Bela ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Bela ile ilgili sözleri sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Bela sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bela, içinden çıkılması güç ve sakıncalı durumdur. Diğer bir ifadeyle büyük zarar ve sıkıntıya yol açan olay veya kimse demektir.

Bela, Allah’ın insanları denemek için verdiği maddi ve manevi sıkıntı, dert, külfettir. Belaya uğrama aynı zamanda günahtan arınmaya ve manen yükselmeye de vesile olur. Öyle günahlar vardır ki ancak belaya sabretmek suretiyle silinir.

Talih ortaya bir bela çıkarmak isteyince, sebeplerini pek çabuk bulur. Başına bela sarıp düşmeye başlayan birine dibe vardığını anlama şansı verilmez. Düşer, düşer, düşer, ama düştüğünü anlayamaz. Ama unutmayın Allah dilemezse kul başına bela gelmez, eceli gelmemişse hiç bir er ölmez, ölen adam dirilmez, uçmağa varan can geri gelmez.

Bela ile İlgili Hadisler

Kulumu bir belâ ile ibtilâ (imtihân) ettiğim vakit sabreder ve ziyâretçilerine beni şikâyette bulunmazsa, ona etinden iyi et, kanından iyi kan veririm. İyileştiği vakit günahsız olarak iyileşir. Onu öldürürsem rahmetime yâni Cennet’ime gider. Hadîs-i kudsî-Muvattâ

Şüphe edilen altını, ateşle muâyene ettikleri gibi, Allahü teâlâ insanları, dertle, belâ ile imtihan eder. Bâzısı belâ ateşinden hâlis olarak çıkar. Bâzısı da bozuk olarak çıkar. Hadîs-i şerîf-Kimyâ-ı Seâdet

Mü’mine; dert, belâ, üzüntü, hastalık, eziyet gibi sıkıntı verici şeylerden biri gelirse, Allahü teâlâ bunu günâhlarına keffâret (bedel) eyler. Hadîs-i şerîf-Müslim

Peygamberler (aleyhimüsselâm) hep dert ve belâ içinde yaşadı. Hattâ “Belâlar, mihnetler (sıkıntılar) en çok peygamberlere, sonra evliyâya, sonra bunlara benziyenlere gelir” buyruldu. Ahmed Fârûkî

Dert ve belâ gelince Allahü teâlâya sığınmalı, âfiyet vermesi, kurtarması için duâ etmeli, yalvarmalıdır. Allahü teâlâ duâ edenleri, sıhhat, selâmet ve âfiyet istiyenleri sever. Ahmed Fârûkî

Birinize dert ve belâ gelince Yûnus Peygamberin duâsını okusun. Allahü teâlâ onu muhakkak kurtarır. Duâ şudur: “Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn.” Senâullah Dehlevî

Bir kimse sıkıntı ve belâya uğrarsa; “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil’azîm” desin. Ca’fer-i Sâdık

En Çok Beğenilen Bela Sözleri

Çalışmak bizi şu üç beladan kurtarır; can sıkıntısı, kötü alışkanlıklar ve yoksulluk.Voltaire

Gerçek zenginlik sadece ruhun içsel zenginliğidir, geri kalan ne var ise kazançtan çok bela getirir.Arthur Schopenhauer

Başımıza bela geldi deriz; hâlbuki belaya ayağımızla kendimiz gitmişizdir.Cenap Şahabettin

Kadın dediğin, başına gelenlerin üzüntüsüyle yetinmez, gelebilecek olan bela çeşitlerini de hayal ederek derdini çoğaltır.Murathan Mungan

Kimin ki imanı büyür çoğalır ve artar; onun belası da büyür. Resulün uğradığı bela nebinin belasından büyüktür. Çünkü onun imanı daha büyüktür.Abdülkadir Geylani

Bela ile İlgili 10 Güzel Söz

İnsana en büyük direnç kuvveti, en büyük bela zamanlarında gelir.Namık Kemal

Başına bir bela gelen kişi acısını düşüncesizce en yakınındakilerden çıkarmaya çalışır.Franz Kafka

Tehlikeli yaşamak, çıplak ve utanmaksızın yaşamaktır. Bu, bir kimsenin hayatın gücüne inanması ve ölüm denilen bir belayla, hastalık denilen bir belayla, günah denilen bir belayla, korku denilen bir belayla ve diğerleriyle savaşa son vermesi demektir.Henry Miller

Aşk bir beladır tanrı tarafından gelme, halk neden karşı kor tanrı emrine?Ömer Hayyam

Sen de belayı gördün. Onun nadir görülen bir şey olduğunu düşünüyorsan hata ediyorsun. Emin ol, bela kocaman bir okyanus gibidir. Dünyanın üçte ikisini kaplar.Chris Cleave

Kader denilen boynuzlu kerata, cümlenin başına püsküllü bela.William Shakespeare

İnsanlar son zamanlarda bela aramak için dışarı çıkıyorlar sanki.David Moody

İnsandan bela gelmez, hak istemedik çe; Hak bela vermez,kul azmadıkça.Mevlana

Bela bu.Tam bittiği yerden yenisinin başlaması belalığın doğasındandı. Başlamasa zaten belalığı kalmazdı.Nazan Bekiroğlu

Ne tuhaf, bela gelip de kapısını çalana kadar, kendine bulaşmaz sanıyordu insan. Bu da insanlık zaafıydı kuşkusuz!Ayşe Kulin

Anlamlı Bela Sözleri

Ve düşler düştür yalnız, bela öngörmediklerinde; ama belaya katlanmalı, düşler öngörse de.J.R. R. Tolkien

İnsanların başına bela ve sıkıntılar, alışmadıkları şeylerden gelir.Mevlana

Bela,insanın diline bağlıdır. Bir kimse bir şeyi “yapmam” dedi mi, şeytan her işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır.Hz.Muhammed(sav)

Bu kubbe altındaki bin bir belayı gör; dostlar gideli boşalan dünyayı gör; tek soluk yitirme kendini bilmeden; bırak yarını, dünü, yaşadığın anı gör.Ömer Hayyam

Benim için asıl bela, gönlümün senin belalarına alışmış olmasıdır. Öyle ki artık gönlüme senden bir gam da gelse, benim için sevinç sebebi oluyor.İskender Pala

Bu yalnızlık denilen bela olmasaydı, insanların çoğu evlenmezdi.Oğuz Atay

Birini sevdikten sonra mutlu olmasan bile yaşayabilirsin.Yaşamak güzel şey,üzülsen bile.Ama burası bela yuvasından başka nedir?Dostoyevski

Bir sürü için, o sürü köpeğinin kurtla arkadaşlık etmesinden daha büyük bir belâ yoktur.Molla Camii

Bela ararsan, bela gelir seni bulur.Glenn Meade

Herkes kendi işiyle uğraşmalı, haddi aşma, bela getirir.Şeyh Sadi Şirazi

Etkileyici Bela Sözleri

Başına bela sarıp düşmeye başlayan birine dibe vardığını anlama şansı verilmez. Düşer, düşer, düşer, ama düştüğünü anlayamaz.J.D. Salinger

Her ne kadar her şeyden çok korkuluyorsa da ölüm gerçekten bir bela yahut felaket olamaz, hatta çoğu zaman iyi ve arzu edilen bir şey, bir dost olarak görünür. Hayatları veya çabaları için üstesiden gelinmez engellerle karşılaşan, şifasız hastalıktan veya tesellisiz kederden mustarip herkes tabiatın rahmine geri dönüşü çoğu zaman kendilerine tabii bir çıkış yolu olarak açılan son çare görürler.Arthur Schopenhauer

Ülkemizin başındaki bela, düşünce kısırlığıdır. Her şey bir ezbercilikten geliyor, başka bir ezberciliğe gidiyor. Bir insanoğlu için bir yabancılaşma, bir yozlaşma, bir çürümedir. Yaratıcılık gücünü yitirmiş bir insan soyu tükenmiş demektir. Bir ülkenin bu duruma düşmesi, düşürülmesi, yaşamdan da umudunu kesmesi, mutluluğunu tüketmesidir.Yaşar Kemal

Dünyada her belanın insana bir yaptırımı ve yansıması vardır.Yeter ki beladan rahmet devşirilebilsin, bela sayesinde yanlıştan dönülüp doğru yol bulunsun. Çünkü öyle belalar vardır ki bizim için sonunda nimete dönüşür, şerden hayır neşet eder.İskender Pala

Bu dünya bir bela pazarıdır. Bu pazarda hergün alınıp satılan ise yalnızca gamdır. Ne varki bunun alıcısı sayısızdır ama bir satanı yoktur.İskender Pala

Bonus

Ya Rab bela-yı aşk ile kıl âşina meni

Bir dem bela-yı aşkdan etme cüdâ meni

Fuzuli

Bela takip eder kaçtıkça, hikmet ben nedir bilmem,

Başım kurtulmuyor eşşekçe hırdan ya Rasûlallah!

Neyzen Tevfik

Bugün ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Bugün ile ilgili sözleri sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Bugün sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Neyi, niçin beklediğini bilmeden günler, yıllar geçip gider. Peki, “bugün” nedir? Dünden sonra, yarından önceye “bugün” denir.

Hep “yarın”ı bekleriz ama çoğunlukla “dün”ü de, “bugün”ü de, “yarın”ı da kaçırırız. Tek gerçek olan ve gerçekten yaşanan gündür. Hatıra ya da ümit olmayan tek gerçek an.

Hayat aslında tek bir günden ibarettir belki de. Şöyle ki; dün bitti, yarın meçhul, oysaki bugünü yaşıyoruz. Yani belki de bugünle sınırlıdır hayat. Belki son günümüz, belki en mutlu günümüz, belki en acı günümüz…

Her ne olursa olsun, biraz da olsa dünden kopup, yarını çok düşünmeden, bugünün tadını çıkarmak gerek. Belki üzüntülü, acı dolu bir gün olur bugün, ama şunu unutmayın; bugün de, dünde kalacak yarın olunca…

Dün bir anı, yarınsa bir ümit… Bugün tek gerçek olan… Yapabileceğin tek zaman dilimi. Dününü ve yarınını yazdığın tek sayfan… Yazan da sensin okuyan da.. satan da sensin alan da.. alkışlayan da sensin ağlayan da.. Mucize de sensin lanet de… Gülen de sensin ağlayan da… Ve her şeyi sadece bugün yapıyorsun.. ya da yapmıyorsun.. unutma seçen de sensin… Yapan da..

En Çok Beğenilen Bugün Sözleri

Dün yok, yarın da. Bir tek bugün var çünkü. Dahası bir tek an var. Ve anın derinliğinde hepsi üzerime yığılmış halka halka çoğalan, katman katman derinleşen bir zaman var. Nazan Bekiroğlu

Geçmişten ders al, bugün için çalış, gelecek için hayal kur! Mümin Sekman

En sevdiklerinde dahil olmak üzere mesafeni hep koru. Unutma ki bugün ”Her şeyimsin” dediklerin, yarın ”Hiçbir şeyin” olabilir. Erdal Demirkıran

Geleceği siz yaratmıyorsunuz; bırakın gelsin. Siz bugün size sunulan rolü en iyi şekilde icra etmeye bakın. Muhammed Bozdağ

Bugün gerçekten benim son günümse… Kendimi hiç iyi hissetmezdim. Henüz en güzel yerleri görmedim, en güzel yemekleri yemedim, en güzel kızla öpüşmedim. Tunç Kılınç

Dünün üzüntüleri ve yarının endişeleriyle donatılmış bir kalpten, bugün için bir şey bekleme. Ender Haluk Derince

Anlamlı Bugün Sözleri

İnsan duyguları değişen olaylarla nasıl gizli, bambaşka bir akış kazanıyor! Bugün sevdiğimizden yarın tiksiniyoruz, bugün aradığımızdan yarın kaçıyoruz, bugün istediğimizden yarın korkuyoruz, korkudan titriyoruz üstelik. Daniel Defoe

Bir gün gelir, kuvvet el değiştirir. Bu hep böyle gider ve dün bağıran bugün suskun, bugün susan ise yarın bağıran olur. Ahmet Muhip Dıranas

Olacak olan olur, beklenen gelir. Bugün doğan yarın elbet ölür. İskender Pala

Geçmiş ve gelecek matruşkalar gibi birbirlerinin içinden çıkarlar. Birbirlerinin içine girerler. Geçmişin içinde gelecek, geleceğin içinde geçmiş; dün ve yarın iç içe geçmiş. Dünü bin bir şekilde yorumlayabilir insan. Yarını da bin bir şekilde hayal edebilir. Ama ya bugün; göbeği düne bağlı olan ve damarlarında yarının kanı akan bugün? Mine Söğüt

Kopar goncaları henüz vakit varken bugün. Anlamazsın sonra nasıl kanatlanır, uçar gider. O gonca sana gülücükler saçarken bugün. Gelince yarın, sararır solar, boynunu büker. N.H. Kleinbaum

Hepimiz, içinde dün, dışında yarın olan pencere camları gibiyiz. Aynı anda dünün ve yarının görüntüleri yansıyor üzerimize. Bugün, saydam bir an gibiyiz…Ece Temelkuran

Bugün seni iki mavinin arasında sevesim var. Denizin hemen üstünde gökyüzünün biraz altında…Ahmet Batman

Dizginlenmemiş bir coşku ile yaşamanın önemini hiçbir zaman unutma. Tüm canlı varlıklardaki özel güzellikleri görmeyi ihmal etme. Bugün ve şu an bize verilmiş bir hediyedir. Amaçlara odaklanmaya devam et.Evren geri kalan her şeyi halledecektir. Robin Sharma

Zaman devran üzerinedir; kader aynasına bugün yansıyan yarın değişir. Şahin yavrusu yine şahin olur. İskender Pala

Her yönden aşabileceğiniz tek kişi sizsiniz. Kendinizi kendinizle karşılaştırın; düne göre bugün yeni bir bilgi öğrenmişseniz, doğru yoldasınız. Muhammed Bozdağ

Etkileyici Bugün Sözleri

Bugüne kadar siz benim için yol gösterici idiniz. Bugün öyle bir yaşta bulunuyorum ki, kişiliğimin tamamlanabilmesi için yalnız olmalıyım. Halid Ziya Uşaklıgil

Ama bugün olmak, meczuba yabancı olmadan akıllı olmaktır; zayıfın yıkımına sebep olmadan güçlü olmaktır; küçük çocuklarla oynamaktır, ama bir baba gibi değil, onların oyunlarına katılmak isteyen bir arkadaş gibi. Halil Cibran

Halk dediğin değişken bir şeydir. Bugün böyle davranır, yarın tam tersini yapar. Teşvik ve tehdide bağlı…Zülfü Livaneli

İyi günler ve kötü günler olacaktı. Bugün sadece kötülerden biriydi; yoldaki bir dönemeçti, atlatılacak ve hayatta kalınacaktı. Jojo Moyes

İnsan bugün kendini olduğu gibi kabul eder, ama onun tabiatında yarın başka biri olmak vardır. Cengiz Aytmatov

Günlüğüme, ‘bugün hiçbir şey olmadı’dan fazla ne yazabilirim? Hayatımı, dünü. Herkesin ki gibi, benim hayatım da roman. Hep, ne olacağını bilmediğim büyük eksikliğinin yakında tamamlanacağını umduğum bir roman. Ayfer Tunç

Her günün sana sunduğu özel anların tadını ­çıkar çünkü sahip olduğun tek şey bugün ve şu andır. Robin Sharma

Dünya her gün aynı yüzle ortaya çıkıyorsa bunun nedeni tembelliktir sanırım. Ama bugün, değişmek istiyor sanki.Öyleyse her şey, evet her şey olabilir. Jean-Paul Sartre

Bonus

Nasıl olsa arkamdan bir gün ağlayacaksın,

Bugün ölsem ne çıkar? Ne çıkar ölsem yarın?

Faruk Nafiz Çamlıbel 

Doğru ya da yanlış umurum da değil,

Bugünü yaşamak istiyorum,

Dün yaşandı ve bitti,

Yarın da henüz gelmedi,

Yalnız kalmak istemiyorum.

Duvardaki gölgeler gibi

Gel, Uzan yanıma,

Yarın gelmek üzere…

Metin Vatansever 

Öyle çabuk geçiyor ki günler

Hele sen de bir bak hayatına.

Daha dün doğmuşuz sanki

Yeni okula başlamışız

Yeni sevmişiz

***

Öyle çabuk geçiyor ki günler

Hele sen de bir bak hayatına

Yarın bitecek sanki her şey

Yarın ölecek gibiyiz.

***

Daha doymamışız yaşamasına

Günlerimiz dün bir, bugün iki

Sakın bir şey bırakma yarına

Yarın yok ki.

Özdemir Asaf

Yüzük ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Yüzük sözlerini sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Yüzük ile ilgili sözleri bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Konu Başlıkları: En çok beğenilen yüzük sözleri, anlamlı yüzük sözleri, etkileyici yüzük sözleri ve yüzük şiirleri

Yüzük, dünden bugüne gücün, ihtişamın, mevkinin, bağlılığın, sonsuzluğun, süsün ve kimi zamanda sınıf farklılıklarının simgesi olmuştur.

Yüzük denilince ilk planda hemen herkesin aklına şüphesiz nişan ve evlilik gelir. Aidiyet, eşini bulma, bağlılık, sevgi ve sonsuzluk bu bağlamda yüzük ile anılan kavramlar olur. Yüzükle bütünleşen bu değerler ise kişiden kişiye değişir ve böylece kişisellik kazanır. Yani yüzük bir bakıma evliliğin imzası oluverir.

Yüzüğün yuvarlak olması hiç bitmeyecek bir aşkın ve sevginin sonsuza dek devamlılığını temsil etmektedir. Ayrıca alyansın sol elin yüzük parmağına takılmasının da bir sebebi vardır. Mısırlılara göre sol elin dördüncü parmağından kalbe kadar hiç kesilmeden giden bir aşk damar olduğuna inanılırdı.

En Çok Beğenilen Yüzük Sözleri

1.Parmağıma taktığın yüzük hala yerinde duruyor. Sanırım bu savaşta yerli yerinde duran bir tek o kaldı. Sinan Akyüz

2.Aslında yüzük sendeki bir şeyi, parmak bendeki başka bir şeyi temsil ediyor. Selçuk Aydemir

3.Yüzük! Bu kadar minicik bir şey için bunca korku ve kuşku çekmemiz garip bir yazgı değil mi? J.R. R. Tolkien

4.Taş taşlıktan geçmedikçe parmaklara yüzük olmaz. Yüzük olmak isteyen taş, ezilmeyi yontulmayı göze almalıdır. Nevzat Tarhan

5.Parmağa takılan yüzüğü sadece bir metal parçası mı sandın, o benim namusum ve sana söz verişimdir. Anonim

Anlamlı Yüzük Sözleri

1.Bizimkisi yıldırım aşkıydı. İki yıldız bir anda buluştu, sonra da biri kayıp gitti. Ondan bana geriye kalan da sadece bu yüzük oldu. Sinan Akyüz

2.Varlığım parmağına ‘yüzük’ olmadı ya. Yokluğum kulağına ‘küpe’ olsun. Anonim

3.En çok sen dokununca acıyor. Ellerin çocuk elleri kadar masum, ellerin bir yüzük şenliği, ellerin, ellerin. En çok sen dokununca acıyor canım. Tarık Tufan

4.Ve sana söz veriyorum, bir dahaki sefere takacağın yüzük değersiz bir teneke ve cam parçası olmayacak. Tess Gerritsen

5.İki tane yüzük, sayısız ebediyetler yemini, sayısız, sonsuz antlaşmalar, sayısız antlaşma ebediyetleri, sonsuz yeminler. Ali Şeriati

6.M.Ö. 2000’li yıllarda, Mısır Prensesi Nefertiti ilk olarak yüzük parmağı olarak bildiğimiz parmağa yüzük takmıştır. Bu parmağın hikmeti yüzyıllar sonra anlaşılmıştır. Başka hiç bir parmaktan kalbe direkt olarak giden bir damarın bulunmadığını, tıp daha yeni keşfetmiştir. Erdal Demirkıran

7.Yüzük dediğin ne ki ? Metal parçası. Bugün parmağında yarın çıkarıp attın. Oldu, bitti. Nazan Bekiroğlu

8.Çocuk sesini arıyordu bir su damlasında. Konuşmak için istemiyorum; bir yüzük yapacağım sesimden taksın diye sessizliğim serçe parmağına. Federico Garcia Lorca

9.İmgesel olarak kadın son derece önemlidir; gerçekte ise tamamen önemsiz. Şiiri baştan sona kaplar; tarihte hiç görülmez. Kurgular da kralların ve fatihlerin hayatlarına hükmeder; gerçek hayatta ailesinin parmağına bir yüzük taktığı herhangi bir gencin kölesidir. Virginia Woolf

10.Aramızda kopan tek şey nişan yüzüklerimizin kırmızı kurdelesi olsun. Benimle evlenir misin? Anonim

Etkileyici Yüzük Sözleri

1.Bu yüzük benim için onun ölmeyi reddeden aşkının paha biçilemez bir yadigarıydı. A.L. Jackson

2.Hepsine hükmedecek bir Yüzük, hepsini o bulacak. Hepsini bir araya getirip karanlıkta birbirine bağlayacak. J. R. R. Tolkien

3.Ben sana parmağına tak diye değil yüreğine tak diye veriyorum bu yüzüğü. Parmağından bir an olsun çıkabilir problem değil kalbinden çıkarma yeter.

4.Eski bir gelinliğe, bir bakır bileziğe, annemden kalan şu yüzüğe, razıysan gel benimle. Bir tanrım var bir gitarım, şu dünyada yapyalnızım, yarınımdan umutsuzum, razıysam gel benimle…

5.Asıl mesele; parmağa yüzük takmak değil. Göze perde, nefse kelepçe takmaktır.

6.Ben sana parmağına tak diye değil yüreğine tak diye veriyorum bu yüzüğü. Parmağından bir an olsun çıkabilir problem değil kalbinden çıkarma yeter.

7.Güzel sağlıklı mutluluk dolu günler için önce kalbimi şimdi de bu yüzüğü veriyorum sana.

8.Birisi size ayakkabı verirse, onu seversiniz, size ayak verene niçin yabancı kesilirsiniz? Birisi size külah verirse ona dost olursunuz, size baş verenden, akıl verenden niçin yüz çevirirsiniz? Birisi size bir yüzük verse, o kişiye muhabbet beslersiniz, önünde el pençe divan durursunuz, size el vereni, parmaklar bağışlayanı neden tanımazsınız. Mevlana

9.Ya güzel bir kadın ile karşılaşıyordun parmağında yüzük oluyordu. Yada yüzük parmaktan çıkıyor ve her güzel kadın sana kaybettiklerini hatırlatıyordu. Sebastian Fitzek

Yüzük Şiirleri

Bir yüzük yaptım sana güvercin teleğinden,

Bir yüzük bükerek hoşçakal sözcüğünden.

Bir yüzük yaptım terli bir yüzük,

Avucumdan geçen ince hayat çizgisinden.

Yanmasını bilen bakır bir yüzük,

Evime akım taşıyan elektrik telinden.

Metin Altıok

Rahatlık ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Rahatlık ile ilgili sözleri sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Rahatlık sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Rahatlığın bize getirdiği tek şey şudur: atalet içinde sıkışıp kalmanın vermiş olduğu mayhoşluk. Rahatlık bölgesi, her şeyin aynı kalması için, kendimizi içine hapsettiğimiz bir balona benzer.

Bizim için rahatlık, keyif yoktur, bizler sırtımızdaki yükü mezara kadar taşırız. Malın mülkün kişisel bir hak olduğu, her şeyin parayla ölçüldüğü bir yerde toplumsal adalet ve rahatlık hiçbir zaman gerçekleşemez. İnsan bedeni rahat etmek için değil, mücadele etmek için yaratılmıştır.

En Çok Beğenilen Rahatlık Sözleri

Rahatlık dışarı hayatta değil, kafatasımızın içinde. Hakikaten insan sevdiklerinin kadrini yokluklarında anlıyor. Peyami Safa

Bizim için rahatlık, keyif yoktur, bizler sırtımızdaki yükü mezara kadar taşırız. Stefan Zweig

Hayat, rahatınızı bozduğunuz yerde başlar. Anonim

Bedenin rahatlık konusundaki arzularını yerine getirmek demek, ruhu donukluğun sisine itmek demektir. Susanna Tamaro

Ruhta ve bedende rahatlık olmadıkça, döşek rahat olmuş neye yarar? Vücudumuza bir iğne, ruhumuza bir dert girdi mi, dünyalar bizim de olsa rahatımız kaçar. Montaigne

Anlamlı Rahatlık Sözleri

İnsan çok sevilmenin vermiş olduğu şımarıklık ve rahatlıkla bencilleşip, karşısındaki insanın fedakârlık ve inceliklerini görmezden gelebiliyormuş. Kahraman Tazeoğlu

Anne, sıcaktır, anne yiyecektir; anne doygunluk ve güven sağlayan rahatlık durumudur. Erich Fromm

Yanlış fikirler yanlış ve kırılgan bir rahatlık sağlar. Irvin D. Yalom

Malın mülkün kişisel bir hak olduğu, her şeyin parayla ölçüldüğü bir yerde toplumsal adalet ve rahatlık hiçbir zaman gerçekleşemez. Ama aslan payını kötülere bırakan bir toplumda büyük çoğunluk yoksulluk içinde kıvranırken doymak bilmez bir avuç insana memleketin bütün zenginliklerini sömürten bir devlet mutlu olabilir derseniz o başka. Thomas More

Rahata kavuşmak için engeIIerIe çarpışırız, rahata kavuşunca da rahatı çekiImez buIuruz. Henry Adams

Karanlıkta insanların gözleri kendi içlerine çevrildi, düşünceleri başka yerlere uçtu ve uyku gibi rahatlık veren bir hüzne daldılar. John Steinbeck

İnsan yoksulsa ama üzerinde bir burjuva cilası varsa, onlara ‘küçük insanlar’ denir. Çalışıyor ama belli bir rahatlık içerisindeyse, ‘halktan insanlar’ denir. Fernando Pessoa

Rahatlık peşinde koşmayın, istikrara değer vermeyin, düşünce yaşamına değer verin, merhamete teslim olmayın, tehlikeli yaşayın. Friedrich Nietzsche

Tavırlarındaki samimiyeti, içtenliği beğenmiş; konuşmalarındaki rahatlık huzur veriyormuş insana. Elif Şafak

Tanrı’nın dünyadaki yaşamınız için nihai amacı rahatlık değil, karakter gelişimidir. Rick Warren

Basit yaratıklar iyiyi ve kötüyü daha kolay ayırt ederler. İyi olan şey rahatlık, acısızlık ve hoşnutluk verir, bu nedenle iyi olan şeyler sevilir. Kötü olan şeyler ise rahatsızlık ve acı verdiğinden, kötülükten nefret edilir. Jack London

Etkileyici Rahatlık Sözleri

Nice zamandan beri bu kadar rahatlık ve sükun hissettiğimi bilmiyorum. Meğer, bir cadı kazanı gibi kaynayan kafamın biricik ihtiyacı böyle bir dize yaslanmaktan ibaretmiş. Kaç yıldır, evet kaç yıldır, annemin dizleri toprağın altında çürümeye başladığından beri hiç bunun kadar yumuşak bir yastık bulamamıştım. Yakup Kadri Karaosmanoğlu

İnsanoğlu, medeni alemin rahatlık ve lezzetlerine ne kadar alışırsa alışsın, yine ilkel insanlar gibi, arada sırada kırlarda oturmak isteğini bütün bütün unutamıyor. Namık Kemal

Bir rahatlık bir ferahlık geldi üstüme. Dünya güzel, hayat nasıl da cennetmekan oldu birdenbire. Elif Şafak

Gerçekten de, yaşlılık bu gibi konularda büyük bir rahatlık ve özgürlük getirir; şöyle ki hırslar, arzular yoğunluğunu kaybedip dağılınca, tam Sophocles’in dediği gerçekleşir. İnsan kendini birçok zalimden kurtarmış olur. Platon

Üzerimden nasıl bir yük kalktı, nasıl büyük bir rahatlık hissettim anlatamam. Ahmet Ümit

İnsanın değeri, rahatlık ve kolaylık anında nerede durduğuyla ölçülmez, zorluk ve mücadele anında nerede durduğuyla ölçülür. Robin Sharma

Sağlık kuralları bir yana, sevilen biriyle paylaşıldığında, uyku çok güzeldi. O sıcaklık, güven ve dinginlik; birinin öbürüne dokunuşunun verdiği o kesin rahatlık duygusu uykuyu örer, bedeni ve ruhu tümüyle iyileştirirdi. D.H. Lawrence

Bu kadar rahatlık beni korkutuyor. Hiç olmazsa birkaç gün sürecek bir hastalığa tutulsam. Yusuf Atılgan

İleriye doğru gitmemek, olduğu yerde kalmak, kısaca insanın kendisini sahip olduğu şeylere bırakması, aslında bir rahatlık arayışıdır. Çünkü insan, sahip olduğu şeyleri tanır ve onlarla beraberken rahattır, onlara sıkıca tutunabilir. Erich Fromm

Bir rahatlık duyuyordum; yalnızlığın, sorumsuzluğun rahatlığı. Yusuf Atılgan

Yeryüzünde bilgisizlik gibi rahatlık var mı! Aziz Nesin

Konuşmada biraz rahatlık, sessizlikte biraz erdem var. Halil Cibran

Oyun ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Oyun ile ilgili sözleri sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Oyun sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Oyun, yaşama sevincinin dışa vurulmasıdır. Oyun, yaşamla birlikte var olan; gücünü ve etkisini yaşamdan alan bir olgudur.

Oyun, çocuğun ruhsal gelişimine ayrılmaz biçimde bağlıdır. Adeta mesleki uğraşıdır çocuğun ve gerçekten bu gözle görülmesi gerekir. Dolayısıyla, çocuğu oyun oynarken rahatsız etmek, hiç de bağışlanacak bir davranış değildir.

Yetişkinler açısından oyun, çocuğun eğlenmesine ve oyalanmasına yarayan amaçsız bir uğraştır. Oyun, çocuklarla iletişim kurmanın ve onların dünyasını paylaşmanın en doğal yoludur ve en sağlıklı sonuç veren yöntemidir. Çocuk için oyun, içinde yaşadığı ve mutlu olduğu bir dünyadır.

En Çok Beğenilen Oyun Sözleri

Yaşlandığımız için vazgeçmeyiz oyun oynamaktan, oyun oynamaktan vazgeçtiğimiz için yaşlanırız. Bernard Shaw

Hayat oyunu, iyi bir ele sahip olmak değil, kötü bir eli iyi oynamaktır. Henry David Leslie

Oyun oynamak, gereksiz engelleri yenmek için gönüllü bir girişimdir. Elif Kanca

Hayat, tabii ki bir oyundur, evladım. Hayat, kurallara göre oynanması gereken bir oyundur. D. Salinger

Oyunlar gülden zincirlerdir. Eğitici onlarla gençliği kendine bağlar. Fakat oyunlar aynı zamanda karakter parlatan ve cilalayan çakmak taşlarının bulunduğu akar bir sudur da! Christian Gotthilf Salzman

Anlamlı Oyun Sözleri

Oyun nerede bitiyor, hayat nerede başlıyor, hiç anlamıyorum. Hayat nerede bitiyor, ölüm nerede başlıyor? Oğuz Atay

Vücutların kişiliği açıkladığı söylenir. Yanılıyorlar. Vücutlar bize oyun kağıdı gibi dağıtılmıştır. Kişilik, sende olanı nasıl oynadığınla başlar. John Berger

Çocuk oynayarak öğrenir, ciddiyet karşısında şaşırır. Goethe

Her şey oyun, ama o oyun bile bizim eserimiz değil. Ya kendimiz tırmanmışızdır onun yanına, ya başkaları bizi çıkarmıştır ya da zaten dağın doruğundaki evde doğmuşuzdur. Fernando Pessoa

İnsanların, toplumun kendilerine yüklediği bütün önyargıları ahmakça taşıdıkları bir deve dönemi vardır, sonra aslan dönemi gelir; önyargılara karşı aslan gibi savaşırlar ama bir de bazılarının geçebildiği bir çocukluk aşaması vardır. En üst aşamadır bu. Hayata bir çocuk safiyetiyle bakmak ve oyun oynamak; her türlü etkiye açık hale gelmek. Yitirilen safiyeti tekrar bulmak. Bu yüzden oyun oynuyorum. Zülfü Livaneli

Hayat bir oyun. Oyun üstüne oyun. Ve ölüm, oyunların en büyüğü. John Katzenbach

Artık iyi olanların değil, iyi oynayanların dünyası burası. William Shakespeare

Elinde oyunu kazandıracak kartlar varsa güzel bir oyun çıkarmalısın. Oscar Wilde

Hayat seni korkutuyorsa, içini yakıyorsa, en yakınların çirkin maskeler takmışsa… hayat budur de, ikinci kez çağrılmayacağın bir oyun olduğunu söyle. Zevk verici ve acı çektirici bir oyun, inanç ve aldatma oyunu, maskeler oyunu, onu sonuna kadar oyna, ister oyuncu olarak ister izleyici olarak. İzleyici olman daha iyi, içinden kolay çıkarsın. Amin Maalouf

Hayat oyununda, seyirci koltuklarına heves etme sahneye çıkmaya çalış. Seneca

Öyle bir yaşta idim ve öyle bir mizaçta idim ve çocukluğumda o kadar az oyun oynamıştım ve aldatmasını o kadar az öğrenmiştim ki, yalan bana suçların en ağırı gibi geliyordu; ve bir yalan söylendiği zaman insanların değil, eşyanın bile buna nasıl tahammül ettiğine şaşırıyordum. Peyami Safa

Etkileyici Oyun Sözleri

Önce oyunun kurallarını öğrenmelisin sonra da herkesten iyi oynamayı. Albert Einstein

Oyundan alınan zevk bir oyun tutkusuna, oyun tutkusu bir oynama zorunluluğuna, bir maniye, çılgınca bir öfkeye dönüşmüştü; bu öfke yalnızca uyanık geçen saatlerimi değil, fakat giderek uykumu da doldurmaya başlamıştı. Stefan Zweig

Oyun hayata hazırlıktır. Groos

Hayat; sahnesi ve perdesi olmayan bir oyundur. Anonim

Sana içimizdeki boşluğun dolacağını kim söyledi? Hayat bir oyun sahnesiyse, biz kadınlara düşen görev de yalnızlığımızla yetinen, sabırla hayatı sürdüren, sıradan bir kadın olmakmış. Sinan Akyüz

Hırs taşımayan insanlar için çok zordur oyun oynamak, rekabete girmek. Hakan Günday

Oyun bütün insanlığa aittir. Kim oynayamaz durumda ise; o artık mantarlaşmış doğaya teslim olmuş demektir. Yumuşaklığımızı elastikiyetimizi korumak için oyun oynamaya ihtiyacımız vardır. Oyun oyunda değer kazanan şan, şeref ağırbaşlılık gibi aşırı duyguların bir emniyet sübabıdır. Aynı zamanda yaşamın akışındaki düzeni sağlar. Özellikle çocuklarla oynama; bizlere oyun liderliği kazandırır. Emil Brunnet

Oyun bitmeden uzaklaşan sen olursan asla kaybetmiş sayılmazsın. Jodi Picoult

Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz. Anonim

Şahsen ben mahzun olmakta bir kusur görmüyordum. Aksine, riya ve oyun insanları mutlu eder, hakikatleri bilmek ise ağırlaştırıp hüzünlendirirdi. Şu hayatta daha çok şey bilen insanlar daha durgun, daha dingin olurdu. Elif Şafak

Hayatımın nasıl aktığını düşündükçe kendimi ihanete uğramış ya da oyuna gelmiş gibi hissediyorum; sanki göklerdeki birileri bana bir oyun oynuyor, sanki bütün hayatım boyunca yanlış melodiyle dans edip durmuşum. Irvin D. Yalom

Özlü Oyun Sözleri

Oynayan çocuk, canlılığın ve sevincin sembolüdür. Hebbel

İstediği iki şeydir erkeğin: Tehlike ve oyun. Bundandır, en tehlikeli oyuncak olarak kadını istemesi. Friedrich Nietzsche

Zavallı insan; oyun neşesinden yoksun olanıdır. Ferdinand Stangel

Şiirin hep biraz oyun gibi zevk alarak yazılması gerekir, o zaman işte dizeler uçuşurlar. James Krüss

Oyuna tekrar girmezseniz, başarılı olma şansınız hiç olmaz. Joseph Roux

Oyun çocuğun ruhsal bir yaşantısı olup bütün kültürün kaynağını oluşturur. Hermann Nohl

Çocuk oyunları hayatın bir çekirdeğidir. Bütün insanlar orada gelişir, büyür ve oluşumu insanın en güzel ve en olumlu yetenekleri orada yükselir. Fredrich Fröbel

Ülkemiz büyük bir oyun yeridir. Her sabah uyanınca, biraz isteksiz de olsak , hepimiz sahnenin bir yerinde , bizi çevreleyen büyük ve uzak dünyanın sevimli bir benzerini kurmak için toplanırız. Küçük topluluklar olarak , birbirimizden bağımsız davranarak ve birbirimizi seyrederek günlük oyunlarımıza başlarız. Oğuz Atay

Bütün dünya bir oyun sahnesidir. Kadın erkek bütün insanlarda yalnızca oyuncu dur. Her birinin giriş ve çıkış zamanları vardır. William Shakespeare

Oyun, görünüşte akla uymaz ama çocuk oyunla akıllanır. Mevlana

Oyun, insanoğlunun ilk bilincidir. John Paul

Hayat; bir oyun sahnesidir, neyi oynarsan onu yaşadığın, bu yüzdendir ki; rolleri seçerken iyice düşünmek gerekiyor. Anonim

Kurnazlık ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Kurnazlık ile ilgili sözleri sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Kurnazlık sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Kurnazlık “doğru olmayan”ı “doğru” imiş gibi göstererek, kendi çıkarı için “doğrunun peşinde olan aklı” yanıltma çabalarının tümüdür. Belirli bir süreç içinde kendi kendisiyle çelişkilere düşüp iflas etmeye mahkumdur.

Kurnaz insan, karşısındaki herkesi kandırabileceğine inanır; onun karakterine, zekasına, eğitimine bakmaz. Empati kurmaz, anlayış göstermez. Etik yönü zayıftır. Hayatı olması gereken dolambaçlı yoldan değil, kısa ve karlı yoldan yaşamaya çalışır.

Kurnazlık sinsiliği getirir. Sinsi olarak nitelendirilip korkulan biri olmak mı, akıllı ve zeki kabul edilerek saygı görmek mi? Karar sizin…

En Çok Beğenilen Kurnazlık Sözleri

Zekâ, rüyaları olan büyük insanlara, kurnazlık ise “köşeyi dönmeye çalışan” küçük insanlara özgüdür. Zülfü Livaneli

Bence kurnazlık, eğri veya çarpık akıldır, şüphesiz kurnaz bir adamla, akıllı bir adam arasında, yalnız dürüstlük bakımından değil, kabiliyet bakımından da büyük bir ayrılık vardır. Francis Bacon

Bazı insanları her zaman, bütün insanları da bazen kandırabilirsiniz; ama tüm insanları her zaman kandıramazsınız. Abraham Lincoln

Kurnazlık her işe yarar ama hiçbir iş için yeterli değildir. Henri Frederic Amiel

Her zaman kurnazlığa başvurmak, dar kafalıların harcıdır, bir tarafını örtmek için onu kullananın, başka bir yanını açıkta bıraktığı çok görülmüştür. La Rochefaucauld

Anlamlı Kurnazlık Sözleri

En becerikli insanlar, bütün ömürlerince kurnazlığı kötülerler. Büyük bir fırsatta ve büyük bir menfaat uğrunda onu kullanmak üzere. La Rochefoucauld

Aldatılmanın en iyi yolu, kendini herkesten kurnaz sanmaktır. La Rochefoucauld

Sahip çıkamadığınız her değere, başkası sahip çıktığında yalayın diye yaratıldı o avuç içleri. Küçük İskender

Gizliliğe, karanlığa ihtiyacı olan zekalara saygı duymam ben. Onlara sinsilik ya da kurnazlık diyorum. Ahmet Ümit

Kurnazlık miyoptur: burnunun ucundakini iyi görür, ama uzakları göremez ve bu yüzden de sık sık kendisi de başkaları için hazırladığı tuzağa düşer. İvan Gonçarov

Başka bir kurnazlık ve kendini koruma yolu da, insanın nadiren tepki göstermesi, “özgürlüğünü”, eylemselliğini rafa koyup tepkili olmak zorunda kaldığı durumlardan ve ilişkilerden kaçınmasıdır. Friedrich Nietzsche

Unutma, insanların çıkarları değiştiğinde zihniyetleri ve davranışları çabuk değişir. Arthur Schopenhauer

Uyanıklık; sadece özgürlüğün değil, başarının gereğidir. Tobias Beecher

Ondaki o doğallığı saflık mı, yoksa kurnazlık mı? Ama belki saflıktan daha büyük kurnazlık yoktur ya da kurnazlıktan daha büyük saflık yoktur. Miguel De Unamuno

Kedi nankör, tilki kurnaz, karga kindar, yılan sinsi, insan hepsi.

Etkileyici Kurnazlık Sözleri

Kurnazlık tezgahında en az bezi olan kadınların bile tuzakları vardır; bunların en budalası bile erkekte uyandırdığı kuşku dolayısıyla galip gelebilir. Balzac

Kurnaz insanlar, okumayı küçümserler, basit insanlar ona hayran olurlar, akıllı insanlar ise ondan faydalanırlar. Francis Bacon

Kendi yüzüyle dolaşmaktan daha büyük kurnazlık olamaz, çünkü kimse inanmaz kendi yüzüyle dolaştığına insanın. Dostoyevski

Kurnazlıkların en incesi, bize kurulmuş olan pusulara düşer gibi görünmeyi iyi bilmektir ve insanın en kolay aldatıldığı zaman, başkalarını aldatmaya çalıştığı sıralardır. La Rochefaucauld

Korkutularak büyütülen çocuk, sinsiliği ve kurnazca aldatmayı öğrenir. Doğan Cüceloğlu

Kurnazlık içeren her şey bayağıdır. Jane Austen

Kurnazlık ancak aptalların kendilerini savunma biçimidir. Hristina Aleksandrou

Ben dalgın insanları severim. Bu onların iyi olduklarını, fikir adamı olduklarını gösterir. Zira kötüler ve boş kafalılar, daima uyanıktırlar. Prens de Higne

Bizim hatamız budur. Kurnazlık denilen küçük zeka ile büyük halleri karşılarız. Peyami Safa

Kurnazlıklar ve ihanetler, ancak beceriksizliğin mahsulüdür. La Rochefaucauld

Özlü Kurnazlık Sözleri

Kurnazlık, akıllılık değildir. Euripides

Dünyada başkalarının deliliklerinden çıkar sağlamaktan daha kurnazca bir şey olamaz. Goethe

Cahillik birinci derecede, kurnazlık ikinci derecede zayıf durumdur. Cahil sürekli zayıftır, kurnaz ise uzun vadede yenik düşer. İyi niyetli olansa bazen yeniliyor görünse de, yolunun sonunda zaferle ulaşır. Muhammed Bozdağ

Galiba zeka ile kurnazlık ters orantılı. Biri azalırsa öbürü artıyor. Zülfü Livaneli

Kurnazlık bozuk para gibidir. Onunla büyük şeyler satın alınmaz. İvan Gonçarov

Kurnaz ol ama bana uygulamaya kalkma. Senin bildiklerin kadar benim sildiklerim var.

Kendini bir halt sanma. Yaprak olsan yel alır. Toprak olsan sel alır. Kıymet bilmezsen bir gün elindekini el alır.

Dünyadaki bütün felaketlerin, uygunsuzlukların, bayağılıkların sebebi işte bu her şeyden evvel kendini düşünmek illetidir. İlk bakışta insana bir kurnazlık ve akıllılık gibi görünen bu hal hakikatte aptallıktır. Sabahattin Ali

Kurnazlık, aptal ve niteliksizlerin tek kozudur; ne var ki, dünyada işler de zeki ve nitelikli olanların değil, kurnazların lehine işliyor. Nihan Kaya

İnsan kurnazlık etmeyi bir parça cehennemi yaşarken öğreniyor. Thomas Harris

Kurnazlık bana göre çok gereksiz bir yetenektir ve bilgiye giden yolda zıt yönü takip etmektir. John Locke

Beğenmek ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Beğenmek ile ilgili sözleri sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Beğenmek sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Beğenmek, kişinin hoşuna giden bir davranışın, nesnenin veya olayın kendisi tarafından hoş karşılandığını anlatmak için kullanılır. İyi veya güzel bulmak anlamına gelmektedir.

Beğenmek, kesin, güvenilir, ince ayrımlara varan bir duyguya dayanan estetik yargılama ve değerleme gücüdür.

Beğenmek, gıpta ile haset arasındaki ince çizginin üzerinde canbazlık yapabilenlerin hakkını verdiği duygudur.

En Popüler Beğenmek Sözleri

İnsanların beğenmelerine ya da beğenmemelerine kulak asmayışım, kendim başkalarını beğenip beğenmemek için değil; bu sözcüklerin fazla bir anlamı yok benim için. Andre Gide

Kendini çok beğenme kul katında, ne kendini beğenmişler var toprak altında. Mevlana

Beğenmek, sahip olmanın en iyi şekli, sahip olmaksa beğenmenin en kötü şekli olsa gerek. José Saramago

Eşini beğen, işini beğen, aşını beğen, ama kendini beğenme! Mevlana

Beğenmek kolay, sevmek zordur. İz bırakacak bir şeylerin yaşanmasını bekler sevmek. Canan Tan

Anlamlı Beğenmek Sözleri

Gözün beğendiğini, kalpte beğenir. Çerkez Atasözü

Hayatın sırrı şudur; beğendiğinizi yapmayın fakat yaptıklarınızı beğenin. İngiliz Atasözü

Beğendiğiniz bedenlere, hayalinizdeki ruhları koyup, bunu ‘aşk’ sanıyorsunuz. William Shakespeare

Biz hırsızlardan hırsız beğenmek istemiyoruz. Kısacası, hırsızlık istemiyoruz. Murathan Mungan

En beğendiği adamdan daha aşağı olduğunu sanan tek bir kimse yoktur. La Rochefoucauld

Görüyorum ki insanları kazanmak için onların beğendiğini beğenmek, sözlerini bilge sözü kabul etmek, kusurlarını övmek, yaptıklarını alkışlamaktan daha iyi bir yol yok. Moliere

Bizi beğenenlerin hepsini severiz; ama beğendiklerimizin hepsini sevmeyiz. La Rochefoucauld

Kadınlar erkeklerden hafifçe korkarak yaşıyorlardı, onları bütün yürekleriyle beğenmek istemiyorlardı. Harper Lee

Başkasını övmeyenlere, yerenlere, kimseden hoşnut olmayanlara bakın; bunlar kimsenin beğenmediği insanlardır. La Bruyére

Budur cihanda en beğendiğim meslek; sözün odun olsun hakikât olsun tek. Mehmet Akif Ersoy

Kendini beğenmiş adam, mutluluğunu kendi rahatlığı üstüne değil, başkalarının acıları üstüne kurar. Thomas More

Etkileyici Beğenmek Sözleri

İnsan kalmak bir sınırı aşmaktır. Beğen beğenebilirsen. Beğen cüret edebilirsen. Anne Carson

İçinde yaşadığı zamanı beğenmemek, aczin en yaygın şeklidir. Cenap Şahabettin

Bir düzen panayırıdır demokrasi . Beğen , beğendiğini al. Platon

İnsanın kendini beğenmesi ile kibir arasında çok ince bir çizgi vardır. Her zaman buna dikkat etmek gerekir.

Beğenmek öyle gördüğü her şeyin hoşuna gitmesi değildir. Beğenmek gönülden samimiyetle onu kabul etmektir. Megnet Zurner

Sen kendi hayatını beğenmiyor olabilirsin ama çok insan var senin hayatını beğenip senin hayatına imrenerek bakan.

Kimisi içinde bulunduğu zamanı beğenmez, kimisi kaderini, kimisi yaşadığı yeri beğenmez, kimisi hayatındaki kişileri. Peki, bu kadar beğenmeme lüksümüz var mı acaba?

Göz gördükten sonra gönül sevdikten sonra kalp niçin beğenmesin ki..

Eğer birine bir şey vereceksen en çok beğendiğin ve en çok değer verdiğin şeyi ver. Beğenmediğin değersiz bir şeyi vermek iyilik değildir.

Akılları pazara çıkarmışlar, herkes yine kendi aklını beğenmiş. Atasözü

Kendini beğenmiş insanlar başkalarını kendine hayran sanır. Antoine De Saint-Exupéry

İnsan kadar zavallı ve kendini beğenmiş bir varlık yoktur. Michel De Montaigne

Özlü Beğenmek Sözleri

Beğenmediğiniz bir şeyi alkışlamak, yalan söylemenin birçok çeşidinden biridir. Bernard Shaw

Birlikte, amaçta azimli olan ve ısrar eden ulus, kendini beğenmiş ve saldırgan her düşmanı sonunda gurur ve saldırısından dolayı pişman eder. Atatürk

Herkes dış görünüşünü beğenebilir, ama birinin seni sevmesini ve yanında kalmasını sağlayan şey, karakterindir.

Ölürse yer beğensin‚ kalırsa el beğensin. Atasözü

Mezarlıklar kendilerini vazgeçilmez sanan insanlarla doludur.

Kendini beğenmiş insanlar, başkalarını kendine hayran sanırlar. Küçük Prens

Kişinin kendini beğenmesi, aklının zayıf olduğuna delalet eder. Hz. Ali

Kendini beğenmiş kimselere öğüt vermek, rüzgara karşı ıslık çalmak gibidir. Lermontov

Meşe gölgesinde filizlenen yosunlar, çok kere kendilerini meşe fidanı sanırlar. Cenap Şehabettin

Bir insanda kendini yüksek görme, hırs ve şehvet, konuşurken soğan gibi kokar. Mevlana

Kendini beğenen belayı bulur, zahmete düşer; kendini beğenmeyen, safayı bulur ve rahmete erer. Bediüzzaman

Sadece kendini beğenmiş insanlar her soruya bir çuval cevap ve öğütle karşılık verir. Charles Bukowski

Ezan ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Ezan ile ilgili sözleri sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Ezan sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Ezan, kelime anlamı olarak bildirmek, duyurmak, çağrıda bulunmak, ilan etmek anlamlarında kullanılır. Ezan, dini bir terim olarak, İslam dininde namaz vaktinin geldiğini insanlara bildirmek için belli sözlerle yapılan çağrıya verilen isimdir.

Ezan bir dirilişin müjdesidir. Bir aksiyon alametidir. Yeryüzüne yayılan bir mucizevi rayiha, bir iksir, bir abı hayattır.

Eğer ezan sesini rağbet ve sevinçle karşılıyorsan, o kaza gününde kulaklarında çınlayacak olan müjde ve kurtuluş nidasıdır.

En Çok Beğenilen Ezan Sözleri

Bu ezanIar ki şahadetIeri dinin temeIi, ebedi yurdumun üstünde benim inIemeIi. Mehmet Akif Ersoy

Bir ezan sesiyIe uzandığı yerden doğruIup, kendine çekidüzen veren insanIar vardır. KaIbin seIameti için, edep Iazımdır. Anonim

Ezan kaIpIeri ürpertir, gözIeri nemIendirir. Anonim

CeIIadına aşık oImuşsa bir miIIet, ister ezan ister çan dinIet. İtiraz etmiyorsa sürü gibi iIIet, müstehaktır ona her türIü ziIIet. Ömer Hayyam

İnsanoğlunun ömrü, kulağına okunan bir ezan ve arkasından kılınan bir namaz arasıdır. Anonim

Anlamlı Ezan Sözleri

Bu acı içinde kıvranırken birden ezanlar patlıyor. Dört bir yanım ezan sesi ile kaplanıyor. Şükür Rabbime, şükür. Ezan sesi semalara yükseldikçe elbette bir hayatımız vardır. Tövbe kapısı açık, gayret kuşağı yanı başımızdadır. Gayret bizden tevfik Allah’tan.Mustafa Kutlu

Tanıdığım insanların en kuvvetlisisin, ama bu kuvveti kendini yıkmak için kullanmışsın, şimdi bu kuvveti benim için, bizim için kullanacaksın. Dua bir kanatlanıştır. Namaz kıldığına sevindim. Her sabah ben de seninle beraber ezan dinliyorum. Cemil Meriç

Emr-i bülendsin ey Ezan-ı Muhammedi. Kafi değl sadana Cihan-ı Muhammedi. Yahya KemaI BeyatIı

İnsanı rahatIatan bir ses varsa, o da ezan sesi oImaIı. Anonim

Ne şiirIer ne de şarkıIar. Sana en çok ezanIar yakışıyor, İstanbuI. Anonim

Ezan, bir coğrafyanın en önemli Müslümanlık simgesidir. Bir anlamda beldelerin ve memleketlerin şehadetidir. Oradaki Müslüman varlığının en önemli göstergesidir. Ömer Özpınar

Ezan vakitleri, ya Allah beni huzurunda görmez de üzülür, darılır diye namazlarını aksatmayan, o masum, saf, tertemiz çocuğun samimiyeti gibi…Hikmet Anıl Öztekin

Huzur buImak istiyorsanız, ezan iIe diriIin, namaz iIe yaşayın. Anonim

Namaza meyli olmayanın kulağı ezanda olmaz. Atasözü

Hani iftar vaktine yakın susar ya insan, yokluğun o denli yakıyor beni. Söyle ne zaman okunur burda ezan, bir yudum su gibi özledim seni. Can Yücel

Etkileyici Ezan Sözleri

Ezan; bir uyarı, bir merhamet haykırışı, bir rahmet sağanağıdır. Nefsin, gafletin, unutuşun, cahilliğin, nankörlüğün girdabında dönenlere. Dünya malının, hırsın, servetin, makam ve mevki ihtirasının, şöhret sarhoşluğunun uçurumuna yürüyenlere. Benim gibi eşikte kalanlara, basiretleri bağlananlara, kalbi kararanlar, terazi yamuk tutanlara, yetim hakkı yiyenlere, dünya benim diyenlere. Mustafa Kutlu

Ezan bir ibadet olduğu kadar, dini mûsikî olarak da kulalardaki pası, gönüllerdeki yası gideriyor. Bu ilâhî dâvet sâdece inananları değil, kalp gözü kapalı olanları bile etkiliyor. Dursun Gürlek

Ezan bir dirilişin müjdesidir. Bir aksiyon alametidir. Yeryüzüne yayılan bir mucizevi rayiha, bir iksir, bir ab ı hayattır. Mustafa Kutlu

Ezan sonu secde ile bitecek miraca yükselişin bineğidir. Mustafa Kutlu

Ezan sesi semalara yükseldikçe elbette bir hayatımız vardır. Tövbe kapısı açık, gayret kuşağı yanıbaşımızdadır. Gayret bizden, tevfik Allah ‘tan. Mustafa Kutlu

Huzur buImak istiyorsanız, ezan iIe diriIin, namaz iIe yaşayın.

GüzeI okunan ezandan sadece mü’minIer değiI, HıristiyanIar, YahudiIer ve ateistIer biIe etkiIenir.

Bir ezan sesiyIe uzandığı yerden doğruIup, kendine çekidüzen veren insanIar vardır. KaIbin seIameti için, edep Iazımdır.

Tam kimsem yok derken, ezan okundu. Utandım.

Bu ezan insanoğIunu öyIe ya da böyIe dize getirecek getirmesine ama; AIIah ister ki rızanIa geIesin, seIan iIe değiI. Kahraman Araz

Ezan basiretIeri bağIanmışIarın gözIerini açar, kuIakIarı tıkanmışIara Iahut aIeminden geIen nidaIarı, dâvetIeri, müjde ve uyarıIarı işittirir.

Bonus

Ölürken aynı âhenk, salâ sesinden sızan:

Kulağıma doğduğum günde okunan ezan.

Necip Fazıl Kısakürek 

Gökte hilal, yerde alkan,

Yüreklerde kaynar volkan.

Biz durdukça nazlı vatan,

Bayrak inmez, ezan dinmez.

Adnan Özkan 

Kardelenler ağlar ormanlarda

Duymayınca ezan seslerini

Bir kuş olsam uçardım ufuklarda

Duymak için ezan seslerini

İbrahim Yılmaz

Köpekler ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Köpekler ile ilgili sözleri sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Köpek sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Köpekler oldukça sosyal hayvanlardır. Bu sebeple insanlarla ve diğer hayvanlarla yaşamayı diğer canlılarla yaşamaya tercih ederler.

Köpekler sadık, zeki ve insan dostu hayvanlardır. Çok sevdiği birisinin kokusunu ömür boyu unutmaz, yıllar sonra bile onu tanıyabilir.

Köpekler aynı zamanda sahiplerinin davranışlarını da taklit eder. Aynı cins köpek yaşlı bir kadınla yaşadığında sessiz ve hareketsiz kalmaya ve uzun süre uyumaya meyilli olur.

Hiçbir canlının sadakati ve güveni bu kadar saf ve düz bir sevgi değildir. Başka kim her yerde sizi takip edip, eve geldiğinizde sevinçle atlar veya sadece sizi kim böyle içten sever?

En Çok Beğenilen Köpek Sözleri

Eğer aç bir köpeğin karnını doyurursanız sizi ısırmaz, işte bu köpeklerle insanlar arasındaki prensip olarak en temel farktır. Mark Twain

Dünyada, bir köpek yavrusunun yüzünüzü yalamasıyla bıraktığı etkiyi yapabilecek bir tane psikiyatrist yoktur. Ben Williams

KöpekIer arkadaşIarını sever, düşmanIarını ısırırIar. İnsanIar ise tamamen farkIıdır: Saf ve karşıIıksız sevgiyi beceremezIer. KişiseI iIişkiIerindeyse sevgi ve nefreti karıştırıp dururIar. Sigmund Freud

KöpekIer centiImendir. Umarım onIarın cennetine giderim, insanIarın değiI. Mark Twain

Köpekler ile İlgili 10 Güzel Söz

Köpeğe atılan bir kemik yardımseverlik örneği değildir. Yardımseverlik, en az köpek kadar aç olunduğu zaman kemiği onunla paylaşmaktır. Jack London

Köpekler ortalama olarak insanların ortalamasında daha iyi insanlardır. Andy Rooney

Korku ve köleliğin getirdiği kara saygı köpek sürüsüne kamçının sözünü dinlettirir. Charles Dickens

ÖnemIi oIan kavgadaki köpeğin boyutu değiI, köpeğin içindeki kavganın boyutudur. Mark Twain

Köpek kağnı gölgesinde yürür, kendi gölgesi sanırmış! Mümin Sekman

KöpekIerin en büyük korkusu evden onsuz çıktığınızda tekrar geri geImeyeceğinizdir. StanIey Coren

Köpek eşeğe et, eşek de köpeğe ot ikram etmiş; ikisi de aç kalmış. Tolstoy

Eti tadan çoban köpeğinden hayır geImez. BuIgar Atasözü

Köpek bana havlarsa ben ona havlayamam. Daha ileri giderse bir parça ekmek atar yoluma devam ederim. Hekimoğlu İsmail

Etini korumak için savaşmayan bir köpek, beş para etmez. Jack London

Anlamlı Köpek Sözleri

Eti tadan köpek, artık kuru ekmeğe dönmez. Ahmet Haşim

Köpek yarasını, yaIaya yaIaya iyi eder. MevIana

Gerçek köpek sahipsiz köpektir. Andre Alexis

Köpek derisinden post, beylerden dost olmaz. Yaşar Kemal

Köpeklerin bizim hakkımızda ne düşündüğü konusuna hiç dikkat ettiniz mi? Mesela markete gidip bir poşet dolusu et, sosis ve tavukla dönüyoruz. Heralde bizim dünyadaki en büyük avcılar olduğumuzu düşünüyolardır. Anne Tyler

Parasızlıktan daha beter şey yok! Aç köpek etten başka bir şeye inanmaz derler ya…Anton Çehov

SahipIer bana hikayeIer anIatır, ama köpekIer her zaman doğruyu söyIer. Cesar MiIIan

Eğer ölümsüzlük hakkında bazı inançlarım varsa, bir başkası da köpeklerin cennete gideceğidir. Ve çok az insanında…James Thurber

Kırdım diyorsun zincirlerini; evet köpek de çeker koparır zincirlerini, kaçar o da uzaklara ama halkalarını boynunda taşıyarak. Montaigne

Her kim bir köpeği tekmeIerse aynı zamanda kendi ruhunu cehenneme doğru tekmeIemiş oIur. WiII Judy

Köpeğiniz dünya üzerinde sizi kendinizden biIe daha çok sevecek tek kişidir. Josh BiIIings

KöpekIe yatan, pireyIe kaIkar. İspanyoI Atasözü

Etkileyici Köpek Sözleri

On insan bir sofrada yemek yer de, iki köpek bir leşin başında uyuşamazlar. Şeyh Sadi Şirazi

Köpek kısmının insanoğlundan akıllı olduğundan hep huylanmışımdır ; dahası bunların konuşabildiklerinden de eminim ben, konuşmamalarının tek nedeni inatçılıklarıdır. Gogol

Tırıs giden köpek, kemiğini buIur. Atasözü

Köpek ısırığının acısı geçici, insan ısırığınınki kalıcı olur. Zülfü Livaneli

Kudurmuş köpek, efendisini de tanımaz. Enrique Larretta

Köpek kucağınıza sıçrarsa, sizi sevdiği içindir. Kedi, aynı şeyi yaparsa kucağınız sıcak oIduğunuz içindir. A.N. Whitehad

Silahını kaptırıp kendine karşı kullanılmasına sebep olabilirsin ama iyi bir köpek saf değiştirmez. Lisa Gardner

Eğer cennette köpekIer yoksa öIdüğümde onIarın oIduğu yere gitmek istiyorum. WiII Rogers

Köpeğin öIümü de köpekçe oIur. Anton Çehov

Uzaktan havIayan köpek, ısırmaz. Thomas MuIIer

KöpekIer boğuşurken, birbirIerini ne kadar çok ısırırIarsa o kadar kızarIar. ToIstoy

O sizin dostunuz, koruyucunuz, köpeğiniz. Siz onun hayatı, sevgi odağı ve Iiderisiniz. O size ait oIacak; son nefesine kadar bağIı ve sadık. BöyIe bir sadakata Iayık oImayı ona borçIusunuz. Anonim

Kedi ile ilgili söylenmiş güzel sözler

KediIer ile ilgili güzel sözleri sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Kedi sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Kediler her an sevimlidir ve sadece onları görmek bile bizlere sonsuz bir mutluluk verir. Ne demişler; en iyi dost mutlu edendir!

Kediler sadece dinler! Sessizce yanınızda otururlar ve büyük bir dikkatle sizi dinlerler, bununla da kalmaz inanın kediler tüm anlattıklarınızı da anlarlar.

Kediler üzgün olduğumuzu hissederler ve bizimle ilgilenirler. Ağladığımızda bazen göz yaşlarımızı yalayarak temizlerler. Kediler omuzlarında ağlanacak gerçek birer dosttur ve bundan asla sıkılmazlar.

Ve kediler sizi asla terk etmez! Onlara daima güvenebilirsiniz ve sizi yarı yolda bırakıp gitmeyeceğini bilirsiniz.

En Çok Beğenilen Kedi Sözleri

Kediler kimin kendilerini sevdiğini, kimin sevmediğini çok iyi bilirler ama düzeltmeye uğraşacak kadar kafaya takmazlar bunu. Winifred Carriere

Bütün hayvanIar arasında yaInızca kedidir yaşamı seyreden. VaroImanın döner doIabını mesafeIi bir konumdan izIer. Kedide sempatik oIma kaygısı yoktur. YaInızca yaşar, uzak, dingin ve biIge. Andrew Lang

Kedilerle insanlar arasındaki en büyük fark bu işte; biz yaşıyoruz, onlar hayatlarıyla dövüşüyor. Oya Baydar

Bana göre bir kediyIe yaşamanın keyifIerinden biri de keyfin gerçek anIamına uyguIamaIı oIarak şahit oImaktır. Compton Mackenzie

Bir kedi onu ne zaman çağırırsanız yanınıza geIir; tabi eğer yapacak daha iyi bir şeyi yoksa. BiII AdIer

Kedi ile İlgili 10 Güzel Söz

Kediler esrarengiz canlılardır, akıllarından bizim tahmin ettiğimizden çok daha fazlası geçer. Sir Walter Scott

Kedilerin kimi sevdikleri konusunda seçici olmaları ile ilgili kötü şöhretleri vardır. Eğer bir kedi sahibini sevmiyorsa gidip başkasını bulur. Kediler için bu doğaldır. Ayrılıp bir başkasıyla yaşarlar. James Bowen

Kedi kimsenin maskarası olmaz. Heywood Brown

Kediler bize şunu öğretir: Doğadaki her şeyin illa bir işe yaraması gerekmez. Garrison Keillor

Kedinin kaIpsiz oIamayacak kadar derin bir ruhu vardır. Ernest MenauIt

Akıllı bir hayvan olan kedi nankör değildir. Yalnızca köpekleri seven insanlara güvenilmeyeceğini bilir. Orhan Pamuk

Kediyse, kendi varoluşunun başlı başına bir mutluluk kaynağı olduğu inancındadır, ödün vermez. Nankör sayılması bu yüzdendir sanırım. Almaktan çok pay. Tomris Uyar

KediIer güIIere benzer. Seviyorsanız, tırnakIarı canınızı acıtmaz. Fransız Atasözü

Bir kedinin dostIuğu tonIarca iIaçtan çok daha şifaIıdır. Enzo Jannacci

Kedinin sevgi anIayışındaki farkIıIık güIünç geIebiIir ama bu durum farkIı bir mantığa beI bağIamasından kaynakIanır. İnsanIar, kendi doğaIarının terimIeriyIe sevgisiz, hain ya da benciI sayarIar ya kediyi,onun herhaIde bu tür kaygıIarı yoktur.Oynaşmak, sevmek, seviImek istediği an buradadır. İstemediğinde çekip gider, sizin doyumunuz yarıda kaImış, ona vız geIir. Enis Batur

Anlamlı Kedi Sözleri

Kedinin içinde ruhlar ya da tanrılar yoktur, boşuna aramayın. Ebedi çarkın bir resmidir kedi, deniz gibi. Güzel olduğu için denizi okşamazsın ama kediyi okşarsın neden? Sadece sana izin verdiği için. Ve kedi asla korku bilmez, denizin ve kayanın esnekliğine sarılır sadece, bir ölüm kalım kavgasında bile sadece karanlığın görkemini düşünür. Charles Bukowski

KediIer dünya üzerinde en büyük narsistIerdir. Bu sonuca kendiIerine çeki düzen vermek için harcadıkIarı onca zamanı düşünerek varıIabiIir. Anonim

Kedi ve köpek anlaştığında bakkal perişan olur. Laura Fitzgerald

İnsanIar hakkında psikoIojik romanIar yazmak istiyorsanız yapacağınız en iyi şey bir çift kedi edinmektir. AIdous HuxIey

Kadınlar kedi gibidir ama nankör değillerdir. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum, boş konuşmuyorum. Kediler sevilirken sınırları yoktur. Kadınlar da öyle. Mustafa Görgüç

Sofrandan artanı çevrendeki canlılara verebiliyorsan, mesela bayat ekmekleri kuşlara, kalan yemeklerini kedi ve köpeklere veriyorsan zenginsin. Kuşa, kediye, köpeğe diğer canlılara verdiğin ekmek su sana geri döner. Doğa sana onu aynen geri verir. Çöpe atılan hiçbir şey geri gelmez. Aşkım Kapışmak

Köpek düzyazıdır, kedi ise bir şiir. Jean Burden

KediIeri seviyorum çünkü evimi seviyorum; yavaş yavaş evimin gözIe görüIür ruhu oIuyorIar. Jean Cocteau

Ve şimdi kedi ruhlu iyi insanların sayısı o kadar az ki; Burada ve evrenin ara sokaklarında pek çok kedi büyük bir zarafetle aylakça geziniyor şimdi. Charles Bukowski

KediIer seçiImiş arkadaşIardır. Norman Corwin

Kedi balık sever fakat patilerini ıslatmaktan hoşlanmaz. Peter Ackroyd

Yavru kediden daha cesur bir kaşif yoktur. JuIes ChampfIeury

Etkileyici Kedi Sözleri

Bir kedi daha? BeIki. Sevginin de mevsimi var. TohumIar yeniden ekiImeIi. Ama bir aiIe kedisi, eskimiş bir paIto ya da patIak bir Iastik gibi değiştiriIemez. Her kedi yavrusu kendine özgü bir büyük kediye dönüşür. Ben dört kedi yaşındayım. Yaşamımı, birbirIerinin yerine geIen ama asIa birbirIerinin yerini aImayan dostIarımIa öIçüyorum. Irving Towsend

Ayrılmalar birer kaçış gibidir alışmış bir kedi varsa. Kedi yokken gitmeli ya da bizden bıktığını bilmeli, gitmeli. Behçet Necatigil

Kedi kadının yanındaydı, kadın gecenin yanındaydı. Kedi gitti geceye değdi, karardı, döndü kadına değdi. Bir kadın portresi belirdi; Elinde siyah bir. Özdemir Asaf

Küçük tüyIü yaramazIar yaInızca bütün duyguIarınızı boşaIttığınız derin, çok derin kuyuIardır. Bruce SchimmeI

Su başında durmuşuz. Su serin, çınar ulu, ben şiir yazıyorum, kedi uyukluyor, güneş sıcak. Çok şükür yaşıyoruz. Suyun şavkı vuruyor bize, çınara, bana. Nazım Hikmet Ran

KediIer köpekIerden daha akıIIıdır. Dizboyu karda kızağı çekecek aItı kedi buIamazsınız. Jeff VaIdez

Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde, çok uzak değil yakın bir ülkede, sevimli, uslu küçücük gözlü, küçük kediler yaşarmış. Yemekleri ortak, yatakla. Bülent Ortaçgil

KediIerden nefret edenIer bir sonraki hayatIarına fare oIarak geri dönecekIerdir. Faith Resnick

Yalnız kediler, ölecekleri zaman bir iz bırakmadan kaybolurlar. Oğuz Atay

Kedinin duygusaI dürüstIüğü tamdır. İnsanIar çeşitIi nedenIerden duyguIarını sakIayabiIirIer ama bir kedi asIa. Ernest Hemingway

Bir kedinin öfkesi muhteşemdir; saf kedi aIeviyIe yanar, bütün tüyIeri dimdik oIur ve herbiri cızırdayan mavi kıvıIcımIar saçar. GözIeri ise içinin aIeviyIe ışıI ışıIdır. WiIIiam Burroughs

Masal dinlememiş çocuklar büyüyünce kedi resmini cetvelle çizerler. Cemal Süreya

Özlü Kedi Sözleri

KediIer gizemIi yaratıkIardır. Sizi mi seviyorIar yoksa yaInızca Iütfedip evinizde mi kaIıyorIar asIa biIemezsiniz. OnIarı son derece çekici kıIan bu gizemdir. PauI Moore

Sizken tek sahipleri, kalabalık isterler. Belki hepsi sizin gibi yalnız kediler. Behçet Necatigil

SanatçıIar kedi sever, askerIer köpek. Desmond Morris

KedimIe oynadığım zaman, kimbiIir beIki de o benIe daha fazIa oynuyordur. Montaigne

Ben bu dünyadan kendime yalnız; bir çiçek, bir kedi ve temiz bir yastık ayırdım. Gerisi al, sende kalsın. Anonim

Hiç bir şey yavru bir kediden daha oyuncu, yaşIı bir kediden daha ciddi oIamaz. Thomas FuIIer

Kediler hayatta kalmakta ustadır. Stephen King

Minicik bir kedi yavrusu bir sanat şaheseridir. Leonardo da Vinci

Hiçbir şey karanlık bir odada siyah bir kedi aramak kadar zor değildir. Hele odada siyah bir kedi yoksa. Ahmet Şerif İzgören

KediIerIe bir süre beraber yasayan herkesin iyi biIdiği gibi, kediIerin sadece insanın akIıyIa sınırIı inanıImaz bir sabır güçIeri vardır. CIeveIand Amory

Sen köylüleri çok sıkıştırmışsın. Bir odaya bir kedi yavrusu koy, hem de durmadan üstüne git,s onunda kedi yavrusu senin gözünü oyar. Kedi yavrusu kedi yavrusu iken…. İnsanoğlu kedi yavrusu değildir. Ne kadar korkaksa o kadar yiğittir. Yaşar Kemal

Kedi sevmeyen bir kadın zaten erkeğini mutlu edemez. Orhan Pamuk

Yüksek zekamızdan o kadar eminiz ki, beyin kapasitesinin daha fazlasının daha iyi olacağını varsayıyoruz. Ama eğer öyle olsaydı, kedi ailesi de hesap yapabilen kediler üretirdi. Yuval Noah Harari

Politika Nedir?

Politika Nedir?

Çocuk babasına sorar: “Baba politika nedir?”

Baba şöyle der: “Bak oğlum, ben eve para getiriyorum, öyleyse ben kapitalistim.

Annen parayı yönetir, öyleyse o hükümettir.

Deden paranın doğru idare edilip edilmediğine dikkat eder, öyleyse o da sendikadır.

Hizmetçi kız ise isçi sınıfıdır.

Bizlerin ise tek hedefi vardır, senin rahatlığın. Dolayısıyla sen de halksın ve altında bezi ile yatan küçük kardeşin ise gelecektir.

Söyle bakalım anlayabildin mi?”

Çocuk düşünür ve o gece babasının anlattıklarını düşüneceğini söyler.

Gece yarısı çocuk uyanır. Çünkü küçük kardeşi altını pisletmiştir ve ağlamaktadır.

Ne yapacağını bilemeyen çocuk anne ve babasının yatak odasına gider.

Annesi yalnız ve derin bir şekilde uyumaktadır, öyle ki onu uyandıramaz.

Hizmetçi kızın odasına gider. Bakar ki babası hizmetçi kızla yatmaktadır.

Dedesi de pencereden gizlice onları izlemektedir.

Hepsi öyle meşguldürler ki çocuğun orada olduğunu fark etmezler bile. Çocuk hiç bir şey yapamadan yatağına geri döner.

Ertesi sabah baba çocuğa kendince politikanın ne olduğunu anlatmasını ister.

-“Evet” der çocuk, “kapitalizm” işçi sınıfını kötüye kullanıyor… Sendika bunu seyrediyor… Bu arada hükümet uyuyor… Halk ise dikkate alınmıyor… ve gelecek bokun içinde yatıyor!

İşte politika budur..!

Akıllı Eşek

Milletvekilinin biri bir köyü gezerken, bağlı olduğu değirmeni döndüren bir eşek görmüş.

Yanındaki köylüye sormuş:

-Bu eşeğin boynundaki zil ne işe yarıyor ?

-Efendim, demiş köylü. O zil sustuğunda eşeğin durduğunu anlıyorum. Müdahale edince tekrar harekete başlıyor.

-Akıllıca ,demiş vekil. Peki eşek olduğu yerde durup başını sağa sola sallarsa nereden anlayacaksın durduğunu?

-Anlayamam ama, ne gezer efendim sizin gibi akıllı eşek buralarda…

Papağan

12 Eylül İhtilali yıllarında, bir adamın papağanı varmış. Adam ne sağcı ne solcu ne kominist ne de faşistmiş. Bir gün adam papağana, “bak papağan ben bugün solcuları eve çağıracağım onlar gelince yaşasın solcular yaşasın solcular diye bağıracaksın” demiş.

Bizim papağan solcular gelince başlamış “YAŞASIN SAĞCILAR” diye bağırmaya. Bunu duyan solcular adamı bir güzel dövmüşler.

Adam bakmış papağan sağcılar diye bağırınca ertesi gün sağcıları çağırmaya karar vermiş. Sağcılar gelmiş bizim papağan başlamış yaşasın solcular yaşasın solcular. Tabi bunu duyan sağcılar adamı bir güzel dövmüşler.

Buna sinirlenen adam papağanın tüylerini koparıp kümese atmış. Tavukların hepsi kahkahalar atıyor. Sonra bizim papağan demiş, “Ne gülüyorsunuz fahişeler ben sizin gibi fuhuştan değil siyasetten girdim içeri”

Politikacılar

Bir otobüs dolusu politikacı seçim kampanyası için TEKSAS’ ta dolaşıyorlarmış. Otobüs büyük bir çiftliğin yanından geçerken, otobüs şoförün dalgınlığı yüzünden derin bir şarampole uçmuş.

Çiftçi koşarak gelmiş, gece kurda kuşa yem olmasınlar diye cesetleri gömmeye başlamış.

Ertesi sabah, Şerif soruşturma için çiftliğe gelmiş. Çiftçiye sormuş: “Otobüsteki bütün politikacıları gömdün demek…Hepsi de ölüydü, eminsin değil mi?”

Çiftçi cevap vermiş: “Bazıları yaşadıklarını iddia ettiler ama politikacıları bilirsiniz. Nasıl yalan söylerler! “.

Padişah ve Vezir

Padişah ile vezir tartışmaya başlamış. Padişah vezire, “En büyük ve en güçlü olan benim. Sen benim emrimdesin!” demiş. Vezir, “Hayır ben büyüğüm. Ordunun başında ben savaşıyorum, sen sadece mühür basıyorsun” diye itiraz etmiş. Tartışma uzayınca Padişahla vezir, bir çobanın yanına gitmişler ve konuya hemen girmemek için çobana sormuşlar:

-Senin koyunun mu büyük, ineğin mi?

Çoban şaşırmış şaşırmasına da, soranlar da Padişahla vezir.

-“İneğim” demiş.

-Keçin mi büyük, öküzün mü?

Çoban “Öküzüm tabii” deyince, asıl soruyu yöneltmişler çobana:

-Söyle bakalım, Padişahın mı büyük, vezirin mi?

Çoban hiç düşünmeden yanıt vermiş:

-Vallahi ben bu hayvanları tanımıyorum!

Şeytan ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Şeytan ile ilgili güzel sözleri sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Şeytan sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Şeytan; gözle görülmeyen fakat varlığı kesin olan, azgınlık ve kötülükte çok ileri giden, kibirli, âsi, insanları saptırmaya çalışan cin demektir.

Şeytan, birçok din ve mitolojide, insanları kötülüğe teşvik ettiğine inanılan, adaletsizliğin ve tüm kötülüklerin kaynağı kabul edilen varlık olarak kabul edilir.

Şeytan ilk insandan beri bütün insanlara kötülükleri, küfür ve günahları süsleyip güzel göstermiş, insanları hak yoldan uzaklaştırmak için elinden geleni yapmıştır.

Sapıklık ve azgınlıkta devam edenler, şeytanın kendilerini çepeçevre kuşatmasına, kendilerinin de şeytanın esiri olmalarına sebep olurlar.

En Çok Beğenilen Şeytan Sözleri

Şeytan, insanın içindedir. Yani dualizm (ikilik) tabiatta değil, insanın iç dünyasında. Şeytan, insanın Allah’a meyleden yönüne rakiptir. Cemil Meriç

İçimizde şeytan var… Can kırıkları var. Nefret var, yalanlar var. Bir yanımız bizi çoktan terk etmiş, kaçıyor. Melankoli ve hüsran var. Keşke bazı geceler hiç sabah olmasa…Sabahattin Ali

Şeytanın zaferi için gerekli olan tek şey, iyi insanların boş oturmasıdır. Edmund Burke

Şeytan bir günah işleteceği zaman, işe bu günahı kutsallık zırhına sarmakla başlar. William Shakespeare

Şeytan da tıpkı melek gibi, insanların içinde. Seçimi insan yapıyor. Günahınızı boş yere zavallı şeytanın üstüne yıkmayın. Ahmet Ümit

Şeytan ile İlgili Ayet ve Hadisler

Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size çirkinlikleri telkin eder. (Bakara 2/268)

Şeytan insanın vücudunda kanın akışı gibi dolaşır. Onun sizin kalbinize bir şüphe atmasından korktum” buyurdu. (Buhârî, İ’tikâf,11)

Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helâl ve temiz olanlarından yeyin, şeytanın peşine düşmeyin; zira şeytan sizin apaçık bir düşmanınızdır. (Bakara 2/168)

Ey Âdem oğulları! Şeytan, ana-babanızı, ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın! (A’râf 7/27)

Kim Allah’ı bırakır da şeytanı dost edinirse elbette apaçık bir ziyana düşmüştür. (Şeytan) onlara söz verir ve onları ümitlendirir; hâlbuki şeytanın onlara söz vermesi aldatmacadan başka bir şey değildir. (Nisâ 4/119-120)

Şeytan insanı (uçuruma sürükler, sonra da) yüzüstü bırakıp rezil rüsva eder. (Furkân 25/29)

Her kim onu dost edinirse, mutlaka o kimseyi saptırır ve onu cehennem azâbına sürükler. (Hac 22/4)

Namaz için ezan okunduğu zaman, şeytan arkasını dönüp ezanı duymayacağı yere kadar yellenerek kaçar. Ezan bitince geri gelir. Namaz için kâmet getirilince tekrar arkasını dönüp kaçar. Kâmet bittiğinde yine gelir ve kişi ile nefsi arasına sokulup ona: «Filân şeyi hatırla, filân şeyi hatırla!» diyerek, daha önce aklına gelmeyen şeyleri hatırlatır. Neticede kişi kaç rekât kıldığını bilemez olur. (Müslim, Salât,19)

Şeytan Allah’ın ismi zikredilmeden (besmele çekilmeden) başlanan bir yemeğe katılmayı pek arzu eder. O, şu yemeğe katılmak için bu kızcağızı getirdi. Fakat ben elini tuttum. Sonra bu bedevî sayesinde yemeğe katılmak için onu alıp getirdi; onun da elini tuttum. Nefsimi kudretiyle elinde bulunduran Allah’a yemin ederim ki, şeytanın eli, onların eliyle birlikte avucumdaydı. (Müslim, Eşribe 102)

Anlamlı Şeytan Sözleri

İçimizdeki şeytan pek de kurnazca olmayan bir kaçamak yolu… İçimizde şeytan yok… İçimizde aciz var… Tembellik var… İradesizlik, bilgisizlik ve bunların hepsinden daha korkunç bir şey: hakikatleri görmekten kaçmak itiyadı var…Sabahattin Ali

İnsan ne iyidir ne de kötü, hem şeytan vardır içimizde hem de melek. Hangisini uyandırırsak, hangisini beslersek, o ele geçirir ruhumuzu. Ahmet Ümit

Şeytan hakkında konuşmayın, gençlerin kalbinde merak uyandırır. Kızılderili Atasözü

Fakat içimde öyle bir şeytan var ki… Bana her zamanki istediğimden büsbütün başka şeyler yaptırıyor. Onun elinden kurtulmaya çalışmak boş… Yalnız ben değil, hepimiz onun elinde bir oyuncağız…Sabahattin Ali

Tabiatta ruh sakatlığından başka sakatlık yoktur. Kötü kalpten başkasına çirkin denilmez. Fazilet güzelliktir; fakat güzel kötülükler şeytanın süslediği baş sandıklardır. William Shakespeare

Her şey son ucuna gitmek zorundaydı. Şeytan, şeytan olacaktı; yılan, yılan… Âdem’in Âdem olması için; şeytanın, yılanın ve insanın cennet varlığı olmaktan çıkmaları, cennetin şartlarından faydalanma kolaylığını yitirmeleri, cenneti yitirmeleri gerekiyordu. Cenneti bulmak için, yitirmek gerekiyordu. Sezai Karakoç

İnsan ne iyidir ne de kötü, hem şeytan vardır içimizde hem de melek. Hangisini uyandırırsak, hangisini beslersek, o ele geçirir ruhumuzu. Ahmet Ümit

Peşine düşülen kadın, bir melek görünür erkeğin gözüne; elde edilmeye görsün, şeytan kesilir. William Shakespeare

Biri bir kusurunda dolayı özür dilediği, hoşnut etmek için elinden gelen her şeyi verdiği halde, hakkına razı olmayan kimse; şeytandır. İmam Şafiî

Issız bir adada her türlü imkânında olsa, asla ölmeyeceğine inanma. Her zaman açığını kollayan bir şeytan vardır. Thomas A. Doyle

Acı hissetmemek duyguların kesintisi demektir; her coşku şeytanla pazarlıktır. Charles Bukowski

O gün geldiğinde, kendilerinin şeytana uymasına meydan verdiği için Tanrı’yı suçlayacaklardı. Paulo Coelho

Kısa Şeytan Sözleri

Şeytanın iki adı vardır; biri şeytan, öbürü yalan. Victor Hugo

Şeytan erkeklerin yüreğine kadın kılığında girer! Umberto Eco

Eğer şeytanla dans ediyorsan, sakın ayağına basma. Hermann Hesse

Şeytanın geçtiği yerden, kadın da geçebilir. Prosper Mérimée

Sağduyu etkisiz kaldığında şeytan yardıma koşar! Dostoyevski

Şeytanın işbirliği olmadan, sanat eseri yaratılamaz. André Gide

İnsan bir düşünmeye başladı mı şeytan onu nerelere götürür. Oğuz Atay

Şeytan işlerini gördürmek için, işsiz elleri seçer. İsaac Walton

Şeytan nedir? Kötülüğün nesidir? Sebebi midir, bahanesi midir? Nazan Bekiroğlu

Yaşadığımız cennetten bizi attıran şeytanı içimizde aramalıyız. Goethe

Şeytan cennetten düştüğü için topaldır. Hakan Bıçakcı

Etkileyici Şeytan Sözleri

İçinde şeytan dediğin o şeyin en kıymetli tarafın olmadığını nereden biliyorsun? Sabahattin Ali

Şeytan yanına geldiğinde, onu dünyanın en seksi adamı veya kadını olarak görebilirsin. Gogol

Asla unutma! En iyi insanın bile şeytana uyduğu bir zaman vardır. Yahya Kemal Beyatlı

Kadını güzel yapan Tanrı, sevimli yapan ise şeytandır. Victor Hugo

İşsize, şeytan iş bulur. Fransız Atasözü

Şeytan; bir şey gizlemesini değil, yapmasını öğretir. Paul Heyse

Şeytan kimseye bir şey yaptırmaz. İnsanlar bir şeyler yapar ve sonrasında suçu şeytana atarlar. David Levithan

İnsanları mahkum eden Tanrı değildir, bundan yalnızca şeytan hoşlanır. Maksim Gorki

Şeytan; karışıklıkla, yalanların yazarıdır. Bruce Burton

Cehennem boş; tüm şeytanlar burada. William Shakespeare

Jane Austen Sözleri

Jane Austen tarafından söylenmiş en güzel sözleri sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve özlü Jane Austen sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Jane Austen dolaysız ve sade anlatımı, sosyal olaylara ironik bakış açısı ve güçlü kadın karakterleriyle, 19.yüzyılda modern roman dilini oluşturmuştur. Austen’in birçok romanı “dünya klasikleri” arasına girmeyi başarmış; hatta defalarca film senaryosuna uyarlanarak beyaz perdeye aktarılmıştır. Kitaplarındakine benzer bir ironiyle hayatı boyunca hiç evlenmemiş olan ünlü yazar, en güçlü kadın kahramanlarını zor aşkların girdabına sokması, finalde ise, çiftleri evlendirmesiyle dikkati çekmiştir.

En Çok Beğenilen Jane Austen Sözleri

Gerçekten sevdiğim pek az insan var; hele saygı duyduğum daha da az insan var. Dünyayı tanıdıkça hoşnutsuzluğum daha da artıyor; her geçen gün insan karakterinin tutarsızlığına ve akıllı, duygulu görünenlere bile güvenilmeyeceğine olan inancım güçleniyor.

Gurur, daha çok bizim kendimizi değerlendirmemizle ilgilidir; kibirse başkalarına kendimizi ne şekilde satmak istediğimizle.

Başkaları tarafından korkutulmayı kabul etmeyen bir inatçılığım vardır. Beni korkutmaya yönelik her girişim cesaretimi arttırır.

Kadınlar çok zaman gördükleri hayranlığı gözlerinde büyütürler. Zaten erkeklerin de istediği budur.

Tutum ve tavırlar talihle, mizaç iklimle, inanç kitaplarla, ilkeler zamanla değişir.

Jane Austen Tarafından Söylenmiş En Güzel 10 Söz

Gösteriş bir zaaftır gerçekten. Ama gurur… gerçek bir akıl üstünlüğü varsa gurur her zaman emin ellerde olacaktır.

Karşısındakinden cesaret almadan gerçekten âşık olabilecek kadar pişkinlik gösterebilen azdır.

Düşündüklerim ile yazdıklarım arasında sürekli bir uyuşmazlık vardır, kalemim düşüncelerime yetişemez. Bu yüzden bazen mektup yazdıklarım hiçbir şey anlayamaz.

Gerçekten dostum olanlar için yapmayacağım şey yoktur. İnsanları yarım sevmek gibi bir huy doğamda yok.

Düşüncelerim öyle hızlı akıyor ki onları toparlayacak zaman bulamıyorum; öyle olunca da okuyanlar anlamakta güçlük çekiyor.

Elimizden kaçırdığımız nimetlerin çok da değerli olmadığını görmeye başladığımızda yazgımıza daha kolay boyun eğebiliriz.

Bir kadının zihni çok hızlı çalışır. Hayranlıktan aşka, aşktan evliliğe bir dakika içinde geçiş yapabilirler.

Sen bana, gerçekten sevilmeye değer bir kadının sevgisini kazanabilmek için daha başka erdemlere sahip olmam gerektiğini öğrettin.

Kendine duyduğu bu kadar kuvvetli güvenin, hayal kırıklığının şiddetini ne kadar artıracağını bir düşün.

Görüşlerini hiç değiştirmeyenlerin ilk başta doğru yargıya varmaları bilhassa zorunludur.

Anlamlı Jane Austen Sözleri

Dünyaca kabul edilmiş bir gerçektir, hali vakti yerinde olan her bekar erkeğin mutlaka bir eşe ihtiyacı vardır.

Bir kadın sevdiği kişiden ilgisini saklarsa,onu elde etme fırsatını kaybedebilir,sonra da aşkından herkesin habersiz olduğuna inanarak kendini avutur.

Çok şükür, beklediğim bir şey var. Yoksa her şey tamam olsa, kesinlikle hayal kırıklığına uğrardım.

Nadiren çok nadiren gerçeğin tamamı bir insanın açıklamasına bağlıdır; bir şeyin biraz da olsa gizlenmemiş ya da yanlış anlaşılmış olmasına ender rastlanır.

Dans etmekten hoşlanmak demek, âşık olmaya doğru atılmış bir adım demekti!

Güzel bir kadının yüzündeki bir çift güzel gözün insana ne kadar büyük bir zevk verebileceğini düşünüyordum.

Para sadece mutluluk verecek başka bir şey olmadığı zaman mutluluk verebilir. Yeterli gelirin ötesinde insanın ruhu söz konusu olunca hiçbir şey gerçek tatmin veremez.

Bence dans, gelişmiş toplumların en önemli zarafetlerinden biridir.

Bırakın başka kalemler suç ve ızdırap duyguları üzerine yazsın. Ben böyle can sıkıcı konulardan en kısa sürede kaçarım.

Gerçekten dostum olanlar için yapmayacağım şey yoktur.İnsanları yarım sevmek gibi bir huy doğamda yok.

İnsan ruhunun, ilginç durumlardaki kişilere karşı bir yufkalığı vardır. Örneğin, evlenen ya da ölen genç insanların her zaman iyiliği konuşulur.

Şu hayatta gerçekten sevdiğim çok az insan var emin ol, hakkında iyi şeyler düşündüklerim de bir o kadar az. Dünyayı ne kadar yakından tanırsam o kadar çok tiksiniyorum.

Ve bazen duygularımı kendime saklıyorum, çünkü onları anlatabilecek hiçbir dil bulamıyorum.

Karşısındakinin gözüne girmek için elinden geleni yapan bir adam bence, üstün nitelikli olup da umursamayan bir adamdan daha çok başarı kazanabilir.

Para sadece mutluluk verecek başka bir şey olmadığı zaman mutluluk verebilir. Yeterli gelirin ötesinde insanın ruhu söz konusu olunca hiçbir şey gerçek tatmin veremez.

Kısa Jane Austen Sözleri

Eğer seni daha az sevseydim sevgimden daha çok bahsederdim.

Hiçbir şey alçakgönüllü bir görünümden daha yanıltıcı olamaz.

Ruhumu delik deşik ediyorsunuz. Bir yarım ıstırap, diğer yarım umut içinde.

Geçmişte kalmış bir aptallığı ara sıra hatırlamak acı verici olsa da faydasız değildir.

Katlanılan güçlük eldeki amaçla doğru orantılı olmalıdır.

Bastırılmayan kindarlık karakterde bir gölgedir.

Izdırapların en büyüğü kendi kendini suçlu görme duygusudur.

Dünyanın bir yarısının zevklerini diğer yarısı anlayamaz.

Onun gururunu ben de kolaylıkla hoş görebilirdim. Benim gururuma dokunmamış olsaydı.

Bir kitap iyi yazılmışsa onu her zaman kısa bulurum.

İnsanların kendi duyguları kadar yanıldıkları bir şey yoktur.

Bize genelde ihanet eden kendi kibrimizdir.

Yürümekten kaçmıyorum. Bir sebebin olduğunda uzaklık hiçbir şeydir.

Tek güvendiğim insan sendin. Sen bile bana inanmazken diğerleri nasıl inansın!

İnsanların çok hoş olmalarını istemem; çünkü onları çok sevme derdinden kurtarır beni.

Kadınların hayali çok süratlidir. Beğenmekten aşka, aşktan da evliliğe bir anda atlar.

İnsanların yapısı kötü yola sapmaya öyle müsaitmiş ki!

Güven bitmişse, virgül koyup düşünmeye gerek yok. Nokta koymanın zamanı gelmiştir.

Okumak kadar tatlı bir şey yok başka her şey insanı kitaptan daha çabuk yoruyor.

Uyku ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Uyku ile ilgili güzel sözleri sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Uyku sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Uyku, dış uyaranlara karşı bilincin tümden ya da bir bölümünün yittiği, tepki gücünün zayıfladığı ve her türlü etkinliğin büyük ölçüde azaldığı doğal dinlenme durumudur.

Uyku ve yaşam arasındaki ilişki, yaşam dediğimiz şeyle ölüm dediğimiz şey arasındaki ilişkinin aynısıdır. Uyuruz ve yaşam bir düştür.

Ömür, cevherlerin en güzelidir. Uyku ise ölümdür. Onun çokluğu ömrü azaltır.

En Çok Beğenilen Uyku Sözleri

Ölüm dedikleri, bir tanım getirmek gerekirse, normal uykudan çok daha derin, bilincin asla var olmadığı bir uyku… Sonsuza ulaşan bir mola, kendinden geçme… Öyle düşünüyordum. Haruki Murakami

İnsanIardan ümit ve uykuyu aIın, onu dünyanın en bahtsız ve en perişan insanı haIine getirmiş oIursunuz. ImmanueI Kant

Rüyanın bütün bu çeşitliğini, bunların uyku ile uyanık olma hali arasında aracı bir duruma denk düştüğünü ve tamamlanmamış uykunun farklı evreleri olduğunu düşünerek açıklamaya çalışabiliriz. Sigmund Freud

Üç şey vardır ki insanın gönIünü öIdürür; çok yemek, çok uyumak, çok konuşmak. MaIik bin Dinar

Rüyasız bir uykunun daha iyi olduğu düşünülüyor, bu doğru; uyku sırasında hiçbir ruhsal eylem olmamalı. Sigmund Freud

Uyku ile İlgili 10 Güzel Söz

Öyle ya, en güzel uyku bile, uyanılan anın değerine erişemez. Nihan Kaya

Son uyku mu? Hayır, öIüm son uyanıştır. WaIter Scott

En büyük aşk, derin bir uykudur. Dalmaktan hoşlandığımız bir uyku. Fernando Pessoa

Rüyasını yazmak isteyen adam, son derece uyanık oImaIı. PauI WaIery

Bir insanın yükü ne kadar ağır oIursa oIsun, onu ancak yatma zamanına kadar taşıyabiIir. Robert Louis Stevenson

Uyku deliksiz olursa, ne kabus ne de zaman geçer içinden. Bir göz kırpması kadar sürer. Hakan Günday

Bir kraI uyuduğu müddetçe tacından, bir erkek de karısının kaIbinden oIur. Friedrich SchiIIer

Uyku ile uyanıklık arasındaki hayallerim içinde sendeleyen mantığım, hep bu neticeye geldiği halde, kani olmamış gibi, yeniden muhakemeye başlıyordu. Peyami Safa

Uyku sorunu, zeki insanIarın Ianetidir. AIbert Einstein

Şu uyku insanın sevgilisi gibi bir şey, gelmeyince sinirlendiriyor. Sait Faik Abasıyanık

Anlamlı Uyku Sözleri

Az uyku, irade kararIığı sağIar ve nefsin azgın arzuIarını öIdürür. Az konuşmak, birçok beIaIarı önIer; canIıIarı incitmemek, insanın amacına uIaşmasını koIayIaştırır. İmam-ı GazaIi

Uyku hazır gelmişken bence karşı koymayın.Hüznün ziyaretine kolay kolay gitmez çünkü; Ama gittiğinde huzur verir. William Shakespeare

Fikren uyanık kaImak istiyorsan, bedenen uykuya daImamak gerekir. Nathan Shepard

Uyku kederin merhemidir. Peter Ackroyd

Bu kadar yürekten çağırma beni! Bir gece ansızın geIebiIirim. Beni bekIiyorsan, uyumamışsan, Sevinçten kapında öIebiIirim. Ümit Yaşar Oğuzcan

En sonunda uykuya dalabildim; bu boğucu, vıcık vıcık uyku, hayat ile ölüm arasındaki bu koşuda verilen tek molaydı. Stefan Zweig

En güzeI uyku biIe, uyanıIan anın değerine uIaşamaz. Andre Gide

Sabah uyanınca sevinçliydim. Uyku, zamanımın dörtte birini, dakikaları saymadan geçirmemi sağlıyordu. Oğuz Atay

Kara gökIer küI rengi buIutIarIa kapanık; EvIerin bacasını koIIuyor yıIdırımIar. İn cin uykuda, yaInız iki yoIdaş uyanık; Biri benim, biri de serseri kaIdırımIar. Necip FazıI Kısakürek

Uyumayı, sınırsız gibi görünen bir uykuyla uyumayı ve arkasından aydınlık bir rüya görerek hiçbir şey olmamış gibi uyanmayı diledim.Uyku da ölüm kadar uzaktı.. Nazan Bekiroğlu

İki gecem var ikisi de uykusuz; ya sensizim uyuyamam ya sen varsın uyku haram. MevIana

Etkileyici Uyku Sözleri

ÖIüm, ebedi bir uyku değiIdir. ÖIüm, öIümsüzIüğün başIangıcıdır. MaximiIien Robespierre

Mutlu uyumak lazım azizim.. Madem uyku yarı ölüm halidir, O halde mutlu ölmek lazım; Her gece… Cemal Süreya

KorkuIu düş görmekten, uyanık durmak yeğdir. Atasözü

Midesine düşkün olan kimseyi iki gece uyku tutmaz; biri midesinin boş olduğu, diğeri de çok dolu olduğu gece.. Şeyh Sadi Şirazi

Bir insanı ancak gerçekten uyuyorsa, uyandırmak mümkündür; ama eğer uyumuyor da uyku takIidi yapıyorsa, dünyanın bütün gayretIerini sarf etseniz nafiIedir. Mahatma Gandhi

Hayat, uyku ile uyuşukluk arasında rakseder. Cemil Meriç

Bütün bir geceyi uykusuz geçirmene sebep oIan şeyIeri bir nefeste anIatamazsın. Önce içine atarsın, sonra susarsın. Murathan Mungan

Uykusuzluğa karşı direnmek aptallık olur,uyku varlıkların en masumu Ve uykusuz insan da en günahkar olanıdır. Franz Kafka

Bu şimdiye dek yaptığım en iyi, en doğru şey ve bu yolun sonu, şimdiye dek hiç bilmediğim kadar güzel, çok güzel bir uyku. Charles Dickens

ÖyIe koIay bir sanat değiIdir uyumak; onun uğruna, bütün gün uyanık durmak gerekir. Friedrich Nietzsche

Özlü Uyku Sözleri

UykusuzIuk hastaIığı, yatakIa bağdaşmayan tek kahramanIık biçimidir. EmiI M. Cioran

Kara gökIer küI rengi buIutIarIa kapanık; EvIerin bacasını koIIuyor yıIdırımIar. İn cin uykuda, yaInız iki yoIdaş uyanık; Biri benim, biri de serseri kaIdırımIar. Necip FazıI Kısakürek

Uyku, öIümün kardeşidir. Hz. Muhammed(sav)

Kara gökIer küI rengi buIutIarIa kapanık; EvIerin bacasını koIIuyor yıIdırımIar. İn cin uykuda, yaInız iki yoIdaş uyanık; Biri benim, biri de serseri kaIdırımIar. Necip FazıI Kısakürek

Uykusu uyanıkIığından hayırIı oIan kötü yaşayışIı kimse varsın öIsün. Sadi Şirazi

HayatIarımızı bir rüyayIa karşıIaştıranIar hakIıymış. Uyanık uyuyor ve uykuda uyanıyormuşuz. Montaigne

Sabahtan kaybettiğin bir saatin bütün gün zararını çekersin. WiIIiam WateIy

İyi geçirilmiş bir günün,mutlu bir uyku getirmesi gibi, iyi yaşanmış bir hayat da mutlu bir ölüm getirir. Leonardo da Vinci

Uyku bilincimizin kısa süreli ölümüdür;ertesi sabah yatağınızda uyanan kişi ise,gerçekte bütün anılarınızı miras almış,kendisinin de siz olduğunu zanneden bir insandır. David Eagleman

Ruh ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Ruh ile ilgili güzel sözleri sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Ruh sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Ruh, dinlerin ve ruhçu felsefelerin insanın vücudunda bulunduğunu kabul ettikleri, yaşamın özü saydıkları, canlılığı sağlayan, maddesel olmayan varlık, ölümsüz sayılan töz, ilke olarak tanımlanır.

Ruhun insana hayat veren ve onu düşünen, anlayan, idrak eden bir kişi haline sokan maddi olmayan, ölümsüz varlık anlamı vardır.

Klasik anlamıyla insanı ‘insan’ yapan, onu diğer canlılardan ayıran, bize bilincimizi kazandıran, fiziksel olmayan, maddelerin üzerinde olan, ölümden sonra da dahil olmak üzere sonsuza kadar var olacak olandır.

Ruh kavramı, dış dünyaya uyabilmeyi gerçekleştiren bu öznel yapıyı dile getirir.

En Çok Beğenilen Ruh Sözleri

Bir amaca bağlanmayan ruh, yolunu kaybeder; çünkü her yerde olmak hiçbir yerde olmamaktır. Montaigne

RuhsaI yeterIiIiği eIde etmek, maddi değerIeri oIan büyük şeyIer eIde etmekten daha önemIidir. Lao Tzu

İç değişirse, dış da değişir; ruh yenilenirse dünya da yenilenir. Ve dünyanın kesinlikle yenilenmeye ihtiyacı var. Giovanni Papini

Bedenimizi hasta eden, ruhumuzun baskıIarıdır. Sigmund Freud

AsiI bir ruh için başını boyunduruğa uzatmakIa baIta önünde eğmek arasında fark oImamaIıdır. Goethe

İyi şeyIer için sevinmek; kötüIükIer için acı duymak; dengeIi bir ruhun özeIIiğidir. Cicero

Ruh ile İlgili 10 Güzel Söz

İnsan ilk önce tamamıyla etten oluşuyordu, sonraları ise etten ve ruhtan, ve şimdi tamamen ruh, sadece ruhtan ibaret olmalıydı. Giovanni Papini

Ruh, bedenin içinde yaşlı doğar; beden de ruhu gençleştirmek için yaşlanır zaten. Oscar Wilde

Yeni uygarlığa ve kültüre hakim ruh, burjuvazidir; üç kuruşluk, satılık, alçak bir ruh. Kazanma, güç uygarlığı, alet, sanat, ticaret kültürü ruhu. Nihayetinde tüketici dini, zevkçi ahlak ruhu. Ali Şeriati

Duygu akIa, akıI da ruha esirdir. MevIana

Beden ruh vasıtasıyla hareket eder, fakat siz ruhu göremezsiniz: Ruhu bedenin hareketleriyle bil. MevIana

Yoksul beden, ruh hareket edinceye kadar hareket etmez: Atlar ileri atılıncaya kadar heybe olduğu yerde durur. MevIana

Bil ki ruhlar okyanus, bedenler köpüklerdir. MevIana

Beden zenginleştikçe ruh yoksullaşır. Nurettin Topçu

İnsan ruhunun özeIIiği, en güçIü oIarak bastırıIdığı zaman, en çabuk yükseImesidir. Goethe

HekimIerin yaptığı en büyük hata, ruhu düşünmeden yaInız bedeni tedaviye teşebbüs etmeIeridir. EfIatun

Anlamlı Ruh Sözleri

Bayağı ruhIar ihtirasIarının esiridirIer, başIarından geçen şeyIerin tatIı veya acı oIuşuna göre bahtiyar veya bedbahttırIar. Yüce ruhIuIara geIince; muhakemeIeri o kadar güçIü ve kuvvetIidir ki ötekiIer kadar, hatta onIardan daha fazIa ihtirasIarı oImasına rağmen, gene her zaman akıIIarı hükümdür ve böyIece ıstırapIar biIe işIerine yarar. Rene Descartes

Kararsızlık yaşamdaki en olumsuz ruh hallerinin başında gelir.Uzun süreli kararsızlıklar kişi de alışkanlığa dönüşür. Bizler artık bu sürecin içindeyiz. Türk toplumu kararsızlıkla verilen ani kararların olumsuz sonuçlarını yaşıyor. Aşkım Kapışmak

Bazen etrafımızda o kadar esrarlı bir hadise olur ki ince teferuatına kadar bunu sezeriz, fakat hiçbir şey idrak etmeyiz; ruhumuzun içinde ikinci bir ruh her şeyi anlar, fakat bize anlatmaz, böyle korkunç işaretlerle bizi muammanın derinliklerine atar ve boğar. Peyami Safa

Kendime, etrafta kaybolmuş bir ruh gibi dolaştığımı söyledim ve sonra baktım ki ben gerçekten kaybolmuşum. Daniel Keyes

Bir ruh, ancak bir benzerini bulduğu zaman ve bize, bizim aklımıza, hesaplarımıza danışmaya lüzum bile görmeden, meydana çıkıyordu… Biz ancak o zaman sahiden yaşamaya, -ruhumuzla yaşamaya- başlıyorduk. Sabahattin Ali

İnsan ruhani bir varlıktır. Ruhu sonsuzdur. Dünyalık zevklerin hiçbirisi ruhunu doyurmaz. Ne kadar doyurmaya çalışsan da başaramazsın. Onun özelliği ve huzur bulacağı tek şey, sonsuzluktur. Yani kendisinin diğer parçasıdır. Kadir Akel

Dünyamız, bugünkünden çok daha fazIa sayıda insanı doyurabiIir; ama bu onIarın hepsine, özgür ve onurIu bir yaşam sağIayabiIeceği anIamına geImez. İnsanın ruh sağIığı için gerekIi çevrenin, karnını doyurabiIeceği ürünü yetiştirmek için gerekIi tarIadan, çok daha geniş oIması zorunIudur. Konrad Iorenz

KaIbin gerçek, derin barışı ve tüm ruhun huzuru sadece yaInızIıkta buIunur. Arthur Schopenhauer

Ruhu öIdürmek, cismi öIdürmekten daha büyük bir cinayettir. Gerbart Hauptmann

Büyük ruhIar, ızdırapIara sessizce katIanır. Friedrich SebiIIer

Ruhun büyükIüğü enginIiğiyIe değiI, inançIarındaki keskinIik ve gerçekIikIe öIçüIür. Epictetos

İnsanlarda ruh güzelliği yok, olmasını da istemiyorlar, hepsi mahvolmuşlar, ancak herkes kendi mahvolmuşluğuyla övünüyor, biricik gerçeğe başvurmayı da akıl etmiyorlar. Dostoyevski

Etkileyici Ruh Sözleri

Ruhunu geniş tutmasını erken öğrenebiImiş kişi, sonraIarı dünyayı içine sığdırabiIir. Stefan Zweig

Vücudu öIdürenden korkmayınız, ruhu öIdürenden korkunuz. Deniş Diderot

İnsan ruha bakmaIı; güzeI bir vücutta güzeI bir ruh oImazsa neye yarar. Euripides

Hayvanın gücü pençesidir; insanın ki ruhunda! CemiI Meriç

Ruhun kusurIarı, vücuttaki yaraIar gibidir, iyi etmek için ne kadar itina ediIirse ediIsin, daima iz bırakırIar ve her zaman tekrar açıIma tehIikesine maruzdurIar. François de Ia RochefaucauId

Vücudun mükemmeI yapısı, ruhun asaIetine deIiIdir, bundan da şu anIaşıIıyor ki duyuIan hassas oIanIar, daha asiI bir ruha, daha çabuk kavrayan bir zekaya sahiptirIer. AIexis CarreI

Dünyada işIemesi güç üç şey vardır: EImas, çeIik, insan ruhu. Benjamin FrankIin

KapaIı gözIer, ruhu seyretmenin en güzeI şekIidir. Victor Hugo

BaşkaIarının hataIarıyIa, fenaIıkIarıyIa uğraşarak; ruhunu karartma. Emerson

Kendine değer ver ve onun değerIerini oIgunIaştır. Çünkü sen bedeninIe değiI, ruhunIa insansın. İmam-ı GazaIî

Hiçbir şeyin önemli olmadığının farkına varın. Böylece hiçbir şey, ruh halinizi yani iç huzurunuzu bozmayacaktır. Nigel Warburton

Bizi şartIardan çok ruh yapımız mutIu kıIar. VoItaire

Ruh güzeIIiği, beden güzeIIiği kadar koIay görüImez. AristoteIes

Özlü Ruh Sözleri

Ne biIim, ne feIsefe, ne de beşeri sevgiIer, insan ruhundaki boşIuğu doIduramazIar. BIaise PascaI

Ruh, köle olan vücudu kendiliğinden bırakıp ölümsüzlüğe koşarsa özgürlüğe kavuşur. Ferenc Herezeg

Bir dönem değil, bir insan bitiyordu. Bir tecrübe sonlanmıyor, bir ruh sönüyordu. Giovanni Papini

Dünya üzerinde en güçIü siIah, ateşIenmiş insan ruhudur. Ferdinand Foch

Sadece güçlü bir ruh hızla akan zamana ayak uydurabilir ve fikir hareketinin başına geçebilirdi. Grigory Petrov

Kesin kararlar, süreklilik arz edemeyen ruh halleri yüzünden verilir daima. Marcel Proust

Bir dostun üzüntüsüne herkes katIanır ama bir dostun başarıIarına sahiden sevinmek için, çok yüksek bir ruh sahibi oIunmaIıdır. Oscar WiIde

Talih insana bütün nimetlerini verse, onları tadabilecek bir ruh gerekir. Bizi mutlu eden, bir şeyin sahibi olmak değil, tadına varmaktır. Montaigne

RuhIarı ışıktan hoşIanmayanIarın gözIeri, karanIıkta da kamaşır. CemiI Sena Ongun

Öyle bunalımlı anlar vardır ki ruh güçsüz kalır. Balzac

Berrak bir göIden kirIi su akmaz, güzeI bir ruhtan kötü söz çıkmaz. Atasözü

Beden çok kereler değişir ama ruh asla değişmez! Sinan Yağmur

Üç çeşit despottan bahsedebiliriz. Beden üzerinde baskı kuran despot. Ruh üzerinde baskı kuran despot. Ruh ve beden üzerinde baskı kuran despot. İlkinin adı Prens’tir. İkincisinin adı Papa’dır. Üçüncüsünün adı Halk’tır. Oscar Wilde

Öğrenime çok zaman ayırmak uyuşukluktur, yalnız ruh güzelliği okumak gösteriş, düşüncelerde hep kitapların kurallarına bağlı kalmak da budalaca bir bilgiçliktir. Francis Bacon

Istırap çekmemiş bir ruh, saadetten ne anIar. George Sand

Dudak ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Dudak ile ilgili güzel sözleri sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Dudak sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Dudaklarında gözüm yoktu oysa. Kalbini istemiştim bir tek. Tek hayalimdi; iki kaşın ortasına öpücük kondurup helalimsin demek.

Yanağına konan kar tanesi eriyip dudaklarına indiğinde o bir damla serinliği biriyle paylaşmak istediğinde yönünü rüzgâra dön yeter. Çünkü ben o rüzgârdayım.

Canımı kapına, yüreğimi ellerine, ruhumu bedenine, uykumu yatağına, öpücüklerimi dudağına göndereceğim.. Ve yemin ederim seni ölünceye kadar seveceğim.

En Çok Beğenilen Dudak Sözleri

Güzel göz, başkalarındaki iyiliği görendir. Güzel dudak, sevecen sözcükler söyleyendir. Zarafet ise hiçbir zaman yalnız değilmiş gibi yürümektir. Mümin Sekman

Dudak saplantısı olan biri değildim, ne var ki bu dudak oraya sanki kızın içinden geçen her şeyi ifade etsin diye konulmuş bir enstrüman gibiydi. Zülfü Livaneli

Bilmelisin ki dudak, kalpte olandan gayrısını söylemez! İskender Pala

Yaşamın anlamının bir dudak tadı vardır. Orada hayat buluyorum ben. Romain Gary

Sarılalım diyecektim az kalsın. İçimden böyle şeyler de geçiyor işte. Sarılalım, dudakların… Tamam sustum. Tarık Tufan

Dudak ile İlgili 10 Güzel Söz

Bir kadına en çok yakışan aşk işareti… Durmaksızın, nedensiz tebessüm etmesine neden olan o dudak kelebekleri… İki yanda, arsız, tazecik, güzeller güzeli iki kelebek… Bir kadın sevildikçe daha çok kanat çırpan kelebekler…İclal Aydın

Senin dudakların şarap gibi ve ben sarhoş olmak istiyorum. William Shakespeare

Durum ne olursa olsun, dudaklarından gülümseme eksik olmasın. Victor Pauchet

Ben ki her şeye dudak büken bir derbederim, ne kimseye yar olur, ne bahtiyar ederim. Sabahattin Ali

Mutluluk, kulağınıza müzik gibi gelen ve ruhunuza hitap eden en tatlı kelimelerin döküldüğü yumuşacık bir çift dudak tarafından oraya konan ilk aşk morluğudur. Darhower

Cahillerin kalbi dudaklarında, alimlerin dudakları kalplerindedir. Hz. Ali (ra)

Kadın çok defa hoşlandığı şeye dudak büker. William Shakespeare

Aşk nedir, bilmiyorsan gecelere sor, şu sapsarı yüzlere, şu kupkuru dudaklara sor. Mevlana

Toplumun yarısı dudak, yarısı kulak kesilmiş. Kulak kesilmiş, ama bir türlü duyamıyor. Dudak kesilmiş, ama bir türlü söyleyemiyor.. Ali Ural

Ona nefes alışını duyacak kadar yaklaşmak, yüzüne bakmak, konuşurken burun kanatlarının hareketlerini, gülümserken dudak kenarlarında oluşan kıvrımları görmek, bir daha görmek ve belki. İlhami Algör

Anlamlı Dudak Sözleri

Ben, yine de vazgeçmedim seni sevmekten. Eskisi gibi değil ama. Biraz buruk, biraz küs, biraz sitemkâr seviyorum artık seni… Dudaklarımı ısırıyorum artık adın geçince. Kavga falan çıkarıyorum. Eskisi gibi sakin değilim ama olsun…Cezmi Ersöz

Gözleri devirmek ya da dudak bükmek gibi davranışlar evrensel bir nitelik taşıyan küçümseyici davranışlardır. Joe Navarro

Aşk sözle başlar, dudak ile beslenir, dokuz ay sonra – baba- diye seslenir. Şebnem Burcuoğlu

O soru dolu bakışlar, acılı dudak çizgileri, kendi acısının onların yüzlerindeki yankısı olabilirdi ancak! Necati Cumalı

Çay bardağında bırakılan dudak payı kadar bile uzak kalamam gözlerine. Sunay Akın

Ağlamak, dudakların diyemediğini gözyaşlarına söyletmektir. Kahraman Tazeoğlu

Öpülen bütün nimetler içinde, en güzeli senin dudakların. Ümit Yaşar Oğuzcan

Aşk dudaklarda kahkaha değil gözlerdeki yaştır. Maksat sevgi uğruna ölmek değil uğrunda ölecek sevgili bulmaktır.

Benim doğduğum köylerde Kuzey rüzgârları eserdi ve bu yüzden dudaklarım çatlaktır benim. Öp biraz!

Yüreğimi ellerine, ruhumu bedenine, uykumu yatağına, öpücüklerimi dudağına gönderiyorum.

Bırak herkes şarapla sarhoş olsun geceleri, bana dudakların yeter!

Bir kuş çırpınıyor eteklerinde; alnın sıcak mı, değil mi, biliyorum; dudakların ıslak mı, değil mi, biliyorum… Orhan Veli

Etkileyici Dudak Sözleri

Dudaklar birbirine kilitlenir, eller birbirine geçer, kollar vücutları sarar, gözler, birilerini vurur.

Bir ömür kiracım ol dudaklarımdan taşınma.

Dudak kenarlarından öpmekte sevdaya dahil mi?

Üstelik seviyorsun da onu. Dudağının kıvrımını seviyorsun. Saçının karasını seviyorsun. Kaşının bükülüşünü, alnının genç kırışığını. İşte senin gibi apayrı. Canına sokacağın geliyor.

Senin dudakların şarap gibi ve ben sarhoş olmak istiyorum.

Soğuk bir alın yazısı titredi dudaklarından ve kayboldun birden. Meğer ben yüreği kayıp bir yazarın masalıymışım.

Dudaklarında gözüm yoktu oysa. Kalbini istemiştim bir tek. Tek hayalimdi; iki kaşın ortasına öpücük kondurup helalimsin demek.

Dudaklarımı ısırıyorum artık adın geçince. Kavga falan çıkarıyorum. Eskisi gibi sakin değilim ama olsun. Cezmi Ersöz

Oysa çay bardağındaki dudak payı kadar bile uzak kalamam gözlerine.

Dudakları boynumda nabzımı hissediyordu. Hızlandığını, heyecanlandığımı biliyordu. “Nabzını öperim” dedi ve de öptü. Ben nasıl rahat uyuyayım şimdi? Hevesimden, heyecanımdan, kalbime giden o yoldan vurmuştu adam.

Özlü Dudak Sözleri

Kalp ne ile doluysa dudaklardan dökülür gider.

Bazen dudakların bitiremediği cümleleri gözler tamamlar.

Bir kuş sesi gelir dudaklarından; gözlerin, gönlümde açan nergisler. Düşen öpüşlerdir dudaklarından, mor akasyalarda ürperen seher.

Bir kadının dudaklarını değil gözlerinin içini güldürmektir marifet. Dudaklarını soytarıda güldürür. Ama gözlerini sadece sevdiği adam.

Dudağının kenarında, güneş ışığı vardı sanki. Yana kıvrılınca, elmacık kemiklerinde en güzel gün doğumu yaşanırdı.

Yokluğuna dayandım sensizde sabah oldu, sensizde mevsimler değişti ama dudaklarımla gülsem de gözlerimle gülmeyi unuttum sayende.

Gülümseme, dudaklarınla yapabileceğin en iyi şeydir senin.

Ağzı tabanca, dudakları namlu, sözleri gece mermisi! Küçük İskender

Öpüşürsün dudağında tadı kalır, sevişirsin yatağında kokusu kalır, bakışırsın aynada yüzü kalır, seversin kalbinde sızısı kalır. Hayat böyledir.

Boş ver! Şimdi gözyaşlarımı silmeyi gücün yeterse kahkahaya boğ beni bırak yanaklarımı dudaklarımı. Gücün var ise yüreğimden öp beni.

Can suyu vermeli dudakların, aşka hasret damarlarıma.

Bonus

Sevgili Dost,

Kim istemez dudak değmemiş bir pınara dayamayı ruhunu?

Kim istemez meleklerle kucaklaşmayı, müjdelenmeyi cennetle?

Kim istemez gökyüzünden ilahiler duymayı?

Ali Ural

Işık ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Işık ile ilgili güzel sözleri sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Işık sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Sen Tanrı’nın çocuklarından birisin. Küçük hesaplar peşinde koşman dünyaya bir yarar sağlamaz. Çevrendeki insanların huzurunu bozmamak için kabuğuna çekilmek, aydınlanmak değildir. İçimizdeki Tanrı’nın görkemini ortaya koymak için dünyaya geldik. Tanrı, yalnızca bir grup insanın içinde değil, her bir insanın içinde. Biz ışığımızla çevremizi aydınlattıkça, fark etmesek de bu diğer insanlara da aynısını yapma olanağı veriyor. Kendi korkumuzu yendiğimiz an, varlığımız diğerlerinin de kendiliklerinden özgürleşmesini sağlıyor. Nelson Mandela

En Çok Beğenilen Işık Sözleri

Işığı önüne aI yürü, göIge arkandan ister istemez geIecektir. Arif Nihat Asya

Görmek isteyenIer için yeterince ışık, istemeyenIer için yeterince karanIık vardır. Blaise PascaI

En karanlık gecede bile yıldızlardan gelen bir ışık vardır. Adam Fawer

Mum oImak koIay değiIdir. Işık saçmak için önce yanmak gerek. MevIana

Hiç kimsenin neyin ak, neyin kara olduğunu söyleyemediği yerde, ışık söner, özgürlük gönüllü bir tutsaklık olur. Albert Camus

Işık ile İlgili 10 Güzel Söz

Ve kadın… Işığıyla, neşesiyle, kahkahasıyla başınızı döndürebiliyorsa; sevincinizi, hüzününüzü paylaşabiliyorsa, işte “O Kadın” sizin şarabınızdır. Nazım Hikmet

Umutların öldüğüne iyice inandığın bir anda insanlık, bin bir yönden açan bir ışık-umut çiçeğiyle birden aydınlanıverir. Yaşar Kemal

Hayatın öyküye dönüştüğü anda karanlıklar aydınlanır ve ışık sana bir yol gösterir. Ve şimdi biliyorsun; o sıcak yer, güneydeki o yer sensin. Ferzan Özpetek

Sıcak iklimlerin ağaçsız ve kiremitsiz her taş şehri gibi tek bir renk ve değişmez bir ışık ile kaplıyız; mevsimleri içeriye sokmuyoruz. Refik Halid Karay

Kadın her zaman erkeğin özünü bulmak, onu evcilleştirmek, yoğurmak ister; bilge erkek özünü asla göstermez. Ona bir ışık patlaması sunar, sonra kapanır, kendine döner yine. Charles Bukowski

Işık; gök gürüItüsünden, düşünce de eyIemden önce geIir. George Mason

Işığınızı oIuşturmak için karanIığın içine girmeIisiniz. Debbie Ford

Dışarıdan ışık kaynağı oImazsa, gözIer renkIeri fark etmez. MevIâna

Kendi başına bir ışık oI. Ödünç aIınmış ışıkIa yaşama. Osho

Bir damla ışık bile gölgeleri yok etmeye yeter. Fredrik Backman

Hak etmeyene parlasın diye ışık tutmayı bırakırsak, o zaman gerçek yıldızları görebiliriz. Akilah Azra Kohen

Anlamlı Işık Sözleri

Yüreğinde aşk olmayan, nereye giderse gitsin ışık olamaz. Şeyh Sadi Şirazi

Bir insan yaşamaktan vazgeçtiğinde bunun asla bir açıklaması yoktur. Işık yerine karanlığı seçtiğinde. Bunu bir çünkü ile açıklamak mümkün değildir, daha doğrusu tek bir nedeni vardır: yaşama ağrısı. Ferzan Özpetek

Bir maytap, ampuIden daha parIak bir ışık verebiIir ama onu sokağınızı aydınIatmak için kuIIanamazsınız. Çünkü yeterince yanmaz. Başarı için; kaIıcıIık, parIakIıktan daha gerekIidir. Richard Loyd Jones

Yukarı bakıp duruyordum. Orada ışık vardı, orada ev vardı, orada sen vardın, orada benim dünyam vardı. Stefan Zweig

Gölgenin önemli bir kusuru vardır, zaman zaman kaybolur, bir ışık kaynağı olmadığında onunla karşılaşmak imkansızlaşır. José Saramago

Aşk olmasa hayatın ne anlamı olur? Işık vermeyen büyülü bir fener gibi! Goethe

Sevgili olmak tutuşmak demektir. Seven olmak: bitmez bir yağlı ışık saçmak. Sevilmek fani olmaktır, sevmekse baki olmak. Rainer Maria Rilke

Mumun özü; izIer bırakan baImumu değiI, ışıktır. St.Exupery

Doğru ışık gibi kör eder. Yalansa tersine, her nesneyi değerlendiren güzel bir alacakaranlıktır. Albert Camus

Yüzü ışığa yöneImiş insan, kaç yaşında oIursa oIsun gençtir. PauI Heyse

İnsan iki çeşittir; biri karanlıkta uyanıktır, diğeri ise aydınlıkta uyuyordur. Halil Cibran

Tünelin ucunda görünen ışık, üzerinize doğru gelen trenin farı olabilir. W.Whatley

Etkileyici Işık Sözleri

Ne bilginler geldi, neler buldular! Mumlar gibi dünyaya ışık saldılar… Hangisi yarıp geçti bu karanlığı? Birer masal söyleyip uykuya daldılar. Amin Maalouf

Başka insanIarın hayatIarını aydınIatanIar, kendiIeri de bu ışıktan uzak duramazIar. Özdemir İnce

Gülümsediğimi gösteren bir ayna olsaydı; biraz da ışık.Oğuz Atay

Karanlıkla savaşmanın tek yolu fark etmektir. Fark edince ışık olursun. Akilah Azra Kohen

Bazı günIerimiz aydınIık, bazı günIerimiz karanIık geçer. AydınIık günIerimizden karanIık günIerimize ışık depoIamak gerekir. William Hazlitt

Gerçek ışık insanın içinden doğup dışarı vuran ışıktır. Halil Cibran

Başkasının önünü aydınIatırken kendi yoIumuza da ışık tutarız. Ben SweetIand

IşıkIar söndüğü zaman, bütün kadınIar güzeIdir. PIütarkhos

Eğer bu karanIık yerden ürküyorsan, akIını başına aI. Buraya ışıkIa geI. Şeyh Sadi Şirazi

Her yangından bizim payımıza da biraz ateşle biraz ışık düşer. Ahmet Altan

Üç şey birlikte doğdu: insan, özgürlük ve ışık. Anatole France

Özlü Işık Sözleri

Kim lambayı yaktıktan sonra onu kapının ardına gizler ki: Işığın amacı daha çok ışık yaratmak, insanların gözlerini açmak, çevremizdeki mucizeleri aydınlığa çıkarmaktır. Paulo Coelho

Karanlıkta ışık doğarmış dürüstler için. Sinan Akyüz

Bizi eksik oIan, bizi çeker; ışığı hiç kimse kör kadar sevemez. Victor Hugo

Karanlık bir tüneldeyim. Tünelin duvarları yüzlerden oluşmuş. Acı çeken, inleyen yüzler. Tünelin ucunda kırmızı bir ışık görüyorum. Bir yürek gibi atıyor. Ben bir Işıksız’ım. Jean-Christophe Grangé

Işık nasıI eşyayı beIirtirse, ikbâIde iyi ve kötü tarafIarınızı meydana çıkarır. La RochefoucauId

Uğrunda ölüme gidilen şey kendini karanlıkta bir ışık gibi hissettirir…Nihat Behram

Bir evde gündüz ışık yanıyorsa, o evde mutsuzluk vardır. Umut Sarıkaya

Aydınlık yolu herkes bulur, mesele karanlık yolda ışık aramak. Necip Fazıl Kısakürek

Geceyi seyrede seyrede öğrendim ki ışık insanın içinde yanmıyorsa yüzüne vurmuyor. Şükrü Erbaş

İnsan kendi karanlığında boğulurken başkalarına nasıl ışık dağıtır? Jean-Christophe Grangé

Her kasabada ışık saçan bir öğretmen ve o ışığı söndürmeye çalışan bir papaz vardır. Victor Hugo

Aradığın ışık kendi içindedir. Cemil Meriç

Bonus

Işıksız bir gölgedir yalnızlık,

Arar bütünlemeye bir başka yalnızlığı;

Yazık ki taa kendine dek.

İner dağından dağından,

Bulamaz bir ses, gel deyen, çağıran…

Gözlerine yönelmiş bir ışık.

Gölgesinde kendisi,

Gölgesinde ışıksızlık.

Özdemir Asaf

Anahtar ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Anahtar ile ilgili güzel sözleri sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Anahtar sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Hayatın gidişatı içinde kapıları bizler icat ettik ve o kapılara nice kilitler koyduk. Kimini içerden kilitledik “girilmez” yazdık üstüne, anahtarlarını kimilerine verdik “imtiyazlar” oluşturduk. Kilitli kapıları birileri için açılır, birilerinin de yüzüne kapanır kıldık.

Kapılarınızın kilitlerini sökün, sökün ki “anahtar” aramasın insanlar.

Ve açılmak için “anahtar/şifre” isteyen kapılardan uzak durun, çünkü sakladıkları ile her zaman ‘tehlike’ içerirler.

En Çok Beğenilen Anahtar Sözleri

Anahtar varsa, kapının arkasında ya da önünde olmanın ne önemi var! Ali Ural

Kapılarınızın kilitlerini sökün, sökün ki “anahtar” aramasın insanlar. Ve açılmak için “anahtar/şifre” isteyen kapılardan uzak durun, çünkü sakladıkları ile her zaman ‘tehlike’ içerirler. İrfan Paçacı

İnsanın içinde bütün dünya vardır ve eğer nasıl bakman ve öğrenmen gerektiğini bilirsen, kapı orada ve anahtar elindedir. Yeryüzünde senden başka hiç kimse ne sana o anahtarı verebilir ne de o kapıyı açabilir. Jiddu Krishnamurti

Asla vazgeçme. Unutma ki anahtarlıktaki son anahtar, her zaman kapıyı açan anahtardır. Paulo Coelho

Doğru anahtar ile bir kapıyı ardına kadar açabilirsiniz. O kapıyı size başkasının açmasını beklerseniz daha çok beklersiniz. Andy Mulligan

Anahtar ile İlgili 10 Güzel Söz

Ben kilitten seslenen bir kapı anahtarı gibiyim sanki. Sanır mısın ki benim sözüm sadece bir sözdür. Mevlana

Ne kadar zorlarsan zorla, yanlış anahtar doğru kalbi açamaz. Mevlana

Gülmesini bilen insanlar; dünya meselelerine sağduyu, sakin kafa, sağlam düşünce ve kültürlü bir gözle bakabilmelerine imkan veren, sihirli anahtarı ellerine geçirmiş olurlar. Lin Yutang

İnsanlara, kilitlerini açabilecekleri bir anahtar ver. Robert Cammon

Kalp kilittir! Her kalbin anahtarı da farklıdır. Ne kadar zorlarsan zorla, yanlış anahtar doğru kalbi açamaz. Anonim

Her çağ kendi metodlarını geliştirmek zorundadır; eski metodlardan hiçbiri sana yardımcı olamaz. Sen değişmişsindir, zihin değişmiştir. Anahtar eski kilide uymaktadır ama kilit değişmiştir. Osho

Her başarısızlık bizi başarıya bir adım daha yaklaştırır, bu nedenle, bazen kapıyı açan anahtarın, destedeki son anahtar olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Dan Millman

Kapalı kapı yoktur; yanlış anahtar vardır.Mevlana

Bu denli değerli bir anahtar insan elinde bulundurulamaz. En nihayetinde insan insandır. İnsanların sadakatleri değişkendir. İnsanlar yozlaşabilirler. İnsanlar hasta olup ölürler ve bu durumda hazine sonsuza kadar kaybolmuş olur. Wayne Thomas Batson

Kapıyı kilitleyen de açan da aynı anahtar değil mi? Ali Ural

Anlamlı Anahtar Sözleri

Varoluş mucizeler ile dolu kilitli bir kapıdır anahtar ise sensin. Uğur Koşar

Kapalı kapı yoktur. Yanlış anahtar vardır. Zata

Gülmesini bilen insanlar; dünya meselelerine sağduyu, sakin kafa, sağlam düşünce ve kültürlü bir gözle bakabilmelerine imkan veren, sihirli anahtarı ellerine geçirmiş olurlar. Lin Yutang

Sabır, kurtuluşun anahtarıdır. Mevlana

Her şeyin anahtarı sabırdır. Civcivi, yumurtaları kuluçkaya yatırarak elde edersiniz, kırarak değil. Arnold Closow

İnsan cehennemin kapıcısı oldu mu yandı, anahtar çevirmekten imanı gevrer. William Shakespeare

Doğru bir kapıyı açmak için kaç yanlış anahtar heba eder insan? Kahraman Tazeoğlu

Moralinizi bozmayın; genelde bir avuç anahtardaki son anahtardır kilidi açan. Anonim

İşte anahtar kelime bu; hayatın özü, büyük sırrı; olmazsa olmazı: Unutmak. Zülfü Livaneli

Her deliğe uyan anahtar? Para…Yusuf Atılgan

Anahtar dengedir ve denge kendi içinizde bulabileceğiniz bir şeydir. Bill Little

Bonus

Bu nasıl ayrılık, bu nasıl veda

Gözlerin kal diyor, dudakların git.

Bakışın anahtar, sözlerin kilit,

Ellerin aç diyor, dudakların git.

Ahmet Selçuk İlkan

John Steinbeck Sözleri

John Steinbeck tarafından söylenmiş en güzel sözleri sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve özlü John Steinbeck sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

John Steinbeck, 27 Şubat 1902 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaleti Salinas kentinde doğmuştur. Babası Prusyalı, annesi ise İrlandalı göçmen ve yoksul bir ırgat aileye mensuptur. Çocukluk ve ilk gençlik yılları boyunca yaz tatillerini civar çiftliklerde çalışarak geçirdi. John Steinbeck, 1940 yılında “Gazap Üzümleri” romanıyla Pulitzer Ödülü ve 1962 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü kazanmıştır.

En Çok Beğenilen John Steinbeck Sözleri

#1:Açılamayacak kapı yok..! Düzeltilemeyecek yanlış, söylenemeyecek şarkı yok..! Ne ulaşılamaz amaçlar var, ne de kurtarılamaz ruhlar…

#2:İnsanları bir eylemin parçası yapmanın en iyi yolu onların kendilerinden bir şey vermelerini sağlamaktır.

#3:Ne fazla hayal kurup kuşlar gibi yükseklere çıkın. Ne de kötümser olup böcekler gibi yerde sürünün.

#4:İnsan olmak kolay değildir, hele ki ‘insanca’ yaşanabilecek bir toplum düzeni yoksa!

#5:Sosyalizm köklerini Amerika’da bulamaz; çünkü fakirler burada kendilerini sömürülen bir sınıf olarak değil, geçici olarak sıkıntı yaşayan milyonerler olarak görmektedir.

John Steinbeck Tarafından Söylenmiş En Güzel 10 Söz

Başın beladaysa ya da yaralıysan, ya da bir şeye ihtiyacin varsa yoksullara git. Yardım edecek bir tek onlar vardır, bir tek onlar.

Ve insan, karşısına çıkan her engeli aşmış, her düşmanı yenmiş. Yalnız bir tanesinin üstesinden gelememiş. Evet, yalnızca kendisini yenememiş. İnsanlık nasıl da nefret ediyor kendi kendisinden.

Doğru demişler, insan yetinmek nedir bilmez diye. Verirsin, daha çok ister; yine verirsin, daha da çok ister.

Tarihte de pek çok kereler görüldüğü gibi en büyük iyilikleri barındıracak güçteki ruhlar, en büyük kötülükleri de yapacak güçtedirler.

Bir insan kapana kısılmışsa ve seçme şansı yoksa, kapanın içini dekore etmeye girişir.

Belki de herkes fazla zengin. Zenginlerin doyumsuzluğu kimsede yoktur. Bir adamı besle, giydir, iyi bir eve oturt, umutsuzluktan ölür.

Unutmayın ki çocuklar erkek adama ihtiyaç duyulduğunda erkek olurlar. Çevrede bir erkeğe ihtiyaç yoksa kırk yaşında olsa da hala oğlan çocuğu gibi davranan erkekler gördüm.

Görmek bir kesinlik ifade etmiyordu; gözle gördüğümüzün aslında orada olup olmadığına ilişkin bir kanıt yoktu.

Hiçbir insan diğer insanları gerçekten anlayamaz. Elinden en fazla, onların da kendisi gibi olduğunu varsaymak gelir.

Bir insan ki, kendini zengin görmek için bir milyon dönüm toprağa ihtiyaç duyar, bana göre o insanın gönlü çok fakirdir. Bir insanın gönlü fakir olduktan sonra, milyonlarca dönüm toprak almış, neye yarar, yine de fakirdir.

Anlamlı John Steinbeck Sözleri

İnsan bir toplulukla hareket ediyorsa, bir amaca hizmet ettiğini düşünür. Örneğin ‘Tanrı kutsal toprakları yeniden ele geçirmemizi istiyor’ veya ‘Komünizmle sosyal adaletsizliğin kökünü kazıyacağız’ gibi bir düşünce peşindedir. Oysa kitle, Kutsal Topraklar, Demokrasi ya da Komünizm ile doğrudan ilgili değildir. Kitle sadece hareket ve kavga peşindedir ve bu sözcükleri sadece bireylerin beyinlerini ikna amacıyla kullanır.

Oğlum okuyacak, kitapları olacak. Sonra yazacak, yazmayı öğrenecek. Sayıları, hesap yapmayı… Ve bütün bunlar bizi özgür kılacak, çünkü o öğrenecek, biz de ondan öğreneceğiz ve özgür olacağız.

Dünyanın her yerinden herkesin yenileceği bir yer vardır. Kimilerini yenilgi yıkar, kimileriyse zaferle küçülür, bayağılaşırlar. Büyüklük, hem yenilgiyi, hem de zaferi kabullenebilen kişilerde yaşar.

Elinizde başka bir şey olmadı mı, neyiniz varsa onunla övünürsünüz işte. Hatta ne kadar az şeyiniz varsa, o kadar çok övünmek gereğini duyarsınız.

Diktatör; aslında yönettiklerinden korkandır. Halkının manevi duygularını sömürürler, en temel hak ve özgürlüklerle ilgili kısıtlama getirmeye çalışırlar, eleştiriye ve protestoya hiç tahammülleri yoktur. Sonları hep hazin olmuştur; ya intihar etmişler, ya kaçmışlar ama sığınacak yer bulamamışlar ya da yargılanmış ve cezalandırılmışlardır.

Tasarım gerçeğin ta kendisidir. İnsan bir kez tasarlasa, düşünde canlandırsa gerçekleşmemesi için neden yoktur. Tasarı belki kolaylıkla saldırıya uğrayabilir, ama kesinlikle yok edilemez.

Çünkü her insanın bir arkadaşa ihtiyacı vardır… asıl mesele konuşacak birini bulmaktır. Anlamışsın anlamamışsın önemli değil.

Ve nerede birileri özgür olmak için mücadele ediyorsa, onların gözüne bak anne, beni göreceksin.

İnsan her şeye alışıyor. Kıyıma, cenaze kaldırmaya, hatta idama bile; insan bi kere alıştıktan sonra işkence masasıyla kerpeten de yalnızca birer aletten ibarettir mutlaka.

İnsan bir seviye edinmeli. Sadık dostlar serseri kılığında dolaşırsa, serseriler ne kılıkta dolaşacaklar?

Hemen hemen bütün insanlar korkaktır ve korkularının nedenini de çoğu zaman bilmezler bile. Gölgelerden, şaşkınlıklardan, sayısız, adsız tehlikelerden, yüzünü görmedikleri bir ölümden korkarlar.

Fikirler tavşanlara benzer; birkaç tane edinir ve onlarla başa çıkmayı öğrenirsiniz. Bir de bakmışsınız bir sürü olmuş.

Bir insanla tanışmak için ona sigara vermekten ya da ondan sigara istemekten daha iyi bir yol yoktur.

Vardığım kanaat odur ki büyük bir öğretmen büyük bir sanatkardır ve diğer büyük sanatkarlar gibi onlardan da az sayıda vardır. Hatta çalışma sahası insan aklı ve ruhu olduğu için öğretmenlik sanatların en büyüğü bile olabilir.

İnsan olmak kolay değildir; hele ki, insanca yaşanabilecek bir toplum düzeni yoksa!

Bir zamanlar, bir akarsu kıyısında, elimde bir kuş ölmüştü. O zamandan beri hiç böyle bir umutsuzluğa kapılmamıştım.

Şunu da unutmayın; insanoğlu bir kavram için savaşmadığı, uğrunda ölmediği zaman felaket gelip çatmıştır, çünkü bu tek nitelik, insanoğlunun temelidir ve evrende belirleyicidir.

Banka insanların dışında bir şeydir, söylüyorum size. Canavardır. Onu insanlar yaratmıştır ama, insanlar kontrol edemez.

Kısa John Steinbeck Sözleri

Hiç kimse akıl almak istemez, istedikleri sadece teyit edilmektir.

Korkan insanlara bir şeyler anlatmanın hiçbir faydası yoktur.

İnsan topluluğu insana benzer diyorlar.Bu yanlıştır, insan topluluğu bir hayvana benzer. Ne istediğini bilirse gözü kapalı bir şekilde makineli tüfeğin üzerine yürüyebilir.

Kitaplar işe yaramıyor, insanın yanında duracak birine ihtiyacı var.

Bir kadının sezgileri, mantığı, uyarıları ve koruma duygusu, erkeği birçok güç durumdan kurtarırdı.

İnsan, evrendeki bütün yaratıklardan farklı olarak işini aşarak büyür, kendi kavramlarının basamaklarından yukarı çıkar, başarılarının ötesinde kendini gösterir.

Devleti yıkmaya kalkmışım. Oysa yaptığım bir konuşmada, açlıktan ölen insanların varlığından dem vurmuştum yalnızca.

İnsanlar ya gitmiş ya da değişmişlerdi, ki değişmek gitmek gibiydi neredeyse.

Büyük bir sebze bahçemiz , bir kümes dolusu tavşanımız ve bir de tavuklarımız olacak tabii. Kışın yağmur yağdığında boş ver işi gücü deyip sobanın içini iyice doldurup kibriti çakacağız, sonra da sobanın yanında oturup sıcacık evimizde çatıya damlayan yağmuru dinleyeceğiz.

İnsana insan gerek , can yoldaşı gerek.

Tam anlamı ile hayatta olmak, yaralara sahip olmaktır.

Hiçbir yeteneği olmayan insanlardan her şey beklenebilir.

Eğer bir dostunu kaybetmek istemiyorsan onu denemeye kalkma.

Çok çalışmak, kederlerini unutmak için birebirdir.

Dünyada en değer verilmesi gereken şey, insanın özgür ve keşfeden zihnidir.

Bazen bir insan ne kadar güç koşullar altında olursa, o kadar çok artar mücadele hırsı.

Hayatın renkliliği ancak onunla mücadele eden kişilerde bulunur.

Hiç ile hiç arasında geçen zaman, zaman değildir.

En fazla zamanı, zaman kazanmak isterken kaybediyoruz.

Ne günah diye bir şey var, ne de sevap diye! Yalnızca millet ne yapıyorsa o var…

Zaman her şeyi unutturur, iyileştirir, bu da geçecek. Her şey unutulacak.

Babamın bir sözü vardı. Yıkılmasına herkes yıkılır, derdi. Ama erkek olan dayanır.

Savaşta beliren en keskin duygu, korku değildir; yalnızlıktır, küçüklüktür.

Güç insanı yozlaştırmaz; korku yozlaştırır. Belki gücünü kaybetme korkusu.

Bütün güzel ve kıymetli şeyler yalnızdır.

Işıklar arasında bir anlaşma, bir dünya ateşi olduğu doğru değil. Herkes, kendi yalnızlık ateşini taşır.

İnsanın yüreğinin iyi olması için akla ihtiyacı yoktur.

İnsanlara üç yoldan yaklaşıyordu :Emretme- iltifat etme- satın alma.

Umutlarının öyle fazla coşmasına izin vermezsen, hayal kırıklığına uğramazsın.

Dostların kendi rahatlarına, huzurlarına zarar gelinceye kadar yanı başından ayrılmazlar.

Gerçekle düş arasındaki savaşta, güçlü tarafın gerçek olmadığını belirtmekten mutluluk duyarım.

Mutsuz bir ruh, bir mikroptan daha hızlı öldürür.

Farkına varamadığımız her şey, bizim en büyük hatamız olmaya mahkumdu.

Bir şeyi çok fazla istemek iyi değildir. Bazen şans ters dönebilir yoksa. Ayarında istemeyi bilmeli kişi.

Kazanç, gökten inmez; bir başkasının kaybından kazanılır.

İnsan kendi hakkında söylenen güzel şeylere yalan da olsa inanıyor.

Bonus

İnsanlar ikiye ayrılırlar:

Başkaları için yaşayanlar,

Başkaları sayesinde yaşayanlar.

Sorun olanlar, çözüm olanlar…

Ümit kıranlar, ümit verenler…

Dert üretenler, deva üretenler…

Şikayet edenler, çare bulanlar…

Aynı havayı soluyan,

Aynı sıkıntıyı yaşayan,

Aynı sevince ortak olan iki insandan biri dert küpü olur çıkar, diğeri deva küpü.

Biri şikayet üretir, öbürü çare.

Biri yük olur, öbürü yük taşır….

 

Beden ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Beden ile ilgili güzel sözleri sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Beden sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Yaşam benim için gittikçe daha zorlaşıyordu; beden keyifsiz oldu mu, yürek de ölgünleşir. Bana öyle geliyordu ki, hiç öğrenmemiş olduğum, ama yine de çok iyi bildiğim bir şeyi, yani YAŞAMAYI UNUTUYORDUM. Evet, sanıyorum ki, her şey o zaman başladı.

Kötü insan ruhtan çok bedene önem verendir. Kararsızdır, çünkü beden de kararsızdır. Hoşlandığı bedendeki güzellik gittiği zaman, hiç çekinmeden ona ihanet eder, söylediği onca güzel sözün hiçbir değeri kalmaz.

İnsan çekmecelerini de temizlemeli zaman zaman, kalbini de! Çürüme içerdendir çünkü: Zarf ve Kabir, sararsa da kunt görünür: Mürekkep ve beden kayıptır.

En Çok Beğenilen Beden Sözleri

Beden ile ruhun ahengi, ne büyük bir şeydir! Bizler kendi deliliğimizin içinde bu ikisini ayırdık, yabani bir gerçekçilik beyhude bir düşüncelilik icat ettik. Oscar Wilde

Beden güçlüyken, yaşam ve ölüm eşittir. Zamanla, insan yaşlandıkça bu eşitlik bozulmaya yüz tutar ve ancak o zaman hayatın değeri gerçek anlamda kavranabilir. Mehmet Eroğlu

Bedenin varlığımızdaki payı ve değeri büyüktür. Çünkü o bizim görünen, tanınan ve bilinen yüzümüzü temsil eder. Montaigne

Ölümde yalnızca beden ölür. Hayat, bilinç, gerçek ölmez. Ve hayat asla ölümden sonraki kadar canlı değildir. Sri Nisargadatta Maharaj

Beden büyük bir akıldır, tek bir duygu olan bir çoğulluktur, bir savaş ve bir barıştır, bir sürü ve çobandır. Friedrich Nietzsche

Bir bedene tutularak aşık olunuyorsa daha güzel bir beden öncekini çöpe yollar. Sen bir insanı insanlığı için sevdin mi hiç? Kahraman Tazeoğlu

Gerçek olan tek şey ruh. Beden, göz yanılgısı ve görüntüde kalan bir şey. Jack London

Beden ile İlgili 11 Güzel Söz

Ey can; kimseyi kırma. Sözden ağırı yoktur. Beden çok yükü kaldırır ama, gönül her sözü kaldıramaz. Mevlana

İnsan bedeni; bir araba veya bir ev gibidir, temiz ve meşgul olmadığında ruh orada kalmaktan hoşnut olur.Temiz bir beden, meşgul olmayan bir zihin ve hoşnut bir iç boşluk bakımlı bir ev için gereklidir. Evin bakımı iyi bir şekilde sağlandığında evin ustaları da orada kalır. Lao Tzu

Beden bir üniformadır! Beden silahlı bir ordudur! Beden şiddetli bir eylemdir! Beden gücün intikamıdır! Beden savaştır! Beden bir özne olarak kendini ortaya koyar! Beden bir araç değil amaçtır! Beden anlam taşır! İletişim sağlar! Haykırır! Gösteri yapar! Düzeni yıkar! Italo Calvino

Beden ve zihin arasında bir bölünme mevcuttur. Beden şimdiki zamandayken, zihin asla orada olmadığı için bu ikisi birbirleriyle hiç buluşamaz, hiç denk gelemezler. Bu bölünme endişe, acı ve gerginliğe neden olur; kişi gergindir ve bu gerginlik endişeden kaynaklanır. Zihnin şimdiki zamana getirilmesi gerekir çünkü bundan başka bir zaman yoktur. Osho

Ruh ve beden bizim esaslı iki parçamızdır; onların birbirinden ayrılması olan ölüm, varlığımızın yok olmasıdır. Montaigne

İnsana duyulan aşk ölümlüdür, tıpkı beden gibi. Ölümsüz bir aşk için, ölümsüz bir varlığı sevmek gerek. Ahmet Ümit

Zihinlerini ölmüş geçmişte ve doğmamış gelecekte yaşatanlar, şimdiki zamanda yaşamaya mahkum olan bedenlerini öldürürler. Beden giderse beyni de beraberinde götürür. Muhammed Bozdağ

Bir şarkı söylendiğinde ve çalındığında beden kazanır. Bunu da mevcut bedenlere el koyup onlara kısa süreliğine sahip olarak yapar. John Berger

Ruhların yerleştikleri beden yapısının niteliği pek önemlidir; çünkü birçok beden özellikleri vardır ki ruhu keskinleştirir, birçokları da vardır ki köreltir. Cicero

Bedenimizde hastalık yapan şey; ruhumuzun baskılarıdır. Sigmund Freud

Ruhları, zikir sonra fikir korur, Nefis esir alınırsa beden korunur. Muhammed İkbal

Anlamlı Beden Sözleri

Bazı düşünceler duadan ibarettir. Öyle anlar vardır ki, beden ne vaziyette olursa olsun, ruh diz çökmüş durumdadır. Victor Hugo

Ölümlü beden. İnsan vücudu sonsuza dek kalmaz. Önemli olan her şeye rağmen iyi olmak. Dan Brown

Beğendiğiniz bedenlere, hayalinizdeki ruhları koyup, bunu ‘aşk’ sanıyorsunuz. William Shakespeare

Beden olarak her insan tektir, ruh olarak asla. Hermann Hesse

Ruh, bedenin içinde yaşlı doğar; beden de ruhu gençleştirmek için yaşlanır zaten. Oscar Wilde

Sağlam bir gövde, insanın ruhu için misafir odası; hasta bir gövde de cezaevidir. Francis Bacon

Güzel bir yüz, bir tavsiye mektubudur. Publilius Cyrus

Beden, haddinden çok ayrışmaksızın ayrıştığı için yaşar. Fernando Pessoa

Vücudun rahatı az yemekte; ruhun rahatı az günahtadır. İmam-ı Gazali

Korkunun girdiği beden çürük ağaç gövdesinden beter olur, çınar da olsa. Yaşar Kemal

Beden zenginleştikçe ruh yoksullaşır. Nurettin Topçu

Bedeni, kalp için korumak lâzımdır. Yoksa, beden fânidir, kalp bakidir. İmam Gazali

Gençlik budur işte, kendi sınırlarını çizer, beden dayanabilecek mi hiç aldırmaz. Gerçi beden de dayanıklıdır o yaşlarda. Paulo Coelho

Uykusu gelen bir insanın uyanık kalmak için harcadığı çaba boşuna, sonunda beden arzulara boyun eğiyor. Oğuz Atay

İnsan, beden sanmamalı kendini. Vücut, ruhun içinde oturmuş olduğu evdir. İnsan, misafirdir orada. Kemal Ural

Etkileyici Beden Sözleri

Sağlık bir beden değil, bir kafa meselesidir. Mark Baker Eddy

Ruh kadar bedeni de, beden kadar giysileri de yıpratan heyecanlardır. Jules Verne

Vücut yaşlandıkça, kafa da yaşlanır. Aristoteles

İnsan onun ruh halini daha derinden öğrenmek ve sözcüklere dökmek istiyordu, beden için soluk almak neyse akıl için de ruh hâli oydu, mutluluk ya da mutsuzluk deniyordu bu duruma. Virginia Woolf

Beden gelişiyor ama kafa yerinde sayıyor. Dostoyevski

Mutluluk beden için iyidir ama zihnin gücünü arttıran şey kederdir. Alain De Botton

Bedenimizde görülen bazı hastalıklar, ruhlarımızda saklanan hastalıkların küçük parçalarıdır. Nathaniel Hawthorne

Beden bir kere günah işler ve sonra tövbe eder çünkü eylem bir arınma şeklidir. Geriye bir hazzın anısı ya da bir pişmanlığın refahından başka bir şey kalmaz. Oscar Wilde

Ne yazık ki vücudun çökmesi zekanın olgunluk zamanına rastlar. Ahmed Haşim

İnsanın beden yorgunluğu dinlenince, uyuyup uyanınca geçiyordu. Ama yoran zihniyse eğer acı veriyordu. Bedene de işkenceydi bu. Merve Akıncı

Her zaman da öfkemizi kontrol edemeyiz. Beden etki altındayken, zihin de etkilenir. Goethe

Nefs üzerine iktidar, beden üzerine iktidar demektir. Dücane Cündioğlu

Sen öyle bir çağda yaşıyorsun ki, beden bitmiş, ruh farkında değil ki! Muhammed İkbal

Özlü Beden Sözleri

Vücut, ruhun bineğidir. Şeyh Galip

Yaşlılıkta çoğu durumda beden ve zihin aynı anda çökmüyordu. Genellikle bunlardan biri daha genç kalıyordu. Önce zihin çökerse insan daha mutlu ölürdü. Zülfü Livaneli

Beden er geç bıkkınlık verir insana. Düşünceden başka hiçbir şey güzel ve ilginç kalmaz. Çünkü, düşüncedir, gerçek yaşam… Bernard Shaw

Vücudumuz bizim bahçemizdir, isteklerimiz de bahçevanımızdır. William Shakespeare

Şeref ve erdem, ruhun süsüdür, bunlar olmasa beden asla güzel gözükmez. Cervantes

Aşk tutkusu, ötekiyle ve yalnız onunla, ruh ve beden olarak yankılaşıma girmenin bir biçimidir. André Gorz

Ruhtan başlar asıl temizlik, ta içten. Beden temiz iken ruh kirliyse bütün sevaplar nafile. Nazan Bekiroğlu

Yorulan beden dinlenmek için bir yastık bulur, ama yorulan canı nerede dinlendirmeli? Karl Georg Büchner

Bütün bedenler çürüyor aslında. Eskiyor bütün bedenler. Ama acı çeken yüreği var ise bir bedenin, daha hızlı çürüyor o beden. Benim acı çeken bir yüreğim var. Rauda Jamis

Yüce varlık bize bir beden verince. Sevmesini öğretti her şeyden önce. Ömer Hayyam

Gidenin giderken ne götürdüğü önemli değildir. Boş bir beden götürüyor giden. O bedende vicdan yoktur; kalp denilen et parçasını içi boş taşıyor bedeninde. Rukiye Türeyen

Beden sakin olursa, akıl daha iyi çalışır. Stefan Zweig

İlimsiz bir beden, susuz bir şehir. Mevlana

Yüz, bedenin ruhu ve canıdır. İnsanın yüzde gördükleri bedenin ruhsal hâlidir. Mehmed Uzun