Meritokrasi

Meritokrasi yönetim erkinin, yetenek ve kişilerin bireysel üstünlüğüne yani liyakata dayandığı yönetim biçimidir. Bu yönetim şeklinde idare erki, üstün özellikleri olduğu düşünülen kişiler arasında paylaştırılmaktadır. Kayırma yoktur. Özellikle kamu yönetiminde daha bilgili ve yetenekli kişilerin seçilmesi ve yine hizmet içindeki ilerleme, yükselmelerinin bilgi başarı yetenek kıstaslarına göre yapılmasını amaçlar. Osmanlı Devleti’ndeki Devşirme sistemi buna örnek gösterilebilir.

Tarihe bakın, bir ülke yükseliyorsa birçok önemli kişilikle birlikte yükseliyor. Mesela Kanuni Sultan Süleyman dönemi. Batılıların “muhteşem” dediği bu imparator zamanında sadrazam, Sokollu Mehmet Paşa. Belki de Osmanlı’nın gelmiş geçmiş en büyük devlet yöneticisi. Mimarbaşı, büyük Sinan! Doğu medeniyetinin yetiştirdiği en büyük mimar! Kaptan-ı Derya, Barbaros Hayrettin Paşa. Tarihin en büyük denizcilerinden biri. Sarayın el üstünde tuttuğu şair Baki! Divan edebiyatının en büyüklerinden.

Bütün bunlar tesadüf olabilir mi? Elbette olamaz! Bunca yeteneği ve büyük ismi değerlendiren, onları kurda kuşa yem etmeyen; tam tersine, devletin tepesine getiren bir “pozitif seleksiyon” (olumlu eleme) söz konusu. Yukarıda saydığımız isimlerin bazısı Türk ve Müslüman olarak doğmamış. Kiminin kökeni Sırp Ortodoks, kimi Ermeni, kiminin anası Rum. Ama devlet yönetimi için bütün bunlar bir kıstas olmamış ve bulundukları mevkiye “liyakat” ilkesine göre gelmişler.

Meritokrasi toplumda değerlilerin, seçkinlerin güçlü ve etkili olmasını savunan bir görüşün adıdır. Dolayısıyla, üst kademelerde zekâ, çalışkanlık ve diğer mesleki hünerleri bulunan kişilere yer verilmesi anlamına gelmektedir. Liyakat sistemi (Merit System), siyasal kayırmacılık sisteminin uygulamada olumsuz sonuçlar vermesi neticesinde ortaya çıkan bir sistemdir. Sistem, 1883 tarihli “Pendleton Act” in ABD’de uygulanmasıyla başlanmıştır.

Bu sistem beş temel prensipten oluşmaktadır;

1.Kayırmacılık yoktur: Ailenizin değil, sizin kim olduğunuz önemlidir.

2.Yandaşçılık yoktur: Başkalarının sizin için ne yapabildiği değil, sizin ne yapabildiğiniz önemlidir.

3.Ayrımcılık yoktur: Cinsiyet, ırk, din, yaş, geçmiş önemsizdir. Yetenek her şeydir.

4.Eşit imkanlar: Herkesle aynı noktadan başlar ve yeteneklerinizin sizi götürdüğü yere gidersiniz.

5.Tatminkar erdemler: En başarılı insanlar, en yüksek tatmine erişirler.

Devlet iktidarı toplumun geneli yerine birilerinin çıkarı için kullanılıyorsa ve makam ve mevki belirlenirken liyakat sistemine uyulmuyorsa ortada hepimize lazım olan devlet aklı ve refleksi kalmaz.Afrika’daki bir kabile devletinin gördüğü kadar saygı göremez. Böyle bir devlet gücü her alanda hukuksuzluğa, keyfiliğe, çıkar şebekelerine dayanmak zorundadır.

Toplumda adaletin, barışın, güven ve  huzurun sağlanması ancak kamu görevlerine ehliyet ve liyakat sahibi insanların getirilmesiyle mümkün olabilecektir. Ehliyet ve liyakate bakılmaksızın işlerin yürütülmeye çalışılması halinde ise  toplumsal düzenin işleyişi zarar görecek,  ülkenin gelişmesi, ileri gitmesi mümkün olmayacaktır.

Verilen veya alınan her görev bir emânettir. İşi doğru ve düzgün yapmak, emânete uygun davranmanın bir gereğidir.İşe hakkını vermek için işe ehil olmamız, yani iş becerimizin olması, iş hakkında yeterli düzeyde tecrübemizin olması, işi yapma isteğimiz ve kararlılığımızın olması gerekir. Bu sıfatların hepsinin bir araya gelmesine liyâkat diyebiliriz.

Uhdemize aldığımız işleri düzgün yapmaktan sorumluyuz. Eğer âmir konumunda isek, işi ehil olana, yani işi bilene ve işi yapmak kararlılığında bulunana vermek zorundayız.

Çünkü önemli mevkileri işgal edenler halkın içine sinmediğinde “benim neyim eksik!” sorusu ortaya çıkıyor ve bu soru sistemi zehirliyor. Halkın yöneticisine saygısı kalmıyor.

Ülke olarak yıllardır işi ehline vermemekten dolayı çok canımız yandı ve yanmaya devam ediyor. Bu yüzden yıllarımızı yitirdik belki de.Etrafınıza bir bakın yandaşçılık,kadrolaşma derken devlet kurumlarının kadroları son derece yetersiz kişiler tarafından işgal edilmiş durumda.

Bilgisiz, liyakatsiz, tek özelliği yağ çekmek olan, beynini, ruhunu teslim etmiş insanlar bu kurumlarda nasıl yöneticilik yapıyorlar? Benim üzüldüğüm nokta; biz bu arada kendini yetiştiren,görev bekleyen liyakatlı insanlarımızı kaybediyoruz.Onları makam için ruhlarını bir yerlere teslim etmeye zorluyorlar. Öğretmenlerimizi, aydınlarımızı kaybediyoruz. Bizi kahreden budur. Kendisine olan güvenini kaybetmiş, inanç değerlerini pazarlamayı alışkanlık haline getirmiş insanları tekrar kazanmak çok zordur. Onları antibiyotik vererek, tedavi edemezsiniz.

Bir ülke hangi alanda olursa olsun sağlam, kabul edilebilir bir yönetici atama sistemi kurgulayamıyorsa, o ülkenin hiçbir geleceği kalmaz.Yüce Allah’ın emrettiği gibi, ‘Emaneti ehline veriniz’ sözünden hareketle sağlam bir yönetici atama sistemi uygulayamazsanız, dünyada hiçbir iddianız kalmaz.

Bir makamı birine vermenin ilk şartı liyakat olmalıdır. Kriterler ve prensipler herkes için eşit olmalı, kişilere göre hesaplar yapılmamalıdır. Kişiye göre iş icat etmek yerine işe uygun ehil kişilerin seçilmesi başarı için elzemdir. Adalet ve liyakatin olmadığı yerde güven sarsılır, verim düşer, sosyal sağlık bozulur.

Yıllardan beri hemen her hükümet döneminde yapılan kadrolaşma ve kayırmacılık, demokratikleşme sürecimizi ve milli birliğimizi de derinden yaralamaktadır. Bu sığ zihniyet ülkemizi onlarca yıldır kemirmekte ve sürekli paçamızdan çekerek hızımızı kesmektedir. Bu hastalıktan bir an önce kurtulup, toplumun her kademesinde liyakat ölçülerine azami ihtimam gösterilmelidir. Bilgi, tecrübe, liyakat ve tarafsızlığın egemen olduğu bir sistem oluşturulmalıdır. Bunu başarabilen siyasi iktidar bu ülkeye en büyük hizmeti yapmış olacaktır.

Bir İnsanı Sevmekle Başlayacaksa Her Şey…

kendini sevalıntı sözleri

“Aslında bütün insanları sevebilirdim, sevmeye senden başlamasaydım” (Can Yücel)

Sonsuz sevgi ve güzelliğe sahip yaratıcı; kendisine olan sevgisinden dolayı insanı yaratmıştır. Allah’ın kendisine olan sevgisinin yansıması olan insanın da başkalarını sevmesi için ilk kural önce kendini sevmesidir tabi ki. Öyle, uzaklar da aramayacaksın sevgiyi. Kendini merkez alıp titreşimlerinle en yakından en uzağa vereceksin sevgini.

Bir insanı sevmekle başlayacaksa her şey; o insan sen olacaksın. Önce kendinden başlayacaksın sevmeye. Gözlerini seveceksin mesela; seni sana gösteren gözlerini. Dokunan ellerini, hisseden parmaklarını, işiten kulaklarını seveceksin. Bağıra bağıra şarkı söyleyen dilini, koşan ayaklarını, savrulan saçlarını, sevgiyle atan kalbini seveceksin. Hatalarını da, kusurlarını da seveceksin her şekilde. Seveceksin ki; kimseyi yargılamadan, sorgulamadan sevmeyi öğreneceksin. Öyle bir seveceksin ki kendini; sevmek ibadetse ibadetini kendin yapacaksın sadece.

Maalesef ki;  kendimizi sevmeyi beceremiyoruz. Tüm enerjimizi başkalarını sevmeye harcarken kendimizi sevmeye gücümüz kalmıyor. Bütün zamanımızı birilerini mutlu etmek için harcarken mutlu olmaya vaktimiz kalmıyor. Zamanımızı mükemmel bir eş, anne, evlat olmaya çalışırken harcıyoruz. Gücümüz tükenene kadar başkalarını seviyoruz. Sonra da istiyoruz ki eşimiz, çocuğumuz bizi daha çok sevsin, bizle daha çok ilgilensin. Beklediğimiz ilgiyi göremeyince de ya hüsrana uğruyor, ya çıldırıyoruz.

Hayatımızı birileri için feda edip, birilerinin istekleri doğrultusunda yaşayıp, sonra yine onları suçluyoruz. “Hayırsız” diyoruz, “Nankör” diyoruz, “Yazıklar olsun” diyoruz. Bunu fark ettiğimizde ise zaman geçmiş, ömür bitmiş, iş işten geçmiş oluyor. Geriye dönüp, “kendim için ne yaptım?”diye düşündüğünüzde koca bir sıfır çıkıyor karşımıza. Sevemiyoruz kendimizi. Sevebilene de bencil diyoruz, engellemeye çalışıyoruz bir şekilde. Hep “birileri ne diyecek” diyerek yaşadığımız hayatımızdan geriye sadece yaşamadıklarımız, pişmanlıklarımız ve “keşkelerimiz” kalıyor.

Ben hayatımda ki tüm engelleri kaldırmaya karar verdim. Hep başkaları için kendimden vazgeçtiğim için, kendimden özür dileme zamanı. Artık kendimi sevme zamanı. Kendim olma zamanı. Her gün kendim için bir şeyler yapma zamanı. Kendi isteklerimi ve zevklerimi yaşama zamanı. Herkes gibi bende tek ve özelim. Kendi istediğim gibiyim, sizin istediğiniz gibi değil. İstediğim kadar benimlesiniz. İzin verdiğim kadar hayatımın içindesiniz. Yaptıklarımın ve seçimlerimin tüm sorumluluğu bana ait. Size ne benim farklı oluşumdan. Kime ne aşırılıklarımdan. Dışarıdan nasıl göründüğüm sizin meseleniz. Ben kendim olmakla mutluyum ya sen ona bak.

Keşkelerim yok artık, iyikilerim var benim. Tercihlerim var mesela. Bir hayatıma kattıklarım, bir de çıkarttıklarım.

Kendim olmak” deyince aklıma hep Picasso gelir. Ünlü ressam bunu öyle güzel ifade etmiştir ki aynı şekilde aktarmak istiyorum:

“Küçük bir çocukken annem bana şöyle demişti;

-“Eğer asker olursan general olacaksın, rahip olursan papalığa yükseleceksin.”

-“Ama ben ressam oldum ve Picasso olarak kaldım.” Diyerek kendi olma yolunda meydan okumuştur adeta. Kendisine Picasso olma fırsatını veren ünlü ressam, bugün birçok sanat eserine imza atarak tarihe adını yazmıştır.

Seviyorum işte; her uzattığımda elimi tutan beni seviyorum. Ne zaman aynaya baksam içten bakan, içten gülümseyen beni seviyorum. Kafamı yastığa koyduğum da hesaplaştığım, sabahlara kadar konuştuğum beni seviyorum. Herkesin terk edebildiği zamanlar da bile hep benle kalan ve asla terk etmeyen beni seviyorum.

Hayatta ki en büyük başarı kendin olabilmekse. “Başkaları için yaşanmış hayat, hayat değilse” (Einstein). Bu hayat benim ve yaşayacak başka hayatım yok ise. Benle başlayan ve benle biten hayatıma dokunmayın lütfen. Ben kendi hayatımı yaşıyorum, müsaadenizle.

Makale Kaynağı: Leyla Yargı MantarMakaleMarketi.com

Affetmek ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Affetmek ile ilgili güzel sözleri sizler için bir araya getirdik bu sayfada. Anlamlı ve Etkileyici Affetmek sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Affetmek çok güçlü bir araçtır ama çoğu insan başkalarını affetmenin ne kadar özgürleştirici olduğunu bilemez. Affetmek, üzerinizden bir yük alır ve öfkenin ya da intikam arzusunun merhametine kalmanıza izin vermez. Böylece zihniniz özgürleşir ve daha düşünceli kesin kararlar verebilirsiniz. Ama affetmek bazıları için çok zor bir durumdur. Çünkü çoğumuz farkında olmadan orada yaşadığımız acı ile besleniriz ve bizi hayata bağlayan, güçlü olmamızı sağlayan içimizde duyduğumuz ”öfke”dir. Ama bilmeyiz ki duyduğumuz öfke ile hem bedenimize hem de ruhumuza ne zararlar veririz. Oysa tüm hastalıkları tetikleyen yegane etken ” sevgisizlik ” tir.

En Güzel Affetmek Sözleri

Affetmek için iki kişilik erdem lazım… Hem onu affetmek, hem onu affettiği için kendini affetmek…Orson Welles

Bir an bekle, arkana dön ve unuttuklarını anımsa. Kaybettiysen ara, kırdıysan af dile, kırıldıysan affet; çünkü hayat çok kısa.Mevlana

Cömertliğin üç belirtisi vardır: Sözünün eri olmak, gereksiz yere övünmemek ve sorgusuz sualsiz bağışlamak.Immanuel Kant

Öfkelenmek beşeri bir olaydır, fakat bilahare sakinleşmemek ve affetmemek ayıplanacak iğrenç bir harekettir.François de Sales

Düşmanına zarar vermek; seni ondan daha küçük yapar, intikam almak; onunla aynı düzeye getirir, affetmek; ondan üstün yapar.Benjamin Franklin

Affetmenin ne olduğunu yalnız cesurlar bilir, korkakların tabiatında af diye bir şey yoktur.Laurence Sterne

Affetmek ile ilgili 13 Güzel Söz

Affetmek başkalarının eksikliklerini ya da hatalarını çok büyütmemek, onları çok ciddiye almamaktır. Bunun yerine açıkça ve iyi bir mizahla “aslında böyle biri olmadığını biliyorum” demeyi seçin.Robert Spaemann

Affetmek, iyileşmeye doğru atılan olumlu adımdır; bir ışık patlamasıdır. Estetik zevk kadar gerçektir ve kesindir; zayıf ya da narin değil, saydam, parlak ve güçlüdür.William Golding

En anlamlı yemin söz vermektir, en büyük intikam affetmektir, en adi söz hiç sevmedim demek; ve en güzel cevap gülüp geçmektir.Victor Hugo

En çok üç șey yorar insanı; affetmek, içi yanarken susmak ve olmayacağını bildiği halde hayal kurmak.Chuck Palahniuk

Attığınız tokata karşılık vermeyen kişiden sakının, o hem sizi bağışlamaz hem de kendinizi bağışlamanıza olanak bırakmaz.Bernard Shaw

Aptallar ne affeder ne unutur, saflar affeder ve unutur, akıllılar ise affeder; ama asla unutmaz.Thomas Szasz

Başkalarını affedemeyenler, kendilerinin geçmek zorunda kalacağı köprüyü yıkarlar.George Herbert

Bağışlama, menekşenin kendini ezen topuğa, anında bulaşan güzel kokusudur.George Roemisch

Zayıflar hiçbir zaman affedemez, affedebilmek güçlülere mahsustur.Mahatma Gandhi

Dal rüzgarı affetmiştir; ama kırılmıştır bir kere.Nazım Hikmet Ran

Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır.Schiller

Onu sana tüm yaptıklarına rağmen affedebilirsin; zor olan onu affettiğin için kendini affedebilmektir.Charles Bukowski

Düşmanlarını bağışla, ama asla onların adlarını unutma.John Fitzgerald Kennedy

Anlamlı Affetmek Sözleri

Bize yanlış davrandığını düşündüğümüz bir kişiyi affetmeliyiz. Bunu hak ettikleri için değil, bu haksızlıklara karşılık vermeye devam etmeyecek kadar kendimizi sevdiğimiz için.Miguel Ruiz

Affetmek, geçmişi geçmişte bırakıp, anı yaşama ve geleceğe umutla bakma özgürlüğünü verir bize.Nil Gün

Affederim ama unutmam demek, affetmem demenin bir yoludur. Affetmek bir daha kimseye gösterilmemek üzere yırtılıp yakılan not parçası gibi olmalı.Henry Ward Beecger

Zihninden zararsızca geçip gidebiliyorsa, o insanı affetmişsin demektir.Karyl Huntley

Kendimizin de affedilmeye ihtiyacımız olduğunu hatırlayarak daima affetmeliyiz. Affetmemiz gerekenden çok daha fazla kez affedilmemiz gerekir çünkü.Papa John Paul II

Yalnızca zayıflar öç peşinde koşarlar. Ruhu güçlü olan bağışlayıcıdır ve bağışlamak, zarar görenin onurudur.Halil Cibran

Suçlu olsa dahi bir insanı bağışlamak, ona sevgi dolu, dostça sözler söylemek işinizden ve zenginliğinizden daha yüce bir duygudur.Anton Çehov

Affetmek, geriye dönük değil, güzel günlere inanmanın iyimserliğiyle ileriye dönük atılmış bir düğüm gibidir.

Eğer birisi sizi kırarsa, bunu unutabilirsiniz ama, siz birisini kırarsanız, bunu her zaman hatırlarsınız.Kahlil Gibran

Bir insan size yanlış yaptığında, bunu fark etmemiş gibi davranın. Bunu not ederler ve size uzun süre borçlu kalmazlar.Goethe

Şahsınıza kötülük eden bir düşmanı affediniz; ama vatanınıza ve milletinize kötülük eden bir kimseyi asla affetmeyiniz.Hz. Ali (r.a.)

Niçin affetmek, çoktan geçip gitmiş acılara yapışıp kalmayı bırakmak bu kadar zor? Osho

Hiç kimse kendisine yapılan bir yanlışı nereye gömdüğünü unutmaz.Kin Hubbard

İntikam arzusu, normalde iyileşecek yaraların açık kalmasına neden olur.Francis Bacon

Affetmek, geçmişi değiştirmez ama, geleceğin önünü açar.Paule Boese

Kendinizi, kusurlarınız ve hatalarınız için affedin ve yaşamınıza devam edin.Les Brown

Affetmek güçlüyü daha güçlü yapar.Publilius Syrus

Etkileyici Affetmek Sözleri

Affetmek bir hediyedir. Hem affedilen hem kendiniz için. Ama hiç kimse hazır olmadıkça hediye veremez.Sarah Jio

Başkalarının affetmek, zihinsel huzur ve sağlık için gereklidir. Eğer sağlıklı ve mutlu olmak istiyorsanız, sizi incitmiş olan herkesi affetmelisiniz.Joseph Murphy

Aptalı sık sık affetmek onu ahlaksız yapar.Publius Cyrus

Kendini içinde bağışlamak, geçmişi , içindeki bütün safralarıyla yeni baştan değiştirecek güce sahip olmak demektir.Stefano E. D’Anna

Kendini affetmeyen bir kimsenin bütün kusurları affedilebilir.Konfüçyus

İmanın gerçek gizemi bağışlamak değil bağışlanmayı istemektir; dünyayı olduğu gibi kabullenmeliyiz, çünkü onu değiştirmeyi bilmiyoruz.Jean-Christophe Grangé

Bir düşmanı affetmek, bir dostu affetmekten daha kolaydır.Dorothe Deluzy

Samimi bir şekilde ve hüsnüniyetle kayıtsız şartsız affetmek, insan severliğin en esaslı mihenk taşıdır.P.A.Bourdalone

Başkalarını sık sık affedin, ama kendinizi asla.Publius Syrus

Yanılmak insanca, bağışlamak kutsalca bir iştir.Alexander Pope

Yanlış hareket etmek insanlara, bağışlamaksa Allah’a aittir.Alexander Pope

Affetmek büyüklüktür, bunda anlatması çok güç bir zevk vardır.Beydeba

Düşmanına galebe çaldığın zaman onu affet, zaferinin şükrünü eda etmiş olursun.Hz. Ali (r.a.)

İnsanların en cömerdi istemeden veren, intikama gücü yeterken bağışlayandır.Hz. Hüseyin (r.a.)

Özlü Affetmek Sözleri

Affetmek zor, çünkü affetmek bir karar. Küçük de olsa bir kaydırma, bir sapma. Bir vazgeçiş. Bir kurtuluş. Peki herkesin kurtulmak istediğini de kim söyledi? Nil Karaibrahimgil

Affetmek kendime verdiğim en büyük armağandır, ben affediyorum ve kendimi özgür bırakıyorum.Louise L. Hay

Hepimiz mutsuzuz, ama hepsini bağışlamalıyız. Bağışlayalım ve sonsuza dek özgür olalım. Dünyayla ilgimizi kesmek ve tümüyle özgür olmak için, bağışlamak, bağışlamak, bağışlamak gerek.Dostoyevski

Erdem bir kötülüğü yapmamak değil, yapılmış kötülüğü bağışlamaktır.Cicero

Hiç kimse, affettiği zaman olduğu kadar yükselemez.Goethe

Affedilmenin verdiği acı kadar kötü bir şey olamaz.G.Maupassant

Zulmedenleri affetmek, suçsuzlara yapılan haksızlıktır.Şeyh Sadi Şirazi

Birini mevkiinden çıkarırsan, bir müddet geçtikten sonra suçunu affet. Ümit besleyen kimsenin muradını vermek, mahpusun bağını çözmekten bin kat iyidir.Şeyh Sadi Şirazi

Eğer düşmanlarımızın gizli geçmişlerini okuyabilmiş olsaydık, düşmanca duygularımızı sona erdirecek kadar acı ve ıstırap bulabilirdik.Henry Longfellow

Tanrının büyük bir silgisi var.Billi Zeoli

Düşmanlarınızı bağışlayın, hiçbir şey onların canını bu derece sıkmaz.Oscar Wilde

Düşmanlarınızı affedin bu bir büyüklüktür; ama onları unutmak büyük bir aptallıktır.S. J. Kennedy

İyi de affa değer olanı zaten herkes affeder. Asıl af, affa lâyık olmayanı da affetmek değil mi? Nazan Bekiroğlu

Merhametten maraz doğar derler; Bağışlamak her zaman ikinci bir acıyı besler.William Shakespeare

Yalan ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Yalan ile ilgili güzel sözleri sizler için bir araya getirdik bu sayfada. Anlamlı ve Etkileyici Yalan sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Yalan söylemek mutlak kötülüktür. Az yalan söylemek olası değildir; yalan söyleyen her konuda yalan söyler; yalan söylemek şeytanın yüzüdür; şeytanın iki ismi vardır, biri şeytan, diğeri yalan.Victor Hugo

En Güzel Yalan Sözleri

Ömründe hiç yalan söylememiş adama yalan söylemeye, hiç kimse cesaret edemez. Herkesin yalana cüreti, öyle adam bulunmadığı içindir.Cenap Şahabettin

Herkesi bir defa, bazılarını her zaman kandırabilirsiniz. Ama herkesi her zaman kandıramazsınız.Abraham Lincoln

Yalan söyleyebilen bir kimse insan sayılmaya, susmayı bilmeyen bir kimse de baş olmaya lâyık değildir.Fenelon

Bana yalan söylediğin için değil ama bir daha sana asla inanamayacağım için üzgünüm.Friedrich Nietzsche

Yalan ne kadar büyükse, inananı da o kadar çok olur.Adolf Hitler

Yalan ile ilgili 12 Güzel Söz

Hile yapan, yalan söyleyen, ama görünüşte saygınmış gibi davranan adam. O aslında kendisinin namussuz olduğunu biliyor, ama başkaları onu namuslu sandığı için, çevreden bir saygı topluyor, oradan kendine elden düşme bir öz saygı çıkarıyor.Ayn Rand

İnsanları yalan söyledikleri zaman dinlemeyi severim. Olmak istedikleri ama olamadıkları ”kişi”yi anlatırlar.Yusuf Atılgan

Bu dünyanın kendisi bir yalan olduğu gibi üzerinde yaşayanlar da birer yalan olabilir, ama başka bir insan için onu ayakta tutan ve yaşama bağlayan tek gerçek olabiliriz. Bu dünya için sıradan bir yalan olabilirsin ama belki de birisi için, onu hayata bağlayan tek gerçeksin.Tolstoy

Bir yalan, hangi amaç için söylenmiş olursa olsun, her zaman, en kötü gerçekten daha kötüdür.Che Guevara

Akla gelen, başa gelir diyorlar ya, yalan! Öyle olsa, milyonlarca sen düşerdi başıma.Cemal Süreya

Üç çeşit yalan vardır; zararsız yalanlar, zararlı yalanlar ve istatistikler.Benjamin Disraeli

Günah işlemenin birçok araçları vardır, fakat yalan bunların hepsine uygun bir saptır.O Wendell Holmes

Yalan dört nala gider. Hakikat ise adım adım yürür, fakat yine de vaktinde yetişir.Japon Atasözü

Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz.Yunus Emre

Asla yalan söyleme. Yalan söyleyen, yakalanmak korkusu içinde yaşayan hırsız gibidir.A.Fuat Başgil

Yalancını cezası, kendisine inanılması değil, onun kimseye inanmamasıdır.Bernard Shaw

Yalan iki kişinin eseridir: Biri söyler, diğeri inanır.Homer Simpson

Anlamlı Yalan Sözleri

Bak şu gül bile yalan söylüyor. Öyle taze bir duruşu var ki, manası: “Ben solmayacağım, ben ebediyim’den başka bir şey değil. Yarına kadar solacak halbuki. Yalan söylüyor.Peyami Safa

Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.Atasözü

Yalan ile kurulan yuvanın saadeti de yalandır.Fuzuli

En çirkin yalan, çocuğa ve halka söylenen yalandır. Çünkü her ikisi de kolay kanar.Braugham

Yalancı doğru söylerse de kimseyi inandıramaz.Cicero

İnanılmayacak şeylere inanıyorum demek yalan söylemektir.Voltaire

Yalanın dostu, gerçeğin de düşmanı çoktur.De Girardin

Yalancılık, yankesicilik, hırsızlık, üçüz kardeştir.Çek Atasözü

Yalanın bacağı topaldır.Ermeni Atasözü

İşe yalan karıştırmak, altın ve gümüş paralar için bir halita kullanmaya benzer. Halita, madene sağlamlık verir ama kıymetini de düşürür.Francis Bacon

Gerçek ayakkabılarını giymeden, yalan dünyayı üç kez dolaşır.Mark Twain

Doğruluk parlaktır ama yalan gölgelidir.Arap Atasözü

Kendi kendine inanmayan her zaman yalan söyler.Friedrich Nietzsche

Evet, insan susarak da yalan söyleyebilir.Stefan Zweig

Etkileyici Yalan Sözleri

İnsan bir konuda yalan söyleyince, ilk yalana uygun daha pek çok yalan söylemek zorunda kalır.Haruki Murakami

Yalan olarak başlayanın yalan olarak bitmesi doğa yasasıdır.Dostoyevski

Bir yalan ne kadar hızlı olursa olsun, hakikat onu yetişip geçer.Kenya Atasözü

Ramazanda yalan söyleyenin yüzü, bayramda kara olur.Atasözü

Yanlış anlayanlar tarafından söylenen bir doğrudan daha kötü hiçbir yalan yoktur.William James

İnsanın en büyük korkusu sevdiğini kaybetmektir. İnsan sevdiklerini kaybetmemek için herşeyi yapar, yapacakları şeylerin içinde güzel şeyler olduğu gibi kötü şeyler de vardır. Yalan bu kötü şeylerin başında gelir. Bana yalan söylemeni isterdim. Çünkü insan ancak; kaybetmekten korktuğu bir şey için yalan söyler.Orhan Pamuk

Kaygı ömür bitirir, yalan bahtı bitirir.Kırgızistan Atasözü

Yıkmak düzeltmekten, yalan söylemek ispatlamaktan daha kolaydır.Arthur Schopenhauer

Yalan; güven ve emniyeti, huzur ve güveni yok eder.İmam Şafii

Az yalan söylenemez, yalan söyleyen her yalanı söyler.Victor Hugo

Yalan kadar insanı alçaltan bir şey yoktur.Çehov

Eşyanın ve hadiselerin kendileriyle uğraşınız, çünkü onlar yalan söylemesini bilmezler.Francis Bacon

Kimse öfkeli insan kadar çok yalan söyleyemez.Friedrich Nietzsche

Sanat, gerçekleri tanımamıza yardımcı olan bir yalandır.Pablo Picasso

Özlü Yalan Sözleri

Kendi kendinize yalan söylemeyin. Kendi kendine yalan söyleyip yalanını ciddiye alan insan sonunda ne kendinde ne de etrafta gerçeği seçemez olur. Böylece hem kendisine hem başkalarına saygısızlık eder. Saygının olmadığı yerde sevgi de kaybolmaya başlar.Dostoyevski

İnsanın yalan söylemeye muktedir tek hayvan olduğu evrensel olarak bilinmektedir.José Saramago

Hayır için söylenen yalan, fitne çıkaran doğrudan iyidir.Hadis-i Şerif

Yalanın faydası bir kere içindir, gerçeğin ise sonsuzdur.Diderot

Benim ağzımdan yalan uydurmak, başka bir kişinin ağzından yalan uydurmaya benzemez. O halde, benim ağzımdan yalan uyduran cehennemdeki yerine hazırlansın.Hz.Muhammed(sav)

Çoğu kez korku, yalan söylemesini öğretir.Alfred De Vigny

Kalıcı dostlar istiyorsan, yalanla olan dostluğunu bitir.Cemal Kutay

Bir kez yalan söyleyenler, ikincisini de söyleyebilirler.Henry Fielding

Hoşumuza giden yalanları avuç dolusu yutarız da, acı gerçekleri yudum yudum içeriz.Diderot

Abartma, dürüst insanların yalanıdır.J De Maistere

Doğru söylediğin zaman kimse inanmayacak işte, yalan söylemenin cezası budur.Talmud

Yalancı, Allah’ a karşı kafa tutan, fakat insanlardan korkan bir serseridir.Francis Bacon

İnsanlar yalan söylemek zorunda kaldıkları kimselerden nefret ederler.Victor Hugo

Yalancılık, bozuk para gibidir. Uzun süre geçindirmez.Rus Atasözü

Aile ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Bütün sıradan insanlar ev diyebileceği bir şey ister; sıcak ve bakımlı bir aile; ara sıra küçük mutluluklar; arada bir cömert ve büyük bir mutluluk.

Rahibe Jones

Evliliğin temel amacı, yaşamın acı tatlı getirilerini birlikte paylaşarak hayatta güçlü kalabilmektir. Birbirinden her yönüyle farklı iki bireyin zamanla ortak beğeni ve zevkler oluşturarak hayatın yükünü ve mutluluğunu paylaştıkları bir birlikteliktir. Bu birliktelik her iki tarafı da destekleyici, yapıcı ve geliştirici bir yapıda olmalıdır ki bireyler bu ilişkiden tatmin olabilsinler. Evlilikteki birliktelik, bireyin kendinden başka bireylerin sorumluluğunu da üstlenmesini gerektirir.

Nihal Araptarlı

Bir aileye ait olmak, temel duygusal ihtiyaçlarımızı karşılamak, paylaşmak, kendimizi güvende hissetmek, gelişmek ve tamamlanmak için gereklidir.Ancak aile, sadece bireysel varoluşun ve gelişimin değil sağlıklı ve gelişmiş bir toplum olabilmenin de gereğidir.

Nihal Araptarlı

Ailede çiftlerin birbirlerine her anlamda güvenmesi kaygı ve endişeden uzak davranmalarını sağlar. Gerek kadın gerekse erkek, eşine hem maddi hem de manevi anlamda güven duymalıdır ki aradaki sevgi ve saygı ilişkisi devam edebilsin. Bunun sağlanabilmesi için çiftlerin birbirine karşı dürüst davranmaları, saklı gizli şeyler yaşamamaları ve tüm çabalarının ailenin birlikteliği doğrultusunda olduğunu gösterebilmeleri gerekir.

Nihal Araptarlı

Sağlıklı bir iletişimin olmadığı ailelerde bireyler, birbirlerine gerçekte değer vermedikleri ve birbirlerine güvenemedikleri için, iç dünyalarını rahatlıkla paylaşamazlar. Yanlış anlaşılma, kabul görmeme endişesi, bireyleri içe kapanık olmaya ya da bu ihtiyaçlarını aile dışından kişilerle gidermeye iter. Bu ailelerde iletişim dolaylı, belirsizdir, saklı-gizli ve dürüst değildir, yalan çoktur.

Nihal Araptarlı

Unutmamalıyız ki çocuklar yetişkinleri taklit ederek öğrenirler. Anne ve babalarının kızgınlıkla başa çıkma yollarını, problem çözme yöntemlerini ve iletişim kurma şekillerini taklit ederek öğreneceklerdir. Mutlu ve sağlıklı bir ailede öğretilenler çocuğa kendine güvenmeyi, yaşama ve insanlara karşı olumlu tutum göstermelerini ve sağlıklı ilişkiler kurmalarını öğretecektir; çocuklar diğer insanlara ve doğaya değer veren insan olmayı öğreneceklerdir.Mutlu aile, aile bireylerinin birbirlerini koşulsuz sevdiği, övdüğü ve cesaretlendirdiği ailedir.

Mehtap Tamer

Evlilik bir takım çalışmasıdır; iki eşin birbirlerine ve evlilik kurumuna bağlılık göstermeleri ve birbirlerine destek olmalarıdır. Eşlerin evlilik birlikteliğini kurarken, birbirlerinin özgürlüğüne saygı göstermeleridir.

Mehtap Tamer

Mutlu ailelerin aile bağları da çok güçlüdür. Bu tip aileler birlikte olmaktan ve birlikte vakit geçirmekten zevk alırlar. Mutlu ailelerde aile üyelerinin ortak paydaları vardır. Sabah birlikte kahvaltı yapmaktan, akşam birlikte yemek yemekten zevk alırlar. Birlikte ortak bir şeyler yapmaya özen gösterirler. Aile içi sohbet vazgeçilmez bir unsurdur. Bu tip ailelerde büyüyen çocuklar daha mutlu olurlar. Mutsuz ailelerde aile bağları zayıflar. Aile bağları zayıflayınca aile üyelerinin birbirine olan sevgi duygularında da azalma olur. Ortamdaki sevgi yetersizliği çocukta mutsuzluğa yol açar.

Annelikbilinci.com

Mutlu aileye sahip olmak için ilk ve en önemli kural kendi mutluluğunuzu önemsemenizdir. Siz mutlu olmadıkça ailenizdeki kimseyi mutlu edemezsiniz.Çocuklarını iyi birer insan olarak görebilmek her anne babanın arzusudur. İyilik yapmak aslında herkeste olması gereken, insanların mutlu olmasını sağlayan özelliklerden birisidir. İyilik, hem iyiliği yapanı, hem de bu iyilikten nasiplenenleri mutlu eder. Suya atılan taşın etrafında oluşan halkalar misali yayıla yayıla genişler ve yeni iyiliklere ortam hazırlar. Mutlu olabilmek için gizli yaşam kanunları vardır. Bu kanunlardan birisi de verme yasasıdır. Verebilen ve bundan zevk alan, bunu isteyerek yapan insan mutlu olur.

Nevzat Tarhan

Aile içinde yapılan fedakârlık uzun vadede çok güzel bir şekilde bütün aile fertlerine geri döner. Bu aslında fedakârlık değil geri dönüşü olan büyük bir yatırımdır. Ailede herkesin birbirinin eksiğini tamamlamasıyla, birbirine yardımcı olmasıyla uzun vadede herkes kazanacaktır. “Önce ben” değil “önce biz”, “önce ailenin mutluluğu” diyebilmek ve bunu uygulayabilmek önemlidir. Aile içinden bir kişi birine bunu söylemezse dengeler bozulur. Oysa ailede ahengin olması, uyumun olması sonuçta herkesin mutlu olmasıdır.

Nevzat Tarhan

Hiçbir sevgi, şefkat, anneninkinin yerini tutamaz.

Balzac

Baba olmak zor değildir. Ama babalık etmek zordur.

Maxwell

Bir babanın çocukları için yapabileceği en büyük iyilik onların annelerini sevmektir.

Hesburgh

Ailenin bozulması, modern hayatın psikolojik ve maddi şartları, huzursuz bir neslin yetişmesine sebep olur. İnsanlar, çocuğa huzursuzluk ve bela gibi bakıyor; işte batı kendi kendini böyle bitiriyor.

Alexis Carrel

Çocuklar anne ve babalarının kötü örnekleri ile bozulmaya devam ettikçe, yeni bir dünya kuramayız.

Alexis Carrel

İnsanın evi,gönlünün bağlı olduğu yerdir.

Napoleon Bonapart

Her ailede ; melekler de bulunur,şeytanlar da.

Joseph Roux

Ailesine bağlı olan,vatanına da bağlı olur.

Ludwig Von Beethoven

Bir evin temeli çürük ise,yine bir müddet dayanır. Fakat içindeki kadın fena ise hemen yıkılır.

Hz. Ali(ra)

Kuş yavrusu yuvasında gördüğünü yapar.

Atasözü

Her kuş,kendi yuvasına sığınır.

Atasözü

Ev yıkanın , evi olmaz.

Atasözü

Her aile bir tarihtir. Hatta okumasını bilene göre bir destandır.

Alpohonse De Lamartie

Bütün mutlu aileler birbirlerine benzerler, her mutsuz ailenin ise kendine özgü bir mutsuzluğu vardır.

Tolstoy

Aile, kötülüklerin barınmadığı en muhteşem ve sağlam kale gibidir.

Andrew Wilson

Bir aile ile bir krallığı yönetmek arasında,pek büyük bir fark yoktur.

Montaigne

Ana ve babaların çocuklarına bağışlayabilecekleri en güzel miras, günlük zamanlarından birkaç dakikadır.

Batista

Nehirler, tuzlu denizde; yuvaların huzuru, kadın itiraz etmeye başlayınca; sırlar, bir hainin eline geçince; aileler, kötü bir oğlan doğunca sona erer.

Pancatantra

Küçük bir çocuk ceketine asılıp aslancılık oynamak istediğinde en ciddi baba bile emekleyip gürlemekten geri durmaz.

Charlotte Gray

Evlatlarını sevmeyen babalar olabilir; ama, torununu çıldırasıya sevmeyen dede olamaz.

Victor Hugo

Efendiler, sosyal hayatın kökeni, aile hayatıdır. Aile, açıklamaya gerek yoktur ki, kadın ve erkekten oluşur.

Atatürk

Evlilikte iyi bir geçimin sağlanması ve devamlı olabilmesi için var olması gereken şartlar incelenip anlaşıldıktan sonra, dinî, milliyeti, iyiliği, terbiyesi, ahlakı, âdetleri farklı iki insanın birleşmelerindeki gariplik kadar dikkati çeken bir şey olmadığı kolaylıkla anlaşılıyor.

Atatürk

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Bu hayatta fenalık, muhakkak sosyal, ekonomik, siyasal güçsüzlüğe sebep olur. Aileyi teşkil eden kadın ve erkek unsurların doğal haklarına sahip olmaları, aile görevlerini başaracak güçte olmaları gereklidir.

Atatürk

Çocukları serbestçe konuşmaya, düşündüklerini, duyduklarını olduğu gibi, ifade etmeye teşvik etmelidir; böylece hem hatalarını düzeltmeye imkân bulunur, hem de ileride yalancı ve ikiyüzlü olmalarının önüne geçilmiş olur. Kısacası çocuklarımızı artık, düşüncelerini iç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerine saygı duymaya alıştırmalıyız. Aynı zamanda onların temiz yüreklerinde; yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışılmalıdır. Bence bunlar, çocuk terbiyesinde, ana kucağından en yüksek eğitim ocaklarına kadar her yerde, her zaman üzerinde durulacak önemli noktalardır. Ancak bu şekildedir ki, çocuklarımız memlekete yararlı birer vatandaş ve mükemmel birer insan olurlar.

Atatürk

Bir adamın karısı üstündeki yönetimi bir devlet adamının yönetimidir, siyasal bir yönetimdir, çocukları üstündeki yönetimi ise bir kralın yönetimidir.

Aristoteles

Aile toplumun özüdür. Onu tahribe yönelen her şey toplumun tahribine yönelmiş demektir.

Bulter

Aile her türlü iyilik ve kötülüğün öğretildiği bir okuldur.

Wilhelm Stekel

Karı koca evlerinde, birbirlerinin misafiriymiş gibi hareket etmelidirler.

Konfüçyus

Bir erkeği terbiye ediniz; bir insanı terbiye etmiş olursunuz, bir kadını terbiye ediniz, bir aileyi terbiye etmiş olursunuz.

Fannie Hurst

Vatanınız için kan, arkadaşınız için gözyaşı; ama aileniz için ter dökün.

Fletcher Christian

Ana babanın sevinci, üzüntü ve korkulan gibi gizli kalır, sevinçlerini sözle anlatamazlar, üzülüp korktuklarını da söylemek istemezler.

Francis Bacon

Kadın şefkat ve güzelliğin, erkek doğrunun ve hakkın simgesi olursa, o evde mutluluk olur.

La Rochefaucauid

Ana babaların çocuklarına göstereceği en büyük sevgi, onlarla kuracağı arkadaşlıktır.

Henry Ford

Yarışta birinci de olsanız sonuncu da, fark etmez. Büyükannenize göre kazanan hep sizsiniz.

Linda Mcfarlane

Oğlunu istediğin, kızını istediği zaman evlendir.

İspanyol Atasözü

Her türlü gelişme evde başlamakta ve iyi de olsa, kötü de olsa toplumda uyulması gereken kurallar, bu kaynaktan gelmektedir.

Samuel Smiles

En mükemmel sayılan kadın, çocuklarına; babalarının yokluğunda baba olabilecek kadındır.

Goethe

Aile, eğitimin ve ahlakın temellerinin atıldığı bir ocaktır.

Niyazi Fırat Eres

Dünyayı tüm aradıktan sonra, mutluluğun kendi öz yuvanda olduğunu öğreneceksin.

Voltaire

Aile, kralların bile giremediği bir kaledir.

Ralph Waldo Emerson

Bir baba yüz evlada bakar da, yüz evlat bir babaya bakamaz.

D’Annunzio

İyi dostlarla iyi bir aile sofrasında asla yaşlanmazsınız.

İtalyan Atasözü

Aile bağları o kadar ağırdır ki taşımak için iki kişi gerekir; hatta üç.

Alexandre Dumas

Geldiğiniz aile, kuracağınız aile kadar önemli değildir.

Ring Lardner

Anne ve babalarını oldukları gibi gören ve tanıyan çocuklar, en iyi yetişmiş çocuklardır. Iki yüzlülük ana babalarının görevleri değildir.

Bernard Shaw

Sene gibi, kederde havaya bulaşır. Herhangi bir evin içine bir bakış o evde sevgi ya da mutsuzluğun hüküm sürdüğünü size anlatmak için yeterlidir.

Balzac

Çocuklar, başta anne ve babalarını koşulsuz severler. Bir zaman sonra onları yargılamaya başlarlar. Nadiren onları affederler.

Oscar Wilde

İnsanlar çocuklarını gelecekte bir şeyler vaad ettikleri için değil, kendilerinin olduğu için severler.

Halifax

Evinize gitmediğiniz zamanlarda, nerede olduğunuzu merak eden birinin olması,çok eski bir insani gereksinimdir.

Margaret Mead

Savaşa giderken bir, denize çıkarken iki, evlenirken üç kez düşünün.

Rus Atasözü

Aldatmak ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Aldatmak ile ilgili güzel sözleri sizler için bir araya getirdik bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Aldatmak sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Hayatıma giren herkes değerlidir; ama herkes özel değildir. Saygı hepsine, sevgi layık olana verilir. İnsan seviyorsa iki şeyi asla yapmaz. Aldatmaz ve Ağlatmaz! Çünkü aldatmak insan onuruna, ağlatmak ise insan yüreğine yapılmış en çirkin saldırıdır.Erich Fromm

En Güzel Aldatmak Sözleri

Politikacılar dünyanın her yerinde aynıdır, nehir olmayan bir yere köprü yapacaklarına söz verirler.Nikita Khrushchev

Bazılarını hep aldatabilirsiniz, bazen de herkesi; ne var ki herkesi her zaman aldatamazsınız.Phineas T. Barnum

En basit şey insanın kendisini aldatmasıdır; çünkü insan istediği şeyin genellikle gerçek olduğuna inanır.Demosthenes

Aldanmak da bir ihtiyaç biliyorsun. Sevmek gibi, unutmak gibi.Ümit Yaşar Oğuzcan

Beni bir kez aldatırsan yazıklar olsun sana! İkinci kez aldatırsan yazıklar olsun bana.Asya Atasözü

Aldatmak ile ilgili 10 Güzel Söz

Aldatanı aldatmak zevk olabilir, ama seveni aldatmak karaktersizliktir.William Goldman

Doğru erkeği sevmeyi öğrenmek mümkün müdür? Elbette mümkündür. Esas mesele, yoldan geçerken kapıyı açık görüp izinsiz içeri giren yanlış erkeği unutabilmektir.Paulo Coelho

Kadınların yaşı yoktur. Onlar ya gençtir ya da yaşlı. Genç olduklarında bizi aldatırlar, yaşlandıkça ise aldatılmak istemezler.Sacha Guitry

Izdırabın verdiği intibah zamanlarında, kendi kendini aldatmak, başkalarını kandırmak kadar basit değildir ve insan kendi içindeki adaletten ürkmeye başlar.Peyami Safa

Başka birini aldattığınızı apaçık söylerseniz dürüst oluyorsunuz da, onu aldatmak ayıp gelmiyor size, öyle mi? Alexandre Dumas

Bir insandan haksız yere şüphe etmek en korkunç şeydir. Aldanmak pahasına da olsa bunu yapmamalı.Sabahattin Ali

Yemin ederim, bilmeden üst üste aldatılmak, aldatıldığından kuşkulanmaktan çok daha iyi.William Shakespeare

Kim bilir, belki hepsi bir kuruntudan ibaret; belki, aldanmak bir hayat ihtiyacıdır? Tevfik Fikret

İnsanlar öylesine zayıftırlar ki aldatmak isteyen, dilediği kadar ahmağı kolayca bulur.Nicola Machiavelli

En çok düşündüğümüz kelimeyi en az kullanmaya bizi mecbur eden gururumuzu aldatmak için, sevmek fiiline sözden başka ifade şekilleri ararız.Peyami Safa

Anlamlı Aldatmak Sözleri

Herkesin bir dostu olmalıdır en azından. Aldanmak, aldatılmak, yalan söylenmek, kınanmak için.Özdemir Asaf

İlla bir kadına dokunmak değildir aldatmak, beyinle, düşünceyle, fikirle de aldatılır.Müjde Aklanoğlu

Farkına varmadan başkalarını aldatmak ne kadar güçse, farkına varmadan kendini aldatmak o kadar kolaydır.La Rochefoucauld

İnsanın tek hürriyeti kendini aldatmak. Hiçbir zafer umulanı getirmez, hiçbir bozgun mutlak değildir.Cemil Meriç

Aldattığımız ilk insan, en iyi arkadaşımız değilse, aldatacak ikinci bir kişi bulamayız.Balzac

Hiçbir şeyin kendinden saklanmadığına inandırılmış bir kadını aldatmaktan daha kolay bir şey yoktur.Balzac

Kurnazlıkların en incesi, bize kurulan tuzaklara düşer gibi görünmeyi bilmektir.La Rochefoucauld

Bugün en önemli şeyin hiç kimse tarafından aldatılmamak olduğunu sanırsın; ama hayatının güneşi, asıl senin hiç kimseyi aldatmamaya çalıştığın gün olacaktır.Ralph Waldo Emerson

Aldatmak, ne kadar da soğuk bir kelime, içinde acı barındırdığı ne kadar da belli. Benim asıl sorgulamak istediğim ‘Ne kadarını aldatmak saydığınız ‘. İlla ki bir başkasıyla beraber olmak mıdır aldatmak, hani o size baktığı gibi aşık aşık bakışını görürseniz başkasına, yine yanar mı içiniz? Beyza Başar

“Aldatmak”, “idare etmek”, “yolunca gitmek”, “kullanmak”, bizde kalp tazeliğinin çürümüş olduğunu ilan eden bu kelimeler ruhu kaybolmuş zekanın eseridir.Nurettin Topçu

Dostlarımız bizi aldattıkları zaman, dostluklarına karşı sadece kayıtsız kalmalı; fakat felaketlerine karşı daima hassas olmalıyız.La Rochefaucauld

En büyük aldanma, başkalarını aldattığını sanmaktır.La Rochefaucauld

Aldatmak hata değil, seçimdir.Karen McManus

Etkileyici Aldatmak Sözleri

Biri sizi bir defa aldatırsa suç onundur, ikinci defa aldanırsanız bilin ki suç sizindir.Sarah Bernhard

Pek az insan inandırılmaya yatkındır çoğu ise kandırılmalarına izin verir.Goethe

Ve herkes görünene aldanmaya hazırdı. Çünkü görünene aldanmak, hayatı dayanılır kılmanın ilk şartıydı.Hakan Günday

Kimse bizi aldatamaz, biz ancak kendi kendimizi aldatırız.Goethe

Yalnızca kendine ve sana ihanet etmeyecek birine güven.Thomas Fuller

Zengin dullar bir gözleriyle ağlarlar, öbürünü kırparlar.Miguel De Cervantes

Kadına inanan, kendini aldatır. İnanmayan da kadını aldatır.Çin Atasözü

Her zaman şuna inanmışımdır ki iyi ve faydalı uğruna aldatmaya başladık mı, bu bizi çok kötüye götürebilir.Goethe

İnsanlar birbirlerini aldatmasalar, uzun zaman bir arada yaşayamazlar.La Rochefoucauld

Birini aldatan, ötekini de aldatır.Stefan Zweig

Aldanmamak istiyorsan tecrübe edilmiş işleri bırakıp, tecrübe edilmemiş işlere yapışma.Nuşırevan

Kendine güvenen bir adamı, avlamak ne kadar kolaydır.Francesco Petrarca

Özlü Aldatmak Sözleri

Aldatmayı düşünmeyen, inanmadığını belli etmeyen ve bununla beraber bunları anlayabilen bir kimse değerli bir kimse değil midir?Konfüçyus

Yeni bir uşağın işgüzarlığına, konukların övmesine, bir kızın gözyaşlarına inanacak aldanmamış kimse var mıdır? Pançatantra

İnsan, başkalarını aldatmak idmanını, önce kendisi ile yapar.Refik Halit Karay

Düşmanın tatlı sözlerine aldanma, balın içinde zehir de bulunabilir.Sarah Bernhard

İnsanlar seni, istedikleri kadar bilsinler, ama kendi kendini aldatabilir misin? Tolstoy

İnsanları aldatmak, güldürmekten çok daha kolaydır.Moliere

İnsanlar herkes tarafından, özellikle de kendileri tarafından kandırılmak için dünyaya gelmişlerdir.Vauvenarques

Hile, oyunu kazandırsa da, kaderi değiştirmez.Anonim

İnsanlar yemle yakalanan balıklar gibi, zevke kapılıp kötülüğe sürüklenirler.Cicero

Geri vermeyeceğini almak, aldatmaktır.P.Syrus

Adam, adamı bir kere aldatır.Atasözü

Aldanmanın en gerçek yolu, kendini başkalarından daha kurnaz sanmaktır.La Rochefoucauld

Aldanan insanlar çoğaldıkça, aldatanlar mutlaka olacaktır.Murat Ertan

Vefa ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Vefa ile ilgili güzel sözleri sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Vefa sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Vefa, dostluk ve muhabbette sebat etme, sevgide süreklilik, bağlılık ve sadakat… Sözünde durma, verilen sözü yerine getirme manalarına gelir. Vefa, unutmamak, unutturmamaktır. Vefa, sevmek, sevdiğinin sevdiklerini sevmek, sevmediklerinden yüz çevirmektir. Vefa bir ömür sevdiğinin yolunda yürümektir. Vefa, insanları birbirine bağlayan, kaynaşmayı, bütünleşmeyi sağlayan yüce bir duygudur. Sözünde durmaktır, ihtiyaç halinde yardım etmektir. Vefa, sevdiklerimizin sevinciyle sevinmek, iyi ve zor günlerde kenetlenmek, dimdik durmaktır. İnandığı değerler uğruna birçok şeyden vazgeçmektir.

En Güzel Vefa Sözleri

Vefa nedir, bilir misin? Vefa arkanda bıraktığını, giderken yaktığını yabana atmamandır. Vefa; dostluğun asaletine, sır dua sonrası verilen sözlere, hayallere ihanet katmamandır. Vefa; ötelerin sonsuz mükafatı karşısında, cehennemi hafife almaman, ulvi güzellikleri dünyaya satmamandır.Mevlana

En vefakar dostumuz gölgemizdir bilirsiniz. Ama unutmayın ki; o da yoldaşlık etmek için güneşli havayı bekler.Friedrich Hegel

Her kimden vefa istediysem ondan cefa gördüm; kimi gördüysem vefasız dünyada, onun vefasızlığını da gördüm.Fuzuli

Vefa doğuştan gelmez, sonradan kazanılır…Nevzat Tarhan

Yaşam gülmeyi, sevgi hak etmeyi, vefa unutmamayı, dostluk sadık kalmayı bilenler içindir.Mevlana

Bülbülden vefa ummayın; çünkü her dem başka bir gül üzerinde öter.Şeyh Sadi Şirazi

Vefa ile İlgili 10 Güzel Söz

Ömürlerinde tek bir kez sevenlerdir asıl sığ olanlar. Onların vefa, sadakat diye adlandırdıkları şeyi ben, ya alışkanlığın verdiği rahatlığa ya da hayal gücünün yokluğuna bağlarım. Zihinsel yaşam için tutarlılık neyse duyusal yaşam için de vefa odur: basit bir yenilgi itirafı. Vefa! Bunu incelemem gerekiyor günlerden bir gün. Sahiplik tutkusu da giriyor bu işin içine. Başkaları alır diye korkmasak çoktan atacağımız bir sürü şey var.Oscar Wilde

Aşk vefakar olduğu için vefakar olanı satın alır. Vefasız adama bakmaz bile.Mevlana

Bunca vefasızlıktan sonra, bazılarının ederi kalmadı artık gönlümde; kaç’a deseler, hiç’e sayarım…Özdemir Asaf

Şunu unutma: Fazla fedakarlık, fazla vefasızlık getirir.S. Eliot

Gönlü geniş insanları seviyorum. Vefakar insanları, kusur kapatanları, kendi gibi davrananları; başkası olmayanları seviyorum.Haruki Murakami

Karakter ne kadar kuvvetliyse, vefasızlığa o kadar az kabiliyetlidir.Cemil Meriç

Cömertlik olmayınca malın, vefa olmayınca arkadaşın hayrı yoktur.Ahmet Bin Kays

İhanet arkadaşlık zincirini karartır, fakat vefa onu her zamankinden parlak yapar.Kızılderili Atasözleri

Vefa, yapılan iyilikleri unutmamak, aynıyla veya ziyadesiyle karşılık vermek, dostun cefasına katlanmak, hataları görmezden gelmektir. Toplumu ve aileyi ayakta tutan en önemli haslet, karşılıklı gösterilen vefa duygusudur.Osman Nuri Topbaş

Vefa, sevilen veya sevilmesi gereken kimselere verilen değerin bir nişanesidir, dostluk borcudur. Vefa, sözünün eri olmaktır, hatırlamaktır, iyiliği unutmamaktır, kendi sorumluluğunu hissetmektir.Osman Nuri Topbaş

Anlamlı Vefa Sözleri

Hercaiden vefa gelmez.Aşık Ömer

Kadın ne kadar az hoşa giderse o kadar vefalı olur.Tolstoy

Vefa, dost ikliminde yetişen güllerdendir. Onu düşmanlık atmosferinde görmek nâdiratdan ve hatta mümkün değildir. Vefa, duyguda, düşüncede, tasavvurda aynı şeyleri paylaşanların etrafında üfül üfül eser durur.  Kinler, nefretler, kıskançlıklar ise onu bir lâhza iflah etmez öldürür.Evet o, sevginin, mürüvvetin bağrında boy atar, gelişir, düşmanlık ikliminde ise bir anda söner gider.Anonim

Bir adamın birçok hüner fen bilgi sahibi olduğuna bakma! Verdiği sözde duruyor mu? Vefası var mı? Asıl ona bak! Hakla ettiği sözleşmeyi yerine getiriyorsa insanlara verdiği sözde duruyorsa vefalıysa onu istediğin kadar öv! Onun iyi vasıflarını bir bir say! O senin övgünden saydığın meziyetlerden daha üstün bir kişidir.Mevlana

Vefasızın meclisinde bade içilmez.Ziya Paşa

Vefa güzelliktir, vefa fedakarlıktır , vefa paylaşımdır velhas vefa her şeydir.Anonim

Kimseden vefa görmesem de, vefa göstermeye devam edeceğim.Hz.Ali(ra)

Vefasız denmek için sevilmiş olmak lazım.Jean Racine

Tırnağın var ise başın kaşı. Kimseden kimseye vefa yoğ imiş.Karacaoğlan

Vefalı insan; birçok zararınızı da görse, bir iyiliğinizi unutmaz. Nankör insan; bir tek zararınızı görse, bütün iyiliklerinizi unutur.

Etkileyici Vefa Sözleri

İlginçtir vefa, zordur… Ölüm gibidir, yoktur dönüşü. Bir kere o çizgiden geçtin mi dönemezsin geriye, dönsen de bulamazsın eskisi gibi giderken bırakıp gittiklerini… Karşılığını aldıkça büyür vefa, kök salar kalbine. Karşılığını alamasa bile hemen kapatamaz kapılarını, kendi içinde çok savaşır tüm şansları tepmesine rağmen bir şans daha vermek için… Her seferinde açtıkça kapılarını vefa, bile bile kaçınılmaz olur cefa görmek…

Gönülde sevgi ve sadakat varsa. Serde mertlik ve ahde vefa varsa. Ser verilir, sır verilmez! Can verilir, yar verilmez! Bekleyene de bekletene de eyvallah!

Vefalı olmak, unutmamak değildir. Vefalı olmak için unutmak zorundayız. Vefa, bazen bir insanı, bir anı, bir durumu unutmaktır, o insana rağmen elbette, o ana, yaşantıya, duyguya, duruma gösterdiğimiz vefa sebebiyle.Haydar Ergülen

Aşk, bir gülün yaprağına düştü. İmdat ki sevilen unuttu, vefa yine sevene düştü.Sinan Yağmur

Vefayı hak eden muhakkak vefa görecektir. İnsanlardan da, onları yaratandan da…Nureddin Yıldız

Vefa ve minnet vicdanın belleğidir.Dücane Cündioğlu

İnsanlarda bir vefa görmedim. O yüzden de canı gönülden Allah’ın vefasını seçtim.Feridüddin Attar

Su üstüne yazdığın yazıdan vefa umarsan iki elini ısırarak dönersin. Rüzgar, insandaki heba ve arzudur.Mevlana

Vefa sözü verenlerden cefa buldum. Vefasız dünyada kimi gördümse, vefasız gördüm! İskender Pala

Vefa ile sadakat farklı şeyler. Güçlüler vefalı, acizler sadıktır.Murat Menteş

Bonus

Dostlarını daima vefa ile hatırla…

Arayan sen ol, bulan sen; tanıyan sen ol, kucaklayan yine sen…

Kula vefası olmayanın, HAKK’A vefası olmaz…!!!

Mevlana

Ölüler toprağa gömülür, hatıralar yüreğe

Toprak mı vefalı, yürek mi bilmiyorum….

Abdurrahim Karakoç

Vefa, arkada bıraktığını, giderken bir hiçe terk ettiğini yabana atmamaktır..

Vefa, dostluğun asaletine, bir merhaba sonrası edilen sohbetin bal gibi tadına

Kurulan hayallere ihanet katmamaktır…

Vefa, sadece ‘dost’ların vasfıdır! Unutmak ise ‘vefasız’ların harcıdır..

Kişisel çıkarlarına tutsak olmuş hoyratların vefadan nasibi yoktur !

Ve öğrendik ki;

Vefa ile dostluk ikiz kardeştirler

Anonim

Sana” yürümek düşer…

Çünkü; yol olur yeryüzü yürümeyi bilene…

Yeter ki; vakar olsun duruşun, özlemli olsun yürüyüşün!

“Yürümek” kavlin olsun, ahdin olsun, vefan olsun…

Vur kendini yollara..

İmdada sesin olsun, dara uzansın ellerin, zora dayansın bileğin..

Olur da sürçerse ayağın; dayandığın, güvendiğin her daim Rabbin olsun!

Hekimoğlu İsmail

Dostlarını daima vefa ile hatırla…

Arayan sen ol, bulan sen; tanıyan sen ol, kucaklayan yine sen…

Kula vefası olmayanın, HAKK’A vefası olmaz…!!!

Mevlana

Vefalı yabancıyı arkadaşmış kabul et.

Akraba vefasızsa düşmanın kabul et.

Zehir şifaysa eğer, onu panzehir say.

Eğer bal dokunursa arıymış kabul et.

Ömer Hayyam

Kim vefa yoluna merdane geldi

Oradan cömertliğe kalkıp yükseldi.

Ehvedi

Sabır ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Sabır ile ilgili güzel sözleri sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Sabır sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Sabır, güzel ahlakın ağırlık merkezidir. İmanın yarısı, ferah ve saadetin anah­tarıdır. Cennet nimetlerine kavuşturan büyük bir fazilettir. Sabır en büyük erdemlerdendir. Her şeyin bir olgunlaşma zamanı var. Her şey gelişir. Düşünceler bile zamana ihtiyaç duyar. Küçük insanlar olarak hayata bir talepte bulunduğumuzda, etkinin önce çevremize, sonra da ötesine yayılması için beklemeliyiz. Fevri davranmak ve anında sonuç istemek doğaya aykırıdır.

En Güzel Sabır Sözleri

Tesbihlerin ruhu sabırdır. Sabır, başlı başına bir tesbihtir. Tanrı yüzbinlerce kimya yarattı ama, insan sabır gibi bir kimya görmedi. Sabret , zira sabırla güçlük ortadan kalkar. Sabır, ferahlığın anahtarıdır. Tanrı, kendi eserine bakanın yanında var, zatına bakanın yanında ise yoktur. Tanrı’dan başkasına kavuşmak ona gitmekle olur. Halbuki Tanrı’ya sabır ile ulaşılabilir. Mevlana

İnsanın belli başlı iki günahı vardır; öbürleri bunlardan çıkar: sabırsızlık ve tembellik. Sabırsız olduğu için cennetten kovuldu, tembelliğinden geri dönemiyor, yo belki de sadece bir günahları var; sabırsızlık, sabırsızlıklarından ötürü kovulmuşlardı, sabırsızlıklarından ötürü geri dönemiyorlar. Franz Kafka

Sabrı tükenen adam, ruhuna hakim olamayan adamdır. İnsanlar arıya dönüp, açtıkları yara uğruna canlan vermesinler. Francis Bacon

Asıl hüner, afiyet ve bollukta sabretmesini bilmektir, bunun sabrı, onlara güvenip bel bağlamamaktır, hepsinin kendi elinde emanet olduğunu ve bir anda alınıp yok olabileceğini bilmektir.İmam-ı Gazali

Ey oğul, sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz, şunu da unutma, insanı yaşat ki devlet yaşasın.Şeyh Edeball

Sabır ile İlgili 10 Güzel Söz

Sabır ile tahammül arasındaki mesafe çok derindir ve sabır, çoğu kez zannedildiği gibi, boyun eğmeyi değil mücadeleyi gerektirir, ama ahlâkla mücadeleyi. Nazan Bekiroğlu

Sabır, nefsi emredilen şeyleri yapmaya mecbur kılmaktır. Bu da ibâdetlerin meşakkatlerine, belâlara ve günah dışındaki zararlara tahammülle gerçekleşir. İmam Nevevî

Ruhsal olgunluk için bir tutam acı, emek ve gözyaşı gerekir. Nefsinden feragat etmeyi bilmeyen kişi, kemalat dairesinden içeri adım atamaz. Olmak, sabır ister. Kemal Sayar

Sabır öyle bir iptir ki sen kopacak sanırsın o gittikçe güçlenir, sen bitecek sanırsın o gittikçe çoğalır. Hakan Mengüç

Sabır önceleri insana zehir gibi görünür, fakat bunu huy edinirsen bal olur. Şeyh Şadi Şirazi

Her söz için doğruluk, her doğruluk için iş, her iş için de sabır gerekir. Hatimi Esam

Sizler hoşlanmadığınız şeylere sabır göstermedikçe sevdiğiniz şeyleri elde edemezsiniz! İmam Gazali

Bir anlık sabır insanı büyük felaketlerden kurtarabilir, sabırsızlık göstereceğin bir tek an bütün bir yaşamı mahvedebilir. Çin Atasözü

Seni sevmeyene asla sabır gösterme. Çünkü sabrının adı yüzsüzlük, fedakarlığın adı eziklik, sevginin adı kişiliksizlik olur. Boris Vian

Ayın gece sabretmesi, onu apaydın bir hale kor. Gülün dikene sabrı, onun güzel kokulu bir hale gelmesine sebep olur. Peygamberin münkirlere sabretmesi onları Allah hâsı yapmıştır. Mevlana

Zafer acıya katlananındır zora başvuranın değil, şiddet uçuruma açılan bir yol, sabır hakikate. Cemil Meriç

Anlamlı Sabır Sözleri

Yeterince sabır ve kararlılık gösterebilirseniz, şans eninde sonunda yüzünüze gülüyordu. Fakat insanların çoğu, yeterince bekleyecek sabrı gösteremediklerinden, hemen vazgeçerek kendilerini mutsuzluğa mahkum ediyorlardı. Charles Bukowski

Kahveyi yavaşça karıştırdı. Dediklerine göre kahve aşk gibiydi, ne kadar sabır ve özen gösterirsen tadı o kadar güzel olurdu. Elif Şafak

Sabırla yapılan her iş, ancak sabırla tadılabilir. Ahmet Hamdi Tanpınar

Kendine bağlı kal ve sebat et, hiç taklit etme, sana huzuru senden başkası veremez. Alexis Carrel

Ve önemli olan yaşanılan “an”dır. Onu ibadet, sabır, anlayış, tevazu ve merhamet ile anlamlı hale getirmek mutluluğun ta kendisidir. Cahit Zarifoğlu

Yalnızca ateşli bir sabır ulaştırır bizi muhteşem bir mutluluğun kapısına. Pablo Neruda

Beklemeyi bilen insan, her şeyi elde edebilir. Benjamin Disraeli

Sabrın sonu selamet, Sabır hayra alamet, Bela sana kahretsin; Sen belaya selam et! Necip Fazıl Kısakürek

Eğer sorsanız: ‘Sessizlik nedir?’ Cevap veririz: O Büyük Ruh’ un sesidir. Yine sorsanız: ‘Sessizliğin meyveleri nelerdir?’ Cevap veririz: ‘Kendi kendini kontrol, gerçek cesaret demek olan metanet, sabır, vakar ve saygı. Kızılderili Atasözleri

Küçük olaylar karşısında sabırlı olmazsan, büyük planları gerçekleştiremezsin. Çin Atasözü

Aklı başında insanların sebat ve metaneti, arzu ve heveslerini gönüllerinde hapsetmek sanatından başka bir şey değildir. La Rochefaucauld

Ne kadar sabırlı olduğunuzu, çocuklardan öğrenebilirsiniz. Franklin P. Jones

Şükürle sabır birer binek hayvanı olsalardı, hangisine daha önce bineceğimi kestiremezdim. Hz. Ömer

Yalnız basit şeyleri tam ve mükemmel yapmaya sabırları olan insanlar, güç şeyleri kolaylıkla öğrenme becerisini kazanabilirler. Friedrich Schiller

Etkileyici Sabır Sözleri

Şimdi sabır; bir de unutma ki sabır en ulu şeydir ve başka her şeyin ötesinde sabırsız ya da sabrı tükenmiş olmak gibi herhangi bir şeyden kaçınmalıyız. James Joyce

İşte ey sabırsız nefsim! Sen üç sabır ile mükellefsin. Birisi: Taat üstünde sabırdır. Birisi: Masiyetten sabırdır. Diğeri: Musibete karşı sabırdır. Bediüzzaman Said Nursî

Büyük başarıların sahipleri, küçük işleri titizlikle yapabilme sabrını gösteren kişilerdir. Friedrich Schiller

Dünyada sadece sevinç olsaydı, cesur ve sabırlı olmayı asla öğrenemezdik. Helen Keller

Kendini güçlükler karşısında sabretmeye alıştır; çünkü haksızlık karşısında hak için sabretmek en iyi ahlaktır.Hz. Ali (r.a.)

Ben fikirleri olan bir adamım; fikir üretirim ama benim fikirlerimi hayata geçiren o insanlara da hayranım. Elbiseleri dikerken saatlerce vakit harcıyorlar. Benim fikirlerim onlarda yok ama onların sabrı da bende yok. Karl Lagerfeld

Bir hizmette bulundu isem, bu çalışmaktan ve sabırla düşünmekten başka bir şey değildir. Isaac Newton

Sabır acıdır; amma meyvesi tatlıdır. Jean J. Rousseau

Sabır ve zaman, şiddet ve öfkenin yapabileceğinden çok daha fazla iş başarır. La Fontaine

Yaptığın işte sabırlı olursan; her ne iş yaparsan yap tamamlarsın. Lao Tzu

Deha sabırdır, sabır ise acı bir bitkidir, fakat meyvesi tatlıdır. Buffon

Sabır ve zamandan kuvvetli bir şey yok: Her şeyi bunlar yapar. Leo Tolstoy

Geç yetişen ağaçlar en iyi yemiş verenlerdir. Moliere

Beklenmeyi öğren, ya etrafındaki şeyler değişir ya da kalbin. Michael Sailer

Özlü Sabır Sözleri

Tahammülde bir fazilet vardır ki; çoğu zaman, başarının zaferinden büyüktür. Samuel Smiles

Sebat sayesinde zaman, en büyük değer taşıyan neticeler doğurabilir. Samuel Smiles

Arada bir insan yapımı olmayan bir şeye dikkatle bak; bir dağ, bir yıldız, akan bir nehrin kıvrımları, o zaman bilgeliği ve sabrı bileceksin, daha da ötesi bu dünyada yalnız olmadığını…Sidney Lovett

Sabır, acelenin panzehiridir. Susanna Tamaro

Sabrı öğrenmek de, sabır işidir. Stanislaw J. Lee

Dünyanın en güçlü işi, bir şeyin nasıl yapılacağını bilirken, başka birinin nasıl yapamadığını ses çıkarmadan seyretmektir. T. H. White

Sebat uzun ve tek bir yarış değildir, birbiri ardına yapılan pek çok kısa yarışlardan oluşur. Valter Eliot

Sabırlı kuş, bütün kuşlardan daha iyi uçar. Mevlana

Hayatın büyük üzüntüleri için cesarete, küçükleri için de sabır ve dayanıklılığa sahip olunuz. Victor Hugo

İnsan beklemeyi, genellikle artık bekleyecek bir şeyi kalmadığı zaman öğrenir. Voltaire

Azim başlamak, sabır bitirmek için gereklidir. Nevzat Tarhan

Ey Müslüman, edep nedir diye arar sorarsan bil ki edep, ancak her edepsizin edepsizliğine sabır ve tahammül etmektir. Mevlana

Bonus

Sabır, incecik sırat;

Murat içinde murat

Sabır Hakka tevekkül.

Sabır Hakka itimat.

Necip Fazıl Kısakürek

Sabır nedir bana sor:

Zaman bir kuşak gibi;

Sarıl sarıl bitmiyor.

Cahit Sıtkı Tarancı

Zenginlik ile ilgili güzel sözler

Zenginlik ile ilgili güzel sözleri sizler için bir araya getirdik bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Zenginlik sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Şüphesiz zenginlik nimet, yoksulluk beladır. Gerçek zenginlik sadece ruhun içsel zenginliğidir, geri kalan ne varsa, kazançtan çok bela getirir. Fakat zenginliği bela, yoksulluğu nimet haline getirmek de insanın elindedir. Şükürsüz ve zekatsız zenginlik bela olacağı gibi sabırla ve tevekkülle katlanılmış yoksulluk nimet haline gelebilir. Asıl zenginlik, mal çokluğu değildir; gerçek zenginlik ancak gönül zenginliğidir.

En Güzel Zenginlik Sözleri

İnsanlar önce para kazanmak için sağlıklarını, sonra da sağlıklarını kazanmak için paralarını verirler.Eflatun

Bir adamı zengin yapan kalbidir. Zenginliği, nelere sahip olduğu değil, kim olduğudur.Henry Beecher

Her şeyden yeteri kadarına sahip olmak zenginliktir. Fakat bireysel tatmini elde etmek, gerçek zenginliktir.Lao Tzu

Benim üç hazinem vardır, onları gözbebeğim gibi saklarım; birincisi sevgidir, ikincisi kanaatkarlıktır, üçüncüsü tevazudur. Yalnız aza kanaat eden insan cömerttir, mütevazı olan da insanları iyi yönetir.Lao Tzu

Benim zenginliğim; servetimin büyüklüğünde değil ihtiyaçlarımın küçüklüğündedir.Brotherton

Zenginlik gübre gibidir, yalnız saçıldığında yararlı olur.Çin Atasözü

Zenginlik ile ilgili 16 Güzel Söz

Zenginlik ve ihtişam mutluluk için yeterli sayılamaz. Nice kıt kanaat yaşayan insan tanıdım ki altına hükmedenlerden daha talihliydiler. Nice insan da tanıdım ki masallardaki kadar zengindiler ama mutsuz öldüler.İskender Pala

Elbette zenginlik ve şan istersiniz; her insan ister bunları. Asıl soru şu: Nelerden vazgeçebilirsiniz? Konfüçyüs

Bir devlette zenginlik ve zenginler baş tacı olunca, doğruluğun ve doğru insanların şerefi azalır.Platon

Zenginlik bir canavardır. Bunu finansal anlamda kontrol etmeyi öğrenmek insanın bir ayını alır. Psikolojik olarak kontrol etmekse uzun yıllar.John Fowles

Zenginlik bize ne iyilik eder ne kötülük; her ikisi için de malzeme verir.Montaigne

Para peşinde koşan insanlar yeteneksiz insanlardır. Yetenekli insanlara para zaten akar.Salvador Dali

Zengin adam, elindekini yeterli görendir.Ralph Waldo Emerson

Bir budala para kazanabilir, ama onu sarfetmek için akıllı olmak lazımdır.C.H. Spurgeon

Paranın değerini anlamak isterseniz, borç almaya çalışın.Benjamin Franklin

Paradan daha önemli şeyler vardır. Ancak onları satın almak için de para gerekiyor.Grazia

Diş ağrısı çekenler, dişleri sağlam olanları, yoksulluk çekenler, çok parası olanları mutlu sanır.Bernard Shaw

Para, açlığı giderir, mutsuzluğu değil. Yemek, mideyi doyurur, ruhu değil.Bernard Shaw

Servetin batırdığı insan sayısı, kurtardığından fazladır.Francis Bacon

Bir parça altın, karayı ak, çirkini güzel, adaletsizi adil, soysuzu soylu, yaşlıyı genç, alçağı yiğit yapmaya yeter.William Shakespeare

Para iyi bir hizmetçi, kötü bir efendidir.Alexandre Dumas

Para her şeyi yapar diyen adam para için her şeyi yapan adamdır.Benjamin Franklin

Anlamlı Zenginlik Sözleri

Zenginliği olmayan adamı, adamlığı olmayan zengine tercih ederim.Plutarchie

Zenginlik ile fazilet terazinin iki kefesine konmuş iki sıklet gibidir. Birinin yükselmesi, mutlaka o birinin alçalmasını gerektirir.Eflatun

Mal mülk arttıkça istekler de artar. Kişi sahip olduklarının zevkine varacağına, henüz sahip olmadıklarının özlemini duyar.Debs

Zengin olmak istersen, yalnız para kazanmayı değil, en ziyade idare etmenin yollarını öğren.Benjamin Franklin

Başkalarına mutluluk vermeden, mutlu olmaya; bir servet yaratmadan, zengin olmaya hakkımız yoktur.Bernard Shaw

Herkesin zengin olduğu yerde zenginlik; herkesin yoksul olduğu yerde yoksulluk yoktur.İlhan Selçuk

Zamanlarının büyük kısmını para kazanmak ve harcamakla geçiren kişiler, sonunda en çok istediklerinin satın alınamayacak şeyler olduğunu anlarlar.Thomas Fuller

Huzur dolu bir kalple bir parça ekmek, vicdan azabı ile beraber olan zenginlikten bin kere daha iyidir.Amenemope

Ne kadar zengin olsan, ancak yiyebileceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırsan, alabileceğin su kadar alırsın, gerisi kalır.Mevlana

Zenginlik büyük bir muallimdir; ama meşakkat daha büyük bir muallimdir. Zengin olmak zihni şımartır, yoksul olmak ise kuvvetlendirir.William Hazlitt

Cumhuriyetler zenginlik, diktatörlükler de yoksulluk yüzünden yıkılırlar.Montesquieu

İnsana paraya davranır gibi davrananlar onu harcamak için kazanırlar.Anonim

Her kim ki kazanmazsa bir ekmek parası, dostunun yüz karası düşmanının maskarası.M.Akif Ersoy

Zengin denizciler, yoksul çobanları sevindiren yağmura küfrederler.Edmund waller

Paranızı ihtiyacınıza göre değil, kazancınıza göre harcayınız.Amerikan Atasözü

Hiçbir iyi insan, ansızın zengin olmaz.P.Syrus

Mal ve para başta külah gibidir; külaha sığınan keldir.Anonim

Etkileyici Zenginlik Sözleri

Bir ülkede akıl ve sanattan çok, servete değer verilirse, bilinmelidir ki, orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır.Büyük Frederik

En zengin adam, aklını başında taşıyandır.Lokman Hekim

Buldum bilmedim, bildim bulamadım, parada vefa olsa elden ele dolaşır mıydı? Azeri Atasözü

Oğlum! Helalinden kazanarak fakirlikten kurtulmaya bak; çünkü fakir düşen kimse şu üç beladan kurtulamaz:1.Dini zayıflar, 2. Aklı zayıflar, 3.İnsani duygularını yitirir. Bu dertlerin en kötüsü üçüncüsüdür. Daha da kötüsü insanların onu hafife almalarıdır.Lanman

Madem ki bu zenginlikler senin, neden öteki dünyaya götürmüyorsun? Benjamin Franklin

Hayat kısadır, insan zenginliğini kullanmaya ne kadar erken başlarsa o kadar iyidir.Samuel Johnson

Servet ve refah muhakkak ki, insanın yüksek kültürü için lüzumlu şeyler değildir. Eğer öyle olsaydı, dünya, aşağı tabakadan yetişen insanlara bağlı olmazdı.Samuel Smiles

Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz.Atasözü

Akıl zenginleri, para zenginlerine acırlar.Victor Hugo

Servet; cesur ve atılganların yüzüne güler.Virgilius

Zengin olmayı şiddetle arzu ederiz ve bu yüzden köle haline geliriz.Alain

Çok kişi zenginlikten yoksulluğa düşen dostlarından yüz çevirir.Dostoyevski

Paranızı hala sayabiliyorsanız, gerçekten zengin değilsiniz demektir.Paul Qetty

İnsanlar daima malik olduklarından daha fazlasına sahip olmak isterler. Yeryüzünde açlıktan ölenlerin sayısı, tokluktan ölenlerden çok daha azdır.Heognis

Zenginlik ve şeref, herkesin istediği şeylerdir. Eğer bunlar doğru bir yolda kazanılmazsa, çabuk kaybedilir.Konfüçyus

Şaşarım o kimseye ki, korktuğu yoksulluğa karşı koşup durur; arayıp istediği zenginlik, elinden yiter gider. Dünyada yoksullar gibi yaşar, ahretteyse, zenginlerin sorusuyla sorguya çekilir.Hz.Ali

Gerçek servet bir duygudur. Bir bolluğa sahip olma duygusudur.Anthony Robbins

Özlü Zenginlik Sözleri

Parasız düşünür, ama paralı iki misli düşünür.Dostoyevski

Sizi geçindirecek kadar az olan bir servet, sizi azdırıp, gaflete düşüren büyük servetten daha iyidir. Biliniz ki iyilik çürümez ve kötülük unutulmaz.Ebud Derda

Parasız kalmanın dehşetini duymamış adamlar, harp ateşini tatmamış askerlere benzerler.R.H. Karay

Fakirlere yapabileceğin en büyük iyilik onlardan biri olmaktır.Doug Wead

Yalnızca iyi niyete sahip olsalardı, iyiliksever kişileri kimse hatırlayamayacaktı. Bunun yanında onların paraları da vardı.Margaret Thatcher

Nezaket para ile alınmaz, ama her şeyi satın alır.Lady Mary Mantaou

Fakire yardım eden, Tanrı’ya borç vermiş gibidir.Alfred Vigny

Namuslu, zengin olur; fakat yavaş yavaş.Grillparzer

Zenginler, ahlak bozukluklarını en iyi keşfederler; fakirler de fazileti.Francis Bacon

Paranın satın alamayacağı bir şeye sahip oluncaya kadar zengin değilsiniz.Garth Brooks

Zenginlerin zevkleri fakirlerin gözyaşları ile satın alınır.Thomas Faller

Milletlerin zenginliği, ipek, pamuk ya da altın değil, insandır.Richar Hovey

Okuldaki eğitim, hayatınızı idame ettirmenizi sağlar Kendinizi eğitmeniz ise, size bir servet kazandırır.Jim Rohn

İnsanlar servete hiç doymazlar. Gittikçe artan zenginliklerine, ‘Artık yeter’ diyemezler.Aiskhylos

Gerçek zenginlik; mal çokluğu değil, göz tokluğu ve gönül zenginliğidir.Hz. Muhammed (sav)

İstediğiniz şeye sahipseniz zenginsiniz, onsuz yapabiliyorsanız daha da zenginsiniz.John Dryden

Gönül eli bol olmadı mı, zengin; pis bir dilencidir.Spinoza

Bonus

Para yiyecek alır ama; iştah alamaz.

Para yatak alır ama; uyku alamaz.

Para bir ev alabilir ama; yuva alamaz.

Para lüks şeyler alabilir ama; kültür alamaz.

Para eğlence alır ama; mutluluk alamaz.

New Age

Tecrübe ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Tecrübe ile ilgili güzel sözleri sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Tecrübe sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Tecrübe yalnızca yaşamakla edinilmez. Binlerce kez aynı şeyi yaşayıp anlamaya çalışmayan insanlar var. Tecrübe yaşadıklarımızdan çıkarım yapmak, daha sonraki seferlerde işimizi kolaylaştıracak bilgiyi edinmek ile ortaya çıkar. Bir insanın ömrü, her şeyi tecrübe etmeye yetmez ve bir asırlık tecrübe de yine bir insan için kafi değildir. Dolayısıyla arif olanlar her şeyi kendi nefsinde tecrübe etmeye kalkışmaz. Yaşanmışlardan ibret ve nasihat alırlar.

En Güzel Tecrübe Sözleri

İnsanlar dünyayı terk ederken ise elleri her zaman açıktır ve sanki şunu demek isterler: Hiçbir şey benim kontrolümde değil, yanımda götürebileceğim tek şey anılarım, geride bırakacağım tek şey ise tecrübelerimdir. Paulo Coelho

Yaşlanarak değil, yaşayarak kemale erilir; zaman insanları değil, armutları olgunlaştırır. Yapmadıklarımdan ya da yapamadıklarımdan değil, yaptıklarımdan pişman olmayı tercih ediyorum. Peyami Safa

İnsanlar yavaş yavaş inanmamayı, güvenmemeyi, sevmemeyi ve kronik şüpheci olmayı öğrenir. Bu gerçekleştiğinde artık ne yazık ki çok geçtir. İnsanların ‘tecrübe’ dediği şey budur. Kalbiyle bağlantısını kaybetmiş bir insana ‘tecrübeli’ denir. Anonim

Başkalarının hayatından ders alın. İnsan bütün hataları kendi yapacak kadar uzun yaşamıyor. Eleanor Roosevelt

Tecrübelerini biriktirmeyen, kendinden sonrasına aktarmayan kişiler ve toplumlar aynı hataları yapmak zorundadırlar. Aynı dersten devamlı sınıfta kalırlar. Bu da büyük bir zaman kaybını doğurur. Tarih, ders almayanlar için kendisini tekrarlamaktan öteye gidemez. Yılmaz Ulusoy

Tecrübe ile İlgili 11 Güzel Söz

Bir insanın akıllı davranabilmesi için üç yol vardır: birincisi, iyi düşünmektir, bu en soylusudur. İkincisi, taklit etmektir, bu en kolaydır. Üçüncüsü, denemiş olmaktır, bu en acısıdır. Konfüçyus

Her ilke bir yargıdır, her yargı tecrübenin sonucudur ve tecrübe sadece algıların çalışmasıyla elde edilir. Marquis De Sade

Hayattaki zorlukları düşmanımız değil de tecrübe edinebileceğimiz kaynaklar olarak görmek daha faydalı değil midir? Paulo Coelho

Ders almak değildir anlamak. Tecrübe asla! Kıyasla da varılmaz bu noktaya. Sadece anladığının farkında olmaktır gereken. Hakan Günday

Yalnızca yapmış olduklarımızdan değil, kaçındığımız işlerden de sorumluyuz. Moliere

Tecrübe okulunun öğrenim ücreti yüksektir; ama akılsızlara bir şeyler öğretebilen, başka okul da yoktur. Jonathan Swift

İster acı ister tatlı olsun; her tecrübe, ruhun bir kısmına şekil verir. Antoine De Saint-Exupéry

Kim tecrübelerden ders alır ve tecrübeler kendini olgunlaştırırsa, ona akıllı; kim tecrübelerden bir şey anlamazsa, ona ahmak ve câhil denir. İmâm-ı Gazâlî

Yeni süpürge iyi süpürür, ama köşeleri bilen de eskisidir. İrlanda Atasözü

İnsanın varlığı sırla kuşatılmıştır. Bizim dar bilgimiz ve tecrübemiz sınırsız denizlerde bir küçük adadır sadece. John Stuart Mill

Bütün sahip olduğumuz bilginin tecrübe ile başladığına şüphe yoktur. Immanuel Kant

Anlamlı Tecrübe Sözleri

Sadece tecrübe sayesinde bir şeyler öğrenebiliriz ve hiçbir zaman bir olayı akıl yoluyla tamamen kavrayamayız. Friedrich August von Hayek

Bilgelik ve tecrübe insanı olduğundan farklı birine dönüştürmez. Zaman insanı olduğundan farklı birine dönüştürmez. İnsanı olduğundan farklı birine dönüştüren tek şey sevgidir. Paulo Coelho

Tecrübenin en büyük gayesi, bize vazifelerimizi öğretmektir. Auerbach

Tecrübe çok acımasız bir öğretmen; önce sınavı yapıyor, dersi sonra öğretiyor. Vernon Law

Tecrübe çok önemli bir yol göstericidir. Paha biçilmez bir değerdir. Yaşadıklarımız ve onların bıraktığı izler, acılar çekerek öğrendiğimiz, üzerinde düşünerek bir karara vardığımız anlar, dakikalar, saatler ve günler tecrübelerimizi oluşturur. Yılmaz Ulusoy

İnsan her fırsatta yeni, farklı ve sıradışı şeyler ya da farklı bir deyişle daha önce denemediği şeyler denemeli ki, yeni tecrübeler edinmiş bir kişi olabilsin. Yılmaz Ulusoy

Tecrübe, bir insanın başından geçenler değil, başından geçenlerin bıraktığı izlerdir. Henry Huxley

Tecrübe düşüncenin çocuğudur. Düşünce işi eylemin çocuğu. Biz insanlar kitaplardan öğrenemeyiz. Ralph Waldo Emerson

Bir insanın tecrübesini başından ne geçtiği değil, başından geçenlerden nasıl yararlandığını gösterir. Henry Huxley

İnsanın kazandığı tecrübeler, ölçü ile yapılan giysilere benzerler; kim kazanmışsa yalnız ona yararlar. Carlo Levi

Tecrübeler, en iyi öğretmenlerdir; yalnız, okul masrafları biraz çoktur. Thomas Cariyle

Kendinle barış, geçmişinle yüzleş, hatalarını kabullen. “Keşke”deme artık. Bırak yanlışların büyütsün seni, tecrübe olsun yaşadıkların. Anonim

Tecrübe göstermiştir ki felsefenin başlaması hiçbir şekilde zor değildir. Alakası yok. Felsefe hiçlikle başlar, dolayısıyla da her zaman başlayabilir. Soren Kierkegaard

Etkileyici Tecrübe Sözleri

Bir kadını olmak, bir kadın tarafından sevilmek o kadar tabii bir şeydi. Kendisinden yüz binlerce sene evvel başlayan bir tecrübe idi.Fakat ölüm gibi, hastalık gibi, ancak şahsımızda duyduğumuz zaman tamamlanan bir tecrübe… Belki de böyle olduğu için bizi kendi içimizde etrafımızdan ayırıyordu. Ahmet Hamdi Tanpınar

Acaba dünyada, başkalarının tecrübelerinden istifade edecek kadar akıllı bir insan var mıdır? Voltaire

Hayatta yenilmiş kazıkların bileşkesine tecrübe denir. Anonim

Akıllı, seçme insanlar, mütevazı olurlar. Meyveleri olgunlaşmış ağaçların başlarını yere eğdiği gibi. Şeyh Sadi Şirazi

Herkes mesleğinde ve hayatında, birçok karanlık yoldan geçmek mecburiyetindedir; ancak bu yolları, elinde bir ışık olmadan geçmeye çalışmaktansa, başkalarının tecrübe meşalelerinden istifade ederek yürümek, daha kolay ve daha karlı değil midir? Cohn Wanamaker

Tecrübe, ruhu ve kalbi iyileştirir. Alman Atasözü

Acı ve hastalık, hüzün ve keder… bunlar da hayatın bir parçasıdır. Bunlar da ders ve tecrübe olur. Mehmed Uzun

Yanlış yapmayan insan yoktur; insanlık yanlışını kabul ve düzeltmekle olur. Albert Einstein

Hiçbir insanın bilgisi, edindiği tecrübenin ötesine geçemez. John Locke

Tecrübe tarak gibidir; hayat insana verir ama kel olduğu zaman. Belçika Atasözü

Tecrübe, okulların en gelişmişidir, o okulda, aptallar bile bir şeyler öğrenirler. Benjamin Franklin

Hayatın türlü çağlarına hep taptaze geliriz ve yaşamımız ne olursa olsun, çok kere tecrübeden yoksun bulunuruz. La Rochefaucauld

Tecrübe ettiğim kadarıyla kişinin kendisi değişmeden etrafının değişmesi mümkün değil. Doğan Cüceloğlu

Düşünce, zamana bağlı olan tecrübe ve bilgiden doğar. Zaman, insanın psikolojik düşmanıdır. Davranışımız, bilgiye, dolayısıyla zamana bağlıdır, işte bu yüzden insan daima geçmişin kölesidir. Jiddu Krishnamurti

Özlü Tecrübe Sözleri

İyi kararlar tecrübe sayesindedir, tecrübe ise kötü kararlar sayesinde. Will Rogers

Hayat ya cesur bir tecrübedir ya da hiçbir şey değildir. Helen Keller

Tecrübe bir gözlüktür, onların sayesinde ikinci defa daha iyi görürsünüz. Henrich Ibsen

İlk izlenim çok önemlidir. İlk iki dakika kocaman bir yüreği var sanırsın. Sonra bir ömür o yürekte, ilk iki dakikayı ararsın. İlhan Berk

Gönül ilişkilerimde edindiğim tecrübe erkeklerin daha çok acı çektiği. Aslında bu acı karşılıklıdır. Kadının çektiği acı gerçektir ama erkeğin acısı fazladır. Franz Kafka

Hayata yapılacak o kadar çok hata var ki, aynı hatayı yapmakta ısrar etmenin anlamı yok. Jean-Paul Sartre

Gelişmek, bir kitaba sığdırılmış sloganları ezberlemekle olmaz; hayatın duvarlarına çarpa çarpa, yaşayarak, tecrübe ederek, yaşadıklarını öğrenerek gerçekleşir. İbrahim Tenekeci

İtiraf ederim ki, tecrübe daima bir şey öğretir; fakat sadece bundan sonra yaşayacağımız zamana faydası vardır. Ölme zamanı gelince, nasıl yaşamak gerektiğini anlamanın ne değeri var? Jean-Jacques Rousseau

Herkes, seni göründüğün gibi algılar, sadece bazıları gerçekte ne olduğunu tecrübe ederler. Niccolo Machiavelli

Suya bir kez kanmış olmak, bir kez daha susamamak anlamına gelmiyor ki. Kalbin mucizesi, tekrarlanmaz zannedileni bir kez daha tecrübe edebilmesi. Nazan Bekiroğlu

Hayatı tecrübe etme şeklinizi ve bulunduğunuz ruh halini inançlarınız belirler. Howard Falco

Tabiat, çoğunca dosttur. Düşman gibi gözüktüğü zaman bile insanoğluna kudretini ve kuvvetini tecrübe imkanları veren, yüz vermez bir babadır. Sait Faik Abasıyanık

Hürriyeti öğretebilmek için bazen diktatörlük gereklidir. Sen, bin sene hürriyeti hiç tecrübe etmemiş bir topluma, hürriyeti bir tercih olarak takdim edemezsin. Hüsrana uğrarsın. Bugün dahi Türk toplumunun hür olmayı öğrendiğini zannetmiyorum. Siyasi tercihler bunu gösteriyor. Lider arıyor, çoban arıyor kendine insanımız… Halbuki Atatürk; “bundan kurtulun!” diyor. Celal Şengör

Kıskançlık ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Kıskançlık ile ilgili güzel sözleri sizler için bir araya getirdik bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Kıskançlık sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Kıskançlık, anlayışlı olmanın, sempati duymanın, cömertliğin tam zıddıdır. Kıskançlık insan karakterine asla bir şey katmadığı gibi, hiç kimseyi büyük ve iyi bir insan da yapmamıştır. Gerçekte kıskançlık, insanı öfkeden dolayı kör eden, şüpheden dolayı küçülten ve imrenmeden dolayı katılaştıran etkenlerin başında gelir.Emma Goldman

En Güzel Kıskançlık Sözleri

Şeytanda insandaki özelliklerin birisi hariç hepsi vardır. Şeytanda eksik olan tek nimet aşk. Şeytanın insanı çekememesi aşksızlığındandır.Şemsİ Tebrizi

Herkes, hayatın binlerce şeklinden yalnızca birini tanıyabilir. Başkasının mutluluğunu kıskanmak çılgınlıktır; insan o mutluluktan faydalanamaz ki. Mutluluk hazır bir şey değildir, herkes kendi şekillendirir.André Gide

Kıskanmak bir ölçüt değil, seven insan kıskanır yorumu doğru değil. Seven değil sahip olmak isteyen kıskanır. Sevmek… Sahip olmak… Çok farklı şeyler.Doğan Cüceloğlu

Türk erkeğinin dünyanın en kıskanç erkeklerinden biri olmasının sebebi; sevgililerine değil, kendilerine güvenmediklerindendir.Aziz Nesin

Dünya böyle, hiç kimse başkasının ne çeşit olursa olsun, meziyetlerini ona bağışlamıyor, bunları elinden de alamadığı için küçültüyor, inkar ediyor ya da tersini söylüyor.Goethe

Kıskançlık ile ilgili 11 Güzel Söz

Kıskançlık ateşinin ortasında kalan, sonunda kendine yöneltir zehirli iğnesini, tıpkı bir akrep gibi.Friedrich Nietzsche

Gelişmiş bir insanda olmaması gereken bir duygudur kıskançlık. Çarpık ve iğrenç bir duygudur. Kıskançlık, giymeleri için çamaşırımı, sigara içmeleri için ağızlığımı kimseye vermediğim bir eşya düzenini yansıtır; insana, bana ait bir eşyaymış gibi bakışı yansıtır.Nikolay Gavriloviç Çernişevskiy

Kıskanmak yaşamda kendimize saklamak istediğimiz kişiye önem vermektir. Kıskanmak, imrenmek değildir. İmrenmek bir başkası olmak istemektir. Kıskançlık cömerttir, ötekinin ben olmasını isteriz.Carlos Fuentes

Kıskanç insan, başkalarını küçük düşürmek isteğiyle kendini gözden düşüren zavallıdır.Archibald Rutledge

Kıskançlık, ifrata varmazsa faydalıdır, yaşamaya hevesimizi çoğaltır ve rakiplerimiz, dostlarımızdan fazla ile yararlar. Onları iyi seçmek lâzımdır. Ben zeki bir düşmanı, ahmak bir dosta tercih ederim.Peyami Safa

Evlilik ve ona eşlik eden sahip olma duygusu ve kıskançlık, ruhu tutsak eder.Irvin D. Yalom

Kıskanç daha çok sever ama kıskanç olmayan daha iyi sever.Moliere

Kıskanmak, yerden, gökten, gözden, gönülden bela çağırmaktır.Muhammed Bozdağ

Malı makamı kıskanmak, kedilerin kılçık kavgasına katılmak gibidir.Muhammed Bozdağ

Biraz kıskançlık duyarsanız, yaşarken ölmenin ne demek olduğunu anlarsınız.Will Oursler

Kim daha güzelse kıskançlığı daha fazla olur. Kıskançlık ateşten meydana gelir.Mevlana

Anlamlı Kıskançlık Sözleri

Kıskançlık daima sevgiyle beraber doğar; fakat her zaman sevgi öldükten sonra ölmez.La Rochefaucauld

Kıskançlık, insanı kötüleri değil iyileri kötülemeye yöneltir.Chaleaubriand

Kıskanılmayan, imrenilecek bir fazileti olmayandır.Aeschylus

Kıskançlık herkeste ortaya çıkan bir duygu değildir. Özgüveni yüksek, kendi kendine yeten insanlar kolay kolay kıskançlığa esir olmazlar.Kemal Sayar

Pek az kişi, iyi talihli bir dostun başarılarını kıskançlık duymadan kutlayabilir.Aeschylus

Kıskançlık, duyguların en korkuncu olduğu kadar, en aldatıcısıdır da.Will Oursler

Kıskançlık siyasi bölünmenin sebebidir.Democritus

Kıskançlıkla kuruntunun gözleri, son derece keskindir.Goethe

Kıskançlık, kendini peydahlayan kendi kendini doğuran bir canavardır.Tolstoy

Başkalarının iyi haline bakıp üzülme, senin haline de bakıp kıskanan çok kişi vardır.Russy Rubutin

Pek az kişi vardır ki iyi talihli bir dostun başarılarını, kıskançlık duymadan kutlayabilsin.Aeschylus

Etkileyici Kıskançlık Sözleri

Kıskançlık kimliksizleştirmektir. İlişkinin haritasını yok saymaktır. “Seven kıskanır” sözü büyük bir aldatmacadır. Seven insan kıskanmaz, sahiplenir. Seven insan kimseye kıskançlık prangası vurup sevdiğini köleleştirmez, kuklalaştırmaz.Hakan Mengüç

Kıskançlık insanların kendilerini ne kadar mutsuz hissettiklerinin göstergesidir; başkalarının ne yaptıklarıyla fazlaca ilgilenmeleri de ne kadar sıkıldıklarını gösterir.Allan Percy

Kıskanılmayan, imrenilecek bir fazileti olmayandır.Aeschylus

Yoksul olup da kıskanç olmayanlar onurlu kişilerdir.Henry Arlington

Gurur, kıskançlık ve hırs, insanların kalplerini ateşleyen üç ateştir.Dante Alighieri

Kıskançlığımız, kıskandığımız kişilerin mutluluğundan daha uzun ömürlüdür.La Rochefaucauld

Kişi, diğer kişilerin başarılarını düşünmez ise yaşamda canlı olarak kalır.Lao Tzu

Kıskançlık, insanı alçaltan ve küçülten bir duygudur.Tolstoy

İnsan, ancak bir başkasına ait olan erdem için kıskançlık duyar.Spinoza

Ülke değiştirmekle kıskançlık, cimrilik, kararsızlık, korku, tutku bizi bırakmaz.Montaigne

Kıskançlık, bütün fenalıkların en büyüğü ve ona sebebiyet veren kimselere en az merhamet edenidir.La Rochefaucauld

Haset eden kadar, zalim olduğu halde mazluma benzeyen birini görmedim. O her zaman nefsi daralmış; içi, keder ve düşünceden sıkıntılı, kalbi kırgın, hayatına küsmüş bir hal üzere bulunur.Hukema’dan

Kıskançlık, insanın ruhunu küçük düşürme korkusundan, hor görülme, gülünç olma korkusundan doğar belki de.Maksim Gorki

Özlü Kıskançlık Sözleri

Kıskançlık nöbetleri bir kez başlamasın, başladıktan sonra hiçbir engel tanımaz; amacı yalnızca yok etmek ve bitmemek için durmaksızın çaba harcamaktır.Tolstoy

Hayranlık mağlûp olmuş bir kıskançlıktır. Yani kıskançlık gıptaya, gıpta hayranlığa yerini verir. Dibinde kin vardır. Gitgide, hayranlığın zaafa uğradığı anlarda bu kin ortaya çıkar.Peyami Safa

Sevgi teleskoptan bakar, kıskançlık ise mikroskoptan.John Billings

Kıskanç olmayan insan bulmak, çıkar düşkünü olmayan insan bulmaktan daha güçtür.La Rochefaucauld

Nerede devlet ve muhabbet var, nerede hal var makam var, orada kıskançlık vardır.Nazan Bekiroğlu

Kıskançlık temayüllerimize şiddet veren mücadele ihtirasının en meşru ve tabiî hallerinden biridir, herkeste vardır, fakat çoğumuz farkında olmayız.Peyami Safa

Aşırı kıskançlık aşkın hastalıklı halidir. Beni deliler gibi sev; ama sevginden asla delirme.Sinan Akyüz

Kıskançlık duyguları denetimden çıkarak bunaltıcı boyutlara ulaşırsa erkeğin başka kadınlarla ilişki kurma olasılığı da artar.Engin Geçtan

Bence kıskançlık hasta, güvensiz, kendine saygısı kalmamış, kendini aşağı gören ve ilişkisinin herkes tarafından sarsılabileceğine inanan insanlara özgüdür.Paulo Coelho

Bu kıskançlık değerli bir varlık yüzünden; az bulunur bir şey olduğu için kıskanılması da pek yaman olur; ve kıskanılan güçlü bir kişi olduğuna göre şiddetli olacaktır kıskanması da..William Shakespeare

Eskisi gibi değildik artık. Aramızda bir kıskançlık rüzgarı esmiş, o rüzgarın esintisi kalplerimizdeki ateşi bir zaman alıp görürse de geriye birbirimize anlatamadıklarımız kalmıştı.Kemal Varol

Her dirhem iyiliğin yanında iki dirhem kötülük vardı. Nefret olmadan iyilik, kıskançlık olmadan büyüklük olmaz.İvo Andriç

Bonus

Bu kıskançlık değerli bir varlık yüzünden.

Nadir rastlanan bir insan olduğu için

Duyulan kıskançlık da o derece büyük olur;

Kıskanan da güçlü bir kişi olduğu için,

Şiddetli olacaktır kıskançlığı da.

William Shakespeare

Umut ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Umut ile ilgili güzel sözleri sizler için bir araya getirdik bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Umut sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Umut, insanın en yardıma ihtiyacı olduğu anda uzanan yardım elidir. İnsan bazen umut sayesinde hayatına devam eder bazen de kaybetmeye yüz tuttuğu şeyleri tekrar kazanır. Duyguların en zenginidir umut… Umudun varsa eğer hayattan tat alırsın, geniş ufuklara sahip olursun. Hayatta başarıya sahip olmuş insanların tümü umudunu yitirmeyenlerdir. İnsanları hastalıkların pençesinden alan, uzaktaki sevgilileri kavuşturan, fakirleri zengin eden duygu hep umuttur.

En Güzel Umut Sözleri

Hayatta bize üç şey mutluluk verir; yapacak bir şey, sevecek birisi ve umut edecek bir şey.Joseph Addison

Bir insan parasını kaybetmişse, hiçbir şeyini kaybetmemiş demektir, sıhhatini kaybetmişse, hayatının yarısını kaybetmiş demektir, ümidini kaybetmişse, her şeyini kaybetmiş demektir.Konfüçyus

Umutsuzluk nedeniyle korkup kaçma. Umut umutsuzluğun ötesindedir. Aş, yürü, geç onu. Karanlık geçidin ötesinde ışık bulacaksın.Andre Gide

Gayret göstermeden ümit etmek bir hatadır; ama ümit etmeden gayret göstermeye kalkmak da kendi kendimize söylediğimiz en kötü yalandır.Alain

Yarının bu günden daha iyi olacağı ümidiyle yetinmek yerine; hemen bugün, yarın uyandığımızda, kendimizi önceki günden biraz olsun daha iyi hissetmemizi sağlayacak, bir şeyler yapabiliriz.Edward de Bono

Umut ile ilgili 10 Güzel Söz

Her kışın yüreğinde titreyen bir bahar vardır, her gecenin peçesinin ardında, tebessümle bekleyen bir şafak vardır.Halil Cibran

Güçlük kolaylıkla beraberdir, kendine gel, ümidi bırakma! Akıllı insan bilir ki, ölümün arkasında bile daha güçlü bir hayat beklemektedir.Mevlana

Ya ümitsizsiniz, ya da ümit sizsiniz. Ya çaresizsiniz, ya da çare sizsiniz.Behçet Necatigil

Ümidi; kurnazlıkla, düzenle, besleyip devam ettirmek, insanlara boyuna ümit vermek, hoşnutsuzluk zehrinin en iyi panzehirlerinden biridir.Francis Bacon

Ümit, aldatıcı olsa da, hoş bir yolla hayatımızın sonuna doğru ilerlememizi temin eder.La Rochefaucauld

Mağlûbiyete uğrayınca ümitsizliğe kapılma, her başarısızlıkta bir zafer arzusu yatar.Germain Martin

Umut, gözle görülemeyeni görür, elle tutulamayanı hisseder ve imkansızı başarır.Anonim

Dünden öğren, bugün için yaşa, yarın için umut et.Anonim

Hiçbir şey ümit etmeyen adama ne mutlu; çünkü hiç hayal kırıklığına uğramaz.Alexander Pope

Hayatta umutsuz durumlar yoktur, sadece umutsuzluk besleyen insanlar vardır.Booth

Anlamlı Umut Sözleri

Sen yaşadığın sürece umut vardır. Umut, bir gün daha yaşayacağım ve bu bir lütuf, diyebilmektir.Ilsa J. Bick

Önemli olan, sadece umut ile yaşayabileceğimiz değil, ama umut olmadan hayatın yaşanmaya değer olmadığıdır.Harvey Milk

Umutla yaşamaya çalışın. Umut etmek, bir alışkanlık haline geldiğinde, mutlu bir ruh haline sahip olmayı başarabilirsiniz.Normun Vincent Peale

Gelişmeler, hiçbir zaman korku duymamamızı gerektirecek kadar iyi ve umudumuzu kaybettirecek kadar kötü olamaz.Atasözü

Korkularınızın, umutlarınızı takip etmenize engel olmasına izin vermeyin.John F. Kennedy

En korkulu anlarda bile ümidini kırma, unutma ki iliklerin en lezzetlisi en sert kemikte bulunur.Sadi

Acılı bir hayatla hayatsızlık arasında bir seçim yapmamı söyleseler, hiç duraksamadan acılı hayatı seçerim. İnsanlar hayatın ne kadar kötü olduğunu söylerse söylesinler, ben umudumu asla kaybetmedim. Henüz nasıl umut kaybedileceğini öğrenmedim.William Faulkner

Her güne, ilham veren bir düşünce ile başlayın.Anonim

Dünyada yapılmış her şey, umut sayesinde yapılmıştır.Martin Luther

Bir adamın zihnini, umuduyla değerlendiririz.Ralph Waldo Emerson

Ne bir gemi ne de bir hayat, tek bir umuda bağlanmamalıdır.Epictetos

Kadınların umudu gün ışığında örülmüştür; bir gölge onları karartır.George Eliot

Sonumuzu bilerek yaşasak, her gün ölürdük herhalde. Oysa en ümitsiz hasta dahi küçük bir umutla yaşıyor yüreğinde.Ayşe Kulin

Etkileyici Umut Sözleri

Umut insanı ayakta tutar, umut güzel şeydir, ama umutlarımızın kontrolsüz bir şekilde büyümesine izin verirsek, gerçekleşmediği zaman yaşadığımız hayal kırıklığı da o denli büyük olur.John Steinbeck

İyi ama, dünyada bu kadar taze umut varken… Umut bu kadar bolken… Umut doğup yeni umutlar doğurarak durmadan artarken bize umutsuzluk nereden geliyor? Kemal Tahir

Cesaret, sevgi gibidir; gelişmesi için umut gereklidir.Napoleon Bonapart

Gaz lambasının yanmaya devam etmesi için, içine gazyağı koymaya devam etmemiz gerekir.Mother Teresa

Umut, uyanık bir adamın rüyasıdır.Aristo

Yanlışlıklar denizine gömüldüğü halde umut besleyebilen insan ne talihlidir.Goethe

Her şeyin yok olduğu anda bile bir ümit vardır.Thales

Başka bir hayat için umut beslemeyen, sırf bu yüzden ölmüştür.Goethe

Bir gün hiç ummadığın zamanda, bırakıp giden ümitler elleri dolu dolu geri gelir. Bir gün hayata dair umutlarını yitirmediğinde güneş ansızın doğar gönlünün semalarına. Bir gün güçlü olmak zorunda olduğunu öğrendiğinde yaşamanın renklerini görmeye başlarsın. Üstüste geldiğinde tüm sıkıntılar, bitti dediğinde gücünü kaybettiğinde yeşerir umutlar ama umudunu kaybetmediğinde.En acı anında, gözyaşlarını umut ışıklarının kurutacağını unutma.Canan Acar

Umudunu kaybetmiş olanın, başka kaybedecek şeyi kalmamıştır.Boise

Kazanmayı umut etmeyen, daha baştan kaybetmiştir.Jose Olmedo

Ümitsizlik, ahmakların elde ettiği bir sonuçtur.Benjamin Disraeli

Yaşamın olduğu yerde umut vardır.Roma Atasözü

İnsanların çoğu hayatlarının sonunda geriye dönüp baktıklarında molalarda yaşadıklarını görürler. Takdir etmeden ve zevk almadan geçip giden şeyin aslında hayatları olduğunu gördüklerinde şaşırırlar. Ve böylece umutlarla kandırılan insan ölümün kollarına koşar.Arthur Schopenhauer

Ben demiyorum ki, insan hiç karanlığa, umutsuzluğa düşmez. Düşmez olur mu? Ama insanlığın mayası aydınlık ve umuttur. İnsanlığın mayasında güzel, aydınlık, pırıl pırıl, umut, gelecek türküleri söyleyen düş dünyaları kurmak var.Yaşar Kemal

Özlü Umut Sözleri

Kışın en sert soğuğuna meydan okuyan tek çiçektir umut. Yaşarken umutsuz kalma ki çiçeğin solmasın.Ahmed Günbay Yıldız

Umut tuz gibidir, insanı doyurmaz ama ekmeğe tat verir.José Saramago

Hiçbir kış, sonsuza kadar sürmez.Hal Borland

Tehlike büyüdükçe, ümit de büyür.Hölderling

Umut, şüphe etmek daha kolayken, inanmaya devam etmektir.Anonim

Hepimiz aynı bataklıkta yaşıyoruz; ama bazılarımız yıldızlara bakıyor.Oscar Wilde

Umut, mutluluktan alınmış bir miktar borçtur.Joseph İoubert

Umut olmadan, umulmayanı bulamayız.Roger Garaudy

Ümit, başlı başına bir mutluluktur, belki de mutlulukların en büyüğü.Samuel Johnson

Umut, iyi bir kahvaltıdır ama, akşam yemeğinin yerini tutmaz.Francis Bacon

Akıllı ve uyanık olun; sizi ümitsizliğe götüren hadiseler, saadete de götürebilir.Delaunay

Allah bir kapıyı kaparsa bin kapıyı açar.Hadis-i Şerif

Her umut, içinden kumru yerine yılan çıkabilecek bir yumurtadır.H.Friedrich Amiel

Hiçbir şey umudun ulaşamayacağı kadar uzak olmamalı. Hayatın kendisi zaten bir umut.Oscar Wilde

Önyargı ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Önyargı ile ilgili güzel sözleri sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Önyargı sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Önyargı, bir kişi ya da olaya ilişkin yeterli bir bilgi edinmeden, önceden, peşin bir karara varmış olma durumudur. Toplumun küçüklükten itibaren kulağımıza fısıldadığı her kelime ve sunduğu her resim, önyargımızın temel taşlarıdır. Önyargı, insanların düşüncesizliğine bir kılıftır. Önyargılar yaşamın bir parçasıdır. Farkında olmadan düşünce ve davranışlarda önyargılar kullanılır. Çoğu kez önyargıların kendimizde var olduğunu kabul etmeyiz, farkına varsak bile onların etkisini tümüyle ortadan kaldırmakta büyük zorluklarla karşılaşırız.

En Güzel Önyargı Sözleri

Merhem iyi işlesin diye nasıl sürülen yeri ovup kızıştırmak lazımsa, peşin hükümlere karşı da bir önsöz lazımdır.Francis Bacon

Hayatı boyunca okuduğu tek kitabı, dünyada yazılmış tek kitap zannedenlerden korktuğum kadar hiçbir şeyden korkmadım.Rufus Choate

En çok kabul gören önyargılar, halk üzerinde baskı kurmak için en kullanışlı olanlardır.Arthur Schopenhauer

Ne kadar kolaydır başkalarının düşüncelerini değiştirmek; ne kadar güçtür kendininkini değiştirmek.Oscar Wilde

Bir kişi hakkında karar vermeden üç güneş batımı bekle.Kızılderili Atasözü

Önyargı ile İlgili 10 Güzel Söz

Ne kadar hazin bir çağda yaşıyoruz. Bir ön yargıyı ortadan kaldırmak; bir atomu parçalamaktan daha güç.Albert Einstein

Çirkin bir sözcük olan önyargı ile tertemiz bir sözcük olan inancın ortak bir noktası var: Her ikisi de mantığın bittiği yerde baslar.Harper Lee

Önyargı; arı soktu diye bal yememektir.Doğan Cüceloğlu

Önyargılar algıları sınırlar. Görmek inanmaktır, ama çoğunlukla neye inanıyorsak onu görürüz. Çalışmalar sürekli olarak dünyanın nasıl olduğuna inanmak istiyorsak algılarımızı da o şekilde filtreledigimizi gösteriyor.Lee Lipsenthal

Şu dünyadaki çatışma, önyargı ve husumetlerin çoğu dilden kaynaklanır. Sen sen ol, kelimelere fazla takılma. Aşk diyarında dil zaten hükmünü yitirir. Aşık dilsiz olur.Elif Şafak

Hayatta her şey emek ister. İnanmaktan vazgeçmemek gerekir. İşte bunun için önyargının duvarlarını yıkmalıyız ve bu yürek ister. Yürek sahibi olabilmek için korkuya hakim olmak gerekir.Paulo Coelho

Kötü hüküm vermeye alışkın insanlar genellikle iyinin farkında olamazlar. O iyi ki onlar kaybedinceye kadar avuçlarının içindeydi.Sophokles

Niyetleri önyargılarla değil, somut işaretleri inceleyerek okuma yeteneği geliştirelim.Muhammed Bozdağ

Dünyaya gerçek bir dahi geldiğinde onu şu işaretten tanıyabilirsiniz: Tüm ahmaklar ona karşı birleşmişlerdir.Jonathan Swift

Önyargıları sadece insanın doğal eğilimine bağlamak yerine öğrenme sürecinin bir parçası olarak da görmek gerekmektedir. Önyargılar, bizim deneyim yoluyla elde ettiğimiz tüm değer sistemlerine veya tutumlara uygulanan açıklayıcı ilkelere tabidir. Kaldı ki önyargının gerçeklik üzerinde yaptığı çarpıtmalar ilk çocukluk yıllarında görülmez, sonradan belirir.Prothro

Anlamlı Önyargı Sözleri

Önyargıların yıkılmadığı ilişkilerde, kayınvalide genellikle kinayeli konuşmalarla gelini maniple etmeye çalışır. Bunlar ilkel, olgun olmayan tepkilerdir.Nevzat Tarhan

Sağduyu dediğin şey, insanların genellikle kendi önyargılarına verdikleri isimdir.K. Rowling

Önyargının, bir kısım insanların saldırganlık göstermelerini istiab etmesi kadar, önemli sayıda insanı da sevgide birbirine bağlaması her zaman mümkündür.Sigmund Freud

Seyahat, önyargıları ve dar görüşlülüğü yok etmenin en etkili aracıdır.Mark Twain

Birçok insan çoğu zaman düşündüğünü zannederken, aslında tek yaptığı iş önyargılarını düzenlemektir.William James

Bana dünyada hiçbir sır olmadığını, önyargısız ve anlamak için baktığımızda her şeyi göreceğimizi ancak idrak etmek için çok çalışmamız gerektiğini söylemişti.Buket Uzuner

Kölelik ve sömürgecilik dönemlerinde önyargıların ekonomik yararları açıktır; bu sayede beyazlar istedikleri her şeyi ele geçirmişlerdir. Nazi Almanyası’nda Yahudilerin işgal ettiği mevkiler, seçimler öncesinde partizanlara vadedilmiş ve bu az çok yerine getirilmiştir. Fakat, yine de önyargılı kişiler genelde ekonomik motivasyonları gizleyerek daha soylu nedenler gösterirler.Klineberg

Masum bir insan bile, eğer dolaylı kanıtların ya da önyargıların kendi aleyhine işlediğini hissederse, itiraf etme yolunda eğilim gösterecektir.Marshall Jevons

Tek bir kitabın adamı olmaktan kendini koru.Benjamin Disraeli

Özgür ve önyargısız bir kafanın hiç kimseye aldırmaksızın elini değdirdiği her şey, artık çoktan eskimiş tasarımların kafesinde yaşayan bir dünya için yepyeni bir görünüm kazanır. Çünkü bağımsız düşünebilen kişi, aynı zamanda başkaları için de en iyi ve en destekleyici biçimde düşünmüş olur.Stefan Zweig

Birinin sizi, hakkınızda peşin hüküm vermeden, adınıza sorumluluk almaya ya da sizi belirli bir kalıba sokmaya çalışmadan dinlemesi cidden çok iyi gelir insana.Marshall B. Rosenberg

Etkileyici Önyargı Sözleri

Kibir ve peşin hüküm; ilmin iki düşmanıdır.Charles Caleb Colton

Önyargılı olmak, daima zayıf olmak demektir.Samuel Johnson

Zulüm önyargılı insanlardan kaynaklanır.Harper Lee

Peşin hükümlere dayalı kararları kabul ettirmenin en kolay yolu şiddete başvurmaktır.John Knox

İnsanların toplumun kendine yüklediği bütün önyargıları ahmakça taşıdıkları bir deve dönemleri vardır, sonra aslan dönemi gelir; önyargılara karşı aslan gibi savaşırlar ama bir de bazılarının geçebildiği bir çocukluk aşamaları vardır. En üst aşamadır bu. Hayata bir çocuk safiyetiyle bakmak ve oyun oynamak; her türlü etkiye açık hale gelmek.Zülfü Livaneli

Başarımızı yeteneklerimiz hakkındaki olumsuz önyargılarımıza kurban etmeyelim.Muhammed Bozdağ

Güçlü insan kendisinden zayıf olanların koruyucusudur. Körün gözleri, zayıfın gücü ve savunmasızın kalkanıdır.Robert Ingersoll

Fikir değişikliği yapamayan çağ değiştiremez, önyargılarından kurtulamayan kişi, hiçbir işi doğru yapamaz.Anonim

İnsan kendisinden küçük gördüklerinden nefret etmez. Sadece kendisine eşit veya üstün gördüklerinden nefret eder.F. Nietzsche

Kuşkusuz ki en büyük ön yargı; etrafımızdaki herkesi insan sanmamızdır.Charles Bukowski

En büyük ihtiyacımız, diyalog. En hain düşmanımız, peşin hüküm.Hilmi Yavuz

Özlü Önyargı Sözleri

Bir insan, iktidar sahibi olmadan kalbi, zekâsı ya da gücü hakkında hüküm verilemez.Sofokles

Önyargıları, en çok, toprağı eğitimle gevşetilmemiş veya gübrelenmemiş kalpten silmek zordur; orada büyürler, taşlar arasındaki otlar kadar kalıcıdırlar.C.Bronte

Resimlere hiçbir önyargı taşımadan bakarsın, kitapları elinden geldiğince açık bir görüşle okursun, hayatı da yaşarsın.Ernest Hemingway

Başkaları ise hakkımızda, yapmış olduğumuz işlere göre hüküm verirler.Longfellow

Bir önyargı biçimidir aşk. Benim yığınla önyargım var zaten.Charles Bukowski

Benim ne ırk önyargım var, ne sınıf önyargım var, ne de din önyargım var. Tek umursadığım, kişinin insan olması ve bu benim için yeterli; kimse bundan daha kötü olamaz.Mark Twain

Kaç kişi, birisinin, gerçekten iyi olup olmadığını merak ediyor ki bu zamanda? Önyargı ve dedikodu tek hükümdarken.Metin Üstündağ

Şu önyargı, ne kadar güçlü bir duygu… Eminim siz de bilirsiniz değişimin en büyük düşmanı ön yargıdır.Ahmet Ümit

Niçin ilk defa gördüğümüz bir peynirin evsafı hakkında söz söylemekten kaçtığımız halde ilk rast geldiğimiz insan hakkında son kararımızı verip gönül rahatlığıyla öteye geçiveriyoruz? Sabahattin Ali

İlk görüşte aşk olmaz. Olsa olsa hoşlanma olur, estetiğe duyulan ilgi olur ancak. Aşk olmaz o çünkü; İlk görüş denilen şey, önyargılar ile doludur ve aşk, önyargı içermez.Anonim

Sizinle aynı fikirde olanların konuşabilmesini sağlamanın en emin yolu, sizinle aynı fikirde olmayanların haklarını desteklemektir.Eleanor Holmes Norton

Şükretmek ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Şükretmek ile ilgili güzel sözleri sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Şükretmek sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Şükretmek avlanmaktır, nimeti bağlamaktır. Şükür sesini duydun mu nimetin çoğalmasına hazırlan. Tanrı bir kulu sevdi mi sınar, belâlara uğratır. Sabrederse onu seçer, şükrederse de akrânı arasında seçkin bir hale getirir onu. Kimi kullar vardır, kahrı yüzünden şükrederler Tanrıya; kimi kullar da vardır, lütfu yüzünden şükrederler Tanrıya; bunların her biri de hayırlıdır; çünkü şükretmek panzehirdir; kahrı lütfa döndürür.

En Güzel Şükretmek Sözleri

Başına ne gelirse gelsin, karamsarlığa kapılma. Bütün kapılar kapansa bile, sonunda O sana kimsenin bilmediği gizli bir patika açar. Sen şu anda göremesen de, dar geçitler ardında nice cennet bahçeleri var. Şükret! İstediğini elde edince şükretmek kolaydır. Sufi, dileği gerçekleşmediğinde de şükredebilendir.Elif Şafak

İsteğine kavuşanın ve onu korumasının yolu; özen, saygı ve minnet içeren şükürdür. Yaradanın lütuflarına şükürsüzlük eden yeni nimetlerin kapısını kapatır.Muhammed Bozdağ

Şükür başkalarına sunduğumuz bir hediye değil, kendimize sunduğumuz bir onurdur. Şükürsüzlükler, problemin büyümesine, acıların artmasına neden olurlar.Muhammed Bozdağ

Hayatın nimetlerine nail olduğun zaman sakın fazla sevinme. Mihnet ve meşakkate maruz kaldığın zaman da asla yerinme. Çünkü ikisi de bekasızdır.Hz. Ali(ra)

Şükür etmedikten sonra dünyaları yesen ne fayda! Şükürle başladıktan sonra; bir kuru ekmek değmez mi dünyalara?Şems-i Tebrizi

Şükretmek ile İlgili 11 Güzel Söz

Şükrün mikyası; kanaattir; ve iktisattır ve rızadır ve memnuniyettir. Şükürsüzlüğün mîzanı; hırstır ve israftır hürmetsizliktir haram helal demeyip rast geleni yemektir.Bediüzzaman Said Nursî

Ayakkabılarım olmadığı için üzülürdüm, ta ki sokakta ayakları olmayan adamı görene kadar.Balzac

Yaradılışını şükürle seven, kıskançlıktan, kinden, kibirden korunur.Muhammed Bozdağ

Çok şükür hayattayız, bizim için en önemlisi de bu.Stefanie Zweig

Şükür, nimet çeşmesinden içmektir.Nuray Sayarı

Nimet, şükre bağlıdır. Kişi Allah’a şükrettiği müddetçe Allah’ın ona nimetleri eksilmez.Hz. Ali(ra)

İman iki eşit parçadır, yarısı sabır yarısı da şükür!Ali Ulurasba

Yeryüzünde bütün ıstıraplar, aza kanaat etmemekten doğar.Firdevsi

Kanaat, ancak şükür ile hayatiyet bulur. Bunun tersi hırs ve tamahtır ki hafazanallah kulluğu zedeleyip zayıflatır.İskender Pala

Yüce yaratıcımız gece ve gündüzden oluşan bütün zamanı iki şey için yarattığını belirtmiştir: Biri zikir, diğeri şükür.Furkan 25/62

Elindekine şükretmez de, komşunun niye daha çok var, demeye dönerse bir millet, o da gider de kalır zillet.Tevetzade

Anlamlı Şükretmek Sözleri

Olduğunuz ve elde ettiğiniz her şey için şükretmek, artık kıtlığa düşmüş bir zihniyeti terk etmek için atılan ilk adımdır.Wayne W. Dyer

Hayat bize bizim beklediklerimizi vermek zorunda değil. Bize elimize geçenle yetinip daha kötüsü olmadığı için şükretmek düşüyor.Margaret Mitchell

Ya Rabbi! Sana hamdettiğim için de hamdederim.Necip Fazıl Kısakürek

Zenginliğin sırrı, fakirlik sınavındaki sabırda ve şükürde gizlidir.Muhammed Bozdağ

En büyük nimet nefsin arzularından kurtulmaktır. Çünkü nefis kişi ile Allah arasında bulunan perdelerin en büyüğüdür.Ebû Bekir Temestani

Hakiki hür, zincire vurulu kölenin yükünü sabır ve şükürle taşıyandır.Halil Cibran

Şükür; gönlünün, nimeti veren Allah’u Teala’ya tam bağlı olmasıdır.Tirmizi

Şükürle sabır birer binek hayvanı olsalardı, hangisine daha önce bineceğimi kestiremezdim.Hz.Ömer(ra)

İnsanlar nasıl bilge olur, biliyor musun? Dışarıya çıkıp dünyaya karıştıklarında, yaşamaktan korkmadıklarında… Bilgelik deneyimle kazanılır. Her günü bir armağan olarak görüp sevinç ve şükürle karşılarsan eğer, gerçekten yaşar ve deneyim kazanırsın. Sen onlarca kitap okuyorsun, kitapların zekânı geliştirdiği şüphesiz bir gerçek. Ancak ne kadar okursan oku, kitaplarda yazan bilgiler seni asla bilge yapmaz.Beth Hoffman

Şükrünü ödediğim afiyet, benim için sabrettiğim beladan daha sevimlidir.Mıtraf bin Abdullah

Şükür, Hakk’ın kuluna verdiğini O’nun yolunda kullanmaktır.Arvasî

Etkileyici Şükretmek Sözleri

Birlikte geçireceğimiz bir hayatın başında mı yoksa sonunda mı olduğumuzu bilmiyorduk. Ancak hayat diye buna deniyor zaten değil mi? Yeni doğan günün son günümüz olmadığını hangimiz bilebiliriz ki? Önemli olan sevdiklerimizle geçirebildiğimiz her günün değerini bilmek ve bunun için şükretmek.E. V. Mitchell

İnsan ancak kendinden daha kötüsünü gördüğünde haline şükreder, aslında içten içe başkalarının haline acırken, bir yanı böyle olmadığına sevinirdi. Bunu şükretmek sanırdı çoğu, ama bu kibrin en iğrenç haliydi.

Şunu iyi bilin: İlmin şükrü ameldir, amelin şükrü ise ilimdir.Abdullah Tusteri

Bil ki; sana düşen vazife, bela olursa sabır göstermektir, hayra da şükretmek.Abdülkadir Geylani

Başlangıçta ne diye yaratıldığımı bir türlü anlayamıyordum. Ama şimdi anlamaya başladım: bu güzel dünyanın gizli yönlerini bulmak, mutlu olmak, bütün bu şeyleri düşünüp bize verene şükretmek.Mark Twain

‎Belki hiçbir şey yolunda gitmedi; ama hiçbir şeyde beni yolumdan etmedi!Che Guevara

Şükür ile sabır vasıfları birer deve olup bana getirilse, hangisine bineyim diye tereddüt ederdim.Hz. Ömer(ra)

Su içen kuşu, her yudumda gagasını göklere kaldırarak Allah’a şükrederken gördüm.A.Nihat Asya

Şükretmek, surat ekşitmekse, sirkeden daha çok şükreden yok.Mevlâna

Her nimetin bir gamı vardır.Mevlâna

Özlü Şükretmek Sözleri

Şükretmek, öyle bir erdemdir ki malınıza ve sahip olduklarınıza anlam yüklerken aynı zamanda gerçek zenginliğinizi fark etmenizi sağlar. Hayattan çok şey beklemektense siz ona kendinizden naçizane bir şeyler katmaya çalışın. Hayata verdiklerinizin mutlaka size geri döneceğini ve yaşamınıza hiç ummadığınız kadar büyük anlamlar katacağını unutmayın.Halil Kalkan

Şükretmek, enerjinizi yönlendirerek isteklerinizi daha çok hayata geçirmenizi sağlayan etkili bir süreçtir. Sahip olduklarınız için şükrettikçe daha çok iyilik ve güzelliği kendinize çekeceksiniz.Rhonda Byrne

Şükür, nimeti değil, nimeti vereni görmektir.Ebûbekir Şibli

Nimete şükretmek, nimetten daha hoştur. Şükreden kişi, hiç şükretmeyi bırakır da nimet sevdasına düşer mi?Mevlana

Şükretmek, yaşamınıza daha çok şey katmanın mutlak yollarından biridir. Rhonda Byrne

Eğer şükretmek; kaş çatmak, yüz buruşturmak, surat ekşitmekten ibaret olsaydı sirke kadar şükreden kimse bulunmazdı.Mevlana

Nimet, şükrettiğin zaman baki kalır.Hz. Ömer(ra)

Nimeti bulmadan bulmuş gibi görünüp şükretmek, içinde bulunduğun bir felaketi şikayet etmekten daha iyidir.Abdülkadir Geylani

Şükretmek yaltaklanmak değildir, insanın hayat kaynağı hakkındaki bilgisinin göstergesidir.Ali Şeriati

Nimete, ihsana şükretmek, nimetin gitmesi ve elden alınması karşısında bir garantidir.Meltem Yıldız

Sabah kalktığınızda etrafınızdaki nimetler ve yaşama sevinci için şükredin. Eğer şükretmek için bir sebep bulamıyorsanız, sorun sizdedir.Will Bowen

Bonus

Yaşım ilerledikçe daha çok anlıyorum

Ne büyük nimet olduğunu ah ey güzel gün!

Boş yere üzülmekte mana yok anlıyorum,

Kadrini bilmek lazım artık her açan gülün;

Şükretmek türküsüne daldaki her bülbülün!

Yanmak da olsa artık aşk ile yaşıyorum.

Cahit Sıtkı Tarancı

Bence çok mutlu olmak diye bir şey yok hayatta

Senin de böyle bir beklentin olmasın.

Mutlu olmaya çalışmak diye bir şey var ,

Yetinmek var,

Kanaatkâr olmak var,

Şükretmek var.

Cihad Kök

Ahlak ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Ahlak ile ilgili güzel sözleri sizler için bir araya getirdik bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Ahlak sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Ahlak, insanın kendisi dahil, varlıkla ve insanlarla ilişkilerinde nasıl davranması ya da davranmaması gerektiğini gösteren değer yargıları bütünüdür. Ahlakı, “şahsiyet/karakter” olarak tarif edersek, her insanın ortak olan ve bütün insanlarca paylaşılmış olan insanî değerlerden yeterince pay almış bir “benlik” geliştirmek zorunda olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Şahsiyetin gelişmesi, iyi ortamlarda gerçekleşir. Bu yüzden kişinin iyi olan şeylerle ilişkisi, şahsiyetinin gelişiminde fayda sağlar. İnsan şahsiyetini geliştirmek ve olgunlaştırmak için iyiliklere yönelmeli, kötülüklerden uzak durmalıdır. Ahlaki değerler bir toplumda ne derecede kök salar, benimsenir ve gelişirse, o toplumda o derecede ahlâklı ve karakterli insan yetişir. Ahlâkî bir hayat hususunda kişinin, başkalarıyla daima işbirliği içine girmesi gerekir. Çünkü insanlar, karşılıklı olarak birbirinin karakterini etkiler.

En Güzel Ahlak Sözleri

Ahlak konusunda inandığım ilke şudur; bir şeyi yaptıktan sonra kendini iyi hissediyorsan o ahlakidir; eğer kendini kötü hissediyorsan o gayri ahlakidir.Ernest Hemingway

Kötü ahlak, öyle bir fenalıktır ki, onunla yapılan birçok iyilikler fayda vermez. Güzel ahlak, öyle bir iyiliktir ki, onunla yapılan günahlar bile affa uğrar.Anonim

Bir ülkenin geleceği ve ilerlemesi sağlam kalelerle, güzel binalara ve milli gelirine değil, o insanların ahlaki değerlerine bağlıdır.Martin Luther King

Yolsuzluk fahişelikten daha kötüdür. Fahişelik bir tek bireyin ahlakının bozulmasıdır, oysa yolsuzluk tüm toplumun ahlakını tehlikeye düşürür.Karl Kraus

Ahlak, tam olarak bize nasıl mutlu olacağımızı gösteren bir doktrin değildir; fakat o bize kendimizin mutluluğa, nasıl layık olabileceğimizi öğretir.Immanuel Kant

Ahlak ile ilgili 12 Güzel Söz

Ahlak, “Ne yapmalıyım?” sorusuna, etik ise, “Nasıl yaşamalıyım?” sorusuna yanıt arar. Ahlak erdemde ya da kutsallıkta; etik, bilgelikte ya da mutlulukta doruk noktasına varır.Andre Comte-Sponville

Politika ve ahlakı farklı ele alanlar, her ikisini de asla anlayamazlar.J. J. Rousseau

İyi iki anlama gelir: Birisi mutlak iyidir. Diğeri ise birisi için iyi olandır.Aristo

İnsanları yasa ve ceza ile yönetirseniz, onlar bir daha yanlış yapmayacaklar, ancak şeref ve utanma duygularına da sahip olmayacaklardır. İnsanları erdemle ve ahlak kuralları ile yönetirseniz, o zaman onlar hem utanma duygusuna sahip olacaklar, hem de doğruyu yapmaya çalışacaklardır.Konfüçyus

Politika “yılanlar gibi akıllı ol” der; ahlak ise “yılanlar gibi akıllı kumrular gibi zararsız ol” der.İmmanuel Kant

İnsanın kendisini ıslah etmesi erdemle, başkalarını ıslah etmesi ise bilgi ile olur. Erdem ve bilgi, doğanın iki ahlaki özelliğidir ve insanı Doğru Yola ulaştırır.Konfüçyus

İki şey var ki, biz onlar hakkında daha sık ve daha düzenli kafa yordukça, ruhu hep artan bir hayranlık ve huşuyla dolduruyor; tepemizdeki yıldızlı gökyüzü ve içimizdeki ahlak yasası.İmmanuel Kant

İyi insanlar erdemi sevdikleri için kötü şeyler yapmaktan nefret ederler. Kötü insanlar cezalandırılmaktan korktukları için kötü şeyler yapmaktan nefret ederler.Horace

Ahlak; insan nefsinde yerleşen öyle bir melekedir ki fiiller, hiçbir fikri zorlama olmaksızın, düşünüp taşınmadan bu meleke sayesinde kolaylık ve rahatlıkla ortaya çıkar.İmam-ı Gazali

Kim namus ve ahlak şövalyeliği yapıyorsa, bilin ki en namussuzu odur.Friedrich Nietzsche

Yüksek ahlak ancak yüksek zekâya eşlik edebilir: Hiçbir ahmak tamamıyla iyi huylu değildir.Cenap Şahabettin

Savaşın sorunu şu ki, uğruna mücadele ettiğiniz adalet, ahlak, insanlık gibi en önemli şeyleri genellikle yakıp yok eder.Edmund Bruke

Anlamlı Ahlak Sözleri

Zeka ile gururlanmak da boş. Tek başına zeka değersiz şeydir, kızım. Zekası işlek ne kötü kocaları, kötü babaları, kötü vatandaşları gördük! Zekanın gerçek değerini veren iyi ahlaktır. Onsuz zeki bir adam korkunç bir ucubedir. Ahlak, zekanın bütün inceliğinden üstündür.Denis Fonvizin

Mükemmel bir millette milli ahlak gerekleri o millet bireyleri tarafından adeta düşünülmeksizin vicdani hissi bir güdü ile yapılır. En büyük milli duygu milli heyecan işte budur.Atatürk

Çoğu kez, ahlaksızlığın üzerine serilen en kalın örtüdür, ahlak.Dücane Cündioğlu

Milli ahlakımız uygar esaslarla ve özgür fikirlerle beslenmeli ve sağlamlaştırılmalıdır. Korkutma esasına dayanan ahlak bir erdem olmadıktan başka güvene de layık değildir.Atatürk

Ahlakın ana temeli iyi niyettir ki o da tabiatı gereği, yalnızca doğruya yönelik olabilir.Goethe

Güneşin, buz eritmesi gibi, güzel ahlak da günahları eritir.Hadis-i Şerif

İnsanların doğasında var olan en önemli özelliklerin başında insanın ham olması gelir. İnsan, doğası itibariyle daha sonra katı, sonra nazik, yumuşak ve nihayet kötü bir yaratıktır.G.Vico

Bir milletin ahlakı dişleri gibidir. Çürüdüğü nispette acısını hisseder.Bernard Shaw

İnsanın doğasında beş erdem vardır: humanite (jen), doğru davranış (li), inanç,doğruluk ve akıl.Han Yu

Din ve ahlak duygularının zayıflaması, zekanın zayıflaması kadar tehlikelidir.Alexis Carel

Ahlak, insanla beraber ve onun içinde doğar.Anatole France

Ahlakın milli toplumsal olduğunu söylemek ve ortak vicdanın bir ifadesidir demek aynı zamanda ahlakın kutsal sıfatını da tanımaktır. Ahlak kutsaldır; çünkü aynı değerde eşi yoktur ve başka hiçbir çeşit değerle ölçülemez.Atatürk

Yüz kızartıcı şeyler, halkın genelince tasvip edildiğinde, artık yüz kızartıcı olmazlar.Cicero

Ahlak konusunda en önemli dersler, kitaplardan değil yaşanan deneyimlerden alınır.Mark Twain

Bütün kediler kül rengine dönüşeceğinden, politikacılar bütün ışıkları söndürmek isterler.Jose Ortaga Gosset

Bütün cihanı araştırdım, güzel ahlaktan daha üstün bir liyakat bulamadım.Mevlana

Ahlak olmayan yerde, kanun bir şey yapamaz.Napoleon Bonaparte

Etkileyici Ahlak Sözleri

Bir insan için Allah’ın en büyük ihsanı iyi ahlaktır. Güzel bir yüz ya da nazlı bir davranış bile, kalp kötüyse fena ahlakı gizleyemez.Andre Maurois

Ahlak bütün sivil yasaların amacı ve hedefidir. Ahlaki değerlendirmeler adalet yönetiminden ayrı düşünülemez. Bir insan evinde havasızlık içerisinde yaşayabilir mi? John F. Dillon

Ahlak duygumuz, ihtiraslarımızı kontrol eder.Bernard Shaw

Ahlakın adamına göre farklılık göstermesinin nedeni, nefistir.Muhyiddin-Arabi

Zenginlik ve güç kör talihin sana verdiği hediyelerdir. Oysa iyi insanlık kişinin kendi erdemlerinin sonucudur.Heloise

Yasa insanların kalplerinde yazılıdır.St. Augustine

İyi ahlak için iyi yasalar gereklidir. Yasalar da iyi ahlak olmadan korunamaz.Machiavelli

Yasama güçsüzleşince, ahlak dejenere olur.Blaise Pascal

Erkeğin de kadının da terbiyesi, birbirleriyle tartıştıkları zaman belli olur.Bernard Shaw

Lafazanlığın ve gösteriş düşkünlüğünün, ahlakla bir arada bulunması nadirdir.Konfüçyus

Üstat dedi ki; iradeni gerçek prensipler için kullan. Erdemli olan şeyleri kazanmaya çalış. Kendini iyiliğe ver. Eğlencelerin sanat için olsun.Konfüçyus

Biliyor musunuz, benim eserlerime Avrupalılar neden ahlaksız diyorlar; çünkü onların ahlakını, olduğu gibi ortaya koyuyorum.Oscar Wilde

İnsanlık, dini doktrinden tamamen müstakil bir ahlak sistemi kurmaya muvaffak olamadı.Sokrates

Çıkarcı politikacılar ülkelerinin güvenliğinden çok koltuklarının güvenliğini düşünürler.Thomas Macaulay

Kanunların çok olduğu yerde devlet daha yozlaşır.Tacitus

Özlü Ahlak Sözleri

Kısa ve kestirme yoldan ticaret yaparak para kazanmak fazla sürmez, fakat ilkeler asırlar sürer.Henry W. Boecher

Siz, mallarınızla herkesi memnun edemezsiniz, onları güler yüz ve güzel ahlak ile memnun etmeye çalışın.Hadis-i Şerif

Ahlak ve üçkağıtçılık, terazinin iki ayrı kefesinde yer alır; biri çıkarsa biri iner.Eflatun

En kötü düşmanlarımız cahil ve basit insanlar değil, okumuş ve ahlakları bozuk olanlardır.Graham Greene

Eğer iyi olmayı istiyorsan, önce kötü olduğunu düşün.Epiktetus

Savaş alanında korkaklık gösteren bir generali kurşunla öldürürsünüz. Halkın ahlakını bozan politikacılar için ne ceza önerirsiniz? Lord Acton

Erdem ve kabiliyet yönünden üstün olan kimselerin arkasından gitmek ve onlara uymak doğrudur.Aristo

Yoldaşların en iyisi güzel ahlaktır, arkadaşların en iyisi akıldır, edeb ve terbiye en iyi mirastır ve kendini beğenmekten daha büyük gerilik ve cahillik olamaz.Hz. Ali (r.a.)

En güzel edep; güzel ahlak, en şiddetli fakirlik; ahmaklık, en vahşi vahşet; kendini beğenmek ve en üstün zenginlik; akıldır.Hz.Ali(ra)

Kişinin büyüklüğü takvası ile, üstünlüğü dindarlığı ile ve şahsiyeti de güzel ahlakıyladır.Hz. Ömer (r.a.)

Ahlaklı insan basit ve dürüsttür, kişisel gururu yoktur.Lao Tzu

İyi niyet, ancak ve ancak doğru bilgi ve iyi davranışa eşlik ettiği sürece ahlaki bir değere sahiptir.Lokman Çilingir

Her şey, zevk ve acı vermesi bakımından iyi ya da kötü olarak adlandırılır.John Locke

Ahlaksal olay yoktur, yalnızca olayların ahlaksal yorumu vardır.Friedrich Nietzsche

Başkalarının terbiyesizliğine karşı en emin silah, bir insanın kendi terbiyesidir.Lord Chesterfield

Dünyanın bütün medeni milletleri temel ahlak ilkeleri üzerinde anlaşabilirler.Josph Addison

Bonus

Hiç kimseye kötülük etmedim.

Yakınlarımı bahtsızlığa sürüklemedim.

Gerçek evinde alçaklık etmedim.

Kimseyi gücünün dışında çalıştırmadım.

Benim yüzümden kimse korku duymadı, yoksulluk ve acı çekmedi, bahtsız olmadı.

Tanrıların kötü gördükleri şeyleri hiçbir zaman yapmadım.

Kölelere kötü muamele etmedim ve ettirmedim. Kimseyi aç bırakmadım.

Kimseye göz yaşı döktürmedim.

Kimseyi öldürmedim ve kimsenin kahpece öldürülmesini emretmedim.

Kimseye yalan söylemedim. Hiçbir utandırıcı davranışta bulunmadım.

Zina etmedim. Yiyecekleri pahalı ve eksik satmadım.

Terazinin dirhemi üzerine hiçbir zaman elimi bastırmadım.

Teraziyle tartarken hiçbir zaman hile yapmadım.

Süt çocuklarının ağızlarından sütü uzaklaştırmadım. Hayvanları çalmadım.

Tanrının kuşlarını avlamadım.

Ölmüş balığı tutmadım. Hiçbir arkın suyunu başka yöne çevirmedim.

Ben temizim, temizim, temizim…

Ölüler Kitabı