Okumak ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Yalanlamak ve reddetmek için okuma, inanmak ve her şeyi kabullenmek için de okuma, konuşmak ve nutuk çekmek için de okuma, tartmak, kıyaslamak ve düşünmek için oku.

Francis Bacon

Okumak insanı olgunlaştırır, konuşmak hazır cevap, yazmaksa tam bir adam yapar.

W.Murdoch

Okumak üç türlüdür:

Dilin okuması kıraat,

Aklın okuması tefekkür,

Kalbin okuması hayattır.

İmam Gazali

Okumak, kendi kafanla değil, başkasının kafasıyla düşünmeye benzer.

Arthur Schopenhauer

Okumak, iki ruh arasında aşıkane bir mülakattır.

Cemil Meriç

Okumak gıdadır. Okuyan insanlık, bilen insanlıktır.

Victor Hugo

Okumak, herkes için yeteneklerin çizmiş olduğu çerçeveyi doldurma aracıdır.

Adolf Hitler

Tecrübelerle yirmi yılda öğreneceklerimizi, kitap okuyarak bir yılda öğrenebiliriz.

William Porter

Okumak; düşünmeye, dua etmeye, bir arkadaşla konuşmaya, düşünceleri ifade etmeye, başkasının düşüncelerini dinlemeye, müziğe kulak vermeye, hoş bir manzaraya bakmaya veya sahilde yürümeye benzer.

Roberto Bolano

Okumak ve yazmak, hala dünyayla ilgilendiğinizin, hala merak duyduğunuzun, hala umursadığınızın kanıtıydı.

Saul Black

Okumayı bilen bir kimse, kendini yüceltme, çok yönlü olabilme, yaşamını ilginç, üstün ve kusursuz yapabilme gücüne de sahip demektir.

Henry Huxley

Satır aralarını okumak sessiz bir ustalıktır, sözcük aralarını okumak ise zorlu bir ustalık.

Jean Genet

Okumanın bana ilk faydası bilgisizliğimi açıkça göstermesi oldu.

Lytton

Okumayı sevmek, hayattaki can sıkıcı saatleri, güzel saatlerle değiştirmektir.

Montesquieu

Her okur bir lider değildir; fakat her lider bir okur olmalıdır.

Harry Truman

Okuyabiliyor musun öyleyse anlamalısın, yazabiliyor musun öyleyse bir şeyler bilmelisin, inanabiliyor musun öyleyse kavramalısın, istiyorsan zorunda olacaksın, bekliyorsan ulaşacaksın ve tecrübeliysen yararlanmalısın.

Goethe

Düşünmeden okumak, hazmetmeden yemeğe benzer.

Edmund Burke

Olgun bir okuyucu, çoğu kez başkasının yazdıklarında yazarın düşünmediği güzellikler bulur, okuduklarına daha zengin anlamlar ve renkler kazandırır.

Montaigne

Okuma zekanın gıdasıdır.Sürekli ve düzenli okuyan bir kişinin zekası genç ve diri olur.

Mehmet Kaplan 

Kurnaz insan okumayı küçümser, basit insan ona hayran olur, akıllı insan ise ondan yararlanır.

Francis Bacon

Bir vücut için egzersiz ne ise, zihin içinde okumak odur.

Joseph Addison

Okumayı öğrenmek sanatların en gücüdür, hayatımın seksen yılını bu işe verdim, yine de kendimden memnun olduğumu söyleyemem.

Goethe

Ne kadar çok okursanız o kadar çok öğrenir ve güç kazanır, yaşamınızın denetimini kendi ellerinize alırsınız.

Townsend

İyi seçilmiş kitapları okumak, geçmiş yüzyılların seçkin zekalarıyla önceden düzenlenmiş bir konuşmaya katılmak gibidir.

Descartes

Okuma ile ne kazanılabilir, basit bir okuma ile içinizdeki kabiliyetsizlik ile mücadele eder, başkalarının kabiliyetsizliğini daha tolerans ile karşılar, işinizde ilerler ve hayatta muvaffak olursunuz, kötü hastalıkların üstesinden gelebilirsiniz.

Laurence Pefer

Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil hazmettiklerimizdir, bizi zengin yapan kazandıklarımız değil muhafaza ettiklerimizdir, bizi bilgili yapan okuduklarımız değil kafamıza yerleştirdiklerimizdir.

Francis Bacon

Okulda okudukları ile yetinenler, yalnız bakıcılarıyla konuşabilen çocuklara benzerler.

Voltaire

Düşünmeden okumak körletir; okumadan düşünmek yanıltır.

Clairvany

Korku ve ürkeklik içinde başlayan günlerimde, okuyarak cesaretimi artırmasını öğrendim.

Henderson

Eğitim sadece okumak değildir, okudukları üzerinde düşünebilme yeteneğidir.

Cari Hilty

Okumanın sonu, düşünceyi, karşısına çıkan bütün şeyler üzerine, sağlam ve doğru hükümler verecek şekilde idare etmek olmalıdır.

Rene Descartes

Eğer bir insan bir kitabı okuduktan sonra, onu tekrar okumaktan zevk almıyorsa o kitabı okumuş olmasının hiçbir değeri yoktur.

Oscar Wilde

Okumak, haz duymaya, zihnimizi süslemeye ve yetkimizi arttırmaya yarar. Haz duymak hususundaki faydası, insan bir köşeye çekilip tek başına kaldığı zaman kendini gösterir. Zihnimizi süslemesinin, konuşurken yetkimizi arttırmasının da bir iş hakkında hüküm verirken o işi başarırken faydası dokunur.

Francis Bacon

Her gün tek bir cümle bile olsa birazcık okuyarak ilerleyin, eğer her gün on beş dakikanızı verirseniz, yılın sonunda bunun etkisini hissedersiniz.

Horace Mann

Okumak, okuduğunuz her şeyi kabul etmek anlamına gelmez. Okumak, okuduğunuz her şeyi anlamlandırdığınız anlamına gelir.

Amit Kalantri

Bir ülkede okumaya karşı istek artmadıkça, gaflet ve bu gafletten doğacak felaketler azalmaz.

Benjamin Franklin

Okuduğunuz eser, sizi fikren yükseltir, içinizi asil duygularla doldurursa, o eser hakkında hüküm vermek için bu duygu kafidir.

Pope

Sanat ile ilgili söylenmiş güzel sözler

İki temel sorunu var insanlığın. Adaletsizlik ve anlamsızlık. Birine karşı hukuku bulduk, diğerine karşı sanatı. Ama insanlar hukuka ulaşamadı. Ve sanat insanlara.

Friedrich Wilhelm Nietzsche

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

Atatürk

Sanat bir ifadedir; her devir, her medeniyet başka türlü duyar ve tabii olarak başka türlü ifade eder.

Sabahattin Ali

Sanatın gerçekçi ve yararlı olabilmesi için, uhrevi, milli, dini ve ahlaki özellikler taşıması gerekir.

Tolstoy

Her sanatta ve zanaatta yetenek hiçbir şey ifade etmez, ama deneyim, alçakgönüllükle, çalışkanlıkla elde edilmiş deneyim her şeydir.

Patrick Süskind

Sanat insanı kanatlandırır, uzaklara, uzaklara uçurur.

Anton Çehov

Sanatta her şeyin kusursuz olmasını istersiniz; çünkü hayatta böyle değildir.

Woody Allen

Konuşma insanın aklını kullanma sanatıdır.

Platon

Sanat; ne bir oyun ne de bir eğlencedir, o ancak ruhun dışarıya vurarak, kendisini göstermesi ihtiyacıdır.

G. Benite

İnsan zekası çevresinden tiksindiği için sanata ve felsefeye sığınır.

Cemil Meriç

Sanat daima baskının sonucudur. Onu, ne kadar serbestse o kadar yukarılara yükselir sanmak,uçurtmayı havalanmaktan alıkoyan şeyin ip olduğunu sanmaktır.

André Gide

Sanat, doğasına göre gerçekliğin kesin bir şekilde yansıtımı değildir. Eğer mükemmel bir şekilde tasvir edilseydi bir fotoğraf olmaktan öteye geçemezdi. Ama bir eser kusurları ile birlikte hatalarını aşar ve bununla mükemmelliğe ulaşır. Bu yüzden bir hazinedir.

Bonnie MacBird

İyi sanatçılar kopyalar, büyük sanatçılar aşırır.

Bicasso

Sanatçıların para kazanarak edindikleri fayda, onların ayrıca para kazanma sanatı ile uğraşmalarından gelir.

Platon

Güzel sanatlar; insanın elinin, kafasının ve kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir.

Francis Bacon

Büyük sanatçılardan birçoğunun değeri, ancak o sanatçılar aç kalıp öldükten sonra kabul edilmiştir.

Mark Twain

Sanat, ihtiyacı abideleştirir, estetik ise ebedileştirir! Çünkü estetik ve sanat hem bilgili hem de bilinçli yaşamın adıdır.

Yavuz Bahadıroğlu

Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak bir sanattır.

Goethe

Hayat hızlı, sanat yavaş, fırsat seyrek, tecrübe aldatıcı, yargı taraflıdır.

John Heinrich Fussli

Sanat, dünyanın bildiği en yoğun bireysellik şeklidir.

Oscar Wilde

Bir eserin, bütün insanlık için yararlı olması için, iyi ve kötüyü ayırması, güzel ve anlaşılabilir olması gerekmektedir. Sanat ancak, belli bir sınıf için değil, büyük kitleler için yarar sağladığı zaman, sözü edilebilir bir değere ulaşır.

Tolstoy

Sanat ve dehânın olduğu yerde, ihtiyarlık, yalnızlık, hastalık yoktur. Hatta ölüm dehşetinin bile yarısı kaybolur.

Anton Çehov

Sanat; gençliğe terbiye, yaşlılığa avuntu, yoksullara zenginlik ve zenginlere de süs verir.

Friedrich Schiller

Sanat; düşünebilen, gerçeği görebilen, toplumu anlayabilen insanların işidir.

Tolstoy

Sanat,insanla doğanın toplamıdır.

Francis Bacon

Bütün sanatlarda insanı şaşırtan bir yan vardır.

Alain

Sanat, dünyayı yansıtan bir ayna değil dünyanın onunla şekillendirildiği bir çekiçtir.

Bertolt Brecht

Sanat; davranışımızı, karakterimizi, adalet ve sempati hislerimizi rafine etmeli; kendi kendimizi tanımamızın, kendi kendimizi kontrol etmemizin, diğerleri için beslediğimiz saygı hislerimizin ve hareketlerimizin yücelmesine hizmet etmeli; bizi adiliğe, zulme, adaletsizliğe ve bayağılığa tahammül etmeyecek şekilde geliştirmelidir.

Bernard Shaw

Güzel gençler doğanın eseridir, güzel yaşlılar ise sanatın.

Albert Einstein

Sanat, zaman geçtikçe güzelleşen çirkin şeyler üretiɾ. Moda ise zaman geçtikçe çirkinleşen güzel şeyler üretir.

Jean Cocteau

Bir ülkede, akıl ve sanattan çok maddi servete kıymet verilirse bilinmelidir ki orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır.

Büyük Frederich

Silgi kullanmadan, resim çizme sanatına hayat denilmektedir.

John Cheever

Sanatın vazifesi tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir.

Balzac

Bilim ve sanat, takdir edilmediği yerden göç eder.

İbn-i Sina

Ruhun elle birlikte çalışmadığı yerde, sanat olmaz.

Leonardo da Vinci

Dünya aydınlık olsaydı sanat olmazdı.

Albert Camus

Sanat; tecrübe de değildir, türev de o, bilinmezle irtibat kurar.

Willi Baumeister

Düşünce ve deneyim asla bir merkezde buluşamaz, onlar ancak sanat ve eylem sayesinde birleştirilebilir.

Goethe

Sanat, ekmek peşinde koşarsa alçalır.

Aristophanes

Sanatta, ancak yeteneğin değeri vardır.

Arthur Schopenhauer

Sanat, bize hakikati bildiren bir yalandır.

Pablo Picasso

Güç olduğunu gayet iyi biliyoruz; ama özel olanın yorumu ve işlenmesi sanatın asıl hayatıdır.

Goethe

Güneşin çiçekleri renklendirmesi gibi, sanat da hayata renk verir.

Lord Aubery

Ulusal sanat ve ulusal bilim yoktur, ikisi de tüm üstün ve yüksek değerler gibi tüm dünyanın malıdır.

Goethe

Sanat eserleri, bir medeniyeti sonraki nesillere anlatan şahitlerdir.

G. Benite

Sanat, tabiatı taklitten başka bir şey değildir.

Seneca

Manevi kültürün tümü gibi, sanat da emekten doğar ve gelişir kuşkusuz.

Avner Ziss

Sanattaki gerçeğin sırrına ulaşmak, öz varlığı, ilahi varlığa bırakmaktır.

Benine Brenttmo

Gerçek bir sanat eseri, yalnız ilahi olgunluğun gölgesidir.

Michelengelo

Çocukken herkes bir sanatkardır, zor olan yetişkinken sanatkar kalabilmektir.

Pablo Picasso

Sanatlar, yeryüzünün tuzudur; tuz yemeklere neyse, sanat da teknik için odur.

Goethe

Dikkat ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Yapman gereken sadece dikkat etmek; dersler daima sen hazır olduğunda gelir ve sen işaretleri çözebilirsen bir sonraki adımı atman için bilmen gereken her şeyi öğrenebilirsin.

Paulo Coelho

Geleceği nasıl seziyorum? Şimdinin işaretleri sayesinde. Gizin kökü şimdidedir; şimdiye dikkat edecek olursan, onu iyileştirebilirsin. Ve şimdiyi iyileştirebilirsen, daha sonra gelecek olan da iyi olacaktır.

Paulo Coelho

Sizler, geleneklere ters düşmemeye o kadar dikkat ediyorsunuz ki zamanın değiştiğini unutuyorsunuz.

Paulo Coelho

Dikkat etmek demek insanın kendi ruhuna bakması demektir.

Anaksagoras

Korku içimizdeki en iyi şeydir.Bizi güvende tutar ve gözümüzden kaçırdığımız, yeterince dikkat etmediğimiz durumlarda dahi dünyayı daha iyi anlamamızı sağlar.

John Katzenbach

Başkalarının yanılmalarına bak, dikkati öğrenirsin.

Publilius Cyrus

İnsan dikkatsizlik yüzünden değil, ama tutku yüzünden her şeyini kaybedebilir; zira tutku, günün birinde volkana dönüşebilen, değersiz adamların karnında parıldayan bir kıvılcım gibidir.

Panait Istrati

Dikkat aklın en büyük çocuğudur.

Victor Hugo

İnsanlar arasındaki fark dikkat derecesiyle ölçülür.

Samuel Smiles

Dikkati faaliyete sevk eden en güçlü faktör ilgidir.

Alfred Adler

Herkesin işlediği bir suç ya da sakladığı bir gerçek vardır. Ne olduğunu bulmak için tek yapmanız gereken yeterince dikkatli bakmaktır.

Andrew Gross

Kendini tanımak bilgeliğin başlangıcıdır. Evrenin sırrı kendini tanımada yatar. Bu kendiniz dışında, hiç kimsenin size veremeyeceği bir eğitimdir ve güzelliği de buradadır. Kesintisiz bir dikkat ve sürekli sorgulayan bir zihin gerektirir. Gözlemleyerek, mücadele ederek, mutlu olarak ve hüzünlenerek öğrenmek zorundasınız.

Jiddu Krishnamurti

Bana çatıldığı zaman öfkem değil dikkatim uyanır: Bana çatandan bir şeyler öğrenmeye can atarım.

Montaigne

En küçük problemin bile dikkatinizden kaçmasına izin vermeyin, unutmayın küçük çaylar büyük nehirlere dökülür.

Keth Moorhead

Sizden farklı düşünen insanların savlarını da dinleyin. Yalnız dikkat edin, cümlenin içerisinde “düşünen” ibaresi var. Bu ayrımı iyi yapın.

İlber Ortaylı

Gerçek kahramanlar bir şeyler yapan insanlar değil,gerçek kahramanlar bir şeyleri fark eden ve dikkat gösteren insanlar.

John Green

Satın alırken, kulaklarını değil gözlerini kullan.

Çek Atasözü

Dikkat nereye odaklanmışsa, eylem oraya yöneliktir. Merdivenin bir sonraki basamağına adım atabilmeniz için oraya bakmalısınız, merdivenin zirvesine değil. Tırmanırken sadece zirveye bakan, ilk adımda yuvarlanır.

Muhammed Bozdağ

Biraz dikkat büyük kazalar savuşturur.

Ahmet Rasim

Dikkat, ilgi duyulan bir nesnenin belirli bir amaçla ele geçirilmesini sağlayan bir araçtır.

Alfred Adler

Dikkatli olanlar az yanılırlar.

Konfüçyus

Dikkatsiz sözlerin hayatlara mal olduğu bilinir ama bu sorunun ciddiyetine yine de gereken önem verilmez.

Douglas Adams

Dikkat bir kas gibi çalışır; kötü kullanırsanız pörsüyebilir, iyi çalıştırırsanız gelişir.

Daniel Goleman

Çok fazla dikkat dikkati öldürür.

Alain

Dikkatimiz ne denli dağınıksa ,düşüncelerimiz o kadar sığlaşır ;benzer biçimde düşüncelerimiz ne denli kısa süreliyse o kadar sıradanlaşabilir.

Daniel Goleman

Hiçbir işte gerektiğinden çok acele etme, dikkatli olanlar kendilerini zor duruma girmekten korurlar.

Hz. Ali (r.a.)

Gece ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Gece ne kadar karanlıksa, yıldızlar o kadar parlaktır.

Derdin ne kadar derinse, Tanrı’ya o kadar yakınsın!

Dostoyevski

Geceleri penceremden dışarı baktığımda, dünyada ne bir kötülüğün ne de bir acının olamayacağını hissediyorum. Sonra gün başlıyor.

Jane Austen

Gece yarısı kapını vuran şeyin gitmesini istemekte ağır davranırsan sonu bu olur işte: Saf karanlık.

Stephen King

Gecenin koynunda, yaşlılar için huzur; gençler için ümit gizlidir.

Bernard Shaw

Gece karanlığında mum neyse kitap da odur.

Maksim Gorki

Gece küçüldükçe küçülüyor ve yansıtıyor yeryüzü lekesiz bir geleceği.

Paul Eluard

Bir zamanlar tüm yıldızlar geceden daha karanlıktı, ta ki gece uyanana kadar.

Dejan Stojanovic

Geceleri uykusuz yatıp bir insanı düşünüyorsun diye o insan üzerinde bir hak ileri sürebileceğini bilmezdim.

Charles Dickens

Her gecenin, bir gündüzü vardır.

Hz. Ali (r.a.)

Gece oldu mu, pişmanlık çağrılmadan çıkagelir ve insanlar derin uykularından uyanıp kendilerine baksınlar ister.

Halil Cibran

Gece usul usul, çekine çekine içeri giriyor. Göze görünmüyor, ama şurada, lambaları örtüyor, havada herkesin soluğuna karışan ağdalı bir şey var:Gecenin ta kendisi bu.

Jean-Paul Sartre

Sırf birisi ‘iyi geceler’ demediği için, iyi geçmeyen geceler vardır.

Pablo Neruda

Geceleri çok yakınım yıldızlara; ışığa çıksam bir karışım.

Cahit Sıtkı Tarancı

Gece, düşüncelerin anasıdır.

John Florian

Gece olmasa, İnsanoğlu’nun bedeni hiçbir birikim sağlayamaz, bu yüzden de Gündüz harcayacak bir şey bulamazdı.

Mevlana

Her gece, uykuya dalınca, ölüyorum. Ve her sabah, uyandığımda, yeniden doğuyorum.

Mahatma Gandhi

Gecenin en karanlık anı şafak sökmeden az öncedir.

Thomas Fuller

Gece, kadınlarla yıldızları güzel gösterir.

Lord Byron

Geceler, sonsuz gibi görünür. Fakat geceler, sonsuz değildir.

Albert Camus

Gece uyuyan çiçeklere yıldızların ruhu dağıtır. Uçan bütün kuşların ayaklarında sonsuzluğun bağı vardır.

Victor Hugo

Gece ne kadar karanlıksa yıldızı o kadar parlaktır.

Sandor Petöfi

Gece ve gündüz , siyah ile beyaz gibidir. Gün bize griyi verir. Bazıları içinse pembedir. Hayatın sırrına ermiş biri içinse, tüm günler renksizdir.

Arthur Schopenhauer

Gecenin uzunluğunu hastalar bilir.

Sadi Şirazi

Gece o kadar karanlıktı ki, güneşin bir daha doğup doğmayacağını merak ettim.

Markus Zusak

Geceyi seviyorum. Karanlık olmasaydı, yıldızları asla göremezdim.

Stephenie Meyer

Gece en karanlık ve ebedi göründüğü zaman gün ışığı en yakındır. Her gecenin bir sabahı vardır.

Halide Edip Adıvar

Gecenin kalanından korkuyorsak, gündüzün getireceklerinden de bir o kadar korkuyorduk.

John Katzenbach

Gecenin çöktüğünü görmemiş olan, karanlıkta yürümeye aht etmemeli.

J.R. R. Tolkien

Gündüz kandili hazırlamayan, gece karanlığa razı demektir.

Cenap Şehabeddin

Kanaat etmek ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Kanaat, ancak şükür ile hayatiyet bulur. Bunun tersi hırs ve tamahtır ki hafazanallah kulluğu zedeleyip zayıflatır.

İskender Pala

Sana ait olanı iyice koru ve başkasına ait olana tamah etme, böylece hareket edersen, hiçbir aksilik saadetine engel olamaz.

Epictetos

Doğru demişler, insan yetinmek nedir bilmez diye. Verirsin, daha çok ister; yine verirsin, daha da çok ister.

John Steinbeck

Azla mutluluk, çokla didişmekten iyidir.

Benjamin Franklin

Elimizden ne geliyorsa onu yapabiliyoruz ve bununla yetinmek zorundayız… Beğenmesek de alışmamız gerekiyor. Yitirilen hiç bir şey yoktur, bulunamayacak hiçbir şey.

Stephen King

Mutluluk, yetinmektir.Mutluluk, anlamaktır.

Stephen King

Kanaatkar yaşa, sultan olursun.

Hz. Ali (r.a.)

Kötülük insana tamahtan gelir. Kanaatten kimse ölmedi, hırsla da kimse padişah olmadı.

Mevlana

Hırs ve tamahın başladığı noktada saf duygular sona erer.

Balzac

Bu iki duygunun insanın ruhani derinlik düzeyini belirler. Kanaatkarlığın sonucu azim ve başarı, hırsın sonucu doyumsuzluk ve yenilgidir.

Muhammed Bozdağ

Umduğun, bulduğundan fazla ise; ya azla yetinmeyi bileceksin, ya da çekip gideceksin.

Osho

Kime yeteri kadarı az gelirse, ona hiçbir şey yetmez.

Epicuros

Tamahkarlık fakirliktir, kanaat ise servettir.

Hz. Ömer (r.a.)

Kanaatkarlık perhiz gibidir, adam daha çok yemeyi ister; ama kendine fenalık etmekten korkar.

François de La Rochefaucauld

İster padişah, ister derviş, ister komutan olsun, elindekiyle yetindikten sonra hepsi birdir.

Nasır-ı Hüsrev

Az ile mutluluk, çokla didişmekten iyidir.

Benjamin Franklin

Hiç birşey beklemeyenlere ne mutlu! Hiç hayal kırıklığına uğramazlar.

Alexander Pope

Allah’a en yakın olanlar, en fazla kanaat edenlerdir.

Socrates

Yeryüzünde bütün ıstıraplar, aza kanaat etmemekten doğar.

Firdevsi

Elinde olandan memnun ol, insan her şeyde birinci olamaz.

Ezop

En büyük hazine kanaatkar olmaktır, sonra sağlık ve çalışkanlık oldu mu, yaşamak için yeter bunlar.

Goethe

Sonuç ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Her şey, her zaman göründüğü gibi değildir. Bazen, işler istediğimiz gibi sonuçlanmadığında, aslında bizim başımıza gelen tam da budur işte. Eğer inanıyorsanız, yapmanız gereken şey sadece, her sonucun her zaman sizin lehinize olduğuna güvenmektir. Bunun böyle olduğunu, ancak belirli bir zaman sonra öğrenebilecek olsanız bile.

Ahmet Şerif İzgören

Her zaman bir başka seçenek vardır, ama sadece olayları değiştirirsin, sonuçları değiştirmezsin. Kaderden kimse kaçamaz.

Alein Kentigerna

Bir karar verildi ve günün işi bu kararı tatbik etmek oldu mu, artık her mesuliyeti bir tarafa bırakarak neticeye bakmak gerekir.

William James

Her olay büyümek için, olumsuzluklardan olumlu sonuçlar çıkarmak için bir şans. Bir kapı kapanınca bir başkası muhakkak açılıyor bize düşense bunu fark etmek.

Jack Canfield

Sonuçları düşünürsen özgür olmazsın. Özgürlük, tarihi ve ahlakı unutmaktır.

Orhan Pamuk

Sen çevrende olup bitenleri görüp “neden?” diye soruyorsun, bense asla var olmamış şeyleri hayal ederek “neden olmasın” diyorum.

Bernard Shaw

Sonuçların endişesine değil, yapmanız gereken göreve odaklanmalıyız.

Muhammed Bozdağ

Dil, toplum yapısına uymayan bazı deneylerin toplumsal olarak bastırılmasının bir sonucudur.

Erich Fromm

İşi, sonu taçlandırır.

Alain Rene Lesage

Sonuç çıkarmayı başarırsanız zorluklar bilge bir öğretmen gibidir. Sonuç, çıkarmayı bilmiyorsanız her gün dayak yediğiniz, ama hiçbir şey öğrenemediğiniz öğretmeninize benzer zorluklar.

Ahmet Şerif İzgören

Yaşamın üstesinden erdemle, adaletle, sağduyuyla gelmeye yönelik her ciddi denemenin sonucu umutsuzluktur. Umutsuzluğun bu tarafında çocuklar, öteki tarafında da aydınlanmışlar vardır.

Hermann Hesse

Neden ve sonuç, bir olgunun iki yüzüdür.

R.W.Emerson

Berabere sonuçlanan hiçbir şeye inanmam. Bu kaybetmekten korkan insanlar için uydurulan bir bahane.

Colleen Hoover

Sonuç, araçları her zaman haklı kılar mıydı?

Ken Lui

Nedeni yok edin, sonuç ortadan kalkar.

Cervantes

Kötü sonuçlar da adildir çünkü seni buna götürenler de senin tercihlerindir.

Marcus Sakey

Kıskançlık, sahiplenme hastalığının ölümcül sonucudur.

Buket Uzuner

Mezar taşlarının üzerine dökülen en acı gözyaşlarının sebebi, söylenmemiş sözler ya da tamamlanmamış işlerdir.

Anonim

İşe yaramaz şeylerin çok üretimi, işe yaramaz insanların da çok olmasıyla sonuçlanır.

Karl Marx

İnsan, hayatı boyunca uğraştığı, başlangıçta verimsiz görünen büyük işlerin meyvelerini toplayabileceğini hissedince, sonunda büyük bir tat alır.

Goethe

Bu iki duygunun insanın ruhani derinlik düzeyini belirler. Kanaatkarlığın sonucu azim ve başarı, hırsın sonucu doyumsuzluk ve yenilgidir.

Muhammed Bozdağ

Hiçbir akıllı insan, büyük sonuçları birden beklemez.

Voltaire

İnanç insanın var oluşunun anlamına ilişkin bilgidir ve ancak bu bilginin sonucunda insan kendi kendisini yok etmeyip yaşamını sürdürebilir.

Tolstoy

Ağır giden yol alır, hızlı giden yolda kalır.

Atasözü

Sebep gizlidir, fakat sonuç tamamıyla bellidir.

Ovidius

Şu an, geçmişten başka bir şey içermez ve sonuçlarda bulduklarımız zaten nedenlerde yer almaktadır.

Henry Bergson

Başlamadan önce iyi düşün; ama bir kere başlayınca hemen bitirmeye bak.

Crispus Sallustius

Çabuk sonuç bulanlar, sonuçları nadiren bulurlar.

Philip Guedalla

Vasıta olmaksızın, hiçbir neticeye varmak mümkün değildir.

Benjamin Franklin

İyi bitirmek, iyi başlamaktan daha üstündür.

Ovidius

Ek tohumun hasını, çekme yiyecek yasını.

Atasözü

Başlangıç ve son, bunların ikisi başarılması istenilen her işte en güç taraflardır.

Dale Carnegie

Rekabet ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Modern yaşam tüketimi artırmak için rekabeti teşvik etmiştir. Rekabet kıskançlığa, kıskançlık ise mutsuzluğa dönüşmüştür.

Nevzat Tarhan

Rekabet, en iyi ürünlerin ve en kötü insanların ortaya çıkmasını sağlar.

David Sarhoff

Varoluş mücadelesinde, ilerleme esas olarak rekabete bağlıdır: rakiplerin sayısı arttıkça mücadele daha da sertleşir ve neticesinde evrim süreci de hızlanır.

James G. Frazer

Benim dünyam rahat ve konforlu bir dünya değil. Savaşçı, düşmanca, rekabetçi bir dünya. Erkeklerin her zaman daha zengin, kadınların her zaman daha güzel olması gerekiyor. Birlikte aynı yatağa giriyorlar, ama aslında birbirlerinden tiksiniyorlar.

Jean-Christophe Grangé

Rekabet, ürünlerde en iyiyi ama insanlarda en kötüyü ortaya çıkarıyordu. Ve rekabette dostlar birden düşman kesiliveriyorlardı. Bazı insanlar vardır, onlarla dost kalabilmek için daima sizi geçmelerine müsaade etmeniz gerekir, eğer dostlarınızı geçecek olursanız artık kendinize başka düşman istemeyin.

İskender Pala

Farklı, kararlı ve korkusuzca yaşa.Rekabet içinde olabilmenin ve elinden gelen en iyiyi ortaya koyabilmenin zevkini tat.

Henry Kaiser

Keşke elimden gelse de,içinizdeki unsurların ahenksizliğini ve rekabetini birliğe ve ahenge çevirerek ruhlarınıza huzur ve barışı koyabilsem.

Halil Cibran

Rekabetle ve girişimle yolunu açan en iyiler, babasının dükkanını ya da çiftliğini devralanlardan daha fazla konuşulmazlar.

Wright Mills

Tekelleşme her zaman haksız rekabete yol açar ve bu da yoksullarla orta sınıfın yok olmasına, dolayısıyla demokrasiye darbe vurur.

Buket Uzuner

Gücünüzü rakibinizin zayıflıkları üzerinde odaklayın.

Bruce Henderson

Diğerlerinin ne yaptığını önemsemeyin; işinizi yaptığınızdan daha iyi yapın, kendi rekorunuzu her gün bir daha kırın, başarılı olacaksınız.

William Boetcher

Rakiplerinize önem verin, hatalarınızı ilk önce onlar fark eder.

Antisthenes

Rekabeti bir saldırı ya da yıpranma olarak görmezseniz, onu kabullenmek daha kolay olacaktır.Tüm en iyi arkadaşlarım ile rekabet içinde çalıştım.Hayattan ne isterseniz, onu diğer insanlar da isteyecektir.Onu elde etmek için eşit şansa sahip olduğunuzu kabullenmeli ve kendinize yeterince inanmalısınız.

Diane Sawyer

Başarılı birisini örnek almak çok yararlıdır; ama onu aşma niyetine odaklanarak yola çıkmak insanı tökezletir. Başarılı kimseleri örnek alalım ve onlarla rekabet etmeyelim. Onları bir gün aşabiliriz elbette ve bunun en sağlıklı yolu her gün kendimizi aşmaya çalışmaktan geçiyor.Yeryüzünün en zor sanatı, başkalarının başarılarını kıskanmamaktır.

Muhammed Bozdağ

Sadece rekabet etmek için, birilerini oyundan atmak için yapılan rekabet pek uzun sürmez. Korkutulmaya çalışılan biri sizi hiçbir zaman önemsemez ve büyük bir ihtimalle işini sizden daha iyi yapar.

Henry Ford

Dedem bir defasında bana iki çeşit insan vardır, demişti. İşi yapanlar ve yapılanlardan kendine pay çıkaranlar. Birinci grupta yer almaya çalışmamı öğütledi; orada rekabet daha azmış!

Mümin Sekman

Rakiplerinizi korkutun ve yaptıklarını inceleyin.Onun ve savaş alanının karakterini iyice öğrenin.Onu iyice inceledikten sonra gücünün kaynağını ve tüm eksikliklerini bulun.

Sun Tzu

Birlik her zaman rekabetten daha kuvvetlidir.

Jack London

Rekabet dünyasında iki seçeneğiniz vardır. Kaybedebilirsiniz. Ya da kazanmak istiyorsanız, değişirsiniz.

Lester Thurow

Eğer yeni ürününüzün tasarımı masanın üzerinde kalmışsa, birinin onu taklit etmesi sadece birkaç dakika alır.

Francis Goldwyn

Rakiplerinizden daha hızlı öğrenebilme yeteneği, onlara karşı kazanabileceğiniz tek kalıcı avantaj olabilir.

Arie Geus

Yabancı bir ülkenin ustalarını yok etmenin yolu onları öldürmek değil işlerini onlardan daha iyi yapmaktır.

Emerson

Rekabet olmasa stratejiye de ihtiyaç olmazdı.

Kenichi Ohmae

Hiçbir dövüşçü sadece savunma yaparak galip olamaz.Kazanan, vurmaya devam edebilmek için, vururken vurulmayı da göze almalıdır.

Ernest King

Rekabet edebilmek için geride kalmamalısınız.Hareket eden bir hedefi vurmak her zaman daha zordur.

Al Ries

Her zaman rakibinizin sizden daha akıllı olduğunu varsayın.

Walter Rathenau

Rakibiniz de aynı şeyi yapabilecek durumdayken fiyatları düşürmek sadece aptallıktır.

Michael Porter

İş dünyasının kendine has bir mekanizması vardır: Bir yöneticinin hataları, rakiplerinin servetine dönüşür.

Leo Cherne

Akıllı insan kimseyle yarışmaz, böylece kimse onunla yarışamaz.

Konfüçyus

Zamanınızı rakiplerinizin ürünlerinin ne kadar kötü olduğunu anlatmakla geçirirseniz sadece iş dünyasını zarara uğratırsınız.

Edward Hurley

Rakibinizin markasını yok saymanız onun da aynı şeyi yapacağı anlamına gelmez.

Margie Smith

Rekabet her sektörde artmaktadır ve bu iyi bir şeydir.Artık hepimiz işlerimizi daha iyi yapıyoruz.

John Templeton

Rekabet toplam arzı arttırır.Arz artışı satışta rekabete ve bu rekabet fiyatların düşmesine neden olur.İnsanlığın en büyük güçlerinden biri rekabettir.

Henry Clay

Eğer mücadele ederseniz, rekabet sizi ısırabilir ama hiçbir şey yapmazsanız o sizi yutar.

Vittoria Alfieri

Öğrenmek ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Öğrenmek zaten bildiğini fark etmektir. Yapmak onu bildiğini göstermektir

Öğretmek başkalarına senin kadar iyi bildiklerini hatırlatmaktır.

Hepiniz öğrenensiniz, yapansınız, öğretensiniz.

Richard Bach

Öğrenmek, ateş yakmaktır; hecelenen her sözcük kıvılcım saçar.

Victor Hugo

Sırf yaşamak için yaşamak gibi yalın ve neşeli bir sanatı çocuklardan, hayvanlardan, bitkilerden öğrenmek gerekir.

Felicien Challaye

Öğretmek, olanaklı olanı göstermektir yalnızca.Öğrenmekse onu kendin için olanaklı kılmaktır.

Paulo Coelho

İyi yaşamayı öğrenmek için kişinin iyi ölmeyi öğrenmesi gerekir.

Sokrates

Gerçek akıl çok öğrenmekle elde edilmez, bilge istifçilik yapmaz.

Lao Tzu

Gerçek mutluluk, hayal kırıklıklarından ders almayı öğrenmekte gizlidir.

Kristin Hannah

Akıllı kişi,geçmiş tecrübelerden iyi ders alır;deneme yanılma yöntemini en az kullanır.Herşeyi kendi tecrübesiyle öğrenmek isteyenlerin ulaşacağı sonuç felakettir.Bu çok yanlış bir öğrenme yoludur.

Nevzat Tarhan

On yaşında bilginler gibi konuşacaklarına, altmış yaşında öğrenci gibi kalsınlar. Bilgisizlikten kurtulmak isteyenin, onu açığa vurması gerekir.

Montaigne

Kalbimiz her zaman bizimle konuşur. Ama bunu dinlemeyi öğrenmek pratik ister.

Sarah Jio

Hayat fırtınaların geçmesini beklemekle ilgili değildir. Yağmurda dans etmeyi öğrenmekle ilgilidir.

Peter James

Öğrenmek pahalıdır; ama cehalet çok daha pahalıdır.

Henry Clausen

İnsan, aynı zihniyette bir arkadaşı aracılığıyla öğrendiği şeyi sanki kendisi yaşamış gibi olur.

Goethe

Sözler hakikat değildir, ağızdan çıkan seslerdir. Hakikati öğrenmek için söze değil yaşamaya ihtiyaç vardır.

Şems-i Tebrizi

Bildiğinizi zannetmeniz, öğrenmenizin en büyük düşmanı olmuştur.

Claude Bernard

Yenilikleri denemediğiniz müddetçe, yeni bir şeyler öğrenemezsiniz.

H.J. Brown

Zevkle öğrendiğimizi, hiçbir zaman unutamayız.

Alfred Mercier

Lüzumsuz şeyler öğrenenler, lüzumlu şeylere kulak tıkamış olurlar.

Edmund Burke

Öğrencisini etkilemeden öğretmeye çalışanlar, soğuk demiri boş yere döverler.

Horace

Öğrenmenin sonsuzluğu, insana ne kadar az bildiğini gösterir.

Edward Young

Önce kendi gideceğin yolu öğren, sonra öğretmeye kalk.

Budha

Bir insana her şeyi öğretmeye kalkarsanız, hiçbir şey öğrenemez.

Bernard Shaw

Birçok şeyi orta derecede öğrenmektense, az şeyi tam öğrenmek daha iyidir.

Andre Maurois

Öğrenmeyi zevkli kılan, öğrendiklerimizin arzuladıklarımızla ilişkili olmasıdır.

Muhammed Bozdağ

En iyi, kendileri de öğrenme sürecinde olan insanlardan öğrenilir.

Jackson Brown

Hiç kimseye bir şey öğretemezsiniz, yapabileceğiniz tek şey içlerindeki öğrenme isteğini keşfetmelerine yardım etmektir.

Galileo

İnsan bilmediği şeyi sormak için bile, birçok şey öğrenmiş olmalıdır.

j.j.Rousseau

En kötüden iyiyi öğren, ama en iyiden kötüyü öğrenme.

J.Lavater

Dünyada öğrenilmesi en güç şey, hangi köprünün geçilebileceğini hangi köprünün de yıkılacağını bilmektir.

David Russel

Kendisinden bir şey öğrenilmeyecek tek bir insana rastlamadım.

Alain

Akıllı insan, istediği şeyi, orta karar insan da başkalarının istediği şeyleri öğrenir.

George Moore

Tembele iş buyur, sana akıl öğretsin.

Atasözü

Öğrenme sanatının unsurları: İrade, intizam ve zamandır.

Marcel Proust

Öğrenimin üç kaynağı; çok görmek, çok acı çekmek, çok çalışmaktır.

Catherall

Bir insan ne kadar çok öğrenirse o kadar çok alçak gönüllü olur.

Samuel Smiles

Köpek suya düşmeyince yüzmeyi öğrenmez.

Atasözü

Öğrenme akıntıya karşı yüzme gibidir, ilerlemediğiniz takdirde gerilersiniz.

Çin Atasözü

Bir şeye ait her şeyi öğrenin, her şeye dair bir şeyler bilin.

H.Van Dyke

Öğretmek, iki kere öğrenmek demektir.

Joseph Jaubert

Yeni bir şeyler öğrenmek istiyorsanız, dün gittiğiniz yollardan gitmeyin.

Burroghs

Düşünmeden öğrenmek faydasız, öğrenmeden düşünmek tehlikelidir.

Konfüçyus

İnsanın iki türlü derdi vardır; çok karışık gerçekleri öğrenemez, çok basitlerini de unutur.

Öğrendikten ve sevdikten sonra daha çok acı çekeceksiniz.

Victor Hugo

Kişi her gün yeni eksiklerini bulup ortaya çıkarabiliyorsa ve her ay ustalaştığı konuları aklında tutabiliyorsa, onda öğrenme tutkusu vardır diyebiliriz.

Konfüçyus

Öğretmen ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Öğretmen olmak, öğretmenlik yapmayı aşmak demektir.çünkü öğretmen olmak, öğretmenin, belirlenmiş görevlerin ötesine geçip hissederek, yaşayarak, kendisini adayarak, öğrencisiyle bütünleşerek var olmasıdır. Öğretmen olmak, öğretmenle öğrencinin birbirlerine hoşça bakabildikleri, öğretmenin öğrencide, öğrencinin öğretmende dirildiği, güçlü ve sahici bir aidiyettir.

Doğan Cüceloğlu

Kendi kalbini dinlemelisin, o senin tek öğretmenindir.

Osho

Öğretmenliğin en iyi tarafı ne biliyor musunuz? Bir çocuğun yeteneğini keşfettiği ana şahit olmak. Dün­yada bununla karşılaştırılabilecek hiçbir şey yoktur.

Stephen King

İyi bir öğretmen, şundan daha belirli bir armağan istemez: Kendinden üstün öğrencisi olmak!

Nikos Kazancakis

Öğretmenin öğrencisine açıkça söylediği tek bir yalan eğitimin tüm verimini sonsuza dek yok eder.

Jean-Jacques Rousseau

Vardığım kanaat odur ki büyük bir öğretmen büyük bir sanatkardır ve diğer büyük sanatkarlar gibi onlardan da az sayıda vardır. Hatta çalışma sahası insan aklı ve ruhu olduğu için öğretmenlik sanatların en büyüğü bile olabilir.

John Steinbeck

Öğretmen ihmal edildiğinde o ülke intihar ediyor demektir.

Albert Einstein

İyi öğretmen sadece öğretmez, sevdirir, bilgiyi kullanmayı kolaylaştırır.

Buket Uzuner

Sıradan öğretmen, anlatır; iyi öğretmen, açıklar; üstün öğretmen sergiler ve muhteşem öğretmen, esinlendirir.

William A.Ward

Var olan tek gerçek ve inanılası öğretmen, insanın kendi vicdanıdır.

Susanna Tamaro

Yapmayı bilenler yapıyorlar, yapmayı bilmeyenler öğretiyorlar, öğretmeyi bilmeyenler öğretmenlere öğretiyorlar ve öğretmenlere öğretmeyi bilmeyenler politika yapıyor.

Muriel Barbery

Okulda okuduklarıyla yetinenler, yalnız öğretmenleriyle konuşabilen çocuklara benzerler.

Voltaire

Başarısızlık ecel değil, öğretmendir. Başarısızlık yenilgi değil, gecikmedir. Çıkmaz sokak değil, virajdır.

William Arthur Ward

Öğretmen bilgeliğini değil, inancını ve şefkatini verir.

G.Willow Wilson

Bir okul öğretmeniyle gerçek bir filozof arasındaki fark, öğretmenin çok şey bildiğini sanıp bunu durmadan öğrencilerinin kafasına sokmaya çalışmasıdır. Oysa filozof öğrencileriyle birlikte her şeyin temeline inmeye çalışır.

Jostein Gaarder

Yok, en iyi öğretmen yanan eldir. Ondan sonra ateşe karşı verilen öğüt gönüle kadar iner.

J.R. R. Tolkien

Elinde ise bir şeyler öğret, öğretemezsen tahammül etmeye çalış.

Marcus Aurelius

Hayat acımasız bir öğretmendir, önce sınav yapar sonra ders verir.

Anonim

Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki,toplumun gerçek bir ulus haline getirirler.

Atatürk

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bur millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.

Atatürk

Öğretmen, bir zekayı tamamen hazır bilgilerle dolduran öğretici değil, öğrencilerin kendi kendilerine fikirlerini geliştirmeleri için onları teşvik eden bir insan olmalıdır.

Alexis Carrel

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.

Atatürk

Bana yaşamayı öğretmediler. Daha doğrusu, bana her şeyin öğrenilerek yaşanacağını öğrettiler. Yaşanırken öğrenileceğini öğretmediler.

Oğuz Atay

Bir kimse eski bilgilerini yeniden ve yeniden gözden geçirebiliyor ve bunlara yenilerini ekleyebiliyorsa o kişi diğerlerinin öğretmeni olabilir.

Konfüçyus

Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır.

Atatürk

İyi hoca öğrencisini imtihan ederken; onun bilmediği konulardan çok, bildiği konuları arayıp, bulmaya çalışır.

Prof.Scwartz

İyi bir öğretmen, kendisini yavaş yavaş lüzumsuz yapabilen biridir.

Thomas J. Carruthers

Bir öğretmen ebediyete hükmeden insandır, tesirlerinin nerede biteceği asla bilinmez.

Henry Adams

Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en özverili ve en saygıdeğer öğeleridir.

Atatürk

Öğrencilerin bilmeleri gerektiğinden daha çok şey bilmeyen bir öğretmenden daha korkunç hiçbir şey olamaz.

Goethe

Öğrenci hazır olduğunda, öğretmen orada olacaktır.

İngiliz Atasözü

Öğretmen ve ağaç ürünlerinden belli olur.

Ukrayna Atasözü

Öğretmen nasılsa sınıf da öyledir.

Alman Atasözü

Yeryüzünde öğretmenlikten daha şerefli bir meslek tanımıyorum.

Diyojen

Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.

Atatürk

Öğrenmeyen öğrenci yoktur, öğretemeyen öğretmen vardır.

Johann Heinrich Pestalozzi

Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Çünkü, onun eseri her şeydir ve hem de hiçbir şeydir.

Sokrates

Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur.

Addison

Öğrencisini etkilemeden öğretmeye kalkanlar, soğuk demiri boş yere döverler.

Horace Mann

Öğrencilerinin kendilerini yaratıcı biçimde ifade etmelerini ve düşünmelerini sağlamak, bir öğretmenin en önemli görevidir.

Albert Einstein

Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir.

Eflatun

Bir adama her şeyi öğretmeye çalışırsanız, hiçbir şey öğrenemez.

Bernard Shaw

Otorite ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Otorite boyun eğmenin en büyük erdem başkaldırının ise en büyük günah olduğunu savunur.

Erich Fromm

Yalnızca büyüyüp, otoriteye bağımlı ve otoriteden korkan çocuklar olmaya bir son verirsek kendi varlığımız üzerine düşünmeye cesaret edebiliriz.

Erich Fromm

Bizim kültürümüzün niyeti kişiyi bağımsız kılmak değil, bir başkasına, genellikle bir otoriteye bağımlı kılmak. O nedenle kendini bağımsız kılma çabalarını, kültürümüz anormal davranışlar olarak gösterirler. Böyle çabalar içine girenler toplum içinde alay konusu olurlar, bir tür sırıtırlar.

Doğan Cüceloğlu

Nerede otorite varsa orada otoriteye direnen bir adam vardır.

Oscar Wilde

İnsan herkesten verebileceklerini istemeli. Bir otoritenin kabul görmesi mantıklı olmasına bağlıdır.

Antoine De Saint-Exupéry

Önderlik, otorite kullanımı değildir. Önder, insanların duygularını mahmuzlayarak onları güçlendirir.

Osman Pamukoğlu

Otoritenin tüm uygulamaları alçaltıcıdır ve otoriteye her boyun eğiş, aşağılanmadır.

Mihail Bakunin

Otorite ve kurumsal hakimiyet, hurafe, mit, hile, kaytarma ve itaatten beslenir. Kişinin bu tür kurumlara başkaldırmadan itaat edebileceği okullarda, kilisede ve evde öğretilir.

Emma Goldman

Ümmet niteliğini yitirmemiş yasakçı toplumlarda,siyasal otoritenin görevi sanatçıyı ya evcilleştirmek ya da etkisizleştirmektir.

Attila İlhan

Kendinden hiç hoşlanmayan pek çok insan gördüm; bunlar önce başkalarının kendileri hakkında iyi düşünmelerini sağlamaya çalışırlar. Bunu başarınca da bu sefer kendileri de kendileri hakkında iyi düşünmeye başlarlar. Ama bu sahte bir çözümdür; bu başkalarının otoritesinin altına girmeyi kabullenmektir. Size düşen görev kendinizi kabullenmenizdir; benim sizi kabullenmemin yollarını aramak değil.

Irvin D. Yalom

Güç yalnızca geniş bir arazi ile büyük nüfus topluluğu değildir. Zafer sadece güçlü silahlarda değildir. Güvenlik sadece yüksek duvarlar ya da derin çukurlar meselesi değildir. Otorite sadece kesin emirler ile katı cezalar değildir. Yaşayabilen bir örgüt kurabilenler sayıları az da olsa yaşayabilirler, oysa can çekişen toplumlar büyük olsalar bile yok olurlar.

Sun Tzu

Idealistlerin çok belirgin özellikleri vardır. Neyin doğru neyin yanlış olduğuna kendileri karar verirler. İçlerinden gelen sesi dinlerler ve kendi değer yargıları doğrultusunda davranırlar. İdealizm törpülenmedikçe, kendisinden başka hiçbir otoriteye baş eğmez. İdealistler her zaman serseri mayınlardır.

Judith McNaught

Her türlü otorite ve hiyerarşi sorgulanmalı ve bunların meşruiyeti ispatlanmalıdır… Meşruiyetini ispatlayamayan her türlü otorite gayrimeşrudur ve devrilmelidir.

Noam Chomsky

Cehennem nedir? Cahilin otoritesidir cehennem.

Azra Kohen

Mizah otoritenin panzehiridir.

John Hegarty

Kabuğuna tutunan midye misali elimizdeki otoriteye yapışıyoruz. Vazgeçemiyoruz.

Elif Şafak

Hürriyet tarihin hiçbir çağında tam olarak gerçekleşmemiştir.Çünkü hükumetler için ayak bağıdır. Hiçbir hakkı olmayan, baştakilerin her yaptığını kerem sayan insanları yönetmek ne kadar kolay. Otorite, hürriyetin anadan doğma düşmanı.

Cemil Meriç

Sert olacaksın, otoriteyi elden bırakmayacaksın ama zalim olmayacaksın. Zinhar zülüm yapmayacaksın. O zaman uşak efendisine bağlanır ve ömür boyu bu hürmet hissini terk edemez.

Zülfü Livaneli

Sertliğin aşırısı kin doğurur. Hoşgörünün aşırısı, otoriteyi zayıflatır. Ortayı bulabilirseniz; ne küçük görülür, ne de hakarete uğrarsınız.

Şeyh Sadi Şirazi

Bütün aptallar otoriteyi severler ve aptallar bir sürüdür.

Henri-Frédéric Amiel

Otorite kullanımı, amaçlara bağlılığı sağlamak için uygun olmayan bir araçtır.

Mc Gregor

Git herhangi birine, herhangi bir konuda danış. Nasıl anında bir otorite kesileceğini hayretle göreceksin. İnsanlar konuşmayı severler. Hele de birileri dinleyecekse. Dinlemediğin halde saatlerce konuşan bir dolu insan varken, dinleyeceğini söyleyip haydi konuş dediğinde neler olacağını düşünebiliyor musun?

Erdal Demirkıran

Olgunluk ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Olgun bir insan, kendini korkuyla bağlantılı her şeyden koparmalıdır. Olgunluk, bu şekilde gelişir.

Osho

Olgun insan güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceğini söyleyen insandır.

Konfüçyus

Gençlik adaletsizliğe doğru yöneldiği zaman, bilincin aynasına bakmayı göze alamaz, oysa olgunluk çağı kendini bu aynada görür; yaşamın bu iki evresi arasındaki tüm ayrım buradadır.

Balzac

Kaçtığın şeylerin üzerine gidebilmek cesaret ve olgunluk ister.

Lüset Kohen Fins

İnsaniyet vasfında olgunluk, insan sevgisi, müsamaha, adalet, özgürlük düsturlarına önem veriyor; görünüşe değil öze, dıştan ziyade içe yönelmeyi tavsiye ediyor. “İnsan kendini bilmeli,” diyor…

İskender Pala

Varlık ancak yoklukta görülebilir, noksanlar, olgunluk aynasında belirir.

İskender Pala

Kişinin gönülde kendisi olmak sevginin başlangıcı, sevgilide kendisi olmak ise sonu olmalıydı. Birincisi hamlık, ikincisi olgunluk ve pişmeydi çünkü.

İskender Pala

En büyük olgunluklar, en büyük zorlukları aşarken gelir.

Robin Sharma

Dürüstlük bir ideal değil olman gereken olgunluktur.

Sinan Yağmur

Bildiğini bilmek, bilmediğini de bilmek, gerçek olgunluktur. Olgun insan sözlerinde ağır, davranışlarında ise acelecidir.

Konfüçyus

Gerçek olgunluk, nefsini gereksiz arzu ve emellerden kurtarabilmektir.

Mevlana

Olgun insan işini, basit insan kazancını düşünür.

King Dse

Gençlik bir takım araçlar ve gelecek için planlar yapar.Olgunluk çağı ise bunları kullanır.

Adolf Hitler

Büyük şeyler değil, hatta bir üzüm tanesi, bir incir bile bir anda olgunlaşmaz, oysa ki sen ruhların bir atılışta meyvelerini tam olgunlaştırmasını istiyorsun, bu doğru mudur?

Epictetos

Gençlik ise ne kendi bedenine sahiptir ne de dış dünyaya.

Cesare Pavese

İnsanı küçük anıları değil, yaşadıkça yılları olgunlaştırır.

Friedrich Novalis

Başkalarını anlamak olgunluk, kendi kendini anlamak ise daha üstün bir olgunluktur.

Lao Tzu

Olgunluk kabuk değiştirmek değil, serpilip gelişmektir. Yetişkin bir insan ölü bir çocuk değil, yaşamayı başarmış bir çocuktur.

Ursula K. Le Guin

İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, içleri doldukça eğilirler.

Montaigne

Hayatta hemen olgunlaşmak istiyorsanız, kusurlarınızı hemen söyleyecek arkadaşlar bulun.

Nicolas Boileau

Olgun bir insanın karşı koyması gereken üç şey vardır: O gençliğinde, vücudu gelişmediği sıralarda cinsel arzularına gem vurur, yetişkinliğinde vücudunun olgunluğa ulaştığı sıralarda kavgadan kaçınır, yaşlılığında vücudunun güçten düşmeye bağladığı sıralarda, açgözlülükten uzak durur.

Konfüçyus

Olgunluk tahammülle başlar.

Kahraman Tazeoğlu

Güneş yoksa, buzda olgunlaşmasını bil.

Henry Michaux

Kişilerin sırf yanılgılarına göre değer biçenler, cahillerle budalalardır. Olgun ve bilgili kişiler ise her zaman, her yerde ve herkeste, doğru ve iyi yanlar arayıp bulabilirler.

Pablo Casals

Elmas nasıl yontulmadan kusursuz olamazsa, insan da acı çekmeden olgunlaşamaz.

Konfüçyus

Olgunluk ; insanın ana-babası ‘şöyle yap!’ diye öğütlemiş olsalar bile , doğru olanı yapma yeteneğidir.

Paul Watzlawick

Olgun adam, bilgisini saat gibi taşır çıkarıp herkese göstermez, lüzumu olduğu zaman kullanır.

Jackson Brown

Her aşkın kendine özgü gençlik dönemleri, olgunluk çağı, yaşlılığı vardır.

Raymond Radiguet

Kendinizi zor tuttuğunuz anlar vardır. Olgunluk, işte o noktadan sonra başlar.

İbrahim Tenekeci

Olgun bir adamı dost edinmek isterseniz tenkit edin, basit bir adamı dost edinmek isterseniz methedin.

Sadi Şirazi

Olgunluk, bilgelik, egoyu denetim altına almak demektir.

Zülfü Livaneli

İsyan ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Size tavsiye ederim, isyana sizden daha çok daha haklı olanların mahallesinde hiç olmazsa, ıstıraplarınız dan bahsedip isyana kalkmayın!

Orhan Kemal

Sahip olduklarına şükretmeyi bilmeyenin,

Kaybettiklerine isyan etmeye hakkı yoktur.

Mevlana

Ayaklanma, deviremediği hükümetleri sağlamlaştırır. Hükümet bir ayaklanmadan sonra, friksiyondan sonraki bir insan gibi kendini daha rahat hisseder.

Victor Hugo

Birinden yapabileceği bir şeyi istemeli. Otorite, ilk önce mantıklı olmalıdır. Halkına, gidip kendinizi denize atın dersen, halk isyan edip devrim yapar.

Antoine De Saint-Exupéry

Zulüm meşru ise isyan haktır!

Attila İlhan

Parmağı kesildiği için isyan edenlere, ayaklardan mahrum insanın gülümseyişini göstermek gerekir.

Muhammed Bozdağ

Memleket kurtlar sofrasına döndü mü, isyan haktır.

Attila İlhan

Sırf zekaya güvenmek isyankarlığı, sırf insancıllığa bel bağlamak ise zayıflığı doğurur. Güvene saplanıp kalmak aptallığa, cesaretin gücüne dayanmaksa şiddeti doğurur. Aşırı katılık ise zulmü getirir. Eğer bi kişi de bu beş şeyin beşi de yerli yerindeyse, ancak o zaman bir önder olabilir.

Sun Tzu

Ayak takımı olmayan ve isyankar bireyleri bulunmayan bir ulus sakin, düzenli, hoş ve nezihtir, fakat doğacak yeniliklerin tohumundan yoksundur.

Eric Hoffer

Tarih okumuş herkesin bildiği gibi, itaatsizlik insanın asıl erdemidir. İlerlemeler itaatsizlik yolu ile gerçekleşir, itaatsizlik ve isyan yoluyla.

Oscar Wilde

İsyan affedilir ama ihanet affedilmez.

Selman Kayabaşı

İnsan gençken ümit ediyor, mutluluğa kavuşacağına inanıyor ve sonra yoksulluk devam ediyor hiçbirşey değişmiyor… Ben kimsenin kötülüğünü istemem, fakat bazen bu haksızlık beni isyan etdiriyor.

Emile Zola

Aşkın isyancı yanıdır bizi bağlayan.

Zülfü Livaneli

Galaksileri yoktan yaratan Allah’a isyan eden, sadece kendi akılsızlığını ilan eder.

Muhammed Bozdağ

Bir kez daha tek başınalığa mahkum olmaya isyanım var.İki kişi çıktığımız yolda, yalnız yürüyecek gücüm yok benim.

Canan Tan

Toprağa kendi doğasına aykırı bir şey yaptıramazsın. Çok uzun süre olmaz; aksi halde toprak isyan eder. Vizyonunu toprağa göre şekillendirmen gerekir, toprağı vizyonuna göre değil.

Dünyanın Gözü

Allah’a isyandan sonraki en dehşetli ihanet masum anneye saldırıdır.

Muhammed Bozdağ

Baskıya başkaldırmayan kişi, kendine karşı adaletsizdir.

Halil Cibran

Baş kaldırmalar, halkın depremleridir.

Victor Hugo

İslam’ın ilerlemesini sakin ve teslimiyetçi kimseler değil, cesur ve isyankar ruhlu kimseler gerçekleştirecektir.

Aliya İzzetbegoviç

İsyan etmemiz gereken yerde susma günahını, insanlardan korkanlar yaratır.

Franz Kafka

Ara sıra çıkarılan küçük isyanlar, hükümetin sağlığını koruyan ilaçlardır.

T.Jefferson

Her sıkıntı bir isyan hazırlığıdır. Ruhta başlayan bu hazırlık vücudun hastalanması şeklinde organik bir isyana çevrilir.

Peyami Safa

Yaradana isyanı gerektiren konularda, yaratılmışa itaat yoktur.

Hasan El Benna

İsyan anları turnusol kâğıdı gibidir, bir toplumun hakiki karakterini gösterir.

Ahmet Ümit

İsyanIardayım dedi. Hayır, imtihanIardaydı. Fark etseydi, kurtuIacaktı.

Mevlana

Allah bir insana hediye göndermeden önce önüne engel koyar ve arkasına hediye bırakır. İnsanlar bu engele isyan ettikleri için hediyelerini göremezler.

Uğur Koşar

Ruhun üstün hali, aklın isyan ettiğine bile boyun eğmektir. Ve aklın en alçak hali, ruhun boyun eğdiğine karşı isyan etmektir.

Halil Cibran

İsyan mikrobu, salgın bir hastalığınkinden daha çabuk yayılır.

C.Heaven

İbadet ile ilgili söylenmiş güzel sözler

İbadet ede ede muhabbete, muhabbete devam ede ede şerefe, şerefi koruyarak itibara, sevilen katında itibardan aşka, aşk ile dolunca da kemale erişilebilinir.

İskender Pala

Nefsine ağır geleni sakın kimseye tatbik etme! Düşmanının dahi insan olduğunu unutma. İnsanoğlu için en kutsal ibadet çalışmak, doğruluk ve insan sevgisidir.

İskender Pala

Güle sormuşlar: ”Niçin kokarsın?”

“Bu benim ibadetimdir.” demiş.

Bedri Rahmi Eyüboğlu

Siz sıkıntınız ve ihtiyacınız halinde ibadet ederseniz; keşke pür neşe olduğunuzda ve bereketli günlerinizde de ibadet edebilseniz.

Halil Cibran

Sıkıntı ve huzursuzluk mutlaka bir günahın cezası;huzur ise bir ibadetin karşılığıdır.

Mevlana

Dinin alışveriş kısmını bilmeyen, haram lokmadan kurtulamaz ve ibadetlerin sevabını bulamaz. Zahmetleri boşa gider ve azaba yakalanır ve çok pişman olur.

Ebu Hanife

Temizlik ile ibadeti birleştiren ve namaz ile insanları birlik haline sokan faktörün esasında, hayattaki ruh hürriyeti ile tabiatın determinizmini birleştiren aynı ilham vardır.

Aliya İzzetbegoviç

Hiçbir insan ibadeti cennete koyamaz. Allah’ın lütuf ve merhameti sarmadıkça beni bile ibadetlerim cennete götüremez. O halde, ibadetlerinizde aşırılıktan sakının ve Allah’a yaklaşınız.

Hz.Muhammed(sav)

İnsan Allah’a kalıbıyla değil, kalbiyle ibadet eder.

Abdülkadir Geylani

Rabbine ne kadar muhtaç isen, ona o kadar ibadet et.

Lokman Hekim

Kişinin namazı, kendisi için evinde bir nurdur, kişi, kalkıp namaza başladığı zaman, günahları başı üstünde asılır ve kişi her bir secdeye vardıkça, günahlarından bir tanesi dökülür.

Zeyd bin Sabit

En büyük ibadet, ilahi sanatların idraki içinde Allah’ı anmaktır.

Muhammed Bozdağ

İbadet, Allah’ın huzurunda kendini aşağı, eksik, kusurlu ve kırık bulmaktan ibarettir.

İmam Rabbani

Bütün namazlar ve niyazlar ahlâkın düzeltilmesi için iç yüzün arınlanması için birer vasıtadan ibarettir. Hakiki ibadetin hiç bir vakit kayıt ve şartı yoktur. Hangi tarzda yapılırsa yapılsın, Tanrının dileğine uygun olur. İbadetin temeli maksudun Hak olmasıdır. Bir cemaatte bu temel bulunmayınca yaptıkları ibadetler de kaybolur. Yalnız kötü toplantılar kalır. Fenalık üzerinde toplananlardan sen hemen uzaklaş.

Şeyh Bedreddin

Namaz kıldığında bir daha namaz kılmayacakmışsın gibi kıl.

Hz.Ubbâde (r.a.)

Gerçekten yüksek bir zat, ibadet ettikçe tevazu artar. Aşağı kimse ise bunun aksinedir.

Yahya Bin Halid

Allah’ı bilene, ağır gelen bir ibadet yoktur.

İbn-i Ata

Güzel bir düşünce de ibadet sayılır.

Ahmed Ibşih

Namaz, nefis temizliğinin sebeplerinden biridir, o şükür ve kulluğun, en yüksek belirtisidir.

Said Havva

Kim bildiği ile amel ederse, Allah’ın gerçek dostu olur.

Hasan-ı Basri

Şehveti nefsine galip olanlar, ibadetle meşgul olsunlar.

İmam Şafiî

Tanrı ibadetine bilgi ile yaklaş, bilgi cehennem kapısını mühürler.

Yusuf Has Hacib

Çileyi bilerek çekmek daha faziletlidir. İbadeti bilerek yapma da.

Ahmed Fevzi Yüksel

İbadet ihlas ile olursa, yani halis Allah İçin olursa iyidir. İhlassız ibadet, içsiz kabuğa benzer.

Şeyh Sadi

Dünya ve ahreti çok seven adam!

İman et, namaz kıl, kurtul vesselâm…

Ahmet Tevfik Paksu

En kolay ibadet; susmak ve iyi ahlak sahibi olmaktır.

Hz.Muhammed(sav)

Kerem, dünyayı ona muhtaç olana vermen ve kendisine muhtaç olduğun Allah’a yönelmendir.

Ebu Hafs

Anlamadan ibadet yapan bir abid, gece ev yapıp da, gündüzün yıkan kişi gibidir.

Hz.Muhammed(sav)

Oruç, vücudun senelerce depo ettiği zehirleri ve pislikleri, dışarıya atmanın en tabii yoludur.

Hellmut Lutener

Namaz kılmaktan yay, oruç tutmaktan çivi gibi olsanız da, haram ve şüpheli şeylerden kaçmadıkça Allah o ibadetleri kabul etmez.

Abdullah Bin Ömer

Gelecekte doktorların hastalarına yazacakları reçete, Müslümanların kıldığı namaz ve tuttuğu oruç olacaktır.

Bernard Shaw

Sabah namazını kılan kimse, Allah’ın himayesinde olur.

Hz.Ebubekir (r.a.)

İbadetlerin hepsini kendine toplayan ve Allah’a çok yaklaştıran şey namazdır.

İmam-ı Rabbani

İbadet eğer bir kuş olsaydı, onun kanatları oruç ile namaz olurdu.

Yahya Bin Muaz

Namaz, kötü huyları yenememişse, o namaz merduttur.

Ali Tayyar

İlgi ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Bir insana karşı işleyebileceğimiz en büyük günah, ondan nefret etmek değil, ona karşı kayıtsız davranmaktır. İlgisizlik, insaniyetsizliğin ana prensibidir.

Bernard Shaw

Büyük sorunlara ancak küçük taşkınlıklarım arasında kalan boş vakitlerde ilgi duymuşumdur.

Albert Camus

Bir ağaç bir ormanın başlangıcı olabilir. Bir gülümseme bir dostluğu başlatabilir. Bir el bir ruhu canlandırabilir. Bir kelime amacı şekillendirebilir. Bir mum karanlığı yok edebilir. Bir gülüş, hüznü fethedebilir. Bir umut ruhunuzu besleyebilir. Bir dokunuş sana ilgiyi çekebilir. Bir yaşam fark yaratabilir. Bugün o birisi ol.

 Anonim

Sadece küçük bir ilgi ve sevgi ile, hayatımızdaki küçücük şeyler kocaman şeylere dönüşebilir.

Anonim

Ona ayırdığın zamandır, senin gününü değerli yapan.

Exupery

Elde edilmesi zor olanlara aşırı ilgi, kişinin davranışını bozar.

Lao Tzu

İnsanı, dostça ilgiden daha çok yetiştiren, daha saf ve canlı olarak uyanık tutan ne vardır.

Goethe

Başkalarından saygı, ilgi ya da sevgi bekliyorsan, önce sırasıyla kendine borçlusun bunları. Kendini sevmeyen birinin sevilmesi mümkün değildir. Sen kendini sevdiğin halde dünya sana diken yolluyorsa, sevin. Yakında gül yollayacak demektir.

Şems-i Tebrizi

Çevrenizde ilgi uyandırmak istiyorsanız, başkaları ile ilgilenmeyi biliniz.

Northam Lee

Sevdiklerini elde edenler, evlendikten sonra birbirlerine yeterli ilgiyi göstermiyorlar. Daha önce sevdiği için uykusuz kalan gözler, onu görmüyor. Sahip olmak için plan yapanlar, sevdiğinin yanında olduğunun farkına bile varmıyor.

Gülay Atasoy

Beni ilgilendiren şey eser değil, eserin nasıl yapıldığıdır.

Paul Vallery

Ancak birçok insanın ilgisi bir noktaya yönelirse, mükemmel bir şey ortaya çıkabilir.

Goethe

İlgi enerjidir.Biri sana sevgi dolu bir şekilde baktığında, seni besler.

Osho

İlgi çekmek için çalışırsan, belki ilgi çekersin insanlar gülmek için yer arıyorlar. Oysa işini en iyi şekilde yaparsan kesin ilgi çekersin ve insanlar seni saygıyla anarlar.

Erdal Demirkıran

İlgi evliliğin bakımını yapan, onu onaran ve eşlen birbirine bağlayan gönül bağıdır. İlgi bağı sevgiyi, sevgi de mutluluğu canlandırır.

Gülay Atasoy

Sevginin göstergesi ilgidir,ilgi yoksa çare silgidir.

Anonim

İlgisini yitiren, gençliğini de yitirir.

Sarah Bernhard

Mutsuzluğun kaynağı başkalarının bizden esirgediği sevgi değil, fakat daha çok bizim onlardan esirgediğimiz sevgidir.

Williamson

Bilge bir doktor;

En iyi ilaç “ilgi ve sevgi” olduğunu söylemiş.

Ya işe yaramazsa” diye sorulmuş.

Gülümsemiş ve şöyle yanıt vermiş;

“O Zaman Dozu Arttırın!…

Anonim

Hoşgörü ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Hoşgörü ile ilgili güzel sözleri sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Hoşgörü sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Hoşgörü, kendine aykırı gelse de her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiğince hoş görme durumudur. Kendisininkilerle çelişse bile, başkalarının düşünce ve kanılarını özgürce dile getirmelerinden rahatsız olmama, onların geçerliliklerine karşı tepki göstermeme tutumudur.

Hoşgörüsüzlük toplumsal bir canlı olan insanın birlikte yaşama, farklılıkları aynı paydada buluşturma özelliğini reddetmektir. En büyük yeteneği olan iletişimi engellemektir. Herhangi bir olaya hoşgörüsüz yaklaşmak doğaya ve evrene aykırıdır. Hiçbir şey tam olarak reddedilemez.

Eğer sınırsız hoşgörümüzü, hoşgörüsüzleri de içine alacak kadar genişletirsek ve hoşgörülü bir toplumu, hoşgörüsüzlerin saldırılarına karşı koruyacak tedbirleri almazsak, hoş görenlerle birlikte, hoşgörü de yok edilmiş olacaktır.

En Güzel Hoşgörü Sözleri

İnsan kendini bilmelidir. Kendini bilmesinin zirvesi de hoşgörüdür. Hoşgörülü olmazsan sevemezsin. Aç gördüysen doyur, çıplak gördüysen giydir, ağlattığın varsa güldür, yıktığın varsa onar. Yükselen bir dev dalga olsun. Hoşgörü… Deniz gibi ol.Bayram Altıntaş

TopIumsaI bunaIımIarın, kavga ve dövüş ortamının tek ve en güçIü doğuş sebebi sevgi eksikIiğidir. Bunun en doğru tedavi yoIu ise sevgiyi aramak, yaşamak, uyguIamaktır. HoşgörüIü oIursanız seversiniz. SeviIirsiniz. Karar verirseniz ve de bu yoIda çaIışırsanız her şeye uIaşırsınız.Mevlana

Sevgi, dünyanın en güzel duygusudur. Sevmeyen insanlar yaşam boyu katı ve hoşgörüsüz olurlar. Birini, bir şeyleri sevebiliyorsan, utanacağına kendinle gurur duymalısın.İpek Ongun

Hoşgörü, karşınızdakileri bizim istediğimiz gibi değil, kendi istedikleri şekilde mutlu edebilmek büyüklüğüdür.John Robinson

İki insanın iyi geçinmesi hiç kusursuz olmalarıyla değil, birbirlerinin kusurlarını hoş görmeleriyle sağlanır.Alexis de Tocqueville

Hoşgörü ile İlgili 10 Güzel Söz

Hoşgörü, elde edilmesi zor bir fazilettir. Bazılarımız için kahramanlıktan da zordur. Bizim gibi düşünmeyenlere karşı ilk tepkimiz, çoğu zaman kızmaktır. Fikir ayrılığı geçmişte kan dökülmesine bile sebep olmuştur. Fikir ayrılığı, menfaat ayrılıklarından da büyük dertlere yol açar.Jules Limaitre

Tolerans, yapılan her şeyin kolayca kabul edilmesi değildir, o başkalarının görüşlerini anlama kabiliyetidir, menfi hiçbir his beslemeden, onların anlayışlı bir şekilde tartışma arzusudur.Macintosh

Gericilere hoşgörü göstermek yüce bir terbiye göstergesi değil, bir milletin mutluluğuna, şerefine ve namusuna göz dikenlere hoşgörüdür ki, hiçbir zaman, hiçbir kişi buna izin veremez!Atatürk

Hoşgörü nedir? Hoşgörü insanlığın bir parçasıdır. Hepimizin hataları ve eksikleri var; karşılıklı olarak birbirimizin hata ve eksiklerini bağışlayalım, çünkü, hoşgörü doğanın ilk yasasıdır.Voltaire

Yalnızlığı istedim. Çünkü nezaketi zayıflığın bir parçası, hoşgörüyü ödleklik, yücelmeyi böbürlenme fırsatı kabul eden kalabalığın terbiyesizliğinden usandım.Ahmet Şerif İzgören

Niçin hep birlikte barış ve uyum içinde yaşamayalım? Hepimiz aynı yıldızlara bakıyoruz, aynı gezegenin üzerindeki yol arkadaşlarıyız ve aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz.Auinus Aurelius Simachus

Hoşgörü ya hepimiz için iyidir ya da hiçbirimiz için iyi değildir.Edmund Burke

Yavaş yavaş ölürler; okumayanlar, müzik dinlemeyenler, vicdanlarında hoşgörüyü barındıramayanlar.Pablo Neruda

Hoşgörü, her türIü güçte ve yetenekte kendini gösteren barışın tek sağIayıcısıdır.Goethe

Hoşgörü ve olgunluk, ayrılmaz ikilidir. Birinin olmadığı yerde, diğeri de yoktur.Şinasi

Anlamlı Hoşgörü Sözleri

Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol, tevazuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.Mevlana

Anladım ki, iki farklı hayatı tek noktada birleştirmenin başlangıcı sizin doğru yapmanızla başlar. Siz doğru olun, siz başlayın. Hoşgörü her kapıyı açtığında eşinizde çevreniz de size doğru olanı, sizin için en iyi olanı yapmaya çalışacaktır.Doğan Cüceloğlu

Hoşgörünüzü çoğunluğa dahil olduğunuzda, cesaretinizi ise azınlığa dahil olduğunuzda ölçersiniz.Ralph W. Stockman

Hoşgörünüz azsa tahammülsüzlüğünüz çoğalır, dostluğunuz azsa düşmanlığınız çoğalır. Siz, olumlu olanları çoğaltmaya çalışın. Hayat sizin nereden baktığınıza bağlı olarak değişir. Sizin nasıl baktığınız belirleyicidir. Dışarıya bakıp hayatı çok kirli gören adamların büyük ihtimalle pencere camları kirlidir.Ahmet Şerif İzgören

Hoşgörü doğanın ilk yasasıdır. Eğer öfkeni aklınla yenemiyorsan, kendini insandan sayma.Voltaire

Bu çağın gereği ortak bir din değil, çeşitli dinlere bağlı insanlar arasındaki karşılıklı hoşgörü ve saygıdır.Mahatma Gandhi

Bazen hoşgörü sahte bir aynadır. Hayatın, kutsallığını bozanları hoş görmeyin, asla bağışlamayın.İclal Aydın

Yaratılanı hoş gör, Yaradan’dan ötürü.Yunus Emre

Sen bakmasını bil de dikende gül gör, dikensiz gülü herkes görür.Mevlana

Benim gözümde tolerans, erdemlerin en güzeli ve en soylusudur, bu ruhsal durum olmadıkça hiçbir şey mümkün değildir, o bütün insani temaslarda en önde gelen sorunlardan biridir, tolerans hiçbir fikri reddetmez ve kötü ile anlaşma yapmaz. Tolerans basitçe, başkalarından nefret etmeden onların sizin gibi düşünmediklerini, kabul etmek demektir.Paul H.Spaak

Aptal ve cahil oldukları zaman dahi dinle onları çünkü bu dünyada herkesin bir hikayesi vardır.Buda

Muhtelif inançlı kimseler, birbirlerine, kin nefret besliyorsa, birbirlerini hor görüyorlarsa ve hatta sadece birbirlerine acıyorlarsa, bu gibi kimselerde taassupsuzluk (hoşgörü) yoktur, bunlar mutaassıptırlar.Atatürk

Kuşlar insanları neden anlamazlar? Çünkü insanlar yazın tarlalara korkuluk dikerler, kışın da kuşlara buğday tanesi serperler.M.Ronner

Etkileyici Hoşgörü Sözleri

Biz, hoşgörüsü olmadığını bile bile, başkalarında kendininkinden ayrıyı bağışlamaya çalışana hoşgörülü diyoruz.Yusuf Atılgan

Başkalarının faziletlerine karşı lütufkar, hatalarına karşı da biraz kör olunuz.Prior

İfade özgürlüğünü, yasalar tek başına garanti edemez. Herkesin kendi düşüncesini, cezalandırma olmaksızın açıklayabilmesi için toplumda hoşgörü mevcut olmalıdır.Albert Einstein

Dertli bir adamın tereddüt ve dumanlarla dolu bir gönül evi vardır; derdini dinlersen o evde bir pencere açmış olursun.Mevlâna

Kamburunun dostuna hoş görünmesini isteyen, dostunun sivilcelerini hoş görmelidir.Horatius

Sevilenin kusurlarını hoş görmeyen, sevmiyor demektir.Goethe

İnsanlar “Beni anlamıyorlar” diye kaygılanmam. Eğer ben insanları anlamazsam kaygı duyarım.Konfüçyus

İnsanlığın kurtuluşunu sağlayacak en büyük erdem, toleranstır.H.Wilhelm Loon

Bir kadının ne dediğine değil, ne demek istediğine kulak ver. Çünkü onlar, kimse kırlmasın diye bazı şeyleri söylemezler.Paul Auster

Toleranssızlık, kendimize ve davamıza güvenmediğimizin bir işaretidir.Mahatma Gandhi

Canımızı sıkanları çok kere hoş görürüz, ama canlarını sıktığımız kimseleri bir türlü hoş görmeyiz.La Rochefoucauld

Ne yazık ki, ülkemizde, henüz, fikre fikirle karşılık verme, fikirlerin sükûnet ve karşılıklı hoşgörü içinde tartışılması geleneği oluşturulamadı.Sezai Karakoç

Özlü Hoşgörü Sözleri

Bir insan seni suçladığında ya da kırdığında o insanın ruhunu inceleyerek nasıl bir insan olduğunu anlamaya çalış. Kafanda bir fikir oluştuğunda kendine acı çektirmenin gereksiz olduğunu göreceksin. Yine de onlara hoşgörü göster.Marcus Aurelius

Karşımızdakinin yalnızca kendi budalalığımız, kusurumuz ve kötülüğümüz olduğunu akıldan çıkarmayarak her insan budalalığına, kusuruna ve kötülüğüne hoşgörülü bir şekilde yaklaşmalıyız.Arthur Schopenhauer

Hoşgörüyü sigara tiryakilerinden öğrenebilirsiniz, bugüne dek hiçbir sigara içen, içmeyeni şikayet etmemiştir.Sandro Pertini

Zaten iyilik aradı mı insanda kötülük kalmaz ki.Mevlana

Hoşgörü, başka insanların kusurlarında, kendinizin de payı olduğunu kabul etme olgunluğudur.Macintosh

Din ayakkabı gibidir. Kendine uygun bir tanesini bul ve giy. Ama ayakkabılarını bana giydirmeye çalışma.George Carlin

Bütün gün boş boş oturup saçma sapan şeylerden konuşuyorsunuz. Sonra da insanların size anlayış göstermesini bekliyorsunuz. Bence bu salaklıktan başka bir şey değil.Hakan Günday

Karşılıksız aşk, anlayış denen şeyle ilgilidir. Ancak bütünüyle, tam anlamıyla anlayışa dönüşmüşse aşk, karşılık görmese de aşk olarak kalabilir.Iris Murdoch

Aşktan ve tutkudan daha önemli şeyler vardı bir evlilikte: Karşılıklı hoşgörü, şefkat, anlayış, saygı ve sabır gibi.Elif Şafak

Sadece deli gibi âşık olunduğunda mutlak hoşgörü gösterilir; ama aşkta bir parça eksiklik varsa doğal saldırganlık üste çıkar.Amélie Nothomb

Eğer yüreğin kinle değil, sevgiyle dolu olsaydı; eğer aklın nefret için değil, hoşgörü için çalışsaydı, inan bana dünya daha güzel bir yer olurdu.Ahmet Ümit

Bizim inancımızda hoşgörü temel esastır, ceza çok sonra gelir.Ahmet Ümit

Bonus

Gel, gel, gel, ne olursan ol yine gel,

Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir,

Yüz bin kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel…

Mevlana

Dar bir eşikten gelip geçtim sana.

Huzurundayım.

Hoşgörü kapını açık tut.

Bil ki, direnmem sana değildi. Altın tepside sunulan acı şerbetti beni ürküten.

Canan Tan

Sevgi varken nefret niye.

Barış varken savaş niye.

Kardeşlik varken didişmek niye.

Dostluk varken düşmanlık niye.

Hoşgörü varken bağnazlık niye.

Özgürlük varken tutsaklık niye.

Adalet varken, haksızlık niye.

Hacı Bektaş Veli

Hayal ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Eğer bir kimse hayalleri doğrultusunda tereddüt etmeden ilerleyebiliyor ve ümit ettiği hayatı yaşamak için gayret sarfediyorsa, alelâde zamanlarda tasavvur edemeyeceği bir başarıya ulaşır.

Henry David Thoreau

Hayal kurmak, bilgiden daha önemlidir; çünkü bilgi sınırlıdır, ancak hayal kurma tüm dünyayı kapsar.

Albert Einstein

İnsan dünyada, hayal ettiği müddetçe yaşar.

Yahya Kemal Beyatlı

Hayaliniz için coşku duyun. Bu heyecan bir orman yangını gibidir. Bir kilometre öteden koklayabilir, tadını alabilir ve görebilirsin.

Denis Waitley

Bilimdeki her büyük ilerleyiş, hayal gücünün yeni bir atağından ileri gelir.

John Dewey

Düş gücü gerçeklikten kaçmak için değil, onu oluşturmak için kullanılmalıdır.

Colin Wilson

Hayaller diyorum, iyi ki varlar, yoksa bu mesafeden nasıl sarılacaktım sana.

Cemal Süreya

Hayaller, kanatları hergün kırpılması gereken, ama daima yeniden büyüyen bir kuştur.

Carlo Dolpi

Düş gücü; bizi bildiğimizden daha bilge, duyduğumuzdan daha iyi, olduğumuzdan daha soylu kılar, yaşamı bir bütün olarak görmemizi sağlar.

Orcar Wilde

Hayaller ve gerçekler yarışır. Hayaller hep önden gider ama her zaman gerçekler kazanır.

Oscar Wilde

İnsanın ruhu felç olmaz, soluk alabiliyorsanız düş de kurabilirsiniz.

Jackson Brown

İnsanın hayatı, insanın hayalidir.

Andre Gide

Birçok kez hayaller başlangıçta imkansız görünür, daha sonra olası ve yeterince istekli olunursa, sonunda kaçınılmaz olurlar.

Christopher Reeve

İnsanoğlunun yapacakları hayal ettikleri ile sınırlıdır.

Arthur C. Clarke

İyi yaşamak için bir sürü hayal kurarız, hayallerimiz gerçekleşmezse, hem bedenimizi hem de ruhumuzu incitiriz.

Balzac

İnsanlık hiçbir vakit hayalci evlatlarını unutmayacak ve bunların ideallerini ölüme sürüklemeyecektir; çünkü onların hayalleri ve idealleri, bütün insanlığın içinde yaşıyor ve insanlığın kalbi bunları birer realite olarak yaşatmayı gözetiyor.

James Ailen

Bir insanın kalbini ve düşüncelerini anlamak için yapmış olduklarına değil, yapmayı arzuladıklarına bakın.

Halil Gibran

Yaratmanın başlangıcıdır düş gücü… Dilediğinizi düşler, düşlediğinizi amaçlar, amaçladığınızı yaratırsınız sonunda.

Bernard Shaw

Hayali kuvvetli olan; ama bilgisi olmayan kimsenin kanatlan vardır, fakat ayakları yoktur.

Joseph Joubert

Dünyanın gördüğü her büyük başarı, önce bir hayaldi, en büyük çınar bir tohumda, en büyük kuş bir yumurtada gizliydi.

James Ailen

Hayallerinizi kovmayınız; çünkü onlar gittiler mi belki siz kalırsınız, ama artık yaşamıyorsunuz demektir.

Mark Twain

İnsanoğlu; beden, akıl ve hayal gücünden oluşur. Beden özürlü, akıl güvenilmez olabilir; ancak hayal gücü bu gezegendeki hayatın en sevimli enerjilerinin yoğunlaşması ile ortaya çıkmaktadır.

John Masefield

Hiç düş kırıklığına uğramayanlar, hiç umut beslememiş olanlardır.

Bernard Shaw

Hiçbir şey ele geçince, hayalde olduğu kadar güzel kalmaz.

Nash

Hayal kurmak, hayatınızın her gecesinde sessizce ve güvenlice bir çılgın olmanıza izin verir.

William Dement

Hayallerinizle gerçekler arasındaki mesafeden korkmayın. Hayal edebiliyorsanız, yapabilirsiniz.

Belva Davis

Hayaller kurdum. Kabuslar gördüm. Hayallerim sayesinde kabuslarımın üstesinden geldim.

Jonas Saik

Hayaller tatminsizlikten doğar; her şeyi yerinde olan bir adam hayal kuramaz.

Henry de Montherland

Hayallerinizi canlı tutun. Bir şeyi başarmak, kendinize inanmak, vizyon, çok çalışmak, kararlılık ve adanmışlık gerektirir. İnanan için her şeyin mümkün olduğunu unutmayın.

Gail Devers

İnsan, ancak hayalleriyle yaşar ve biraz yaşamaya başlayınca, hepsini kaybeder

Voltaire

Hiçbir şeye umut bağlamayan adama ne mutlu; çünkü hiç hayal kırıklığına uğramaz.

Alexander Pope

Başkalarının hayallerine ulaşmalarına yardım edin, siz de kendi hayallerinize ulaşırsınız.

Les Brown

Büyük şeylerin hayali ile yaşa, hiç olmazsa daha küçük şeyleri yapmak imkanını bulursun.

Jules Bernard

Kendimi ve düşünce yöntemlerimi incelediğimde, bilgiye ulaşabilmek için hayal gücümün diğer yeteneklerimden çok daha önemli olduğu sonucuna varıyorum.

Albert Einstein

Gözler az gördüğü, kulaklar az duyduğu ölçüde hayal gücü artar.

Stefan Zweig

Hayallerinize sıkı sıkıya sarılın. Eğer hayalleriniz ölürse, hayat, kanadı kırık ve uçamayan bir kuşa benzer.

Langston Hughes

Neysek ve neredeysek oyuzdur; çünkü ilk önce onu hayal etmişizdir.

Donald Curtis

Hayallerinizle ve arzularınızla geleceğinizin temellerini atıyorsunuz.

Muhammed Bozdağ

Hayatta mutlu olmayanlar için en tatlı mutluluk hazinesi, hayal kurmaktır.

Ziya Gökalp

Pişmanlıklar hayallerin yerini almadığı sürece bir insan yaşlı değildir.

John Barrymore

Özür dilemek ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Özür dilemek ile ilgili güzel sözleri sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici Özür dilemek sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Özür dilemenin kimseye bir şey kaybettirmeyeceğini ve sosyal bir gerginliği yumuşatmakta ne kadar faydalı olacağını Japonya’da hissettim. Özür dilemek 127 milyonluk bir topluma refleks gibi yerleşmiş; bir Japon, size çarptığında, ayağınıza bastığında, önünüze çıktığında, sizinle göz göze geldiğinde özür dileyecektir.

Bireyin güçlü olduğu batı kültüründe özür dilemek, bir suçu kabullenmek, hata yaptığını cümle âleme ilan etmek olarak algılanır. İnsanlar bıçak kemiğe dayanmadıkça özür dilemez, kendince haklı olduğunu ispatlamaya çalışır. Japon toplumunda ise hatayı kabullenmek büyük bir erdemdir, hata yapmamış olsan bile. Özür dilemek kesinlikle bir zayıflık belirtisi değildir.Onur Ataoğlu

En Güzel Özür Dilemek Sözleri

İlk özür dileyen en cesurdur. İlk affeden en güçlü. İlk unutan en mutlu. Osho

Sen sen ol, aydınlıkta küfrettiğinden karanlıkta özür dileme! Erdal Demirkıran

Hata bir daha yapılmayacaksa özür dilenir. Sık sık tekrarlanan özür hakaretle eş değerdir.Alfred Adler

Kalbi kırdıktan sonra gelen özür, doyduktan sonra sofraya gelen tuz gibidir. “İhtiyaç” kalmaz.Pablo Neruda

Kalbi kırmaya tek bir söz yeter; ama kırılan kalbi tamir etmeye ne bir özür, ne de bir ömür yeter.Charles Bukowski

Özür Dilemek ile İlgili 11 Güzel Söz

“Özür”, çöp atma sırası sende olmasına rağmen unuttuğun zamanlarda söylenirdi. “Özür”, yemeğin yanına yanlış şarabı tercih ettiğin zaman söylenirdi. Kendine hakim olamayıp karını ve çocuklarını dövdükten sonra “özür” dilemek hiçbir işe yaramazdı. Maaşını çocuklarına ve karına değil de içkiye yatırınca “özür” dilemek yetersiz kalıyordu. Birini cehenneme gönderip derisini yüzdükten sonra dilenen “özür”ün de bir anlamı yoktu.Larissa Ione

Çocuklarınızdan özür dilediğiniz zaman, onlara kendi duygu ve algılarına güvenmeyi öğretiyorsunuz.Susan Forward

Aslında insanlar, bazen suçlu olduklarını kabullendikleri için değil, sadece karşıdaki sussun diye özür dilerler.Paulo Coelho

Senin için yapraklarını kopardığım papatyalardan özür diledim dün gece. Haklısınız dedim, ne sevdiği belli, ne sevmediği.Pablo Neruda

Doğru türden insanlar, kendilerinden özür dilenmesini istemezler. Yanlış türden insanlar ise, hatanızı kabul etmenizden yararlanmaya çalışırlar.Wadehouse

Ya tam olarak hangi gün ve saatte öleceğinizi biliyor olsaydınız? Neleri daha farklı yapmayı seçerdiniz? Kimlere, onları sevdiğinizi söylerdiniz? Kimlerden özür dilerdiniz? Michael Palmer

Özür dilemek, izin istemekten çok daha kolaydır.Grace Murray Hopper

Teşekkür etmeyi ve özür dilemeyi bilmeyen insanlara hayatının tüm kapılarını kapatma işlemine ‘sağlıklı yaşam’ denir.Anonim

Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz.Fatih Sultan Mehmet

Keşke ara ara kapsamlı bir tadilata girişsek benliğimizde. Bir tabela assak: Sevdiklerime verdiğim zarar için özür diliyorum. Şu anda tadilat halindeyim, yenileniyorum.Elif Şafak

Suçu bağışlayan asildir; ancak özür dileyen daha asildir.Alphonse Daudet

Anlamlı Özür Dilemek Sözleri

İnsanları, bir diğerini anlamaya, kendini anlatmaya çalışmak veya özür dilemekten alıkoyan en büyük etken; bazen gurur bazen de özgüvensizlik.Nermin Bezmen

İnsanlarla iyi iletişim kurmanın temeli onlara değer verdiğimizi hissettirmektir. Bir kişiden özür dilemek ya da ona teşekkür etmek “Sen benim için önemlisin, seninle ilişkime değer veriyorum.” anlamına gelir.Temel Aksoy

Bilmiyor ki özür dilemek de bir bağımlılık olabilir; yerli yersiz durmadan etrafındakilere “kusura bakmayın” dedikçe bakılacak kusurları artar insanın.Elif Şafak

Özür dilemekle bir yanlışı düzeltebildinizse, bilin ki o yanlışınız küçük bir şeydir.Özdemir Asaf

Bazen özür dilemek, birini haksız yere öldürüp sonra mezarının başına giderek, ”Pişmanım” beni ”Affet” demek kadar anlamsızdır.Abdulkadir Saylan

Özür dilemek, karşımızdaki insana egomuzdan daha fazla değer verdiğimiz anlamına gelir.Sigmund Freud

Vicdanın sesini dinlemek, aklın sesini dinlemekten daha kolaydır; çünkü her başarısızlıkta bir özür ve rahatlama barındırır içinde, bu yüzden çok az sayıdaki akıllı kişinin karşısında hâlâ bu kadar çok vicdanlı kişi var.Friedrich Wilhelm Nietzsche

Özür dilemek değil affet beni diye haykırmak istemekmiş pişman olmak. Gerçekten pişman olduğumda anladım.Can Yücel

Özür dilemek bir erdemdir illa özür dileyecek sözü sarf etmemek daha büyük bir erdemdir. Akıllı ile deli arasındaki fark odur ki, biri bildiğini söylemez, diğeri söylediğini bilmez.İskender Pala

Özür dilemek de basittir, kalp kırmak da… Ancak ikisi arasındaki enerji çok farklıdır; birisi fetheder, birisi zulmeder.Anonim

Etkileyici Özür Dilemek Sözleri

Dürüst ve samimi bir özür ile karşılaşmak pek nadir yaşadığımız bir deneyimdir. Böyle bir deneyim savunma kalkanlarımızı indirebilir; birbirimize yakınlaşır, birbirimize güvenmeyi öğreniriz. Özür dilemek iyileştirici olabilir.Louis Cozolino

Özür dilemek bağışlanma dileyen bir soruydu, çünkü iyi bir yüreğin metronomu, her şey yoluna girip olması gerektiği hale gelene kadar yatışmazdı. Özür dilemek olanı geri almak değil, olanları ilerletmekti. Boşluğu kapamaktı.Craig Silvey

Özür dilemek kibarlıktır, özür dileyecek sözden ve hareketten kaçınmak olgunluktur.Hekimoğlu İsmail

Kavgadan sonra barışmak, özür dilemek ya da bağışlamak ne büyük zevk; sanki yeni tanışıp evlenmiş ve birbirlerine yeniden aşık olmuş gibi, ikisi de büyük bir mutluluk duyarlar.Dostoyevski

Özür dilemek, gidiş yolundan alınan puan gibidir. Sonuç yanlış olsa da notunuzu yükseltir.Anonim

Benim için özür dilemek zorunda değilsin, dostum. Bu ne senin kişiliğine uygun düşer, ne de beni yükseltir.Ken Kesey

Yaptığı hata yüzünden özür dileyenin, bu dileğini kabul etmekte geç kalma.İbn-i Sina

Sonradan özür dilemeyi gerektiren şeyleri yapmaktan kaçınınız.Hz. Muhammed (sav.)

Bir kimseye; kardeşi haklı olsun haksız olsun, özür dileyerek gelirse onu kabul etsin.Hz. Muhammed (sav.)

İnsanların en akıllısı, en çok özür dileyenidir.Hz. Ömer (r.a.)

Bonus

Bir gönlü mü kırdın; ağlamalısın.

Hele özür dilemesini bilmiyorsan;

Senden dost olmaz… Senden yâren olmaz…

Ya incittiğin, kırdığın gönlü ALLAH seviyorsa,

Resûlullah (s.a.v) seviyorsa,

Hatta arz-ü semâ dahi seviyorsa!

Nerden bileceksin, bilmiyorsun.

Bilseydin ödün kopardı dokunmaktan…

Mevlana

Öyle çarpık bir zamanda yaşıyoruz ki,

Namus günahtan özür dilemek zorunda kalıyor,

Eğilip izin istiyor, ona iyilik etmek için.

William Shakespeare

Kader ile ilgili söylenmiş güzel sözler

kaderalıntı sözleri

Kader, hayatımızın önceden çizilmiş olması demek değildir. Bu sebepten, “ne yapalım kaderimiz böyle” deyip boyun bükmek cehalet göstergesidir. Kader yolun tamamını değil, sadece yol ayrımlarını verir. Güzergah bellidir ama tüm dönemeç ve sapaklar yolcuya aittir. Öyleyse ne hayatının hakimisin, ne de hayat karşısında çaresizsin…

Şems-i Tebrizi

Kaderimi ben seçmedim, Rabbim ikram etti Elhamdülillah! İyiyim desem yalan olur, kötüyüm desem inancıma dokunur. En iyisi şükre vurayım dilimi, belki o zaman kalbim kurtulur.

Mevlana

Kaderinizin mimarı sizsiniz. Yazar sizsiniz. Hikayeyi siz yazıyorsunuz. Kalem sizin elinizde ve siz neyi seçerseniz o olacak…

Rhonda Byrne

Kader, bizim kendi yüreğimizden başka bir şey değildir. İnsan ne olacaksa o olur. Yüreğiniz ve olanaklarınız zayıfsa, size yüreğini ve olanaklarını sunacak güçlü adamı nereden bulacaksınız?

Panait Istrati

Kaderinin, seni doğru yola yönlendirmesi için ona güvenmelisin, çünkü bazı şeylerin kontrolü sende değildir.

Victoria Michaels

Kader konuşunca güçlü bir sesle, kuşkusuz susarmış insan.

Beydeba

Hayat yolculuğuna hazırlanırken ilk hazırlanacak malzeme, kafi miktarda kadere rızadır.

Arthur Schopenhauer

Kader insanın özündedir: bir an insan kendi zaaflarını keşfeder, işte o zaman bu hatalar bir baş dönmesi gibi sizi kendine çeker.

Antoine De Saint-Exupéry

Kaderimizi tayin etmek elimizde değil. Ne yazıldıysa, onu yaşamaya mecburuz.

Ayşe Kulin

Kader, kendi elinde olmayan şeylere bağlanan kimselere karşı her zaman menfidir.

Andre Maurois

Kader, beyaz kağıda sütle yazılmış yazı. Elindeyse beyazdan, gelde sıyır beyazı.

Necip Fazıl Kısakürek

Kader seni gülümsetmiyorsa espriyi anlamadın demektir.

Gregory David Roberts

Kader diye bir şey vardır ve sizin seçimlerinizle değişir.

Heather Mcelhatton

Kader onu izleyene yol gösterir, ona karşı koyanı süründürür.

Plutarkhos

Bir neslin kaderini, bir evvelki nesil tayin eder.

Konfüçyus

Kader, harekete geçmeyen kişiye asla yardim etmez.

Sophokles

Hiç şaşmayan saat gibi, işler durur kader.

Yahya Kemal Beyatlı

Kaderin suali yok sadece sonucu var.

Nazan Bekiroğlu

Zamanı kıyaslamayan, kaderleri tanıyamaz; gelecek günlerin neler vaad ettiğini de bilemez.

Osman Bin Affan

Kaderimiz yıldızların değil,bizim elimizdedir.

William Shakespeare

Ölümün bizi nerede beklediği belli değil, iyisi mi biz onu her yerde bekleyelim.

Montaigne

Akıllı kimse ölümü düşünen ve kaderin getirdiğine razı olandır.

Abdülkâdir Geylâni

Kaderim, bana fikir sorulmadan belirleniyordu.

Albert Camus

Kader isteklerimizi yerine getirir ama bunu kendine özgü yollarla yapar.

Goethe

Kaderini sev, belki seninki en iyisidir.

Sunay Akın

Hiç kimse kaderini değiştiremez ve kaderinden kaçamaz.

Goethe

Mutluluk, bizi zorlayan kadere karşı kazanılan zaferlerin en büyüğüdür.

Albert Camus

İnançlarımızdan eylemlerimiz doğar, eylemlerimizden alışkanlıklarımız meydana gelir, alışkanlıklarımızdan, karakterimiz oluşur ve karakterimiz üzerinde de kaderimizi bina ederiz.

Henry Hancock

Kendi geleceğimizi kendimiz hazırlar, sonra da kader deriz.

Benjamin Disraeli

Kaderin gelmesinden rahatsız olma, onu kimse döndüremez ve kimse engel olamaz. Takdir olunan şey mutlaka gerçekleşir.

Abdülkâdir Geylâni

Kalbin atışı, kaderin sesidir.

Schiller

Kaderinizi yaralamadan zamanı öldüremediğiniz gibi, onu asla duraklatamayız veya ondan kaçamayız.

Grew

Her yürek, kendinin kaderidir.

Balley

Hakk’ın karşına çıkardığı değişimlere direnmek yerine, teslim ol. Bırak hayat sana rağmen değil, seninle beraber aksın. “Düzenim bozulur, hayatımın altı üstüne gelir” diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını?

Şems-i Tebrizi

Genelde insanlığın kaderi, hak ettiği olacaktır.

Albert Einstein

Kim kader konusunda herhangi bir meseleyi konuşacak olsa, ahiret günü kaderden hesaba çekilir.

Hz.Ayşe(r.a.)

İnsanlar, kendi çılgın ihtiraslarının neticelerini kadere yüklerler.

Walter Scott

Dayanmak, kaderi yenmektir.

Campbell

Kaderiniz, karar anlarınızda biçimlenir.

Anthony Robbins

Kaderin tuhaf cilvesi, şu dünyada paraya en çok gerek duyanların, onu bir türlü kazanamamaları değil midir?

Finley Peter Dunne

Eğer inceldiği yerden kopmasına izin vermezsen, gün gelir en sağlam yerinden kopar. Canın yanar, canını yakar.

Sunay Akın

İçimizden biri köprü olmaya razı olmazsa, kıyamete kadar bu suyun kıyılarını bekleriz.

Arif Nihat Asya

Kadere karşı koymaya kimsenin gücü yetmez.

Charles Dickens

İkna etmek ile ilgili söylenmiş güzel sözler

İkna sözlerini sizler için hazırladık bu sayfada. Anlamlı ve etkileyici İkna sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Umarım beğenirsiniz.

Hayatta mutlu ve başarılı olmak için, insanları ikna etmeyi başarabilmeliyiz. İkna etmenin yollarını öğrenmek, insanların nelerden ve nasıl etkilendiklerini, insan zihninin nasıl çalıştığını bilmek zorundayız. İnsanları doğru davranışa ikna etmek için onların zihnindeki modeli bilmek gerekir. Eğer bu model bilinirse ikna etmenin yolları açılır.

İkna Etmek ile İlgili En Güzel Sözler

İnsanlar kendi değerlendirmelerinin ürünü olan fikirleri benimser, sizinkileri değil. İkna ustalığının temel sırrı; karşınızdaki kişinin, aslında size ait olan, kendi fikrini geliştirmesini sağlamaktır.Kevin Hogan

Bir ele zorla bir şey yaptırmaya çalışırsan, seninle mücadele edecektir. Ama bir aklı seninle düşünmesini istediğin şekilde düşünmeye ikna edersen, bir müttefikin olacaktır.Dan Brown

Şayet bir işi başarmak istiyorsan, onu neden bir başkasının değil, senin yapman gerektiğine kainatı ikna etmen lazım. Bunun da tek yolu çalışmaktır.Elif Şafak

İnsanlar, onlarla ne kadar ilgilendiğinizi anlamadığı sürece, ne kadar şey bildiğinize aldırmaz. Uyum yakalayamamanız durumunda karşınızdaki insanları ikna etmeniz güçleşir. Uyum olmazsa güven de olmaz, inanç da olmaz, ikna da olmaz.Kevin Hogan

İnsanlara istediğinizi yaptırmanın tek bir yolu vardır. Evet, sadece tek bir yol. Karşımızdaki kişide işi yapma isteğini uyandırmak.Dale Carnegie

İkna edici olmak için inanılır olmalıyız. İnanılır olmak için güvenilir olmalıyız. Güvenilir olmak için dürüst olmalıyız.Edward R.Muro

İkna Etmek ile İlgili 10 Güzel Söz

Ölmek, öldürmekten daha önemlidir. Kendimizi savunmak için öldürüyor, ama insanları ikna etmek, kazanmak için ölüyoruz. İnsan kazanmak bir amaç, kendini savunmak bir araçtır.Amin Maalouf

Sizleri benim gibi düşünmeye ikna etmek, sizi dinlemekten elde edeceğim faydaları azaltır. Ve her durumda anlamsız olur; çünkü fikirler, bir başka dimağa yerleştiklerinde neredeyse her zaman değişirler.Anonim

İkna etmenin altın kuralı, başkalarını, onların sizi dinlemelerini istediğiniz şekilde dinlemektir.Harry Mills

Kim ki her şeyi kendi anlar, en iyi kişidir. Kim ki doğru sözle ikna olur o da iyidir. Kim ki ne kendi anlar ne de kulak verir başkasına, işe yaramaz bir adamdır o.Aristoteles

Hayatta başarılı olan insanların en önemli özelliği, kolay ikna edebilmesidir. Muhatap oldukları insanları kolay ve derinden ikna edenler, zor olduğu zannedilen birçok işi daha kolay yapabilmektedir.Selvi Gökcan

Söylenecek bir şey yoktu; kendimizi geçmişimizin önüne geçeceğimize ikna etmek için ne kadar çabalasak da, varış çizgisini ilk geçen hep o oluyordu.Jodi Picoult

İnsanlar onu ikna etmek için ağızlarını açtıklarında yalanın sarı rengini dillerinde görmeye başlamıştı. İnsanların söylediği her şey onu tiksindirmişti.Stefan Zweig

İnsanlara insan olduğunu hatırlatmak ve onları düşüncelerin tazelenebileceğine ikna etmek için soğuk sudan iyisi yoktur.Paulo Coelho

Çoğunlukla bütün insanları ikna etmek, bir insanı ikna etmekten daha kolaydır.Erdal Demirkıran

Seyircileri ikna eden, konuşmacının sözleri değil karakteridir.Menandros

Bir kitap ikna kabiliyetinden yoksunsa, zihnin yüzeyine ne kadar sert vurursa vursun içeri nüfuz edemez.Virginia Woolf

Anlamlı İkna Sözleri

Aklı ikna etmek için bizlerin ümide ihtiyacı var; zira ümid dışında aklı ikna edecek bir yetiye sahip değiliz.Dücane Cündioğlu

Kıskançlık ve iftiralarıyla sizi ayartanlarla ya da kendileri ikna oldukları için sizi de ikna etmeye çalışanlarla baş etmek çok zordur.Platon

İdareye talip olmadan önce toplumu ıslah etmek ve kaba zorbalık metodu yerine eğitim ve ikna metodunu benimsemek gerekmektedir.Cevdet Said

Kendimi iknaya çalışıyorum ve bunu fark etmek çok kötü, insan kendisini ikna etmeye çalıştığını fark ederse, kendini nasıl ikna edebilir ki? Güray Süngü

İyi mizahçıların elinde güldürme eylemi, ahlaki bir amaç edinir; espriler insanları kişilik özelliklerini ve alışkanlıklarını değiştirmek için ikna etme aracı olurlar.Alain De Botton

Kanunların cezalar olmaksızın hiçbir gücü yoktur ve bu durumda cezalar, aklı ikna etmek için uygun olmamalarından dolayı, kesinlikle münasip değildir.John Locke

Herkes bir kurtarıcı beklerken, bir adamın seçilmiş insan olduğuna diğer insanları ikna etmek kolaydır.Arif Ergin

Medeni insanlara galebe etmek ancak ikna iledir, icbar ile değildir.Halit Ertuğrul

Temeline inildiğinde politika insanları ikna etmek, onları kazanmakla ilgilidir. Bütün politikacılar profesyonel ayartıcılardır. İşleri icabı insanlara kur yaparlar. Eğer akıllılarsa, yaptıkları işi iyi yapıyorlarsa, halkın hassa noktalarını yakalama yetenekleri varsa başarılı olurlar.John Carlin

Eğer büyük kitleleri ikna edebilmişse, fikirler silahlara ihtiyaç duymaz.Fidel Castro

Genel olarak birini ikna etmeye ne kadar çabalarsan onda o ölçüde direnç yaratırsın. Fizikçiler bunun uzun zamandır farkında zaten.Laurent Gounelle

Etkileyici İkna Sözleri

İnsanları kandırmak, kandırılmış olduklarına ikna etmekten daha kolaydır.Mark Twain

İnanmadan ikna olmak akla da iltifat sayılmaz.Jane Austen

İkna olmayan yerde hayat da yoktur. Bugünün tarihi ise, yıldırmadan başka bir şey bilmiyor.Albert Camus

Demokratik çözüm; sabır, tahammül, ikna ve inandırma faaliyeti demektir.Nevzat Tarhan

İnsanlar size inanmadığı sürece, gerçekler gerçek sayılmaz. Ne anlattığınızı bilmedikleri sürece size inanmazlar. Sizi dinlemedikleri sürece ne anlattığınızı bilemezler. İlgilerini çekmediğiniz sürece sizi dinlemezler. Orjinal, yeni, farklı bir şey anlatmadığınız sürece ilgilerini çekemezsiniz.Kevin Hogan

İnsanlar dinlenildiklerini ve fikirlerine değer verildiğini hissettiklerinde, fikirlerinizi düşünmeye daha açık hale gelirler.Anonim

Direnci ortadan kaldırmak istiyorsanız, karşınızdaki kişinin görüşünü onayladığınızı gösterin.Kevin Hogan

İkna etmenin anahtarı iki kelime; tercih sizin.Anonim

İkna edemiyorsan, kafasını karıştır.Anonim

İnsanların düşüncelerini, davranışlarını etkilemek, onları işbirliğine ikna etmek, ihtiyacımız olan önemli yetkinliklerimizden bir tanesidir. İnsanın fikri, projesi, önerisi ne kadar değerli olursa olsun eğer insanları ikna etmeyi başaramazsa sahip olduğu bütün kaynaklar değersizleşir, bütün emekleri boşa gider. Hayatta mutlu olmak için de başarılı olmak için de insanları etkilemeyi, onları ikna etmeyi öğrenmeliyiz.Temel Aksoy

Halkın yalnızca yüzde birinin çok küçük kesirleri akıl yürütme yoluyla öğrenir. Geri kalanı somutluğun ikna gücüne dayanır.Carl Gustav Jung

Özlü İkna Sözleri

İlk izlenimler insanlı sürükler, insanoğlunun yapısı gereği, okuru en akıl almaz konularda ikna etmek mümkündür; ama bu ilk izlenimler aynı zamanda onların zihinlerinde yapışıp kalır ve onları sonradan silmek ya da yok etmek isteyenin vay haline.Goethe

İnsanın ilk dili, en evrensel, en enerjik ve de bir araya gelmiş insanları ikna etmek gereksiniminden önce ihtiyaç duyduğu tek dil doğanın çığlığıdır.Jean-Jacques Rousseau

İnsanları hoşgörülü olmaya ikna etmek, düşmanı vahşice katletmeye ikna etmekten çok daha zordur. Hoşgörü, sulanması gereken bir fidandır.Aliya İzzetbegoviç

Sahip olduğunuz ve olacağınız, yapacağınız, deneyimleyeceğiniz her şeye, başka insanlar sayesinde ve aracılığıyla ulaşacaksınız. Yaşam iknadan ibarettir.Kevin Hogan

İnsanları ikna etmek için her zaman yeterli kanıt bulunur ama şüpheliler için kanıtlar asla yeterli değildir.Colin Wilson

Cahil kimseleri ikna etmek de vazgeçirmek de zordur.Epiktetos

İkna etmek için kınamanın pek faydası yoktur, önemli olan yapıcı olmaktır.Jules Payot

Duyguların ve düşüncelerin sadece terbiye edilmesi hemen hemen hiçbir şeydir: Önce bedeni ikna etmek gerekir.Friedrich Nietzsche

Birini ikna etmek için enerjini ortaya koyarsan, bu, onun üzerinde etkide bulunan, onu iten bir kuvveti ona doğru gönderiyorsun gibi olur. O bunu hisseder ve bu da onu ters yöne iter. Onu it, o da seni itsin.Laurent Gounelle

Halk doğası itibari ile değişken olabilir, onları ikna etmek kolay olabilir, ama o inancı sürdürmelerini sağlamak zordur.Niccolo Machiavelli

Hiçbir şey yenmek kadar saçma olamaz; gerçek zafer ikna etmektir.Victor Hugo

Kalp ile ilgili söylenmiş güzel sözler

kalp3alıntı sözleri

At koşmazsa çok üzgün olur, köpek koku alamazsa çok üzülür, insan ise ruh temizliğini, kalp temizliğini ve faziletini kaybettiği gün, felakete düşer.

Epiktetos

Kalp malzemeyi sağlar , akıl ise onu şekillendirir. Malzeme olmadıktan sonra çok akıllı olmak bir işe yaramaz. Akıl olmayınca da elde ne kadar malzeme olursa olsun harcanır gider.

Nevzat Tarhan

Hayallerinizin gerçekleşmesi ihtimaline karşı kalbinizde gizli bir bölme ayırın.

Louise Driscoll

Kalp ne ile doluysa, dudaklardan o dökülür gider.

Goethe

Bir insanı avucunuza almanın en güzel yolu, kalbini kazanmaktır.

Cordaire

Eğilip insanları yerden kaldırmak kadar, insanın kalbine iyi gelen bir antrenman olamaz.

John Andrews Holmer

İnsanın kalbi altına benzer. Ne kadar saf ise o kadar yumuşaktır.

E.Sabine

Politika ve harp tarihi kılıcın zaferleriyle doludur; fakat kültür ve medeniyet tarihini yapan kalbin zaferidir

Peyami Safa

İyi kalpli olmanın, mükemmel olmaktan daha değerli olduğunu öğrendim.

Jackson Brown

Eğer kalbin yanlış yollara sapıyorsa, yeryüzünde bil ki sana kalbinden başkası, düşman değildir.

Firdevsi

Kalp için küçük olay diye bir şey yoktur. Kalp her şeyi büyütür.

Balzac

İnsanın kalbi bir değirmen taşına benzer. Ona buğday koyduğunuz zaman döner, buğdayı öğütür ve un haline getirir. Eğer buğday koymazsanız, yine döner ve kendi kendini öğütür.

Martine Luther

Kalbinizde yeşil bir ağaç bulundurun, belki şarkı söyleyen bir kuş gelip konar.

Çin Atasözü

Dünyada hiçbir yol, kalple beyin arasındaki kadar uzun değildir.

Selma Lagerlöf

Kalp kilitlidir, her kalbin anahtarı farklıdır…

Ne kadar zorlarsan zorla, yanlış anahtar doğru kalbi açamaz

Mevlana

Kendi kalbine baktığın zaman orada kötü bir şey görmezsen, üzülecek ve korkacak bir şey yoktur.

Konfüçyus

Kalbin gözleri, vücudun gözlerinden çok daha iyi görür.

Reşat Nuri Güntekin

Kalplerinizi değiştirin

Size hakikat gibi görünen şeylerin hemen değiştiğini görürsünüz.

Kalp değişir miymiş istenince?

Dünyanın en sert ve en yumuşak madeni, kalp.

Ateşini bulsun; hemen değişir.

Necip Fazıl Kısakürek

Akıl ve dirayetin ak saçlılarınki gibi; ama kalbin masum çocuklarınki gibi olsun.

Friedrich Schiller

Kalpten kalbe bir yol vardır, görünmez.

Neşet Ertaş

Ben gönlü savurgan olanı severim; ne teşekkür bekler, ne teşekkür eder. Çünkü o hep verir ve kendini korumaz.

F.Nietzche

Kalbin, muhakemenin asla tanımadığı fikirleri vardır.

Blaise Pascal

Sevmek, kalbinize bir kapı takmaktır.

Howard Thurman

Kalbin en büyük düşmanı, insanın yine kendisidir.

Christian Barnard

Kalplerine yatırım yapmayanların hayatları ve insaniyetleri derinleşemez. Sokakları saran başıboşlukların ardında, neden yaşadığını keşfedememiş insanların çaresizliklerini okursunuz.

Muhammed Bozdağ

Dokunulmasa da, görülmese de, kalpte yer verilir bazısına; nedensiz.

Cemal Süreya

Kalbin kendisine mahsus sebepleri vardır ki akıl, hiçbir zaman idrak edemez.

Blaise Pascal

Tanrının yarattığı şeyler içinde insan kalbi, en çok ışık saçanı, ne yazık ki en çok da karanlık olanıdır.

Victor Hugo

Yalnız kalpleri harekete geçiren kimse, dünyayı hareket ettirir.

Ernest Wiehert

Kalp zaten atıyor, marifet ritmi değiştirebilende.

Can Yücel

Bir budalanın kalbi ağzındadır, ama aklı başında adamın ağzı kalbinin içindedir.

Benjamin Franklin

Kalpler silahla değil, sevgi ve yüksek gönüllülükle yenilirler.

B.Spinoza

Her kalp, kendi içindeki çiçeğin kokusunu verir.

Abdülkâdir Geylani

İnsanın kalbi şeytanın yuvasıdır. Bazen kendi içimde bir cehennemin olduğunu anlıyorum.

John Burroughts

Fikir, kalpten aldığı hızla ilerler.

Konfüçyus