalga geçer.Çünkü Tanrı istese her şeyi biranda tersdüz eder.

Harlan Coben

İyi şeyler yalnızca planlanırsa olur, kötü şeyler kendiliğinden olur.

Crosby

Her zaman ileriye bakarak plan yap, ama gelecek sene için çok fazla endişelenirsen yarına takılıp düşersin.

Robert Jordan

Her parçası keyif vaadeden bir plan asla başarılı olamaz.Büyük bir hayal kırıklığını önlemenin tek yolu ufak bir sıkıntıyı savunmaktır.

Jane Austen

Usta bir katil her zaman basit bir plan yapar.

Agatha Christie

Yolları ayrı olanlar, birlikte plan yapamazlar.

Konfüçyus

Geleneksel yöntemlerden bağımsız düşünün ve plan yapın. Her sorunun bir cevabı ve çözümü olduğunu bilin.

Joseph Murphy

Stratejide çıkmaza giren bir harekatı, hiçbir taktik başarı ve zafere ulaştıramaz.

Carl von Clausewitz

Gideceği limanı bilmeyene hiçbir rüzgardan fayda gelmez.

Montaigne

Yeterli zamanımız hep vardır; yeter ki doğru kullanalım.

Goethe

Hayatımda kuvvetli çalışma, dikkatli muhakeme, inançlı plan ve uzun mesai semeresi olmayan, hiçbir şeyi kazanamadım.

Thedore Roosevelt

Herkesin, işlemeyen bir planı vardır.

Murphy Yasası

Küçük planlar yapmayın. Planlar, insanın kanını kaynatan büyülü güce sahip değillerdir. Beklentilerinizde ve çalışmalarınızda yüksekleri hedefleyin.

Daniel Burnham

Harekete geçerken ilkel, plan yaparken stratejik olun.

Rene Cha

Başarı hazırlığa bağlıdır ve hazırlık olmadan başarısızlıkların ortaya çıkması kesindir.

Konfüçyus

Ne yapmak istiyorsanız, onu yapın, yapabilirsiniz! Ne olmak istiyorsanız, o olun, olabilirsiniz!, İsteklerinize ulaşmak için, isteyin, inanın, hayal edin, tasarlayın, planlayın ve mutlaka eyleme geçin!

Ufuk Tarhan

Plansız çalışan bir kimse, ülke ülke dolaşıp hazine arayan bir insana benzer.

Rene Descartes

Şans, iyi bir plandan arta kalandır.

Larry King

Önce planlarını hazırla, sonra donanımını sağla. Bu yüzden savaş konusu, stratejik değerler bölümünden sonra gelir .

Li Quan

Hobiler; tahmin etme, strateji geliştirme, planlı hareket etme, ayrıntı görebilme, sorunla başa çıkma hakimiyetini arttırır.

Temel Aksoy

Bir plandan yoksunsan, başkalarının planlarının bir parçası olursun.

Amerika Atasözü

Kişi planlamada iyi ise karmaşa yoktur, sadece sadelik vardır, böylece gerilim ve stresten uzakta bulunur.

Lao Tzu

Bugün uygulamaya geçirilen iyi bir plan, yarın uygulanacak mükemmel bir plandan daha iyidir.

George Patton

En kısa kroki, bana en uzun rapordan daha fazla bilgi verir.

Napoleon

Ya planladığınız geleceği yaşayacak, ya da size sunulanı.

Anonim

Her başarılı insanın bir planı, her başarısız insanın bir mazereti vardır.

Henry Clausen

Yolculuğun kendisi zirveye ulaşmak kadar önemlidir; sadece oraya varmak değil, nasıl vardığınız da belirleyicidir.

Sir Chris Bonnington

Başarı için plan yapmıyorsanız, o zaman hükmen başarısızlığı planlıyorsunuz demektir.

Townsend

Küçük bir fikrin arkasındaki aktivite, bir dâhinin uygulanmayan planından daha üretkendir.

James Worsham

Planlar, anlayışlı insanların düşleridir.

Fuchtersleben

60 dakikam olsa, 55 dakikasını düşünmek, 5 dakikasını da aksiyon için kullardım.

Albert Einstein

Anahtar programınızdaki işleri önceliklerine göre sıralamak değil; öncelikli işleri programlamaktır.

Stephen R. Covey

Planlayın, planınızı yaşayın. Geleceğiniz kendi tercihleriniz doğrultusunda gelişsin!

Ufuk Tarhan

Düşünce ve planlamayı gerektiren bir iş yaparken, üzülmek pek mümkün değildir.

Dale Carnegie