Barış ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Barış ile ilgili söylenmiş güzel sözleralıntı sözleri

Barış, savaştan her zaman daha iyidir; çünkü barışta oğullar babalarını, savaşta babalar oğullarını gömerler.

Krezüs

Sulh; zenginlik doğurur, zenginlik; gurur doğurur, gurur; harp doğurur, harp; sefalet doğurur, sefalet; ümitsizlik doğurur, ümitsizlik; sulh doğurur.

Von Keserberg

Kötü bir barış, iyi bir kavgadan daha iyidir.

Tolstoy

Dünyada barışı sağlamak isterseniz politikacıları öldürün yeter.Halklar birbirleriyle anlaşır.

Bernard Shaw

İyi olmaktan bu kadar korkmayın. Bir kez olsun sevgiyle bakmayı deneyin dünyaya. Hiçbir halk sonsuza dek efendi, hiçbir halk tutsak olarak yaşayamaz. BARIŞ hepimizi onurlu ve özgür yapacak tek olanaktır. Çıkarın kulaklarınızdan körlüğün tıkaçlarını…

Şükrü Erbaş

Savaşın iyisi, barışın kötüsü olmaz.

Benjamin Franklin

Yapılması gereken şey, savaş kültürünün karşısına bir ‘barış kültürü’ koymaktır.

Zülfü Livaneli

Barış, insandan yana olan tüm çabaların, tüm üretimin, yaşama sanatını da içermek üzere tüm sanatların temelidir.

Bertold Brecht

Dünya barışı, silah ticaretinden en büyük payı alan beş gücün ellerinde.

Eduardo Galeano

Kuşlar gibi uçmasını, balıklar gibi yüzmesini öğrendik.Ancak bu arada çok basit bir sanatı unuttuk; kardeş olarak yaşamayı.

Martin Luther King

Biz gençlikte, barış içinde yaşayalım diye savaş yaparız.

Aristoteles

Yaratıcılıklarını yitirmiş insanlar barış yapamazlar. Çünkü barış zor ve insanların kolay kolay tadına varamadıkları bir yaşam biçimidir.

Yaşar Kemal

Barış içinde, eşitliğin ve özgürlüğün sefasını sürmek istiyoruz! Yasaları taşlar ve mermerler üzerine değil, tüm insanların, hatta onları unutan köle ile, onları yadsıyan tiran da dahil olmak üzere, tüm insanların yüreğinde yazılı olan ebedi adalet, artık egemenliğini kursun istiyoruz.

Robespierre

Herkes barışı sever, bütün savaşlar da, bu sevgiye kavuşmak içindir.

Cemil Sena

Barış, savaşın yokluğu anlamına gelmez, o bir erdem, bir ruh hali, bir iyilik, itimat ve adalet duygusudur.

Spinoza

Savaş insana her şeyi öğretir. Bir de barış içinde yaşamayı öğretse keşke.

Ayşe Kulin

Her barış hareketinin arkasında savaş arzusundan daha yüksek bir tutku oImaIıdır. Barış için mücadeIe etmeye ve barış için öImeye hazır oImayan kimse pasifist oIamaz.

Mary Heaton

İnsan, savaş gibi inanmadığı bir şey için acı çekeceğine, barış gibi inandığı gibi bir dava uğruna ölse daha iyi değil midir? Savaş için hiç direnmeden verdiğimiz kurbanları, barış için de vermeye hazır olmalıyız.

Albert Einstein

Bizim için barış demek, gerçek ve özgür yaşayışımızı sağlayabilecek nedenleri elde ediş demektir. Bu nedenleri sağlayamadan barış yapmaya yanaşmak, barış oldu demek, kendi kendimizi aldatmak olur.

Atatürk

Barış, her şeyi hazmeden mutluluktur.

Victor Hugo

Kötü bir barış, iyi bir savaştan daha iyidir.

Puşkin

Üç barış vardır: Birinci barış, en önemli barıştır. İnsan ruhundadır o. İnsan, kainatla ve kainatın bütün güçleri ile olan ilişkisini, beraberliğini fark ettiğinde, kainatın merkezinde Büyük Ruh’un durduğunu ve bu merkezin her yerde, her birimizin içinde olduğunu fark ettiğinde birinci barış sağlanmıştır. Bu gerçek barıştır, diğerleri sadece bunun akisleridir. İkinci barış iki fert arasında olan barıştır. Üçüncü barış ise iki millet arasında yapılır. Fakat hepsinden önce, anlamalısınız ki ‘gerçek barış’ dediğim birinci barış, insanın ruhundaki barış yoksa ne fertler ne de milletler arasında barış olabilir.

Kızılderili Atasözü

Barış milletleri refah ve mutluluğa eriştiren en iyi yoldur. Fakat bu kavram bir defa ele geçirilince daima bir dikkat ve itina ve her milletin ayrı ayrı hazırlığını ister.

Atatürk

Kendinizle barışana kadar, sahip olduklarınızdan hoşnut olamazsınız.

Doris Mortman

Kendinizden başka kimse, size barış getiremez.

Emerson

Türkiye’nin güvenliğini amaç tutan, hiç bir ulusun aleyhine olmayan bir barış istikameti bizim düsturumuz olacaktır.

Atatürk

Barış zamanındaki fasulye ve domuz eti, korkunun mevcut olduğu bir yerdeki kek ve biradan daha iyidir.

Aesop

Barışı korumanın en iyi yolu, savaşa hazır olmaktır.

George Washington

Korkuya dayanan bir barış, bastırılmış bir savaştan başka bir şey değildir.

Van Dyke

Savaş hırsızlar yaratır, barış da o hırsızları asar.

George Herbert